Var Olof Palme påtänkt som en blivande generalsekretare för FN?

Olof Palme Speaking to United Nations

Ja den tanke har funnits. Han röst för fred och rätt hördes. Den tidigare svenska regeringen sökte bygga en stark svensk fredspolitik. Dag Hammarskölds insatser I FN för friheten är legendarisk. Flera svenskar har varit FN:s tjänst. Män som kvinnor.

Alva Myrdal, Maj-Britt Theorin, Hans Blix och Rolf Ekéus är några kända svenska nedrustningsnamn som påverkat politiken internationellt. FN:s arbete för att stoppa kvinnovåld i konflikter blev känt för många när Margot Wallström utnämndes till FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågan. Jan Eliasson är nu vice generalsekreterare för FN

Greve Folke Bernadotte i Sverige var FN-medlaren när staten Israel bildades. Han mördades 1948, av medlemmar av en judisk terroristorganisation som drivs utanför israeliska armén disciplin.

Sedan, efter 1967 års krig i Mellanöstern, kallades FN: s säkerhetsråd Gunnar V. Jarring, tidigare svenska ambassadören i Förenta staterna, som medlare i regionen.

FN:s FREDSMÄKLARE I IRAN/IRAK

PALME-IRAKOlof Palme var en FN-medlare i Iran-Irakkriget, först som en diplomat och sedan som statsminister när hans socialdemokratiska partiet var tillbaka till makten. Liksom Bernadotte och Hammarskjöld, Palme, en fredens man, dog våldsamt; han mördades på en Stockholms gata 1986.

Iran-Irakkriget var en väpnad konflikt mellan Islamiska republiken Iran och Irak varar september 1980 till augusti 1988. Olof Palme blev FN:s fredsmäklare. Ett steg till posten i FN?

Kissinger sa vid hans död. ” … jag förmedlar min personliga uppskattning till Palme för hans uppriktiga uttalanden.” Men han var knappast en entusiast med frispråkigheten om USA:s krigspolitik.

På den internationella arenan, Palme var en allmänt erkänd politisk person på grund av hans kritik mot stormakter, diktaturer och rasförtryck. Tredje världens talesman för fred och rättvisa.hård och känslomässiga kritik i USA över Vietnamkriget ;

  • högljudd opposition 1986 till Sovjets krossandet av Pragvåren kritik
  • europeiska kommunistregimerna, inklusive märkning Husák-regimen som “diktaturens kreatur”
  • kampanj mot kärnvapenspridning; Kärvapenfri zon i Östersjön
  • kritik av Francoregimen i Spanien som kallades”Satans mördare”) efter dess genomförande av ETA och FRAP nationalister i september 1975;
  • motstånd mot apartheid. “Ett särskilt ohyggligt systemet”, och gav stöd för de ekonomiska sanktioner mot Sydafrika;
  • stöd, både politiskt och ekonomiskt, för African National Congress (ANC), den Palestinska befrielseorganisationen (PLO) och Polisario ,
  • besökte Fidel Castro ‘s Kuba 1975, då han fördömde Fulgencio Batista : s regering och berömde samtida kubanska och kambodjanska revolutionärerna;
  • stark kritik av Pinochets regim i Chile 1973
  • stöd, både politiskt och ekonomiskt, för FMLN-FDR i El Salvador och FSLN i Nicaragua; och,
  • roll som medlare i Iran-Irakkriget

SÅVÄL VÄNNER SOM FIENDER

Under sin tid, den svenska statsministern Olof Palme lyckats göra massor av vänner samt fiender på grund av vad många betraktas som kontroversiella åsikter om världspolitiken på den tiden. Han var en högt motståndare av kriget i Vietnam, kärnvapenkapprustning och apartheid. Han högt uttryckte också sitt stöd för PLO och Nelson Mandela.

nordenzonKÄRNVAPENFRI ZON I ÖSTERSJÖN

Han utvecklade en plan för en kärnvapenfrizon i Östersjön, som var en nagel i öga för USA och Nato.

