VAD HAR USA, ISIS, AL-QAIDA OCH FD SOVJETUNIONEN MED VARANDRA ATT GÖRA?

isis

Modern tids största flyktingvåg sker nu. I Syrien har vi en gigantisk eldhärd där stormakter möts i kampen om gas och olja. En kamp om jordens herravälde. Kontrollen över energi har en avgörande betydelse. Samtidigt råder kampen mellan sunni och shia. Civilisationernas krig mellan det liberala sekulära väst, ortodoxa kristna i och muslimer i öst.

Den gemensamma nämnaren att samla sin medbröder att utse en världsfiende. En gemensam fiende att hata

Den realpolitiska tanken är dystert och är inte till för att lösa konflikter utan för att  maktaktören skapa mer kris, revolution och krig för att uppnå vinst, makt och kontroll över regioner och framtiden. En omfattande internationell sekterism existerar.

Redan under 1300-talet förklarades förändringens axiom att bryta ned den gamla ordningen genom kaos. Tiden för de samhällsfarliga tankesmedjorna.

Hegels filosofi i 1700-talets slut är att ur tes och antites utvecklas syntesen.

HimmelskaFridenKapitalism kontra kommunism har aktiverat dessa poler i det som blev det kalla kriget. I Kina är de båda dödsfienderna förenades efter 1989 och bildar syntesen.

Månne detta vara slutmålet för världens utveckling som syntesen. Var endast Sovjet en världsprototyp. Nazityskland som ett socialt experiment att förädla människan som en genvarelse.

“Ordo Ab Chao” – ur kaos frambringas en ny ordning – om de (världsbyggarna) bryter ned staternas existerande strukturer, kommer detta att få befolkningen att ropa efter ordning. Härskarna kommer då att dyka upp som ledare och ge världens folk vad de önskar. Citat från år 1335:

“The highest degree of the Scottish Rite of Freemasonry, the Meritorious Degree, the Degree of the Illuminati, whose motto is “Ordo Ab Chao” or “Out of Chaos Comes Order” – which literally means if they break down the existing structure and cause the population to cry out for order, they will emerge as the rulers and will have the world that they seek.” from year 1395.

PS: de först frimurarna gömde sig under jord i ett skrå av fria murare under 1300-talet i Skottland från de franska förföljarna. 1733 är de officiella. Flera nationer bildar  nationella sällskap. USA är uppbyggt på detta.

Aldrig för att ett bygga ett samhälle för en högre civilisation utan för att blir en världsmakt. Flaggans färger knyter ann till den franska. Revolutionsgruppen Grand Orient de France bistod USA i kampen mot Britter militärt och i medel. George Washington är den första i raden  som är frimurare. Sedan kommer fler  som Truman, Clinton och far och son Bus

Förklädet på bilden är en symbol för renhet. En antibild till Kristus, som tvår lärjungarnas fötter inför den sista måltiden.

george washington masonerry

Spänningens strategi: Skapade kriser och rida på inbillade kriser

Var har sett spänningens strategi  tillämpas som när USA genom CIA banade väg för Shaen av Irans tillsättning.

US Army Field Manual beskriver “spänningens strategi” – en topphemliga kontraupprorstaktik- innebär att initiera våldsamma attacker som sedan skyllas på radikala vänstergrupper för att övertyga den allierade regeringar om behovet av motåtgärder.

Källa   https://sv.wikipedia.org/wiki/Iranska_revolutionen

shahOperation Ajax är sådan operation genom vilken CIA och MI6, med stöd av Irans shah Mohammad Reza Pahlavi, 1953 genom en statskupp avsatte landets folkvalda premiärminister, Mohammad Mosaddeq, och störtade dennes regering.

Bakgrunden till Operation Ajax var att Mosaddeq nationaliserade landets oljekällor i enlighet med beslut som fattats i det iranska parlamentet året innan han blev vald.

Detta skadade brittiska oljeintressen i Anglo-Persian Oil Company och under ledning av Kermit Roosevelt, släkting till Theodore Roosevelt, utförde brittiska MI6 och amerikanska CIA attacker mot nationalister, demokrater, religiösa ledare och moskéer, samtidigt som man spred flygblad som gav Mosaddeqs regering skulden.

Kuppen genomfördes med stöd av den iranska militären under ledning av generalen Fazlollah Zahedi.

