AMERIKANSKA OCH BRITTISKA FINANSMAKTENS MÖRDANDE HISTORIA.

USA-SUPER-SECRETS1900- och 2000-talets krig är mänsklighetens blodigaste och grymmaste tid. Den blir den mest destruktiva någonsin med drog- och vapenhandelns superrikedomar. Bakom finns de hemliga sällskapens rävlyor för att bygga den oligarkisk kollektivismen över världen med de mäktigaste finansfamiljerna i dess ohejdade girighet.

John Loftus bekräftar tidigare forskningsresultat. Han är en före detta underrättelseofficer och Riksåklagare i USA och tillhörde under sin tid på Justitiedepartementet dem med högst säkerhetsprövning i världen, och hade därför tillgång till topphemliga dokument.

”Det är från Nazityskland familjen Bush förmögenhet härrör och där Harrimans och Rockefellers ökade sina förmögenheter till obscena proportioner”, skriver Loftus.

Han avslöjar att 70% av de pengar som pumpades in i Tyskland efter första världskriget kom från Wall Street, samt att man även öste in pengar till både Mecka och Moskva. Loftus menar att detta också bidrog till finanskraschen 1929 eftersom massor av investeringar hade använts för att sponsra tyskar, muslimer och kommunister.

Han kunde bekräfta vad professor Antony Sutton sagt många år tidigare i böcker som ”Wall Street and The Rise of Bolshevism”, ”Wall Street and The Rise of Hitler” & ”The Best Enemy Money Can Buy”, att bankirer och företagare i väst sponsrade och byggde upp Lenin, Stalin och Hitlers grupper

USA och väst bistod Sovjetunionens uppbyggnad.  Kampen mellan kommunismen och kapitalismen var ett iscensatt spel inför galleriet. Samma har gällt Hitler och arabisk fundamentalism.

CityofLondon75En amerikansk och brittisk finansmakt har styrt världshistorien genom att skapade konflikter,  utveckla motståndare, rida på kris  och fruktan; och så alliera sig för krig.

Huvudsäten är Wall Street, City och London  och Basel med den internationella BIS-banken.

Arkiv visar hemliga stöd till Stalin, Hitler, Mecka och terrororganisationer.

Genom finanskriser och konkurser har företag köpts upp och nationer plundrats till en billig peng. Vinster har investerats i diktaturer för en destabilisering och vill utöva ledarskapet för mäsnklighetens framtid

En politisk manipulering av friheten. Den amerikanska världsbilden är fortfarande demokratins försvarare i medier och de liberala kretsarna.

Hela historien om CIA leder oss till Wall Streets bankirer. Många av dem är medlemmar i Skull and Bones-orden som bidragit till att inrätta den nationella säkerhetens aktioner.

Denna order leder även till Yale University och till Office of Strategic Services (OSS) som var USA:s säkerhetstjänst under andra världskriget. En föregångare till Central Intelligence Agency (CIA).

Dokumenten har visat  att USA och Storbritannien tillsammans med bankirer och affärsmän från andra länder i väst, finansierade och hjälpte kommunisterna i Ryssland och nazisterna i Tyskland.

Prof Sutton, en forskare vid Stanford University Hoover Institution, fann dokument, telegram, kvitton och redovisningar för hur man avsatte miljontals dollar till Lenin och hans hejdukar för att störta tsaren och införa kommunism och att man sedan under hela 1900-talet försåg Sovjet med ekonomisk, materiell och teknisk hjälp för att bygga upp industrier och vapenutveckling.

Han avslöjade även hur medlemmar i organisationen The Order, först kallad The Russel Trust som numera är känd som Skull & Bones, systematiskt placerats “rätta” personer på de höga posterna inom affärsvärlden, militären och politiken för att styra utvecklingen i en noga planerad riktning. Han beskriver detaljerat historiken kring gruppen, hur medlemmar värvas, namnger dem, beskriver ritualer de använder och vad de gjort. Han fann familjen Bush som medlemmar.

