web analytics

DEN FÖRVRÄNGDA HISTORIEN – EN VÄRLD STYRD AV SEKTERISM OCH TANKESMEDJOR

Lusitanias1KRAFTERNA BAKOM  VK I

Passagerarskeppet Lusitania offrades för att USA skulle gå in kriget .

En lönsam önskan från bankvärlden.

Utan USA hade Hitler aldrig haft råd att rusta till krig utan den privatstyrda och internationell centralbanken BIS  och de stor företagen i USA och väst kunnat bygga krigsindustri.

Bankirerna i väst stödde och finansierade såväl ryska revolutionen som första och andra världskriget. Rysslands rikedom var ett framtida hot  om inte väst kunde hämmad vägen i kaos och kontrollerade utvecklingen.

Fed-banken i USA var född 1913 som inkluderade bankirer Europa.

Historien avslöjar. Lenin förhandlade med det tyska överkommandot med stöd av Max Warburg  bankir för Warburg-banken i Frankfurt för att ledda den ryska revolutionen och stänga östfronten också chef för hemliga polisen i Tyskland och bror till bankirerna Paul och Felix Warburg, i Weells Fargo och Kuhn-Loeb & company USA. Paul  var av en dem som var idémakare till bankkartellen Federal Reserv Banks 1913. USA:s centralbank.

President Wilsons utrikesminister William Jennings Bryan sa som det var:

”De stora bankirerna var mycket intresserade av världskrig p.g.a de enorma möjligheterna till ekonomisk vinst.”

“Kriget borde vara en fantastisk möjlighet för Amerika.”
-JP Morgan, personligt brev till president Woodrow Wilson, September 4, 1914

Dr John Coleman f.d underättelseagent vid MI6 med mycket god insikt i spelet bakom kulisserna, avslöjade i sin sensationella bok ”The Committee of 300″ hur en grupp män i den hemliga organisationen ”Round Table Group” sedan början av seklet orkestrerat kaos, krig och depressioner för att så småningom driva igenom sin slutliga plan; en världsregering med en totalitärt styrd befolkning.

VÄRLDENS TANKESMEDJOR I EN VÄRLD AV SEKTERISM

Närmast på agendan stod att ta kontrollen över USA:s ekonomi och politik vilket man gjorde genom Federal Reserve och CFR.

Sammalunda gjorde professor Anthony Sutton:

Den hemliga grupp som Sutton exponerade var ursprungligen en tysk orden. Den amerikanska grenen, som först kallades The Eulogian Club men senare bytte namn till The Russel Trust skapades vid Yale University av William Russel, ättling till några av Englands noblaste familjer. Idag är gruppen mera känd som The Order eller Skull & Bones.

Professor Sutton länkar Ordern till brittiska Round Table Group vars mest prominenta medlemmar var Cecil Rhodes, lord Milner och lord Rotschild vars bank tillsammans med Lazard Freres-banken samarbetade med sina fränder i USA.
Rhodes

Round Table Group,  bildades 1891 av frimuraren, rasisten, imperalisten och gruvdirektören Cecil Rhodes (1853-1902), journalisten William Stead 1854-1925) och lord Escher.

De viktigaste medlemmarna var dock bankiren lord Rotschild och politikern lord Milner. Round Table Group är även känd som Milnergruppen och fick snart förgreningar i flera länder. Tanken var att via skapandet av scenarios, som ekonomiska kriser, depressioner och krig, tvinga fram en politik som innebar att man kunde bibehålla Storbritanniens ekonomiska och politiska dominans i världen. David Rockefeller var styrelseordförande 1970-1985.

Proffessor Quigley berättade detaljerat i boken The Anglo-American Establishment om huvudpersonerna:

”Bilden är skrämmande, ty en sådan makt är för stor för att tryggt kunna anförtros en ensam grupp, vilka mål denna än har. Ingen nation som värderar sin säkerhet borde tillåta vad Milners grupp åstadkom, d.v.s att en liten grupp män skulle utöva en sådan makt.”