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Army_Field_Manual_30-31Bmedlem av kadettpartiet (KDhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Iranska_revolutionen

Första fasen

Revolutionen kan delas in i två sammanhängande faser, under den första fasen bestod motståndarna till monarkin av socialister, liberaler och islamister tillsammans.

Målet var något diffust eftersom exempelvis medelklassen och liberalerna ville ha en konstitutionell monarki efter svensk modell medan islamister och socialister ville införa en radikalt orienterad republik, i islamisternas fall ett kalifat.

Andra fasen blev en antites.

I boken Hostage to Khomeini ger den amerikanske journalisten och Mellanösternexperten Robert Dreyfuss en detaljerad redogörelse kring varför president Carters administrationen övergav shahen och gav sitt stöd till Khomeini och revolutionärerna och varför den sedan fick kalla handen av revolutionsledaren när shahen fick vård i USA.

Rida på kris

Enligt författaren avsåg USA:s nationell säkerhetsrådgivare Zbigniew Brzezinski att störta shahen för att utnyttja den islamiska fundamentalismen i kampen mot det kommunistiska Sovjetunionen.[

Dreyfuss ger belägg för att Khomeini från och med 60-talet samarbetade med Secret Intelligence Service (SIS, Storbritanniens underrättelsetjänst) för att destabilisera monarkin i Iran samt att det låg i de engelska oligarkernas intresse att bromsa Irans industriella och tekniska utveckling.

Han påvisar också att BBC spelade en avgörande roll i spridningen av Khomeinis idéer i Iran genom att de sände hans tal och regelbundna förkunnelser till det iranska folket under hela 1978 och 1979.

WallStreetBolsheviklillaKommunismen är skapad för att vara en gemensam fiende at bekämpa.

Banker i New York och  köpte Trotsky som bodde  i New York. 

Samtidigt  befinner sig Lenin i landsflykt i Schweiz. Tyska säkerhetspolis kontaktar Lenin för en revolution i Ryssland  med medel från väst.

Två syften gäller för den ryska revolutionen 1917

Tyskland vill stänga Östfronten och sluta fred med Ryssland. Ryssland är en blivande och världsmakt i USA:s ögon med sina rikedomar i olja och andra naturkapital om de industrialiserade sig. Nu var de endast ett Agrarsamhälle.

Bankerna i väst söker kontroll över Ryssland som kan uppnås genom kaos. Sovjet blev uppbyggt av av västmakter ändra fram till 1984, då Sovjet föll i Afghahnistan.

CIA sponsrade det blivande al-Qaida mot Sovjet med vapen och utbildning av terrorgruppen i Pakistan

Hillary Clinton erkänner att USA skapade Al-Qaida och IS

Under en offentlig utfrågning sade Hillary Clinton:

”Låt oss komma ihåg att de vi slåss emot idag finansierade vi för 20 år sedan.”

Detta är ett filmklipp som inte avslöjar något nytt, men som ändå kan vara nyttigt för många att se.

Al-Qaida betyder för övrigt ‘databasen’ och var från början en datafil över de tusentals mujahedin som rekryterades och tränades av CIA för att besegra Sovjet i Afghanistan. Dessa kallades Al-Qaida för att de fanns i denna databas så att de kunde få betalt.

Al-Qaida är Sunni och ofta angrips den irakiska shiamuslimska majoriteten i ett försök att hetsa sekteristiskt våld och större kaos i landet. är känd för sin extrema tolkning av sharialagar vad gäller dem som inte delar deras tro och för sina militära attacker på civila, avrättningar

Islamiska staten (i Irak och Syrien/Levanten), förkortat IS, Isisär en väpnad sunniislamistisk terrororganisation, främst aktiv i Irak och Syrien.

Vad som inte nämn i detta filmklipp är dock det faktum att Al-Qaida och IS, som är samma sak, fortfarande delvis kontrolleras av samma globala elit som en gång startade organisationen.

Källa: http://www.informationskriget.se/2015/01/14/hillary-clinton-erkanner-att-usa-skapade-al-qaida-och-is/

Protester i Madrid mot EU:s flyktingpolitik

Tidigare presidenters utrikespolitik Nato är medskyldiga till migrationskrisen

Länder har bombats men civil återuppbyggnade utebliven. Natoländer har deltagit på flaska premiser.  Mödargäng har uppstrustats som destabiliserar regioner.  USA klär sig som fredsmakare

usa-politik

De USA-ledda väststaterna har på detta destabiliserat hela regioner, i vilka uppkomst av terrorgrupper blev möjlig,

Allierade  har tidigare stött “mördargäng” såsom Islamiska staten och även försett dem med vapen.

