5 KRIG RÅDER. TVÅ ALLIANSER I ÖST OCH VÄST: VAD ÄR DERAS MÅL?

Getingboet-i-Syrien13 länder utför nu luftangrepp i Syrien. USA, Australien, Bahrain, Kanada, Frankrike, Förenade Arabemiraten,  Jordanien, Qatar,  Saudiarabien, Storbritannien, Turkiet, Syrien och nu Ryssland.

På andra sidan finns marktrupper med en grad av olika stöd från omvärlden.

Ett getingbo med IS, libanesiska Hizbollah, kurdiska motståndsrörelsen PKK som är emot Assad och en rad oppositionsgrupper som den Fria syriska armén (FSA) som lockar till sig extremister från hela världen som sprider skräck och flykt. De offrade sin liv för att andra skulle dö. Motsatsen är att dö för andra för att de ska leva.

Utbildning av rebeller har tänt en eld. Syrien brinner.  Hur var det möjligt?

Faktum är att USA har en lång och förtärande historia bakom terroristgrupper som kommer att överraska dem som tittar på nyheterna och ignorera historia.

CIA kom att förena sig med extremistiska islam under det kalla kriget, när Amerika såg världen i  enkla termer i Sovjetunionen och den tredje världens nationalism, som Amerika betraktas som en sovjetiskt redskap.  De västra nationer och den militanta politisk islam, betrakta USA som en allierad i kampen mot Sovjetunionen.

Det kalla krigets dagar

Under 1970-talet använde CIA sig av  Muslimska brödraskapet i Egypten som en mir mot Sovjet  för att omintetgöra sovjetisk expansion och förhindra spridningen av marxistiska ideologin bland de arabiska massorna.

USA öppet stöd till Sarekat Islam mot Sukarno i Indonesien och stödde även Jamaat-e-Islami terrorgrupp mot Zulfiqar Ali Bhutto i Pakistan. Sist men inte minst det som blir al-Qaida i Pakistan och ISIS.

ISIS växte fram under Irakkriget 2003 som skapade förutsättningar till radikala sunnigrupper och ISIS, att slå rot.  Shia mot sunni. Anklagar varandra som otrogna. De ser även Väst i sin sekulära hållning som en dekandet fiende.

I stället för att främja religiös integration och enighet, har den amerikanska politiken i Irak förvärrat sekteristiska motsättningar och skapat en grund till odling av sunnis missnöje, där al-Qaida i Irak slog rot.

Den islamiska staten Irak och Syrien (ISIS) brukade ha ett annat namn: Al-Qaida i Irak. Efter 2010 gruppen omdöpta och fokuserade sina ansträngningar på Syrien.

Amerika förstörde på ett sätt oklokt Saddam Husseins sekulära statsapparaten och ersatt det med en övervägande shiitisk administration.

Den amerikanska ockupationen orsakade stora arbetslösheten i sunniområdena, genom att förkasta en samhällstillvänd sociala uppbyggnad (socialism) och stänga fabriker i den naiva förhoppningen att den magiska handen av den fria marknaden skulle skapa arbetstillfällen. Enligt den nya USA-stödda shiitiska regimen, förlorade arbetarklassens sunni hundratusentals arbetstillfällen.

Det finns 5 krig på olika nivåer

Det finns fem olika krig som utkämpas i Syrien. 

  1. Ett mellan regeringen och rebellerna

  2. Ett  annan mellan Iran och Saudiarabien

  3. Ett mellan Amerika och Ryssland som handlar om framtidens kontroll av centrala delen av Asien

  4. Religionskonflikten mellan Sunni och Shia.

  5. Fundamentalismen vs alla övriga trosgrunder och då särskilt de kristna som ger  den stora flykten i världen och dess konsekvenser i Europa. Även de demokratiska grunderna angrips.

Vår medier talar inte om alla 5 konflikter.

Vart är vi på väg? Kampen mot kommunismen förenade den sekulariserade politiken med terrorismen?

Detta tredje kriget, i det neo-kalla kriget har beslutsfattare i amerikansk utrikespolitik vågat ta risken att beväpna islamistiska rebeller i Syrien, eftersom Syriens president Bashar al-Assad, är en viktig rysk allierad.

Amerika och Europa har spenderat hundratals miljarder dollar i namn av kampen mot terrorism och har tragiskt övergett våra medborgerliga friheter i jakten på denna kamp.

Muslimer har naturligtvis en rätt att utöva sin religion och rätten att verka i något ämbete inom den amerikanska regeringen så länge som de är uppriktiga i att skydda och försvara konstitutionen i Förenta staterna.