Ubåten i Hårsfjärden 1982 sänkte den planen. Nato-officerare och fd. försvarsminister Caspar Weinberg bekräftade 2000 i en TV-intervju att ubåtar inom Nato närvarar i Östersjön.
Carl Bildt i Ubåtskommissionen hade tidigare annonserat om sovjetisk ubåtskräkningar kränkt utan en säker verifiering.  Ubåten kunde i Hårsfjärden tvingats upp till ytan. Men eld upphör  kom. Varför? Ingen vet vem som gav orden.

Polska Solidaritet som modell

POLSK SOLIDARIETPalme följde Solidaritetsrörelsen i Polen i dess frihetskamp mot kommunismen med fredliga medel som spreds sig och till slut föll den med Berlinmuren 1989. Följde genom detta  påven Johannes Paulis II i hans mentorskap i frihetsrörelsen och önskade att han kom till Sverige, vilket han gjorde.

Polska Solidaritet som organisation var samtidigt både en fackföreningsrörelse och en bredare samhällsrörelse. Den bestämdes av förhållandena i kommunistiska Polen och Östeuropa. Den reagerade mot myndigheternas förtryck, rådande rättslöshet, varubrist, oändliga köer, chockprisökningar på livsmedel och andra sociala och ekonomiska missförhållanden.
.
Den startade bland varvsarbetarna på Leninvarvet i hamnstaden Gdansk och spred sig snabbt över hela Polen.
Att Solidaritet blev så mäktigt och framgångsrikt får tillskrivas dess egen styrka, men också Polens svaga regim och polackernas starka individualism och utbredda misstro mot kommunismen. Josef Stalin påstås ha sagt att det inte går att göra kommunister av polackerna.
.
Katolska kyrkan har haft en betydligt starkare ställning än kommunismen i landet. Ett starkt stöd för förändringens vindar innebar valet av polacken Johannes Paulus II till påve 1978. Påvens första återbesök året efter till hemlandet blev triumfartat och samlade miljontals åhörare.
.
En egenskap som gav Solidaritet särskild styrka var att organisationen lyckades förena en facklig arbetarrörelse och oppositionella intellektuella i landet. Valet av organisationsmodell – fackföreningsrörelse – gjordes delvis taktiskt för att kunna hänvisa till en ILO-konvention som föreskrev rätten att bilda fria fackföreningar och som polska regeringen anslutit sig till.
.
Solidaritet hade formats av erfarenheter från en generalstrejk 1956, demonstrationer och protester bland studenter 1968 som bland annat ledde till en stor utvandring bland landets judar, en serie strejker och dödskjutningar 1970 samt demonstrationer och strejker 1976 som riktades mot 70-procentiga ökningar av priserna på livsmedel – och som brutalt slogs ned. Jacek Kuron som dog ifjol – enligt en opinionsundersökning viktigaste personen för kommunismens fall näst efter påven och Lech Walesa – tog under tiden före Solidaritet initiativ till att bilda kommittéer för arbetarnas försvar, KOR.http://www.palmecenter.se/?article=polska-solidaritet-som-modell

IRAN/CONTRAS-AFFÄREN

Iran–Contras-affären var en politisk skandal i USA som uppdagades i november 1986 genom danska Sjöfartsförbundet som upptäckte vapensmugglingen.

Under Ronald Reagans presidentskap hade högre regeringstjänstemän i hemlighet underlättat försäljning av vapen till Iran, som var föremål för ett vapenembargo. Bakom finns CIA:s dåvarande William Casey och viCepresident George Bush.

Vissa amerikanska tjänstemän hoppades också på att vapenförsäljningen skulle säkra frisläppandet av amerikansk gisslan i Iran och samtidigt tillåta amerikanska underrättelsetjänster att finansiera nicaraguanska Contras. Iran/Contras-affären där läggs grunden var USA:s illegala vapenleveranser till Iran.

Bush sökte även presidentposten och en frisläppt gisslan i ett lämpligt ögonblick ingick i ett maktspel.

Sveriges medverkan genom Bofors vapenlicenser

Nya uppgifter finns från Östtyskland hemliga arkiv.

Olof Palme lär mötte hösten 1985 överste Oliver North då denne begärde att få upprätta en “legal” vapenhandel via Bofors-routen mot att stort ekonomiskt stöd till Bofors verksamhet. Problemet var att Palme sa nej.

Hösten 1985 stoppade Olof Palme leveransen av 200 RBS-70-missiles som redan hade köpts av Iran. Det sägs att han ville skjuta upp den till efter det svenska valet. Detta var något som verkligen irriterade iranierna. Robotarna var tillverkade av den stora vapentillverkaren Bofors.

Palme hade även förnekat Henry Kissinger att ansluta sig till Bilderbergmöte i Sverige på grund av sin roll med Vietnamkriget (men i slutändan Palme var tvungen att backa och accepterar Kissinger framöver, på grund av den starka internationella press på honom att göra det.

Planen var att Sverige skulle ansluta sig till EG och EU. Palme var motståndare till denna union som undergrävde nationell självständighet. 1982 verkar European Round Table Group for Industrialists (ERT) för en ny marknadsordning för Europa med PG i spetsen i vilken även Kissinger har medverkat.  Kissinger rekryterade PG. Mäktiga tankesmedjor finns  runt om, där Bilberg är en.

I december 1984 visade Irans vice premiärminister Hamid Nagashian ett kontrakt för tidigare CIA-medarbetaren och vapenhandlaren William Herrmann mellan Iran och premiärministerns regering om köp av 10 batterier av Robot 70, tillverkade i Sverige, inklusive reservdelar. Kontraktet, som Herrmann minns det, innebar att Bofors-robotarna skulle levereras till Iran via Sydkorea

Palme var i ett sådant läge en farlig person i hans frispråkighet. Ett avslöjande i FN och dessutom en tänkbar kandidat till FN-posten, borde detta vara ett helt omöjligt scenario för USA.  Ett FN som ett fredsorgan utanför amerikanska intressen.

Oliver North stod i den amerikanska administrationens tjänst, direkt underställd vicepresident George Bush. Det var faktiskt det danska Sjöfolksförbundet som ett år senar hösten 1986 avslöjade den amerikanska vapen- och droghandeln med Iran – som sedan blev Iran/Contras-affären.

Bofors och Carl Algernoon

Spår försvinner om Bofors med krigsmaterielinspektör Carl Algernoons död i Stockholms tunnelbana den 15 januari 1987. Är detta ”vapenbyken” som Sten Andersson ville tvätta men som aldrig kom att ske?

Krigsmateriel-inspektören Carl Algernon blev mördad för att han visste för mycket. Det skriver Björn Molin som var handelsminister vid tiden för Bofors illegala vapenaffärer. Enligt honom var polisen av samma åsikt.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10317045.ab

Algernoon hade träffat en representant för det företag som tillverkade robotarna kort före sin död. Han skulle också inom några dagar lämna ett vittnesmål i en pågående undersökningen. De danska avslöjanden hotade.

PALME-UTREDNINGEN

Den gick trögt. Granskningskommissionen (GK) säger:

”Hur ska ett statsmannamord med misstänkt internationell bakgrund över huvud taget kunna utredas?”

Kommissionen konstaterade att knappt någon utredning om CIA:s inblandnign hade förekommit och ansåg att för att finna en eventuell operation ledd av t ex CIA måste man få en helt annan kraft- och kompetenssamling och en grundanalys som helt saknas i Palmeutredningen (GK sid 685-686)
Regeringen placerade en egen observatör i det sk Palmerummet, Klas Bergenstrand. Hans uppgift var att bevaka mordutredningen. Klas Bergenstrand gjordes därefter till riksåklagare med fortsatt full inblick i mordutredningen. Till mångas häpnad och avrådan gjorde han ett sista försök att få avsluta Palmeutredningen genom att försöka nagla fast A-lagaren Christer Pettersson.

