FRIHET ELLER SLAVERI. SANNING ELLER LÖGN. KAMPEN MELLAN GOTT OCH ONT.

heaven2

Vår era är en sällsam och förutsagd tid. Ett krig med en stor människoflykt. Ett krig där sant är falskt. Ett krig där ont är gott. En era i hat, krig och kris. Himmel eller helvete.

En kamp mellan de två yttersta orsakerna. Mellan två andliga makterna på gott och ont. De två motsatserna i Sanning och Lögn.

Meningen är att vi kan söka och erfara Guds kärlek och då få leva den och tillhöra Guds skara även i allt stridslarm.

DEN MJUKA ELLER DEN HÅRDA VÄGEN?

En revolt mot Upphovsmannen till Himmel och Jord av Upprorsmannen som blev Jordens furste. Vi går in ett avgörande skede. Jorden skälver i skador. Vi fick friheten att välja.

Då sade han till dem: »Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld. Jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder någon skada.… /Lukas10:18-10

Satan skapades som en perfekt varelse. Han beskrivs som ursprungligen var klokt och helt rättfärdiga. Men hans stolthet fick Satan att falla. Högmodets man. Han blev den eldröde Draken som skildras i Upp. 12 som vill sluka alla.

HARD-LINE: HAT, KRIG OCH SPLITTRING

I västerländsk realpolitik talas det inte om höger eller vänster. Den talar om den ”hard-line” och ”soft-line”.

Den hårda linjen innehåller alla extrema former. Superkapitalism, kommunism, rasism och nazism.

Förstörelse av alla medmänskliga band. Förstörelse av alla regeringar. Förstörelser till nationens sammanhållning, den kristna kyrkan, kollektiv solidaritet, empati, relationen till kärnfamiljen och splittra i samhällets könlösa individualism. Liberalism från all moral. Allt gagna för att den ekonomiska maktens och elitens kontroll och relationer.

En förslavning som ekonomins kreatur. En förslavning i synd dvs. missa livets mål.

Att sprida lögn och leda människor till uppror. Allas krig mot alla. Höger- och vänsterretoriken polariserar och stänger dörrar till samförstånd.

Soft-line- den mjuka vägen om det mänskliga målet och samvaron i fred, blir fördömt som förtryck i kommunistiska termer. Allt låses fast och i smutskastning. Ögon och öron stängs. En brunn utan vatten

Hatets och förnekelsens kultur och mentalitet växer. Medier i desinformation, nonsens och idolskap. Vrede, våld, drogmissbruk, orgier, själviskhet, penningdyrkan och ockultism.

Odjuret och den falske profeten kommer att övertyga ledarna för jorden för att följa dem till krig mot Gud och hans folk.

Krig och ofreden beror på att ingen fred råder med Gud. Gud skapade kyrkan för att rädda oss.

Kyrkan är inte en politisk organisation utan ett universellt förbund med Kristus som betalade med sitt eget blod för att rädda oss. Den eviga livsmåltiden finns där

MJUKA VÄGEN: KÄRLEK, FRED OCH ENHET

Gud är kärleken och ber oss söka och be om att erfara Guds kärlek. Att då leva i kärlek med Gud och medmänniskor.

ud, den Oövervinneliga svarar här. Frukta inte. Var inte rädda. Gud är med er i striden. Jag är den som älskar allra mest. Jag är Barmhärtig och förlåtande Gud.

Att finna Gud är att leva i kärlek, fred och ödmjukhet. Att finna kärleken är att leva i Gud. Sant liv i Gud. Guds önskan är att kyrkorna förenar sig i fred. Blir Ett i Kristus.
Kristus visade detta. Förlät rövaren på korset i det sista livsögonblicket. ”Ikväll är du med Mig i paradiset”.

Den mjuka vägen är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Styrkan i att älska sin nästa. Kristen kärlek förlät även sina plågoandar som Korsfäste honom.

Korset innehåller frälsningen till livet i Himlen. Alla bär vi stora eller små kors. Kristi seger blev en seger över döden. Här döden en passage. Kommen genom Satan. Liv kommer ur Livets källa. Varje dygn upplever vi detta. På kvällen går vi till nattens ro.

På morgonen vaknar vi till ett nytt liv. Allt på jorden visar en andlig innebörd.

”Jag är sanningen, vägen och livet”. Är att vi älskar, lever tron på Kristus som räddar och följer Honom och bär Korset., som bringar andra till räddning. Frälsningens ekonomi. Vårt lidande samlas i Kristus att rädda andra. Vi blir så Ett med Kristus.

Himlens port öppnar sig.

Idag den 9 aug 2015. en dag för sol för all.

Varmt i havet. Sol, himmel, vind och vatten. Människor gläds åt det vackra.

Skildrad i konsten i sekler Studerad av vetenskap av dess lösningar som tagit tusentals år att förstå. Arkeologer ser stegen i jordens trappvisa utvecklingsfaser.

Cellernas mikrokosmos i livsprocessen i en förunderlig verklighet.

Ett universum studerad av astronomer. Inte en planet, sol eller galax är den andre lik. Allt är ordnat. En jord för människor, som visa fördärvar.

Besjungen i musik. En av världens mest älskade sånger är “O store Gud”, som sedan den skrevs 1885 har spridits över hela världen.

Botswanas nationalsång blev den. Dolly Parton har sjungit in den och Elvis Presley fick två Grammis för den. Carl Boberg skrev den efter ett storslaget åskväder.

 

Elvis version

Det här inlägget postades i civilitet, Existens, extremism, fascism, Fatima, Finansmakten, Främlingsfientlghet, Framtid, Fred, Frihet, Globalisering, Gudsbevis, Historia, Informationssamhället, Internationella relationer, Jesus Kristus., Jorden, Kommunism, Kristendom, Kultur, Kyrkan, Liberalism, Livet, Makt, Människan, Nato, NVO, Ny tid, Nyliberalism, Paradigm, Postdemokrati, Propagandans makt, Rasism, Rättvisa, religion, Skapelsen, Solidaritet, Tankesmedjor, Vänster/höger. Bokmärk permalänken.