USA arbetar konsekvent enligt en dialektisk konfliktplan mellan två “motståndare”. Hegels filosofi och dialektik om tillståndens förändring och spänningar att söka balans som är syntesen.

USA har gällt som tes. Stalin, Hitler, diktaturer  och övriga i öst gällde som antites. Först ekonomiskt och tekniskt stöd till militär uppbyggnad  för att sedan bekämpa motståndaren. Genom info-krig sprids fruktan hos folk om t.ex “rysskräcken”.

CIA och Nato Operiton Gladio (svärdet) verkar enligt “Tension Strategy” – Spänningens strategi används paramilitära och underjordiska verksamheter till en revolt eller krig. Finanskriser är också ett svärd.

Genom att anlita en tredje part som rebeller eller terrorister kan processen iscensättas att destabilisera regoner och fälla regimer med USA i rollen  som befriaren.

Ordo Ab Chao” – ur kaos frambringas en ny ordning – om de (världsbyggarna) bryter ned staternas existerande strukturer, kommer detta att få befolkningen att ropa efter ordning. Härskarna kommer då att dyka upp som ledare och ge världens folk vad de önskar. Citat från Scottish Rite of Freemasonry

220px-Is_this_tomorrowTes-antites- konflikten tillämpas för att destabilisera områden och genomföra nationella och regionala omställningar för ny ekonomisk världsmakt.

McCharty-tiden innehöll detta. En skräck inför kommunistmakten  för att få folken att säga ja till att bygga en gigantisk militärmakt för det kalla kriget.

Sverige var utsatt för detta med rysskräcken med ubåten i Hårsfjärden 1982 som kom från USA. Sverige avreglerade och liberaliserades och gick in i EU.

http://www.oppetarkiv.se/video/2669360/striptease

Rädsla sprids som ett psykologiska krigföring hos folk med hot om krig eller terror för att på så vis kunna leda dem i precis den riktning man redan från början planerat. 911 blev ett sådan moment.

Redan 1954 avslöjade Norman Dodd vid amerikanska Reece-kommitten att Carnegiestiftelsen, som bildad 1904, var en organisation som arbetade för att framkalla krig. En subversiv verksamhet

Reece-kommitten genomförde då en undersökning av “utbildnings- och filantropiska stiftelser (frimurarordnar) och andra jämförbara organisationer som är undantagna från federala skatter för att avgöra om de använder sina resurser för de ändamål för vilka de är etablerade.

Ford Foundation, Rockefeller Foundation, och Carnegie Endowment använde medel alltför projekt vid gick bla till Columbia, Harvard, Chicago University och University of California, i syfte att bygga en  oligarkiska kollektivism.

När en chockad Dodd förklarade detta för sin chef sa denne att detta inte fick komma ut. Långt senare vittnade Dodd i en filmad intervju om vad han upptäckt.

Ford Foundation gav sena medel till Chicagoskolans nyliberalismen brutala stålbadsekonomin i Sydamerika, Europa och Asien

RoundTablegulRound Table Group som bildades 1981 i ett syfte att återskapa det forna brittiska imperiet.

Till detta forum tillkom  Council on Foreign Relations 1921, vilket är den amerikanska motsvarigheten till  Royal Institute of International Affairs, där man metodiskt arbetade fram planerna för hur världen ska styras.

RIIA och CFR är smedjor som fungerar som ”parallella regeringar med bl.a. forna politiker utan ansvar inför folket.” (citat Margareta Thatcher).

Andra internationell smedjor är Bilderbergruppen (1954) för att förankra EU-projektet, Club of Rome (1968) och Trilaterala kommissionen (1973).

Trilaterala kommissionen grundades i juli 1973 på initiativ av David Rockefeller, som var ordförande i Council on Foreign Relations vid det tillfället för att främja närmare samarbete mellan USA, Europa och Japan. De ansåg att  kontrollen över  olja i Euroasien styr världen dvs området i Mellersta Östern och Kaspiska havet.

