ÄR EU I ETT VÄGSKÄL?

Unionen2

Dess syfte är att nationer förenas i en politisk union med ett ekonomisk huvud. Eurosystemet har gett det som är utsidans ekonom till skillnad från insidans och den nationella självständighetens ekonomi.

ECB reglerar central ränta oavsett om ett Europa finns i söder, norr, väster eller öster. Samma regulator för alla oavsett om det är “varmt” eller “kallt” i ekonomin.

IMF har gett den strukturella anpassningen till marknadens villkor och suveränitet. Vi har sett en utveckling där den sociala grunden reduceras. Mer utrymme för de stora företagens expansion och konkurrensförmåga. En omfattande lobbying pågår runt Bryssel. 2500 företag har omkring 15 000 lobbyister på plats. Ofta rekryterade av tidigare ministrar eller politiker som känner kanalerna.

Det inhemska näringslivet och jordbruk äts upp i en storskalig centralproduktion, som ger ökade fjärrtransporter på vägarna.

Fria marknadskrafter görs heliga. En återvändsgränd uppdagas.

Grekland, Spanien, Portugal. Italien och Irland är fall på vägen. Arbetslöshet föder konflikter, social destruktion och fattigdom.

Vi ser att nationell självständighet förutsätter en egen nationell centralbank, räntepolitik och en egen valuta.

Nationalstaten är det politiska organ där vi lever, utgör vårt hem och hushåll Vi måste kunna bevara och vårda det, så att vi kan föra vidare detta till vår nästa generation vår nationella grund, demokrati och och frihet.

Ekonomi utan investeringar i nytt arbete, reell nytta och välfärd är ett samhälle i sönderfall. Det finns ingen logik i bakom detta som sker. Inte ens för finansmakten. Utan människovärdet rasar grunder.

Vilka principer har gällt?

Det finns en rad paralleller mellan Europa Unionen och det som en gång var Sovjetunionen. Se bild ovan. Är det rent av samma styrning? Kreml blev Bryssel med en centralbyråkrati?

EU syns som ett nytt byggnadsverk – en blåkopia av det forna systemet.

Zbigniew Brzezinski som var presidents Carters rådgivare och senare blev Trilaterala Kommisionens ledare 1973. Han  skrev i sin bok ‘Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Era’,
om ett nytt samhälle, där den sociala grunden och nationella suveräniteten uppgår i en global ekonomisk enhet.

… marxismen utgör ytterligare ett viktigt och kreativt skede i förfallet av människans universella vision …marxismen som sprids på den populära nivån i form av kommunism, utgör ett stort framsteg i människans förmåga att konceptualisera sin relation till världen.

.

… hur Amerika “leder” Eurasien är en kritisk fråga. En makt som skulle dominera Eurasien skulle kontrollera två av världens tre mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner. Enbart anblicken på kartan visar att kontrollen över Eurasien nästan automatiskt medför att Afrikas underordnas detta centra, vilket gör att det västra halvklotet och Stilla havsområdet (Australien) tillhör geopolitiskt och perifert världens centrala kontinent

.

… I takten med Asiens ekonomiska utveckling som redan genererar enorma krav att finna och utveckla nya energikällor, är det känt att i länderna i Centralasien och Kaspiska havet har reserver av naturgas och olja som gör att källorna i Kuwait, Gulfstaternas, Mexiko eller Nordsjön blir dvärgar. (s 125)

.

… I det långa loppet, är den globala politiken bunden att bli alltmer otrevlig, om koncentrationen på ledarskap läggs i händerna på en enda stat. Därför blir Amerika inte bara den första och den enda globala stormakten, men det är sannolikt att den blir den allra sista.” (S.209)

.
… Nationell suveränitet är inte längre ett livsdugligt begrepp

.

… Människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen. (Konstitutionen är) otillräcklig …. den gamla ramen för den internationella politiken, med sitt inflytande …. fiktionen om suveränitet. … är uppenbarligen inte längre förenlig med verkligheten ….”

Det är hökarna som göra lappkastet.. De vill förslava framtiden

Anm:

RoundtabelrodTrilateral Commission är en privat organisation, grundad 1973 på initiativ av personer inom Council on Foreign Relations och Bilderberggruppen – bland annat David Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski. Omkring 300-350 europeiska, asiatiska och nordamerikanska medborgare samarbetar bland annat för att nå ökad förståelse mellan regionerna.

Trilateral Commission syftar bland annat till att ledande personer skall få möjlighet att träffas och diskutera i en informell miljö utan insyn från media, vilket öppnat för konspirationsteorier.[1] Många påstår att organisationen verkar för en global centralregering som en vidareutveckling av FN.

Organisationen granskas kontinuerligt av politiska aktivister och akademiker runt om i världen. Svenska medlemmar är bland andra Marcus Wallenberg, Urban Ahlin och Carl Bildt.

Moderorganisation är Round Table Group från 1891  som verkar för ett anglo-amerikanskt herravälde.  Medlemmarna tillhör olika grupper av frimurare. De kallar sig filantroper inför allmänheten. Filantroper betyder att vara “människoälskare”.

Det här inlägget postades i Avregleringar, Bank och finans, Demokrati, Demokratur, Ekonomi, EMU, EU, Europa, Existens, Fattigdom, Grekland, IMF, Marknadspolitik, Nyliberalism, Tankesmedjor. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *