Skärgårdsupproret: internationella insatsövningar i Göteborgs skärgård. Sverige smygansluter sig till Nato?


InsatsstyrkorLänsstyrelsen i Västra Götaland har haft ett beslut – fattat i julruschen den 21 december 2010 – att för all framtid ge Försvarsmakten rätt att genomföra oinskränkta nationella och internationella militära övningar i Göteborgs södra skärgård, med skarpa skott och medverkan av utländska stridskrafter av alla slag.

 GP skrev en kort notis i dec 2010.  Om något är demokratisk fråga så är det väl detta!! Tydligen gäller två agendor. En inför folket. En ovan folket.  Sverige är ännu inget Nato-land. När det gäller miljöfrågorna så är detta att stort angrepp. Det vi vinner på gungorna förlorar vi på karusellen.

Även Vänern kommer att utsättas för ett stort ökat antal övningar. Detta sprider gifter och är ett miljöhot. Men tystnaden är stor.

 Blir dessa övningar verklighet kommer flyg, helikoptrar, större och mindre fartyg att pröva vapen och samordning på och kring öarna Galterö, Stora Stårholmen, Känsö, Lilla och Stora Rävholmen, Känsö Fjärskär och Knappen samt ”omgivande vattenområden i Göteborgs södra skärgård”.

Befolkningen på Styrsö, Brännö och andra befolkade öar kommer att känna av ett kraftigt krigsmuller under 115 av årets 365 dagar (mot nuvarande omkring 20 dagar). Den årliga mängden skott i dag, cirka 100 000, kommer att öka till 1,3 miljoner.

Skärgårdsupproret är en protest.

 De skriver: Området har varit skjutfält sedan 1940. Ingen mätning har hittills gjorts av halterna av tungmetaller i bottensedimenten som lagrats under åren. Kommande övningar beräknas tillföra ”skärgårdsskjutfältet” omkring 2000 kg bly per år, 1000 kg koppar. Till detta stora mängder zink och antimon – allt i strid mot EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG och Vattenförvaltningsförordningen SFS 2004:660.

Fågel- och djurliv kommer att hotas, liksom fiskebeståndet och den traditionella fårskötseln (som får ekonomiskt stöd av den myndighet – Länsstyrelsen – som vill tillåta krigsövningarna).

Inga mätningar har gjorts av tungmetaller och andra gifter i jord, växter, bottensediment, fisk, fåglar, sälar, får eller andra djur. Inga analyser är gjorda av hur det i sin tur påverkar människor. Det finns helt enkelt inga fakta om detta område tål mer tungmetaller.

Vi – och inte minst alla berörda politiker och miljöjurister – saknar en beskrivning och analys av vilken miljöpåverkan stora nationella och internationella övningar kommer att ha. Andra länders styrkor kan komma att använda andra vapen med andra miljöeffekter och annat buller. Ingen vet.

Beslutet om kommande stora militära övningar i skärgården kom överraskande och skapade stor förvirring när Göteborgspolitikerna skulle samla sig till en överklagan till Miljödomstolen i Vänersborg.

Försvarsmaktens och Länsstyrelsens handläggning fick formen av en militärkupp, mitt i det demokratiska Sverige, och politikernas trovärdighet kom i gungning. I riksdagens försvarsutskott var man, till helt nyligen, omedveten om Försvarsmaktens högtflygande planer, trots att Folke Borgh, jurist och chef för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet (i Göteborgs Fria Tidning 12 feb 2011) bekräftar att det kan bli aktuellt med samövningar med EU-länder och medlemsländer i Nato.

Vi ställer frågan: hur kan ett allvarligt miljöhot mot ett naturområde med stor betydelse för turismen, liksom ett expanderande bostadsområde, nå så här långt inom svensk byråkrati utan större offentlig debatt? Och – vilket internationellt vapenindustriellt samarbete kommer att testas i vår skärgård?

2010 genomförde Sverige och USA för första gången en bilateral och omdiskuterad samövning på provplatsen Vidsel i Norrbotten. I samband därmed beslöt den borgerliga regeringsalliansen bland annat att ge deltagande amerikanska stridsflygplan tillträde till svenskt territorium ”enligt Försvarsmaktens närmare bestämmande”, och att svensk vapenlag ”inte ska gälla för de skjutvapen och den ammunition som innehas av den utländska personal som deltar i verksamheten” – allt för att ”öka förmågan att delta i internationell krishantering”.

Försvarsmakten vill att Göteborgs södra skärgård skall stå till obegränsat förfogande för svensk och utländsk militär och deras vapenleverantörers förfogande.

Försvarets planer på att öka sina övningar i Vättern är också en fråga för riksdagen.

Motståndet växer mot försvarets planer på att öka sina övningar vid Vättern.
Miljöpartiets riksdagsledamot Peter Rådberg skriver i en debattartikel idag att ökade bombningar i sjön kommer att öka riskerna för blyutsläpp som påverkar dricksvattnet.

Försvaret har bland annat ansökt om att få skjuta

  • 150 raketer i sjön per år
  • avlossa 30.000 skott med automatkanon. Dessutom vill man öka antalet flygningar över Vättern.

Försvarsmakten vill öka träningen inför internationella uppdrag och Vättern är den enda plats man har för sådana här bombövningar. Under september så räknar försvaret med att lämna in sitt förslag.

Mest drabbas de västra delarna av sjön och det är bland de boende på den sidan som protesterna har varit som kraftigast.

Riksdagsman Peter Persson, socialdemokrat från Jönköping, undrar hur miljöminister Andreas Carlgren, Centern, ska agera kring den negativa miljöpåverkan övningarna kommer att ha på Vättern. Försvaret vill öka flygandet över Vättern med 60 dagar om året, vilket enligt Peter Persson ökar utsläppen av flygfotogen från 193 till 5600 kubikmeter årligen.

Vättern är dricksvattentäkt för 250.000 människor och utpekat som riksintresse, skriver Peter Persson i sin skriftliga fråga. .

Det här inlägget postades i EU, Kontrollsamhället, Miljöpolitik, Nato, Opinionsbildning, USA. Bokmärk permalänken.