Europas länder har blivit USA:s marionettländer.

Alla krig bygger på en gemensam fiende. Det förenar. Extrem vänster och höger är motorn i detta spel.

Konflikten bygger på en nedåtgåeden konflikttrappa om den inte stoppas i tid:

  • motsättningar
  • utse den gemensamma fienden
  • aktivera för revolution, terror eller krig för att förgöra fienden
  • kontraproduktionen dvs antitesen utvecklas ur korruptionen. Ont föder ont
  • ny motsättning för att övervinna och ta kontroll
  • nytt kaos. Världen ropar efter ny ordning
  • internationalismen

IS-warrior

IS snabba tillväxt anses vara en följd av dess ledare, Abu Bakr al-Baghdadi, av privat finansiering från intressenter i länder kring Persiska viken, samt av samgående med andra sunnitiska grupper under syriska inbördeskriget.

Abu Bakr al-Baghdadi, ledaren för den islamiska staten (IS) militant grupp, har varit noga med att avslöja lite om sig själv och sin vistelseort.Baghdadi tros ha varit född i Samarra, norr om Bagdad 1971.

Rapporter tyder på att han var en präst i en moské i staden vid tiden för den USA-ledda invasionen 2003.

Han framträdde som ledare för al-Qaida i Irak, en av de grupper som senare blev Islamiska staten Irak och Levanten (ISIS) i 2010, och steg till framträdande under försöket samgåendet med Jabhat al-Nusra i Syrien.

Baghdadi och hans soldater har öppet trotsat al-Qaida chef Zawahiri,, vilket fått vissa kommentatorer att tro att han har nu högre prestige bland många militanta islamister.

De säljer olja. Oljan kommer från brunnar och raffinaderier som ISIS har tagit över inne norra Irak och norra Syrien, och fram till helt nyligen var det lätt att smuggla in det i denna lugn del av södra Turkiet.

En orsak är att de är billiga och smugglad olja är en mycket efterfrågad  råvara i Turkiet, där olja är så dyrt att det nästan inte spelar någon roll vem som säljer det, även om det är din fiende.

Ekonomisk och politisk diskriminering mot sunnimuslimer i Irak av Iraks shiitiskt dominerade regering har också bidragit till gruppens stöd. De anses vara bättre organiserade militär med avhoppade officerare i Saddams Irak.

Al Qiada har angripit  demokratier för att destabiliserar hela områden i öst och väst. Demokratiska processer under Arabvåren vändes till väpnade aktioner mot regeringstrupper.

Geokriget

Det kalla kriget Eurioasien har fortsatt i kampen om gas och olja i Syrien, Mellersta Östern och rikedomarna i runt Kaspiska havet. Den som har kontrollen över detta kommer få en avgörande betydelsen för hur världen kommer att styras. USA har hittills varit en världsmakt genom sitt förbund till Saudiarabien.  USA har sökt vägar att bygga pipe line via Afghanistan till Gulfen. Syrien är en viktig kanal till Medelhavet

mig31

Ryska stridspiloter förväntas börja anlända i Syrien under de närmaste dagarna, och kommer att flyga sina ryska flygvapnet stridsflygplan och attackhelikoptrar mot ISIS och rebelljusterade mål inom den felande staten.

Ryssarna har varit i samtal om att sälja syrierna ett paket med MiG29 stridsflygplan, och Yak130 tränare jetplan (som även kan fungera som attackflygplan.) Den nuvarande sammansättningen av den expeditionsstyrka är fortfarande okänd, men det finns ingen tvekan om att ryska piloter som flyger stridsuppdrag i syriska luftrum kommer definitivt att förändra de befintliga dynamiken i Mellanöstern.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4696268,00.html

Den syriska katastrofen

Syria june17

En av de största anledningarna till att 4 miljoner syrier flytt landet är Assad-regimens fruktade oljefatsbomber. Bomber som enbart används för att sätta skräck i och döda civila. I en exklusiv intervju med SVT:s Agenda säger chefen för människorättsorganisationen Human Rights Watch, Kenneth Roth, att omvärlden gör alldeles för lite för att stoppa de fasansfulla vapnen.

