VÄSTFINANSEN INSTALLERADE VÄRLDSKOMMUNISMEN OCH DET KALLA KRIGET FÖR GLOBALISERINGEN.

Dagens sits innehåller en lång historia. Vår skolböcker i historia är “hygieniserade”. Forskare har kartlagt vad som verkligt hänt och händer.

Prof. Antony Sutton undervisade ekonomi vid California State University och forskade  vid Stanford University Hoover Institution.

I detta föredrag talar professor Sutton utifrån hans oklanderlig granskande forskning om hur en nära sammansvetsad grupp medvästerländska finansiärer och industrialister (centrerad kring Morgan och Rockefeller i USA, och runt Milner and City of London  finansiärer i Storbritannien) skapad Sovjet med en kupp i Ryssland.

CityofLondon75Speciellt går han in på hur Wall Street / City of London-finansiärer använt sina banker och deras industriföretag för att hjälpa till att finansiera och upprätthålla den bolsjevikiska revolutionen.

De byggde upp sovjetiska industrin under Lenins femårsplaner, både genom finansiering, teknik / industri överföringar och tekniskt bistånd.

Fortsätta att bygga Sovjet under hela kalla kriget, genom samma typer av erbjudanden. Detta skedde från 1921-1984

Detta inkluderade även Korea och Vietnam, epoker då amerikanska soldater dödades av … västerländsk sovjetisk utrustning.

USA:s säkerhetstjänst OSS  har verkat i Asien fram till 1947. Hjälpte Mao till makten. CIA gäller efter 1947 som driver terror och revolter via tredje part.

De utbildar, tränar och vapenutrustar gerillagrupper som i Sydamerika eller understödja militärkupper som i Chile 1973.

I sin akademiska forskningen gick Sutton också in på hur dessa internationella intressen gav stöd till Nationalsocialism i Nazityskland,

Varför sker detta? Detta ingår i en makropolitik att transformer länder för det globala samhället. Metoden kallas Spänningens strategi baserat på Hegels filosofi.

Tes kontra antites. Konflikten söker mitten och blir syntes. USA var tes och Sovjet fick rollen att vara antites. Det blev det kalla kriget.

Den har sin rötter även en kaosteorin från forna Egypten. Det gamla rivs för det nya.

Bakom det finns en annan fråga som vi inte talar om och det är politiska sekterna i världen särskilt efter 1700-tal.

De vill riva alla relationer är mellan människor, empati, solidaritet, till familjen och till nationen och framför allt till kristendomen för en sekulariserad världssyn, där allt blir materiellt.

De vill förneka historien. Vilseleda folken med desinformation och nonsens.

Väldiga nätverk finns genom dessa organ. De kallas sig filantroper och Världsförbättrare. Men de är Världsbyggarna. De “rätta” lotsas till de höga posterna.

Tes kontra antites skapar en spänning. En spänning mellan USA och dess fiende. Fiender har skapats i i konfliktplanering. USA skapade al Qaida som en världsfiende. Med en allians den bekämpas. 7 krig planerade 10 dar efter 911.

plane-crash-twin-towers-new-york-2911 blev en tändande gnista. Ett nytt Pearl Habor. Ja till krig

Sutton var inte en vild spekulant.

Han var en framstående akademisk forskare som dokumenterat sina slutsatser oklanderligt i flera verk.

Konsekvenserna och omställningar ser vi idag i dagens nykonservativa politik

Syftet för denna Wall Street-politik var mycket enkel: att skapa kris och förändra systemet för att globalisera. Här löses ingen kris. De rider på den för finna den nya alliansen i vägen till globaliseringen.

Ett system där allt i samhället styrs av staten, och med en stat som kontrolleras av finansiärer som därmed får att styra och hantera samhället, enligt deras önskemål. EU blev detta

Med andra ord, för att få samhället att arbeta för finansiärerna, med hjälp av en kommunistisk stat som mellanhand.

Detta är vad vi nu känner som modellen till globaliserad ekonomi. Som ett resultat av alla sammanstötningarna och konflikter från  20-talet, framför allt i andra världskriget och det kalla kriget.

Det utkämpades mellan befogenheter som manipulerats och kontrolleras av dessa världsbyggare och bank-gangster.

Världen blir  “globaliserad” när den erövras av dessa finansiärer, och blir allt mer styrd av dem. Nationalstaterna och deras nationella centralbanksystem erövras genom överstatliga organ och institutioner.

Unioner vill avsätta den värlfärsmodellen, kulturen och identiteten till nationernas existens.

Det här inlägget postades i Finansmakten, Kommunism, ryska revolutionen, Ryssland. Bokmärk permalänken.