KRISTUS TALAR I VÅR OMVÄLVANDE TID

Jesupraysept88

KRISTUS TALAR I “SANT LIV I GUD” DEN 14 SEPTEMBER 1988

Jag är; lyssna till Min Röst; Jag ropar ut över denna ödemark; alla dem som lyssnar vill Jag upphöja och deras synder skall sköljas bort och glömmas som rinnande vatten;


ve dem som tillsluter sina öron! och ve! det kommer att finnas många ibland er som har felat men som inte vill lyssna till Mig som är Vägen; ni har övergett Mig; ni har irrat omkring i Förvillelse så länge nu, och bara andats in Satans rök, och Mitt Namn betyder nu ingenting för er; ni är som skuggor på jorden, men i er ondska har ni förvrängt Sanningen, hjälpta av Satan; ni har undanskymt Mig med evolutionen;

Jag har gett er så många varningar, Jag har förutsagt dessa dagar för er; för Min Gränslösa Barmhärtighets skull har Jag gett er tecken, men likväl föredrog ni att tillsluta era ögon för Min Barmhärtighet; ledare! som känner Mitt Ord och gör tjänst inför Mig och som känner igen Tidens Slut,1 och inser att Det är nära förestående, men åsidosätter de Nådegåvor Jag överöser er med av ren feghet, ni sätter er egen ära före människors väl, försök att förstå och träng än en gång in i Mina ordspråks gömda hemligheter; Jag uppmanar er allvarligt att be förståndets Helige Ande att stiga ned över er och ge er en djupare insikt i Kunskapen;

dagarna är räknade, likaså era själar; var beredda, dra bort denna slöja som Min motståndare har lagt över era ögon, ty så länge er fåfänga finns kvar, kommer också er skuld att vila över er; ödmjuka er och godta Mina Vägar; svara på Min Röst som ropar i ångest i denna ödemark;2

kom Mitt barn, stöd dig mot Mig, tillsammans … tillsammans skall vi dela Min ångest;

Ja, Min Herre. Jag vill dela.

vi, oss;

För evigt.

http://www.tlig.org/sv/messages/327/

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., SLiG. Bokmärk permalänken.