Tre personer nämns. Två till FBI:s förfogande. En var en utnämnd vapenhandlare

NYA AVSLÖJANDEN

Forskarna Daniele Ganser, historiker vid universitet i Basel och Mats Deland, historiker vid Uppsala universitet, har behandlat Stay behind-rörelsen i Sverige. Krav väcktes här att gå igenom ”polisspåret”.

Det gäller hela förändringen av Sverige till en nyliberal ordningen när Sveriges omstöptes 1982-1992. Sverige står under Natos inflytande och för amerikanska intressen.

”Stay-behind”  ingår  i Operation Gladio  som är kodnamnet för hemliga NATO-verksmaheter ”Stay-behind ” i Europa under det kalla kriget.

1951–1953 började CIA under William Colby, stationerad i Stockholm och sedermera CIA:s högste chef, att bygga upp ett nätverk med hemliga styrkor inom ett neutrala Sverige och Finland och i Nato-medlemmar Norge och Danmark.

Att vi står under dolt inflytande har också avslöjats med wiki-leaks och Snowdon-avslöjanden. Reinfeldt gick in i ett nära samarbete övervakning med NSA och FRA.

STATSI-SPÅRET

Varför är svenska politiker så motvilliga att offentliggöra Säpos stasiarkiv? Är detta, som egentligen borde vara en självklarhet, ett tecken på att Säpo utövar påtryckningar på viktiga politiker, eftersom man själv skulle hamna i dålig dager om Stasiarkivet skulle öppnas?

1997-06-01 publicerade DN nya uppgifter, som Säpo hade fått från Tyskland, om att Stasi, den östtyska motsvarigheten till den grymma ryska säkerhetstjänsten KGB, skulle ha mördat den svenska SVT (Rapport) journalisten Cats Falck, 31, och hennes väninna Lena Gräns, 32.

Den 18 nov 1984, vid 21.30-tiden, lämnade Cats Falck och Lena Gräns restaurang Öhrns Hörn på Södermalm i Stockholm. Det var sista gången de sågs i livet. Strax innan hade hon sagt till sin sambo, den också numer framlidne författaren, Lasse Strömstedt:
– Jag har en intressant sak på gång. Jag ska träffa en östtysk agent.-

Cats Falck och Lena Gräns mördad av Stasi i Sverige nov 1984

Den 29 maj 1985 hittas de bådas kroppar i Lena Gräns bil som låg på taket på botten av Hammarbykanalen, vid kajplats 310. En ruta var krossad.

OPERATION NORRSKEN

Före Berlinmurens fall var DDR och dess ökända säkerhetstjänst Stasi en maktfaktor i Europa. Journalisten Christoph Andersson har grävt i Statsi-arkiven och hittat häpnadsväckande uppgifter om dess svenska kopplingar. Han skriver om dett i ”Operation Norrsken”

Exempelvis om hur svenska rustningsföretaget Bofors fick hjälp av Stasi att frakta svenskt krut och svenska sprängämnen till Iran på 80-talet. Men också hur järnvägstransporter gick raka vägen från Karlskoga till DDR, helt öppet via Trelleborg-Sassnitz.

Lasterna klassades som civilt jaktkrut, men var egentligen avsedda för DDR-arméns Kalaschnikovgevär. Alltihop kantades av ständiga möten i Östberlin mellan höga Boforstjänstemän och deras östtyska kontakter, samtliga hemliga Stasimedarbetare.

I arkivet finns också stora pappersmängder om smuggling av högteknologi från Sverige till DDR. Mest uppseendeväckande är kanske hur den socialdemokratiska regeringen Palme exporterade kärnvapenteknologi till DDR i mitten på 80-talet. Ytterst ansvarig var statsrådet Thage G. Peterson.

