The truth in media? The New American Empire or Pax-Americana

TrueMedia

Det finns avslöjanden om en planerad politik före 911 i ett nytt millennium. Om USA:s nya ledarskap. Vad förmedlar medier? Informations finns om tidens gång. Här är några källor samlade.

“Hur Amerika “leder” Eurasien är en kritisk fråga. En makt som skulle dominera Eurasien skulle kontrollera två av världens tre mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner. Enbart anblicken på kartan visar att kontrollen över Eurasien nästan automatiskt medför att Afrikas underordnas detta centra, vilket gör att det västra halvklotet och Stilla havsområdet (Australien) tillhör geopolitiskt och perifert världens centrala kontinent.” /Brzeziński, 1973

Denna strategiska bedömning av amerikansk utrikespolitik utformas av Zbigniew Kazimierz Brzeziński,  en amerikansk statsvetare, geostrateg och statsman, nationell säkerhetsrådgivare till president Jimmy Carter 1977-1981.

Han skrev även detta i sin bok ‘Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Era’, 1973.

 • “Nationell suveränitet är inte längre ett livsdugligt begrepp”
 • “Människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen. (Konstitutionen är) otillräcklig …. den gamla ramen för den internationella politiken, med sitt inflytande …. fiktionen om suveränitet. … är uppenbarligen inte längre förenlig med verkligheten ….”

En ny politisk era och strategi utformas för det nya millenium  för “The New American Empire”.

Maktelitens tre världar

Dwight D. Eisenhower varnade  i sitt avskedstal som amerikansk president 1961 för det militärindustriella komplexet, och då var likväl Ike en fd. militär!

År 19
56 hade den amerikanske sociologen C. Wright Mills i en uppmärksammad studie, Makteliten, som visade att en tredelad maktelit rådde som bestod av

 1. militär
 2. ekonomi
 3. den federala regeringen.

Stort sett satte denna tredelad maktkoncentration demokratin ur spel. Krig blir lönsamma affärer.

WallStreetBolsheviklillaWall Street sponsrade Totsky och rebeller för den ryska revolutionen 1917. Uppbyggnad av industri och försvar sker med lån från bankerna i NY ända fram 1984. (Se ryska revolution på denna blogg).

VK II byggde upp en stor försvarsmakt. McCharthy drev på interna anklagelser om kommunism inom landet. Sovjet var en världsfiende trots att finansmaktens hemliga sovjetstöd.

Hotet medför en kapplöpning i rustning och med kärnvapen. Kalla kriget är en konfrontationsplan. Tes (USA) kontra Antites (Sovjet)  för en ny era.

Spänningens strategi lägger grund NATO-bygget. De som är mot Nato är mot USA. Nationer som driver social och demokratisk samhällstillvänd ekonomi och politik, reduceras till hotfulla kommunistiska länder. Militärkupper sker i Sydamerika, Asien och Afrika. Uppmuntrar muslimsk i det kalla kriget opposition mot Sovjet.

President Ronald Reagan träffade ledarna för Islamiska Jihad i Vita huset 1985 Under Reagan-administrationen har USA: s utrikespolitik utvecklats mot villkorslöst stöd och stöd för de islamiska “frihetskämpar”.

I dagens värld, är dessa “frihetskämpar” märkt “islamiska terrorister”. I den pashtunska språk, ordet “talibaner” betyder “Studenter”, eller akademiker i madrasahs (platser för lärande eller koraniska skolor) som inrättats av Wahhabi på uppdrag från Saudiarabien, med stöd av CIA. Det som blev al-Qaida kommer när USA stöder rebeller i Afghanistan 1979-1984.

