VÄRLDENS RATIONALISM ELLER HOPPET FRÅN HIMLEN.

Filmens visar molnens livscykel i nyskapande former. Ett förlopp som skildra symboliskt livet själv på jorden.

Ett vardandet ur det osynliga ursprunget, till synlig existens i kontinuerligt nyskapande former för att sedan försvinna helt i vår åsyn.  Det gäller oss och  allt på jorden, i havet och luften. Gräset som växer blir till hö. Det gäller även solsystemen i universum. De bildas, lyser och upphör

Men människan är inte avsedda att dö. Det skiljer oss från allt annat. Rationalismen har tagit oss in i en irrationell värld. En värld i en ordning av pengar, våld och död. Var finns då hoppet som övervinner??

Allt här på jorden ordnat för liv för en tid. Bakom allt finns en kedja av orsaker som till sist leder till den absoluta orsaken, källan, makten och kunskapen till all ordning. Den absoluta sanningen. Den eviga källan ur vilket livet strömmar.

Men vår  värld är omgestaltad och driven av rationalism. Endast en del av verklighetens områden kan uppfattas. Den del som gäller för en stund.  En rationalism som utesluter och blir så irrationell.

Rationalismen är vår tids ett återkommande begrepp i vår tids anomalitet, det som blir det absurd och onormalt.

Rationalism förknippas med förnuft och effektivitet. Strävan till  den tekniska och ekonomiska rationalismen.  Vi kan kalla dem Världsbyggare. De vill forma det mänskliga ödets framtid.

Men inom psykologi handlar det om en förträngning. En förnekelse som tränger in i oss själva och gör oss blinda.

Vi ser en ekonomisk och politisk värld där världen krymper till pengarnas, marknadens och våldets ordning.

En tillvaro som uppstår ut något som är fullständigt tomt utan liv och existens, som ger liv och sedan försvinner och dör för all framtid. Människan var inte skapt för detta. Livet är det naturliga tillståndet.

Hoppet. Gud existerar

Kristus föddes som Guds son på jorden som människan och levde likt en människa med andra. Sänd av sin Fader i himlen. Varför? För att ge oss hopp. Liv efter tiden på jorden och liv till himlen. Alla ska inte dö. Men alla ska omformas.

All makt är Honom given. All makt. Större än helvetet för den finns. Verkade på jorden och omtalade Guds sanning. Fullbordade sin livsgärning. Besegrade döden och materian. Öppnade den stängda dörren för oss.

Tro, hopp och kärlek till Gud och medmänniskor är vår  lösen. Ofred och olyckor kommer när Gud utraderas. Utan Gud finns inget hopp.

Jesus sänder  sina personliga budskap till oss alla denna plågade tid. Ett är detta.

Jesus den 24 januari 1988

NN (ditt namn) Jag vill avslöja Mina känslor för (…); hör Mig: broder/syster själ! förkasta för alltid teorin att “Gud närmar sig och upplyfter endast själar som är helgade åt Mig;” Jag närmar Mig inte bara hängivna själar; Jag gör ingen åtskillnad; skulle Jag vara en Gud som favoriserar? Mitt Hjärta värker av att se hur många av er som fortfarande tror att Mina nådegåvor bara ges till hängivna systrar eller bröder; förstår du, Mitt barn, hur lite förstådd Jag är av Mina egna?

(Jesus böjde sorgset huvudet åt sidan och lyfte handen till sitt Hjärta. Han förblev i den ställningen en stund. Han var mycket vacker.)

Jag har närmat Mig många som inte hör till Min Kyrka, ja… stackars själar…1 och omvänt dem till att bli Mina hängivna efterföljare; till lärjungar gjorde Jag dem; till helgon gjorde Jag dem, ändå finns det många kyrkliga myndighetspersoner som förbiser dessa Mina gärningar och ignorerar dem; de har aldrig erkänt dessa själar, de känner inte till dem, många har blivit avvisade på grund av deras partiskhet! teorin att “Gud endast närmar sig hängivna själar som bär ordensdräkt” är felaktig; O så ni tar miste!

(Från att ha varit lugn och sorgsen blev Jesus nu upprörd.)

om du bara visste hur många själar Jag har närmat Mig som inte nödvändigtvis burit ordensdräkt, eller varit hängivna Mig, och som Jag gjort till helgon!

Min älskade, har du verkligen glömt hur du själv fick förnimma Min Närvaro? Jag omslöt dig i Min väldoft medan Jag välsignade dig! kom, du kommer att lära; Jag har omvänt många själar med Mitt Budskap av Frid och Kärlek; förlorade lamm har kommit tillbaka till Mig och till Min famn; jubla, själ! vilket mirakel kan vara större än att ett förlorat lamm återfinner sin Mästare! vilken glädje kan vara större för Herden än att återfinna sitt förlorade lamm! 2 förkunna Min Frälsnings Underverk för dina bröder! för dina grannar! förkunna de goda nyheterna, förkunna Mina verk! låt Mina Verk bli kända, låt Mitt Mirakel bli känt;

Jag har kommit till dig och fyllt på din lampa; Jag har gett dig Mitt Ljus, göm inte lampan under din säng, där gör den ingen nytta; kom; gläd dig broder, ty Jag har fyllt på din lampa för att den skall kunna lysa från lamphållaren; låt alla få se Ljuset och förstå att Det kommer från Mig;

förkunna Mina Heliga Verk, ära Mig genom att sätta Mitt Ljus på taket till ditt hus så att alla kan se Det; låt Det vara synligt för alla; när de varseblir detta Ljus, kommer de att församlas från när och fjärran; berätta för dem hur Jag kom till dig och gav dig detta Ljus;

Jag ger dig Min Frid…

1 Jesus sade detta med en ömsint och sorgsen röst.
2 Jesus var fylld av glädje när Han sade dessa ord med sin milda tenorröst. Hans Hjärta tycktes sprängas av glädje.

http://www.tlig.org/sv/messages/229/

jesusler600Fotot kommer från Mexico under en Mässa 1998. En nunna tog bilder av prästen men vid framkallningen uppenbarar sig denna bild.

Jesus visar sig på olika sätt. Här leende när människor tar emot livets Bröd och Kalk.

Prästens ljusa silhuett syns på Jesu bröst när han upphöjer Hostian.

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Makt, Människan, Rationalism. Bokmärk permalänken.