VÄRLD UNDER OMSTÄLLNING FÖR DEN NY TIDENS ORDNING

Lies2

Vi är i omvälvningens tider. En förändring i kunskaper, teknik och politik. De sociala och ekonomiska och kulturella omställningarna. Förändringar av hela tankemönster för en ny verklighet och framtid.

En ny ordning växer fram från  samhället som hade sitt fotfäste för människors framtid och utveckling. Arbete som en social nyckel. Människan som samhällets högste princip för ett civiliserat, demokratiskt, solidariskt och fredligt samhälle.

Ett samhälle med ett ordnat rättsliv. Ett samhälle med ett näringsliv till försörjning och och uppbyggnad av samhällets sociala funktioner och välfärd.

Ett samhälle för en civil kulturell gemenskap med fria organisationer och medier som garant mot kommandostyrning och för en självständig nation. I sin begynnelse en kristen sammanhållning där många folk var med och skapade Sverige.

Allt går nu i en motsatt riktning. Upplysningstidens 1600-tal öppnade en dörr till en ny världsordning med pengarna i centrum. En ny mekanisk världsbild utan en skapelse. Förnuftet är sanningsbäraren-Tekniska och vetenskapliga landvinningar som vidgade den mänskliga förmågan  och hälsan

Men även ett industriell tänkande i den industriella revolutionen och härska över naturens villkor. En bankrevolution där sedeln blir ett instrument att erövra nationella tillgångar genom privat centralbanker. En utväxt ur sekterismens tider en milstolpe att bilda USA 1776.

Ett nytt paradigm växer fram.

Det Rationella Paradiset

Vägen till en nya världsordning finns då och franska revolutionen 1789 blev nästa steg. Sedan kommer förändringar genom sprida  kaos, revolution, krig, terror och vår tids finanskriser. Orda av Chao. Förändring genom kaos.

En rationalism där verkighetsuppfattningen krymper.

Under 1900-talet finns sekterismens tentakler värden runt. Uppluckring sker inifrån nationer. EU är projekt från 1947 som destabiliserar sociala och självständiga ekonomiska grunder.

Utsidans ekonomi som suger upp nationers ekonomier och självständig till förmån de stora internationellt verkande företagen och bankerna.  Vidgande utrymmen genom åtstramningspolitik och skuldekonomier som tar beslag i natura i samhälls- och naturkapital.

Tankesmedjorna växer i en internationaliserad sekterism i frimureri. De sociala banden till nationen, kyrkan och familj är under upplösning.

Ny frihet är liberalism. En frihet om en tank som fängslar. En frihet om den ekonomiska maktens frihet och rätt. Marknadens frihet över det mänskliga ödet. En ny människa som ett medel Inte ett mål.

Tankekontroller via vilseledande information och nya värdemönster genom nonsens, idolskap, reklam, nyhetsmedier, film, nutida musik och politik.

En ny religion. En religion utan mänsklig band och väg till en total individualisering.  Band som blir mäta i penningvärden. Jakten på vinster är devisen ovan allt utan hänsyn till konsekvenser varken till natur eller samhälle.

En vision om en värld utan nationer under en ekonomiska makts ledning. En topp för en mänsklighet. En enda  materiell värld med en ny gud över  alla.

En förening av superkapitalism och kommunism är en agenda som uttalas genom ledare för internationell politik

“The ‘affirmative task’ before us is to “create a New World Order.” /VP Joe Biden, speech Import Export Bank, April 5, 2013“How I Learned to Love the New World Order”
–article by Sen. Joseph R. Biden, Jr. Wall Street Journal, April 1992

“We will succeed in the Gulf. And when we do, the world community will have sent an enduring warning to any dictator or despot, present or future, who contemplates outlaw aggression. The world can therefore seize this opportunity to fufill the long-held promise of a new world order – where brutality will go unrewarded, and aggression will meet collective resistance.”
/
President George HW Bush, State of the Union Address 1991

“The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and Communism under the same tent, all under their control. Do I mean a conspiracy? Yes, I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, incredibly evil in intent.”
/Rep. Larry P. MacDonald, killed in Korean Air Lines 007, 1983

“Each of us has the hope to build a New World Order.”
/President Richard Nixon, Hangzhou, China, February 1972

“We are moving toward a new world order, the world of communism. We shall never turn off that road.”
—Mikhail Gorbachev, 1987

“I think that his [Obama’s] task will be to develop an overall strategy for America in this period, when really a New World Order can be created.” /Henry Kissinger, CNBC 2008

Det här inlägget postades i avhumanisering, Bank och finans, Civilsamhället, Demokrati, Demokratur, EU, Europa, Existens, extremism, fascism, Finansens systemfel, Finanskapitalism, Finansmakten, Globalisering, Historierevision, Internationalism, Kapitalism, Konspiration, Kristendom, Liberalism, Livet, Lobbying, Människan, Marknadspolitik, NVO, Ny tid, Nyliberalism, Paradigm, Pengar, Rationalism, religion, Sekterism, sekulariseng, Väffärdsstaten, Välfärd, Världsbilden, Vision. Bokmärk permalänken.