De kallas de värsta vapnen i den konflikt som pågår i Syrien. En konflikt som fått halva landets befolkning att fly. Oljefatsbomberna släpps ofta från luften med hjälp av helikoptrar. De är billiga och relativt enkla att tillverka. Ofta fylls oljetunnor med sprängmedel och metallskrot. Assadregimen använder dem urskillningslöst på civila i rebellkontrollerade områden, berättar chefen för Human Rights Watch, Kenneth Roth.

– De har skapats för att döda civila. De är en del av den otäcka strategi som al-Assad använder sig av i detta krig. Han beskjuter inte bara soldaterna på motståndarsidan. Syftet är att driva bort civila från dessa områden och dessutom sända ett otvetydigt budskap till andra syrier: ’det här kommer drabba era områden om ni låter rebellerna erövra’, säger Roth.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/assadregimens-oljefatsbomber-dodar-civila-urskillningslost

Flykten till Europa  – ett nytt Exodus – ett nytt Europa

flykten

Idag, tre stora trender forma Europas befolkning: livslängd, ett minskande antal barn och allt fler invandrare.

I detta avseende Europa kombinerar demografiska “extrema”: Många av de 27 EU-länderna och andra delar av Europa uppleva lägsta fertilitet som någonsin uppmätts i mänsklighetens historia.

Samtidigt uppger många EU-medlem tillsammans med andra delar av Västeuropa rapporterar nu den högsta medellivslängden i världen. Som ett resultat Europas befolkning blir allt äldre.

Och Europeiska unionen har äntrade scenen mycket långsam demografisk tillväxt. Under 21-talet, kommer antalet människor som lever i den här världen region troligen nå en historisk maximum följt av en viss nedgång.

Åldersgruppen 0-15 redan krymper. Därefter Europa står inför minskande arbetsför ålder populationer och utsikterna till sjunkande inhemska arbetskraft. Som ett resultat utsikter samt konsekvenserna av en åldrande befolkning är allmänt diskuteras i hela Europa.

Vi får ett tillflöde av människor med hela andra bakgrunder som kan ersätta ett åldrande Europa. Nya kulturella värdegrunder med nya syriska kristna som en motvikt till den liberala avreglering av familj och mänsklig samhörighet.

Men även grupper och då män som söker väg till inkomster i människohandel och den kriminella verksamheten är ett hot. 1500 barn spårlöst bort.  Konflikthärden inom islam i sunni och shia är inye löst genom flykt

Europa blir än mer mångkulturellt. EU har haft en ekonomisk strävan att omdana  Europas nationer från en social till en ekonomisk ordning till marknadens tjänst och nytt organ för Europa som en politisk sammanslutning och unionen.

Blir Europa IS nästa stora slagfält?

IS-TROUP

Detta skriver den tyska tidningen Die Welt (29 juni). ”Det är en alarmerande situation”, säger Michele Coninsx som är EU:s högsta åklagare och chef för Eurojust som arbetar mot grov gränsöverskridande brottslighet (AP 6 juli).

Abdul Basit Haroun, rådgivare till den libyska regeringen, har pratat med smugglare i Nordafrika och även han säger samma sak (BBC 17 maj). Också i Italien och Egypten har tjänstemän varnat för att IS smugglar in terrorister i asylströmmarna

Under 2014 åkte asylprövningens expertgrupp runt

och föreläste för asylprövningsenheterna om risken för att krigsförbrytare och terrorister från Syrien försöker få uppehållstillstånd i Sverige. I materialet slår man fast att ”syriska ärenden innebär särskilda utmaningar – noggrann utredning viktig”.

På grund av det drastiskt ökade söktrycket har arbetsbördan ökat för Migrationsverket, vilket gör att det inte finns resurser till ordentliga utredningar för att upptäcka misstänka jihadister.

Produktiviteten i stället för granskning.

Migrationsverkets ledning har infört produktionsmål som gör att kvaliteten minskar, vilket bland annat Migrationsverkets internrapport ”Hur styr vi?” visar. I stället för att utreda grundligt jagar handläggare ”pinnar”, alltså att avsluta så många ärenden som möjligt.

Käll. http://www.svd.se/europa-ar-is-nasta-stora-slagfalt

Det här inlägget postades i BRICS, Demokrati, Ekonomi, EU, Existens, extremism, Fred, Frihet, Irak, ISIS, Islam, Liberalism, Makt, Människan, Marknadspolitik, Marx, NVO, Rasism, Rättvisa, religion, Ryssland, Sekterism, Syrien, USA, Utveckling. Bokmärk permalänken.