Det vore  därför orimligt att vi själva skulle göra det möjligt för våra demokratiska fiender att verka i mycket känsliga befattningar inom en regering. Men det har skett  i USA när den historiska bakgrunden i kampen mot kommunism visar en förening med extremism.

USA-MUSLIM

Här är ett litet urval storlek på kontakter med Muslimska brödraskapet har lyckats nå in i Obama-administrationen.

Utvalda personer som tjänstgör i den amerikanska regeringen, som öppet förespråkar en dominansen av Islam över alla andra religioner i USA och då  “att göra USA till en” islamiska nation”.

Det vettlösas politik

M116-ISISDet pinsamma är nu att många av dessa CIA-utbildade syriska rebellerna har nu vänt ryggen och blir ISIS-terrorister.

Öppet visar du upp USA-tillverkade M16 automatkarbiner.

Bakom finns nu  den militära och fundamentalistiska utbildning av rebeller i läger med med modern vapenutrustning. Det har skett i Afghanistan 1979-1984  under Sovjetinvasionen.

Hilary Clinton: Vi skapade al Qaida!

”Låt oss komma ihåg att de vi slåss emot idag finansierade vi för 20 år sedan. Vi ville inte att de inte skulle kontrollera det centrala Asien.

Taliban betyder “student” på arabiska. Mujahedin betyder “akademi”.

Hilary Clinton medger att den amerikanska regeringen och finansieras al-Qaida för att bekämpa Sovjetunionen, och hon anser även att det då var en bra ide. Bakom fanns stödet från kongressen att får bort Sovjet.

“Låt oss samverka med dessa grupper om den islamska staten, med dem som finn i norra Pakistan och rekrytera rebeller.”

Tanken var att vi skulle komma till Pakistan och där skapa “dem som kämpar,” som är själva idén till  Mujahedin  och utrusta dem med missiler och allt annat att gå efter sovjet inne i Afghanistan och vi lyckades”

Så det här är inte en konspirationsteori, är detta historia. Detta om faktum. ~ Hillary Clinton

http://educateinspirechange.org/alternative-news/created-terrorists-funded-hilary-clinton/

Alla mujahedin som miste livet i utövandet av jihad tros skulle komma till paradiset, eftersom de dött som martyrer, shahid. Det bevisade sin övertygelse och tro.De dog för att andra skulle dödas. Motsatsen att dö så att andra ska få leva.

Arabvåren – en explosion i våld

Detta har skett igen under det som blev Arabvåren. Nya grupper bildas på olika fronter. En eldhärd finns bland rivaler i sunni och shia, där alla är otrogna inför varandra.

Arabiska våren var en serie av politiska protestyttringar i arabländer i Nordafrika och på Arabiska halvön som inleddes 2010, med krav på bland annat regeringsavgångar, regimbyten och demokratiska reformer.

Proteströrelsen i den arabiska världen ville förändra styrelsesättet och förbättra människorättssituationen. Sedan vintern 2011 spred sig upproret från land till land med olika resultat.

Demonstrationerna spred sig till Algeriet, Egypten, Bahrain, Libyen, Jemen och Syrien i allt större utsträckning. Mindre eller relaterade demonstrationer förekom även i Marocko, Mauretanien, Saudiarabien, Oman, Irak, Kuwait, Jordanien, Djibouti, Somalia, Sudan, och Västsahara.

Kriget i Syrien

Konflikten Syrien  inleddes med de första lokala missnöjesyttringarna i januari 2011, vilka i mitten av mars växte till organiserade landsomfattande protester. Protesterna gällde till en början krav på demokratisering, stopp på den utbredda korruptionen, respekt för de mänskliga rättigheterna och ett slut på Assadregimens 40-åriga envälde.

Kristna grupper runt om i Syrien har utsatts för repressalier från oppositionsgrupper för sitt massiva stöd för regimen. De som kan flyr över gränserna till Turkiet, Libanon eller Jordanien, och de säger sig vara rädda för att de aldrig kommer att kunna återvända.

Om Bashar al-Assad störtas och islamister tar makten, då är de kristnas framtid iSyren svår.

Den demokratiska processen förstördes genom att väpnade rebeller startade terrordåd.

Den möttes även med omfattande våld av polis, säkerhetsstyrkor och militär. Under konfliktens gång växte inblandningen från utländska intressegrupper och Syrien såg ett inflöde av pengar och vapen från utlandet.

Syriska rebeller har nu rapporterat att de har  utbildats av USA, Turkiet och Jordanien i Safawi enligt en jordansk källa.