I ett middagstal 1 mars 1985 säger president Reagan om politiken:

 • … De är våra bröder, dessa frihetskämpar, och vi är skyldiga dem vår hjälp. Jag har talat nyligen av frihetskämpar i Nicaragua.Ni vet sanningen om dem. Ni  vet vem de kämpar och varför. De är den moraliska lika våra fäder och de modiga män och kvinnor i den franska motståndsrörelsen.Vi kan inte vända sig bort från dem, för kampen här är inte rätt kontra vänster; det är rätt kontra fel.Nu är jag emot att skicka trupper till Centralamerika. Det är så helt enkelt inte behövs. Ge dem en chans och resurser, människorna i området kan bekämpa sin egen kamp. De har män och kvinnor. De är kapabla att göra det. De har folket i sitt land bakom dem. Allt de behöver är vårt stöd. Allt de behöver är ett bevis på att vi bryr oss så mycket om kampen för frihet 700 miles från våra kuster som Sovjet bryr sig om kampen mot frihet 5.000 miles från deras.Och de behöver veta att USA stödjer dem med mer än bara vackra ord och lyckönskningar. Vi behöver er hjälp med detta, och då menar jag er alla – inblandade, aktiv, stark och i sång. Och vi behöver mer….
  http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1985/30185f.htm

Reag-Islam

Hillary Clinton: “Vi Skapad al-Qaida”. Huvudpersonerna i det “globala kriget mot terrorismen” är terrorister

Det globala kriget mot terrorn (GWOT) leds av USA. Det är inte riktad mot al-Qaida.

Politisk islam “och införandet av en” islamisk stat “(förebild Qatar eller Saudiarabien) är en integrerad del av USA: s utrikespolitik.

GWOT är en djävulsk redskap för världserövring. Massflykt till demokratier hotar demokratin att bli anarkier, som leder till polisväldet.

Så i denna upp-och-nedvända värld råder en stor Lögn. Huvudpersonerna i det “globala kriget mot terrorismen” och “skyldigheten att skydda folket” är terrorister.

Project for the New American Century (PNAC)

Denna plan gäller om utrikespolitik i USA somutformades 1992 av dåvarande försvarsministern Dick Cheney.

En ny doktrin som kallas för USA: s makt i det tjugonde århundradet att vara en aggressiv och ensidig strategi som skulle säkra den amerikanska dominansen av världspolitiken med våld om det så är nödvändigt.

PNAC“Fred genom styrka” utvecklade genom Bush Jr. Den strategiska planeringen av det gjordes under Clintonadministrationen med finansiering från militär-industriella komplext.

PNAC,  inrättades 1997 med följande medlemmarna

 • Dick Cheney
 • Donald Rumsfeld
 • Paul Wolfowitz

The New American Empire or Pax-Americana

Washington Posts kolumnisten och  Pulitzer Prize-vinnaren Charles Krauthammer skrev  The Unipolar Moment”, Foreign Affairs, New York, 1990.
http://mondediplo.com/2002/09/03westward

“Faktum är att inget land har varit så dominerande kulturellt, ekonomiskt, tekniskt och militärt i historien av världen sedan romarriket.”

Han är en av de röster som kräver förebyggande åtgärder, att USA avstår konstitutionella arv proklamera sig till att vara arvtagare till det romerska rike, som är en del av en liten grupp. En väl finansierad politisk fraktion som kallar sig de neokonservativa.

Den nya amerikanska imperiet eller Pax-Americana, en världsordning upprätthålls av USA: s makt styrs av gruppen i PNAC. Cheney- och Bush-doktrinen förklarar i huvudsak att alla som kommer i vägen kommer att drabbas av hotade konsekvenser.

Med hjälp av PNAC:s programförklaring, som skrevs den 3 juni 1997, kan man identifiera de viktigaste punkterna i de neokonservativas strävan efter amerikanskt globalt ledarskap:

 • Öka försvarsbudgeten betydligt så att USA kan fullgöra sina globala åtaganden och modernisera sina väpnade styrkor för framtiden
 • USA måste utmana främmande regimer som är fientligt inställda till USA:s intressen och värderingar.
 • USA måste stärka politisk och ekonomisk frihet utomlands.
 • Acceptera ansvaret i USA:s unika position för att bevara och förlänga en världsordning som passar USA:s säkerhet, välstånd och principer.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century

En propagandamaskin byggs upp. Sedan PNAC bildades har man också ordnat seminarier, konferenser, publicerat policyrapporter, skrivit artiklar och böcker och gett uttalanden som framhåller organisationens målsättning. Med hjälp av inflytelserika personer har PNAC:s budskap kunnat få akademisk och politisk trovärdighet.