John Loftus bekräftar. Han är en före detta underrättelseofficer och Riksåklagare i USA och tillhörde under sin tid på Justitiedepartementet dem med högst säkerhetsprövning i världen, och hade därför tillgång till topphemliga dokument.

När John Loftus började gå igenom de hemligstämplade filerna i arkiven om landets affärer under 1900-talet upptäckte han att USA hade sponsrat både Stalin, Hitler och arabiska terrorgrupper, och kunde bekräfta vad professor Antony Sutton många år tidigare sagt i böcker som ”Wall Street and The Rise of Bolshevism”, ”Wall Street and The Rise of Hitler” & ”The Best Enemy Money Can Buy”, att bankirer och företagare i väst sponsrade och byggde upp Lenin, Stalin och Hitlers grupper. (1)

Loftus berättar i sin
avslöjande bok ”America’s Nazi Secret: An Insider’s History” om hur några av USA:s mest kända familjer skapade eller ökade sina förmögenheter genom finansiering av bland annat Hitler. ”Det är från Nazityskland familjen Bush förmögenhet härrör och där Harrimans och Rockefellers ökade sina förmögenheter till obscena proportioner”, skriver Loftus och avslöjar att 70% av de pengar som pumpades in i Tyskland efter första världskriget kom från Wall Street, samt att man även öste in pengar till både Mecka och Moskva. Loftus menar att detta också bidrog till finanskraschen 1929 eftersom massor av investeringar hade använts för att sponsra tyskar, muslimer och kommunister.

Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet ägdes järnvägsmonopolet i USA av Edward Harriman, oljemonopolet av John Rockefeller och stålmonopolet av Andrew Carneige, (som sen sålde det till JP Morgan)

Deras system av prisöverenskommelser gjorde att de blev kända som rövarbaronerna och Ted Roosevelt försökte begränsa deras vinster genom att införa antimonopol och antitrustlagstiftning.

Men  rövarbaronerna lyckades muta medlemmar av kongressen och via Web-Pomerene Act, ett kryphål från 1918 som tillät karteller och monopol utanför USA:s gränser, kunde de fortsätta sitt roffande. Loftus skriver:

”Detta kryphål i lagen släppte rövarbaronerna lösa att jaga i en hjälplös värld som redan härjats av den mänskliga och finansiella kostnaden för första världskriget”.

William_Averell_Harriman_Joseph_StalinAverell Harriman, son till den store järnvägsmagnaten och under många decennier ett viktigt sändebud för eliten, bröt mot lagen genom att i hemlighet finansiera bolsjevikerna medan de vitryska trupperna (officiellt stödda av USA och England) fortfarande slogs mot kommunisterna efter tsarens fall. Harriman mutade Lenin att låta honom ta över tsarens karteller som exporterade järnmalm och andra råvaror och transporterade sedan de ryska råvarorna till sina tyska partners, däribland Fritz Thyssen som senare skulle komma att bli en viktig sponsor för Adolf Hitler och nazisterna.

Loftus skriver om hur Rockefellers jurister, bröderna John och Allen Dulles från advokatfirman Sullivan and Cromwell, medvetet och systematiskt hjälpte till att ruinera den tyska ekonomin med hjälp av det förnedrande Versaillefördraget 1919. (2) Eftersom den tyska valutan var nästan värdelös efter första världskriget kunde Rockefellers och andra lätt köpa upp tyska företag billigt. I takt med att fattigdomen och misären i Tyskland ökade fick nazisterna med tiden det folkliga stöd de suktat efter då ilskan över de allierades krav var stor hos tyskarna. Det hela förvärrades efter börskraschen 1929 då USA krävde in pengar från Tyskland.