Dessa grupper har styrt, och styr fortfarande alla stora skeenden på den politiska arenan i världen. Dess medlemmar återfinns inom den globala eliten som politiker, bankmän, affärsmän, massmediefolk, jurister och militärer m.m.

Roundtabelrod

Gruppen skapade sedan de mäktiga organisationerna Royal Institute of International Affairs eller Chatham House (1919), Council on Foreign Relations CFR (1921), Bilderbergruppen (1954), Club of Rome (1968) och Trilaterala kommissionen (1973).

RIIA och CFR är tankesmedjor som fungerar som “parallella regeringar med bl.a. forna politiker utan ansvar inför folket.” (citat Margareta Thatcher).

Trilaterala kommissionen grundades i juli 1973 på initiativ av David Rockefeller, som var ordförande i Council on Foreign Relations vid det tillfället för att främja närmare samarbete mellan USA, Europa och Japan. De ansåg av de som kontroller olja i Euroasien styr världen dvs området i Mellersta Östern och Kaspiska havet.

Tanken var att via skapade scenarior, som ekonomiska kriser, depressioner och krig tvinga fram en politik som innebar att man kunde bibehålla Storbritanniens ekonomiska och politiska dominans i världen och skapa en världsregering.

För att lyckas med denna grandiosa plan var de tvungna att skapa en privatägd centralbank i den kommande supermakten USA och inrätta invigda personer på nyckelpositioner nära makten. I Storbritannien hade de minst 11 statsråd och i USA hade man bl.a överste Edward Mandel House, tidigare representant för brittiska och amerikanska bankintressen och numera president Wilsons närmaste man.

I ”Tragedy & Hope – A History of the World in Our Time”, skriver professor Quigley: 

“Det senaste århundradet visar, som vi sen ska se, att de råd de gav till industrialister var ständigt bra för bankirerna, men ofta en katastrof för regeringar, affärsmän och folk i allmänhet.”

Wienkongressen efter Napoleonkrigen ritade om Europas karta och mindre stater med gemensam kultur slog sig samman medan större riskerade att brytas isär då olika folkslag strävade efter självständighet.

Tysklands enande blev en av följderna. Under Bismarcks styre uppstod ett system av pakter mellan länder för att uppehålla en balans mellan makterna.

Det tyska imperiet sågs med oblida ögon av engelsmännen som dominerat Europa i flera hundra år. De internationella bankirerna var frusterade över att inte kunna ta större del i Tysklands ekonomiska tillväxt och serberna var frusterade över att inte ha sin självständighet gentemot Österrike

Tio av medlemmarna i britternas Round Table group, eller Milnergruppen, hade bildat den 9 maj 1911 terrorgruppen Svarta handen under ledning av överste Dragutin Dimitrievich, som var stabsofficer i tjänst för Österrike, mest känd under pseudonymen överste Apsis.

Ett krig skulle provoceras fram, för att slå ut de båda tyska kejsardömena samt tsardömet för ett nytt Europa och Ryssland.

Svarta handen tillhör de hemliga sällskapen, där Skull & Bones och världens finanspirater ingår. Piratflaggan betydde underkastelse.

Överste Apsis drillade några studenter, däribland en ung man vid namn Gavrilo Princip, att utföra ett attentat mot Österrikes ärkehertig Franz Ferdinand som skulle besöka Bosnien. En medlem i Svarta handen ansåg det vara för riskabelt och varskodde den serbiske premiärministern. Gruppens ledning satte press på Apsis som ombads stoppa förövarna men misslyckades.

Det finns en annan liknande terrororganisation som kallas Röda handen, som låg bakom mordet på Abraham Lincoln 1865. Red Hand Defenders (RHD), Röda handens försvarare var en aktionsgrupp som samlade medlemmar av flera protestantiska gerillagrupper i Nordirland. Terrororganisationer har funnits i långa tider. Dessa nationalistiska terrorgrupper har funnits under långt tid.