En av tidningarna var The Weekly Standard, finansierad av Rupert Murdochs News Corporation, som trumma ut budskapet till sina ca 60 000 politiskt orienterade läsare i Washingtontrakten.

I stället för att föra en “omfattande fred” med hela arabvärlden gäller Clean Break-målen

Clean Break-målen som stärker en geostrategiska ställning för Israel genom att eliminera de viktigaste fiender som Irak, Iran och Syrien.

Tre nya strategier:

 1. I stället för att föra en “omfattande fred” med hela arabvärlden, bör Israel samarbeta med Jordanien och Turkiet “så att tillståndet består, destabiliseras och kastar dem tillbaka” rörande de länder som är hot mot alla tre.
 2. Att ändra karaktären av förbindelserna med palestinierna, särskilt förbehålla rätten till “förföljande” någonstans inom palestinskt territorium samt att försöka främja alternativ till Arafats ledarskap.
 3. Ändra förbindelserna med Förenta staterna betonar självtillit och strategiskt samarbete.

“Clean Break”- rapporten

“Clean Break”- rapport är så ett policydokument som framställdes 1996 av en studie ledd av Richard Perle för Benjamin Netanyahu, dåvarande Israels premiärminister. 

I rapporten förklarade en ny strategi för att lösa Israel: s säkerhetsproblem i Mellanöstern med en betoning på “västerländska värderingar.”

Detta har sedan dess kritiserats för att förespråka en aggressiv politik som  innefattar undanröjandet av Saddam Hussein från makten i Irak och inneslutning av Syrien genom att delta i proxy-krig och lyfta fram dess innehav av “massförstörelsevapen”.

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Clean_Break:_A_New_Strategy_for_Securing_the_Realm

Politiken efter 911

Efter 911 inleddes en rad krig. USA ökar sin militär närvaro Mellanöstern och i Ukraina. En politik som är i konflikt med andra nationer i ett globalt ledarskap. Det skadar såväl nationer som USA själv. Människor är i en flyktsituation som skapar anarki.

Med PNAC efterlystes ett nytt “Pearl Harbor” som skapade hämnd att anfalla Japan.  Ett sådant moment skulle öppnade dörren  för “Clean Break”. Dagen den 10/9 2001 med Rumsfeld att Pentagon saknar $ 2,3 biljoner.

En läcka i Pentagons administration avslöjade allt. Var det vikta pengar för en planerad krigsförklaring? “747”/missilen träffade Pentagon just där den ekonomiska staben höll. till. Någon efterforskning var pengar tog vägen försvann.

http://www.cbsnews.com/news/the-war-on-waste/

Konflikten i Syrien

Putin tar upp den konflikt som påverkar dem och den övriga världen. Här i i videoinspelad presskonferens