Ryssland ingriper.  Ny Allians med Iran, Irak och Syrien .

ryska-bombning

Ryssland utför nu flyganfall i S

En markering riktad mot USA stöd av yrien där den Fria Syriska Armén närvarar. Angrepp på terrorism samt ett skydd för al Assad att inte tappa greppet över Syren.

Enligt ryska försvarsministeriet har man skadat eller förstört militära mål kopplade till terrorgruppen Islamiska Staten.

Dmitrij Peskov, president Vladimir Putins talesperson, säger att målen är “välkända organisationer” och att de valts ut i samarbete med den syriska regimen.

– Ryktena om att målet för dessa flygangrepp inte varit Islamiska statens (IS) positioner är ogrundade, säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.

Men uppgifterna motsägs av såväl underrättelsekällor i USA som av ögonvittnen i Syrien. Många bedömare, liksom USA:s försvarsminister Ashton Carter, påpekar att attackerna skett i områden där IS inte finns.

rebeller och att stödja al- Assads???

För Ryssland handlar det främst om att regimen Assads överlevnad eftersom den garanterar ryska baser och ryskt inflytande i området. Skulle islamistiska grupper lyckas knäcka Assadregimen innebär det första steget mot etablerandet av ett kalifat i Syrien och norra Irak. Något som med ryska ögon skulle riskera ytterligare problem med islamistiska strömningar i de södra delarna av Ryssland.

Väst utbildar rebeller 

Den tyska tidningen Der Spiegel rapporterade att cirka 200 män har fått utbildning under de senaste tre månaderna bland USA: s planer att utbilda totalt 1.200 medlemmar i Fria syriska armén i två läger i söder och öster om Jordan.

Jordanska underrättelsetjänsten är involverade i programmet, som syftar till att bygga ett tiotal enheter med totalt cirka 10.000 soldater med uteslutande av radikala islamister, rapporterade Spiegel.

http://www.reuters.com/article/2013/03/10/us-syria-crisis-rebels-usa-idUSBRE9290FI20130310

Storbritanniens Guardian rapporterade också i mars förra året att amerikanska utbildare hjälpa syriska rebeller i Jordanien tillsammans med brittiska och franska instruktörer.

http://www.theguardian.com/world/2013/mar/08/west-training-syrian-rebels-jordan

Brittiska tjänstemän anser nya EU-regler ger grönt ljus för  Storbritannien att börja tillhandahålla militär utbildning för rebeller med målsättningen att begränsa spridningen av kaos och extremism i områden utanför den syriska regimens kontroll.

Syftet med att skicka västra utbildade rebeller över gränsen skulle vara att skapa ett säkert område för flyktingar från den syriska sidan av gränsen, för att förhindra kaos och ge en motvikt till al-Qaida-kopplade extremister som har blivit en stark kraft i norr.

http://www.wnd.com/2014/06/officials-u-s-trained-isis-at-secret-base-in-jordan/#zJ2dp2hAeme8zVHq.99

En ny allians utvecklas nu med Ryssland, Iran, Irak, Syrien och nu Kina. Gäller det att få bort ISIS och al-Qaida och rädda det syriska folket?  Eller är det försvaret  av Bashar al-Assad?

Eller är det en helt annan fråga. En geopolitiska kontroll. President Carters rådgivare Zbigniew Brzezinski formulerade denna fråga 1973 om Euroasiens framtid.

– “Hur Amerika “leder” Eurasien är en kritisk fråga? En makt som skulle dominera Eurasien skulle kontrollera två av världens tre mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner. Enbart anblicken på kartan visar att kontrollen över Eurasien nästan automatiskt medför att Afrikas underordnas detta centra, vilket gör att det västra halvklotet och Stilla havsområdet (Australien) tillhör geopolitiskt och perifert världens centrala kontinent.”

http://www.wanttoknow.info/brzezinskigrandchessboard

Centre for Research on Globalization (CRG) är en oberoende ideell organisation i Quebec, Kanada, som fokuserar på forskning och media och förmedlar att  “tre länder skapade en terroristorganisation som är kunna locka alla extremister i världen till ett ställe, getingboet som en “strategi”

Den enda lösningen för att skydda den judiska staten är att skapa en fiende nära dess gränser” skulle vara motivet enligt Snowden.

Andra västerländska källor gör gällande att al-Baghdadi och ISIS fått privat finansiering från medborgare i Saudiarabien och Qatar och värvade soldater genom rekryteringskampanjer i Saudiarabien i synnerhet

Den 29 juni 2014 meddelade ISIS inrättandet av ett världsomfattande kalifat. Al-Baghdadi utsågs dess kalif, att bli känd som “Kalifen Ibrahim”

Det här inlägget postades i Ryssland, Syrien, Terrorism. Bokmärk permalänken.