SVENSK FREDSINSATS I AFGHANISTAN FÖRVANDLADES TILL ETT NATOKRIG UTAN VÄG TILL FRED & DEMOKRATI

sverige nato. afgahnistn
Sverige drar ut i krig efter 200 års samvaro i fred. Afghanistan är ett av världens fattigaste länder med enorma brister i utbildning, sjukvård, hälsovård, kommunikationer, och ett av de mest korrupta i världen

Motiven för den svenska krigsinsatsen i Afghanistan har skiftat. Skapa demokrati, säkra kvinnors rättigheter, ge flickor rätt till skolgång, förbättra sjukvård, minska korruptionen och stoppa opiumproduktionen.

Detta skriver Thage G Peterson, försvarsminister 1994 – 1997 i Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se/kultur/article21223529.ab

BLÅBASKARKrigsinsatsen har ofta fel­aktigt beskrivits som en FN-operation. Det är inte sant. ­Redan i slutet av november 2001 fick USA och Storbritannien igenom att de skulle leda insatsen. Det var också de två länderna som startade kriget och bombanfallen.

Inga blå baskrar syntes till – det var ­Nato-hjälmar.

Det svenska krigsdeltagandet ska nu granskas och utvärderas. Regeringen tillsatte för en månad sedan (9 juli 2015) en offentlig utredning för detta uppdrag. Krav på en granskning och en vitbok har bland många framförts av Svenska Afghanist

Tretton års krig är tretton förlorade år för fred, eller möjlighet till fred.

Carl Bildt meddelande i Washington Post den 8 januari 2010 tillsammans med Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen följande: ”Europa kan ta sitt ansvar (och dela bördorna med USA). Att Europa kan leverera och kan vara en verklig partner för USA. Det är vad som händer nu i det globala uppdraget i Afghanistan. Det är viktigt att Amerika erkänner sina partners i denna kritiska tid.ankommittén, Föreningen Afghanistansolidaritet och av 2013 års socialdemokratiska partikongress.n

De svenska frivilliga värvas med falska förespeglingar om vad som kan uppnås och varför insatsen behövs. Krigsmålen för Nato, och därmed Sverige, var att förinta al-Qaida, besegra talibanerna, demokratisera landet med vapenmakt, upprätta en modern stat med ett starkt centrum som har förmåga att skydda sin egen befolkning och genom tillväxt utrota fattigdomen. Därmed skulle också samhället demokratiseras, kvinnor få fulla rättigheter, mänskliga rättigheter respekteras.

I praktiken har ingenting av detta uppnåtts,  al-Qaida har förintats just i Afghanistan – men har alltmer dykt upp i andra länder, främst i Pakistan. Kriget har i hög grad bidragit till att destabilisera Pakistan och skapat nya ännu större problem i hela regionen.

Det är alla angelägna uppgifter för ett ökat svenskt bistånd. Men från Försvarshögskolan har forskare offentligt förklarat att insatsens syfte varit att Sverige skulle kvalificera sig för kommande internationella militära insatser med Nato.

Sekretessen kring nära nog allt som rört den svenska militära insatsen har ­varit total. Samtliga incidenter där svenska soldater deltagit i strid är hemligstämplade. Utredningen måste offentliggöra fakta om den svenska krigsinsatsen.

Före riksdagsbeslutet den 18 januari 2002 om svensk trupp till Afghanistan ställde regeringen krav på att insatsen ­inte skulle vara längre än sex månader, att det skulle vara en ren FN-­insats oh med deltagande av muslimska stater.
Inget av dessa krav uppfylldes.

Varför gick då Sverige med i kriget? Uppgifter finns om att Sverige deltog med militär expertis i samtal om krigsförberedande operationer i Afghanistan redan veckorna efter terrordåden i USA den 11 september 2001.

Ägde sådana förberedelser rum med USA?

NATIOÄR EN KRIGSMASKIN SOM INTE BYGGER FRED, FÖR DET KRÄVS CIVILA INSATSER

Fred och Frihet (nr 3/2011), skriver FN-förbundets Linda Åkerström, att som renodlad militär försvarsallians, är Nato den som är sämst lämpad att genomföra de långsiktiga insatser med stora civila delar som behövs för att bygga en fred som håller.

Till skillnad från i Nato- och EU-ledda insatser är den högste chefen för en FN-insats alltid civil, med kontroll över både civila och militära delar på plats i konfliktområdet. Att prioritera Nato och EU framför FN är att prioritera kortsiktighet och militär konflikthantering framför en politik med hållbar fred som främsta mål och syfte. Vi delar denna syn.

Det här inlägget postades i Afghanistan, FN, Nato, USA. Bokmärk permalänken.