 • ett ensidigt ledarskap råder att finna nästa generations allians och samverkan.
 • detta är ingen metod för att söka ömsesidiga samtal
 • detta leder oss till kriser
 • Obama har sagt att ISIS är vårt hot. Men vem beväpnade dem?
 • vem skapade detta  politiska och informerande klimat att hantera en sådanfråga?
 • vet vi verkligen vem som ska bekämpas i Syrien???
 • vi ser rebellgrupper, krigsombud, som är betalda. Vem betalar?
 • kommer dessa från en civiliserad opposition?
 • de kan ockupera oljefält och  sälja olja. Och allierade köper av dem
 • detta är i högsta grad en icke-professionell politik
 • vi behöver stödja en civiliserad och demokratisk opposition
 • men det sker att när de beväpnas ansluter de sig till ISIS
 • Ryssland vill inte ansluta sig själv till en sådan politisk modell
 • det skadar alla parter inkl USA själv
 • kanske kan vi med mediers hjälp få en omvänd utveckling till nationers bästa
 • om detta inte sker, då återstår det inget mer än ni (medier)  förmår och förklara för era regeringar att vi söker inte någon konfrontation av något slag.
 • Irak är ett fruktansvärt exempel på politikens följder utan hänsyn utan ednast att söka sin egna intressen
 • vad hände i Libyen? Ambassadören i USA blev mördad. Av vem då och varför?? Ohyggligt. Vem utför ett sådant dåd.
 • det finns i USA en oändlig önskan att dominera över framtiden
 • Förgifta inte miljoner människors medvetande med denna destruktiva information om ett globalt herravälde
 • Ryssland har samverkat förr med USA i viktiga skeden. Det är inte glömt. Det kan ske igen.

I en CBS-intervju blir Obama tillfrågad om rebeller och ledarskap

A4 5000 utbildade syriska rebeller finns 4-5 kvar. Övriga anslöt sig till ISIS eller blev dödade. Klicka på länk och se ett utdrag.

Översättning av CBS-intervjun med president Obama

Kroft: Du fick en halv miljard dollar från kongressen, att utbilda och utrusta 5000 [syriska rebeller], och i slutet, enligt befälhavaren för CENTCOM, du fick 50 personer, varav de flesta är döda eller övergivna. Du har nu , sade han, fyra eller fem kvar.

Obama: Steve, det är därför jag har varit så skeptisk till att fortsätta med den uppfattningen att vi skulle på ett effektivt sätt skapa denna proxy-armé (ombudsarmé)  inne i Syrien …

Kroft: Om du var skeptisk till programmet för att hitta och identifiera, utbilda och utrusta moderata syrier, varför släpper igenom programmet?

Obama: Jo, eftersom en del av vad vi har att göra här Steve, är att prova olika saker.

Kroft: Jag vet att du inte vill prata om det här.

Obama: Nej, jag, jag, jag är glad att prata om det.

Kroft: Men jag vill prata om det här programmet eftersom det verkar visa, jag menar om du förväntar dig 5000 och du får fem, visar det sig att någon, någonstans längs linjen gjorde någon form av en allvarlig felbedömning????

Obama: Du vet … [stammar] Steve, låt mig bara säga detta.

Kroft: Det är genant.

Obama: [Stammar]  Hör nu, det är ingen tvekan om att det inte fungerade.

Kroft satte sedan Obama på defensiven igen genom att be honom om hans ledarskap och Vladimir Putin.

Kroft: Du sa för ett år sedan att USA leder, vi är den oumbärliga nationen. Putin verkar vara utmanande i ett ledarskap.

Obama: På vilket sätt då? Låt oss tänka på detta.

Kroft: För det första. Jo han har flyttat, han flyttade trupper till Syrien, han har människor på marken.

Obama: Riktigt

Kroft: För detta andra. Ryssarna genomför militära operationer i Mellanöstern för första gången sedan andra världskriget 2.

Obama: Så det är …

Kroft: bombar de människor som vi stödjer.

Obama: Så de är ledande Steve?

Kroft: Han utmanar ditt ledarskap Mr President. Han utmanar ditt ledarskap.

Obama: [Stammar] Steve [Stammar igen ] Jag får förklara för dig, om, om du tror på att köra din ekonomi i botten genom att behöva sända ut trupper, i syfte att stötta upp din enda bundsförvant är ett ledarskap? Då har vi en annan definition av vad som är ledarskap.

Min definition på ledarskap skulle vara vi är ledande på klimatförändringar, en internationell överenskommelse som ska styrka oss i Paris.

Min definition av ledarskap mobiliserar hela världssamfundet att se till att Iran inte får kärnvapen.

Det här inlägget postades i Informationskriget, Internationalism, ISIS, PNAC, Ryssland, USA. Bokmärk permalänken.