Rapportjournalisten Cats Falck. Hon upptäckte ett mystiskt östtyskt företag som skulle vara mellanhand. I november 1984 försvann hon spårlöst och hittades senare död. Lika mystiskt dog krigsmaterielinspektören Carl Algernon. Det var under efterdyningarna av Bofors omstridda export av krut och sprängämnen till Iran via DDR.

KRUTKARTELLEN

Det hävdas t ex att det var Palme som såg till att tullkriminalen den 29 sep 1985 ingrep mot vapenhandlaren Karl-Erik Schmitz kontor i Malmö, där tusentals dokument blev beslagtagna vilka på ett detaljerat sätt visade hur den internationella vapen- och krutkartellen opererade på båda sidor av järnridån – inte minst genom ett land som DDR, som till stor del finansierade sin statsbudget genom den vapensmuggling som säkerhetstjänsten STASI organiserade.

Och inte nog med det: krutet kom från en rad västeuropeiska krutbolag i det som kallades ”krutkartellen”.

Krutkartellen var formellt en del av NATO, som avslöjades 1985 då svensk polis gjorde en raid hos vapenhandlaren Karl-Erik Schmitz 1985, då det avslöjades att Bofors sålde vapen och krut via bland annat DDR.

Exakt samtidigt avslöjade polis i Panama att amerikaner smugglade vapen till Contrasgerillan i Nicaragua, via DDR. Det avslöjades då det danska skeppet Pia Vesta stoppades.
Det var så från Danmark som det stora avslöjandet om USA:s vapenförsäljning till Iran kom hösten 1986.

Då fick det danska Sjöfolksförbundet dokument som avslöjade handeln. Dokumenten överlämnades av personer som var direkt involverade i sjöstransporterna från Israel till Iran. En stora dansk privatflotta dominerade verksamheten.

Dåvarande krigsmaterielinspektören, amiral Carl-Fredrik Algernon, fruktade att han själv skulle bli indragen i de olagliga vapenaffärerna.

Olika avslöjande kommer som pekar i samma riktning om smuggelaffären och om Palme. Hela smuggelaffären skedde förmodligen bakom president Reagans rygg.

VITTNEN OM NARKOTIKAHANDEL OCH LÖNNMORD

I en intervju i Los Angeles den 14 juli 1997 avslöjade den avhoppade CIA-agenten Gene “Chip” Tatum att en specialgrupp skapad av USA:s dåvarande vicepresident och sedermera president George Bush. Förutom flera andra illdåd låg bakom mordet på den svenske statsministern.

Här är radiointervjun: http://www.leopoldreport.com/PALME%20%285%29%20%281%29.mp3

NSDD3-1460tTatum ingick i  “Hit Team” Pegasus som består internationella och hemliga OSG-grupper sedan 1986. En makt som gömmer sig bakom den öppna ytan av den demokratiska regering som en del har kallat “Octopus”. Det finns tre operativa verksamhet som drivs på uppdrag av USA och andra regeringar.

En dold “regering” uppbyggd av Bush 1981-1986, som kunde dra nytta av tillgångar från CIA, DOD Special Operations Units, och i den privata sektorn.

Don Gregg var  Bushs nationella säkerhetsrådgivare tillsammans  en representant från brittiska underrättelsetjänsten och israeliska underrättelsetjänsten.

Intresset för nazismen leder till Sydafrika. George Bushs far var starka anhängare av Adolf Hitler och hans nationalsocialistiska partiet innan VK II. George Bush fortsatte att ha oavslutade arbete med nazisternas hemvist i Sydamerika, avslöjar Tatum.  Särskilt medan världens ögats vändes mot Saddam Hussein och Irak under Desert Storm.

Hittills har jag (Tatum) kallat denna grupp för Pegasus i ett försök att inte avslöja den sanna identitet tills jag var på säker mark.

