DEN VÄXELVERKANDE EKONOMIN

SamhallsenhetDet som kallats ekonomin tillhör ett av de mest misshandlade områdena i historien. När Adam Smith kommer 1776 med Wealth of Nations kommer den liberala ekonomin som blir nutidens marknadsekonomi.

Banden till naturen kopplas bort. Förstör banden till människors utveckling och samhällets gemenskap för global fri och avreglerad ordning.

 

Jordens kapital förtärs som de vore en oändlig resurs. Nationers söndras i klyftor, extremism och i marknadens tyranni.

Livsbetingelser på jorden vilar på en växelverkan i livsformer i havet, marken och luften. Samhället är sammanfogat i denna väv. Naturens tillgångar förädlar genom människors arbete för samhällets bygge. Samhället är en jordisk enhet av och för människor.

Keyn utvecklade en nationalekonomi under 30-talet som bestod av komplementära hälfter som förstärkte varandra. De skapade balans i marknadens svängningar. Arbetet är den primära orsaken för utveckling.

Dels i det som var själva näringslivet försörjning, utveckling och handel dels i det som skapade förutsättningar i det offentliga hushållet och samhällsbygget. Ja hela hälsan och kulturen inryms i detta.

Utvecklandet av civilsamhället och infrastruktur skapade till näringslivet tillgång till kompetens, högskolor och all kommunikation.

Vi står inför ett utmaning att integrera hela naturhushållet som påverkar alla livsförutsättningar. Ett samhället som förutsätter en samverkan och ett fredstjänande  ledarskap.

Solidaritet, fred och rättfärd är hörnstenar för samexistens.

Det här inlägget postades i Avregleringar, Ekonomi, Medvetande, Miljöpolitik, Ny tid, Samhälle, Samverkan. Bokmärk permalänken.