ORSAK OCH VERKAN – UTVECKLING ELLER FALL – KAUSALA RELATIONER

orsak-verkan

Allt vi ser är ett resultat. Allt vad människor gör. Samhällen, allt liv, växter, djur, fåglar, människor och hela jorden har sitt ursprung. Allt har en orsak.  Orsak till all existens. En osynliga källa.

Vi är så en avbild av detta i oss. Allt börjar inifrån osynligt till en realitet i vår omvärld. Människor uppfinner och skapar utifrån en tanke och en idé. Konstnären och hantverkaren skapar sitt verk. Arbetet är så i sig ett skapande. Dialogen bär på kausala relationer i ett växelspel.

Företag bär på en affärsidé och mål med produkter och tjänster till en omvärld. Så är även ekonomin ett samspel och relation mellan människor till  försörjning och utveckling av tillgångar och medel.

Alla beslut vi gör har en konsekvens. Alla ekonomiska beslut bär på sociala konsekvenser.

En väg för fred och enhet i samvaro. Den universella principen är kärlek

Men om människor och samhälle få leva i en krigszon i flykt undan  terror  eller ett samhälle som förvandlas till medel för marknadens utvinning att gagna de stora företagens och bankernas tillväxt, då sker det omvända som förtär samhällens och människors frihet och utveckling.

 

 

Det här inlägget postades i Orsak och verkan. Bokmärk permalänken.