BankingHitlerÅr 1931 skapades BIS, Bank for International Settlements (Den Internationella regleringsbanken), även kallad Centralbankernas centralbank och en nyckelfigur i den var den tyske bankiren Hjalmar Schacht som också var en av Hitler´s sponsorer. Schacht var i hemlighet lierad med Bank of Englands chef Montague Norman och planen gick nu ut på att inrätta en internationell penningkartell av privata finansintressen som skulle dominera inte bara Europa utan även resten av världen och nu la man grunden för nästa världskrig genom att via BIS pumpa in gigantiska summor i Hitlertyskland. (3)

Den 4 januari år 1933 så bjöd en grupp industrialister tillsammans med bröderna Dulles in Hitler till ett möte vid brittiska Schroeders bank och erbjöd sig att finansiera honom. Ett av kraven var att Hitler lovade krossa de fackliga organisationerna och strax efter valsegern i januari 1933 tog nazisterna över fackföreningsrörelsen.(4) Snart följde massarresteringar av kommunister och socialister, förföljelse av oliktänkande, judar, homosexuella och andra minoriteter. Inom några år skulle Hitlers dröm om ett tusenårigt renrasigt rike och bankirernas egna planer leda till ett vansinnigt världskrig där över 50 miljoner dödades och ännu fler skadades.

trumancitat

För den rådande eliten inom finans
– och affärsvärlden var det hela bara ”business as usual” och man fortsatte håva in via den blomstrande krigsindustrin samtidigt som man lade upp planerna för att efter kriget forma de traumatiserade massornas sinnen i ”rätt” riktning, väl medvetna om att ju mer stressade folk är desto lättare är det också att styra och kontrollera deras tänkande och handlande. Eliten kunde i vanlig ordning också vara fullt förvissad om att få helhjärtat stöd från de psykopater man kunde rekrytera inom både underrättelsetjänsten och militären. Ett tydligt exempel på mentaliteten hos de här människorna hittar vi i följande motbjudande citat från 1945 av general Curtis LeMay:

”Det finns inga oskyldiga civila så det stör mig inte särskilt att döda oskyldiga som kommer i vägen”.

Denna dokumentär avslöjar den oheliga alliansen mellan Nazityskland och några av de största företagen i USA – företag som var nödvändig för Hitler att föra krig. Henry Ford, biltillverkaren; James D Mooney, General Motors chef; och Thomas Watson, IBM chefen var alla tilldelats Grand Cross av den tyska örnen – nazisternas högsta utmärkelse.


Både LeMay och Allen Dulles, (som då var CIA-chef) skulle 1961 sparkas från sina poster av John F. Kennedy, en av få presidenter som inte låtit sig styras av eliten och som också fick betala för det. Alla som innehaft posten efter honom har i mer eller mindre hög utsträckning lydigt spelat med i sina sponsorers och härskares önskningar och Obama är inget undantag. (6)

För att återgå till John Loftus så berättar han också om hur finansieringen från väst redan för över 50 år sedan lade grunden för de extremistorganisationer vi idag ser i Mellanöstern. ”Jag kunde inte tro mina ögon”, sa Loftus i en av radiointervjuerna som gjordes med honom angående de uppgifter han fick ta del av. (7)

CIA var inblandade från första början. De hade nära kontakt med bland annat Pakistanska ISI. William Casey som var CIA:s chef på 1980-talet, besökte Afghanistanska träningsläger för mujaheddinerna (akademier) 1984. Casey jobbade för att sprida våldsaktioner in på Sovjetiskt territorium.

Källor:

1. Artikel om Antony Sutton

2. John Loftus bok: America’s Nazi Secret: An Insider’s History

3.VIDEO: BBC Timewatch : Banking With Hitler

4. The Nazi Hydra in America: Suppressed History of a Century av Glen Yeadon och John Hawkins. (Sidan 436)

5. The Real History of The Cold War: A New look at The Past, Alan Axelrod (Sidan 50)

6. Om Obamas administration

7. John Loftus intervju

http://operation-gladio.net/americas-nazi-secret-with-john-loftus-infowars-2012

Det här inlägget postades i Globalisering, Historierevision, ryska revolutionen, Sekterism, sekulariseng, Tankesmedjor, Terrorism, Tyskland, USA, Vänster/höger, Världsbilden, Verklighetsbild. Bokmärk permalänken.