EXTREMISM OCH TERRORISM FÖR EN NY VÄRLDSORDNING

pax-americana

Efter 11 september 2001 har terrorismen blivit ett instrument för ett nytt säkerhetstillstånd i världen. USA:s säkerhetstjänst äger sedan dess ett envälde och kommer som en global beskyddare som definierar världsordningen i form av Pax Americana.  60 milj är i en flyktsituaton pga krig och terror. 

Allmänheten svävar i ovisshet i allt som sker. Fokus på partipolitik och SD.

USA övervakar med NSA. FRA är med i bevakning mot öst. Nato vill expandera i Europa. De vill skapa fruktan.

Efter 911 skulle USA öka sin miltära närvaro i Mellanöster och Afrika med 7 krig. Tre krig är verkställda med humanitära katastrofer och ISIS som resultat.

Terrorism och extremism används nu för att konstruera en ny världsordning.

Denna utveckling har följts av ömsesidiga transatlantiska anklagelser mellan europeiska kritiker och amerikanska neokonservativa.

“Spänningens strategi” är det “kalla kriget” som används inom CIA och Natos Gladio. Vi känner den från det kalla krigets Europa, som har nu fått en global dimension.

Vi erfar nu det andra kalla kriget mellan väst och öst.

Spänningen mellan tes och antites. En fruktan, hat och avsky för antites. Terrorism och extremism har den påverkan. En diabolisk metod. Hegels dialektik.

Två polär mot varandra motsvarandes i tes och antites för syntes i mitten. Två materiella system i det som gällt som kapitalism vs kommunism. Idag väst ocg världsterrorism utropar 11/9 2001.

Historien är lång. Ryska revolutionen 1917 blev arrangerad i väst.

Trotsky levde i New York och Lenin i Schweiz  och blev lejda våren 1917  efter tsarens fall. En samverkan mellan finansen i USA och Tyskland. Syftet vara att skapa ett kaos. Ryssland skulle kunna bli en världsmakt med sina rikedomar.

Väst byggde paradoxalt en supermakten med förtjänst men också för det kalla krigets syfte och gav stöd för en kommunistisk utveckling i världen.

Ryska fattiga bönder hade inga medel eller kunskaper att bygga en industristat. Inte heller rebellerna. 2/3 kom från USA. Det erkände även Stalin.

Fruktans diktatur skulle bli en gemensam världsfiende i väst efter VK II.

Även Hitler fick stöd från Världsbyggarna att bygga krigsmaskinen. Ett nytt Europa skulle byggas efter VK II som blev EU. Världsbyggarna kallade det för ett fredsprojekt. Bakom finns de stora företagen och bankerna.

Bakom finns en grupp med en extrem uppfattning  i egenintressen utan lojalitet till folk eller nationer

Genom paramilitära krafter, utbildade och beväpnade av CIA, kunde nationer i Sydamerika, Afrika och Asien omstörtas från en demokratisk och självständig välståndsutveckling till den hårda vägens politik och ekonomi.

Denna konfliktprocess finns nu i Mellanöstern med proxy-arméer. Proxy betyder ombud. Krigsombud genom terrorism.

En fascism  har på samma vis utvecklats i Ukraina genom Nato Gladio. Carl Bildt var där med sina uttalande som stöd för den nya utvecklingen.

Vi ser det det i Europa och i Sverige. Vi har fått hit högerextremismen. Vilken roll har inte SD i detta att väcka rädsla och hat i befolkningen?

Gladio – som betyder svärd –  finns i Sverige som “stay behind-nätverket” sedan 50-talet. Kontaktnät i försvaret och affärslivet utan regeringens kännedom.  Sveriges 80-tal svänger i kris till nyliberalism in i EU.

Ubåten i Hårsfjärden 1982 hade en stor betydelse och sänkte neutralitetspolitiken och Sveriges tanke om kärnvapenfri zon i Östersjön.

Då föll även utrikes- och inrikespolitiken. En ny statsledning efter Palmemordet. Svensk finanskrasch 1992 efter internationell spekulation på kronan. Också ekonomin kan utgöra ett svärd för kaos.

Detta kalla krigets spänningar sker igen mellan väst och öst.

Terrorismen och radikalisering uppträder i alla nationer. CIA har trappat upp islamskräck i USA efter 911.

USA: s dubbla säkerhetsstruktur “- med sina specifika proxy-grupper har maskerats som “fientliga styrkor “- utvecklades av CIA.

Tension Strategy fanns med 1947, då CIA bildades. Ett arv från den tidigare organisationen OSS som verkade Sydostasien sedan 1942.

USA samverkade med muslimer redan på 70-talet som deras bundsförvanter.

US-muslim1985

USA:s säkerhetstillstånd verkar för att förena sin politiska styrka och beredskap att hålla samman västvärlden med fruktans vapen som är just terrorismen internationellt och den nationella extremismen att hålla nationer på mattan.

Vi har så så både en yttre konflikt mot öst och Ryssland samtidigt som det kommer en inre nationell konflikt  i en extremhöger som söker splittra nationen när folkomflyttningen sker. “Två flugor ” i en smäll.

En stor folkomflyttning sker som är priset på denna konfliktväg.

Upplopp och hatbrott sprids i de demokratiska länderna. Nationell självständighet kan försvagas i sekularisering och när de mänskliga relationerna bryts ned när människovärdet förloras.

Då samhället består av en mänskligt sammanslutning, påverkar dessa ekonomiska och politiska beslut människa själv.

Nu har detta spänningstillstånd blivit en självgående process som kan förändra världsordningen till ett Pax Americana. Det nya “pax Romana”.

En av de förstörande krafterna och konflikterna drabbar relationerna mellan människorna, demoralisering av familjekärnan, sammanhållningen till nationen och den kristna kyrkans grund.

Ett slag mellan gott och ont. Sanning och lögn. “Och sanningen skall göra oss fria…”. 

En omvändelse är att se med nya ögon ur en ny synvinkel. Vi är skapta inte bara för detta livet utan även för ett tillkommande.

Så är det sagt. Stötestenen är hörnstenen som ratades av Världsbyggarna. Allt har varit förutsagt. Tid i förnekelse har fått gälla.

Hörnstenen skall komma åter. Han skall komma från höjden som en morgonstjärna och bli som en soluppgång för dem som är mörkret. Det skall ske i vår livstid. 

http://www.oikonomia.info/?page_id=36709

PS.
DAGEN DÅ “DET ANDRA KALLA KRIGET” INLEDDES
Bush förklarar krig mot terrorismen. Ny säkerhetspolitik


https://www.youtube.com/watch?v=_CSPbzitPL8

https://wikispooks.com/wiki/Document:The_use_of_terrorism_to_construct_world_order

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio

Det här inlägget postades i NVO, Rasism, Terrorism, USA. Bokmärk permalänken.