Skottet i Sarajevo 1914 var en provokation för att starta kriget. Ryssland tvingades genom sin allians med Serbien in i kriget, då kejsardömet Österrike-Ungern förklarade krig mot Serbien. Detta ledde till att kejsardömet Tyskland förklarade krig mot Ryssland. Ryssland led länge av sviterna av kriget mot Japan och många års terroraktiviteter. Kriget skapade mer svält och oro. Reformering av samhället avstannade. Tsaren Nikolaj II tvingades abdikera i februari 1917 enligt den julianska kalendern.

HUR DIPLOMATER SKAPAR KRIG

Francis-NeilsonI sin bok How diplomats make war avslöjade den brittiske parlamentsledamoten dr Francis Neilson hur allmänheten hade lurats tro att tyskarna startade den så kallade kapplöpningen till havs, när det i själva verket var de brittiska myndigheterna som tillsammans med tidningsbaronerna piskade fram föreställningen om det tyska hotet.

Neilson kunde presentera dokument som bevisade vad han påstod. Faktum är att det var engelsmännen som hade startat illegala blockader för att obstruera tyskarnas möjligheter till ekonomisk expansion.

Lusitanias1

Vid ett möte mellan president Wilsons rådgivare överste House och Storbritanniens utrikesminister lord Grey diskuterades hur man skulle få med USA i världskriget. Grey frågade:

 ”Vad skulle Amerika göra om tyskarna sänkte ett amerikanskt passagerarfartyg?”

House svarade:


”Då tror jag att det skulle flamma upp en ilska som skulle svepa över hela nationen. Det skulle räcka för att ta oss in i kriget.”

När det gick upp för tyskarna vad House och britterna planerade, försökte de sätta ut annonser i USA:s dagstidningar och varna amerikaner för att åka med atlantångaren Lusitania.

Tyvärr lyckades det inte eftersom bara en tidning i hela USA publicerade annonsen. I maj 1915 offrades 1 200 personer sedan Lusitanias färdorder avsiktligt styrde in båten på tyska farvatten och sköts sönder.

Mönstret att offra sina egna återkom i Peal Harbor den 7 dec 1941och sannolikt den 9 sept 2001 i NY.

Dr Yates förklarar i kapitel 4 av The Real Matrix:

”Supereliten hade skapat förutsättningarna för världskrig. Det följde ett mönster bekant för studenter av den tyske filosofen Hegel, nämligen; TES-ANTITES-SYNTES.

D.v.s skapa förutsättningar för en stor kris tes som i sin tur medför en häftig motreaktion antites vilket leder fram till att eliten kommer med sin lösning syntes Superelitens lösning till kriserna de skapat innebar ett övertagande av makt. Dess medlemmar har alltid gillat krig.”

000-thuleEfter det förnedrande Versaillefördraget 1919, där den brittiska delegationen bestod av Milners män och den amerikanska dominerades av Houses hade man lagt grunden för ett andra världskrig. Krigsskulden fick Tyskland. Ett fattigdom och hyperinflations skulle väcka Nazismen till liv

 

 

 

Källor:

http://www.dailykos.com/story/2014/06/29/1310387/-How-Wall-Street-bankers-got-the-U-S-into-WWI

http://www.newswithviews.com/Yates/steven.htm

http://www.vaken.se/sa-manipulerade-eliten-fram-forsta-varldskriget-2/

https://mises.org/library/how-diplomats-make-war

https://en.wikipedia.org/wiki/Round_Table_movement

https://en.wikipedia.org/wiki/Cecil_Rhodes

Det här inlägget postades i NVO, Pengar, Propagandans makt, ryska revolutionen, Tankesmedjor, Terrorism, Tyskland, USA, Världskrig. Bokmärk permalänken.