En grupp  ha haft uppgifter som varierade från narkotikasmuggling till mord som stod under överste Oliver Norths kommando. Dessa grupper tillkomst kommer genom Reagans presidentbeslut 1981 att bilda krisgrupper (SSG) att utföra särskilda uppdrag genom presidentordern NSGG 3.

Tatum har genomför sekretessbelagda uppdrag under USA: s invasion av Grenada, Iran Contras-affären, och flera andra sekretessbelagda underrättelseverksamhet fram till 1992.

Familjen Bush har sitt residens på Jupiter Island utanför Florida. Det var här som Tatum träffade och diskuterade känsliga projekt med vicepresident och senare president Bush. Ett residens som tilhör till  hans mor, Rose Bush.

“Jupiter” leder till Romarrikets gud.  En ön med 500 innevånare under mycket hög säkerhetsövervakning. En klubb med medlemmar från säkerhetstjänsten och ordern Skull & Bones.

Enligt Tatum var en Iran/Contras-affär arrangerade i början mitten av åttiotalet mellan vicepresident George Bush, Panamas Manuel Noriega och det iranska ledarskapet.  Ett belopp på 8 miljarder USD deponeras i Banco Nacional de Panama på uppdrag av colombianska kokainkungen Pablo Escobar och de var “lånade” till George Bush.

Motivet att eliminera Palme, enligt Tatum, skulle bestå i att Palme var FN:s fredsmäklare i kriget mellan Iran och Irak. Han hade intervenerat mot de internationella vapenkartellerna och därigenom hindrat dem från att använda vad han kallade “the Bofors route” för att sälja bl a amerikanska vapen till tillåtna länder för vidarebefordran till krigets Iran.

Hans negativa syn på EU hindra amerikanska intressen för Europa. Var han även en kandidat som FN:s generalsekretare? Han röst hördes i världen. Motiven kunde varit flera.

I radiointervjun hävdade Tatum vidare att OSG gav i uppdrag åt sydafrikanska agenter att utföra attentatet. I en video finns hans sista intervju där han avslöjar andra sekretessbelagda operationer

.

https://www.youtube.com/watch?v=2jPj-4ga0LQ

Ivan von Birchan det svenska vittnet som varnade utan hörsamhet

Utbildad stridsflygare och krypskytt. Under 70-talet legosoldat i Afrika i bl.a. Sydrhodesia. Sedan 1976 bor han i Sverige.

Han tillfrågades av en CIA-agent som kallade sig själv för Charles Morgan, om han ville skjuta statsminister Olof Palme mot en ersättning på två miljoner dollar.

Han tog sedan kontakt med Alf Karlsson på Säpo, och berättade att CIA hade planer på att mörda Olof Palme, men man tog honom inte på allvar.
Efter tre fruktlösa samtal till Säpo gick Ivan till poliskommisarie K-G Olsson vid Stockholmspolisen och där togs hans anmälan emot. K-G Olsson berättade sedan för Säpo att det fanns en hotbild mot Olof Palme, men inget konkret gjordes och strax därefter mördades Palme.

Alf Karlsson på Säpo förnekar att han fick en anmälan av Ivan, utan han påstår att den kom in efter mordet. Men faktum är att det finns två personer som intygar att anmälan kom in, innan mordet och en av dem är poliskommisarie K-G Olsson.

Ivan varnade också socialborgarrådet Inger Båvner om att CIA ville likvidera Palme före mordet.  Ivan född i Jugoslavien. Utbildad stridsflygare och krypskytt. Under 70-talet legosoldat i Afrika i bl.a. Sydrhodesia. Sedan 1976 bor han i Sverige.

https://youtu.be/2mvXwYqp1kM

Källor

Olof Palme

Lägg korten på bordet om Sverige, DDR, Stasi & KGB

http://palmemordet.wikia.com/wiki/Ivan_von_Birchan

http://www.deepblacklies.co.uk/the_pegasus_file-part2.htm

Det här inlägget postades i Fred, Olof Palme, Solidarietsröreösen, Statsi. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *