MARIA SOM FÖDDE GUDS SON. DEN NYA EVA.

Maria GudsmoderJesus och Maria är den nya familjen i den nya skapelsedagen och återlöser fallet genom Adam och Eva. Jeus och Maria är den nya Adam och Eva.

Adam och Eva var det första förbundet med Gud Fader som en familj. De bar livsanden från Gud och kände ingen böjelse till det onda. Adam betyder människa. Eva betyder att ge liv. Livet kommer från Gud.

Allt var gott. De var de första för att bli Guds folk. De skulle råda över jorden, naturen och djuren. Den värld som Gud skapade kallas Oikonomia. Huset med dess lagar.

De fick inte äta av kunskapens träd, ty då skulle falla och leva efter sin egen vilja och själviskhet; och dö.

Eva lät sig övertalas av den som är “ormen”, upprorets ande. Han som störtades ned från Himlen.  Adam var svag och sa inte emot Eva. Båda är skyldiga. De bejakade det onda. De åt av den förbjudna frukten. Detta ledde till arvsynden. De bar nu böjelsen att göra det onda. Ett brott mot Gud och Hans verk.

Den mänskliga friheten bestod i valet mellan gott och ont. En väg som nu gällt alla.

Och jag skall sätta fiendskap mellan dig (ormen) och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen. / 1 Mosebok 3.15

 Jesus och Maria är återlösningen efter fallet i Gamla Testamentet. De är den nya Adam och Eva.  Jesus som Guds son och Frälsare. Avlad av Guds ande och född av Maria full av Nåd.

Hon räds inte. Hennes Gudstro är osviklig. “Jag är Herrens tjänarinna”. Det betyder slav, då det inte fanns tjänstefolk i denna tid.

Hon vågar födda sitt barn då hon i mänskliga ögon levde i livsfara med människors dom över sig att föda ett barn utanför äktenskapet.

Hennes tilltro är fullständig till Gud.

Hennes trolovad Josef vet inget. Hon säger inget till honom. Men han är orolig. Gud vakar över dem. Han får veta sanningen i en dröm. Han tror och skyddar den heliga Familjen.

Heligafamiljen
Kristus kunde föddas som människan till kropp och blod.

Så har Maria är särskild roll i i den kristna historien och Frälsningsplanen. Hon blir moder till Kyrkan själv. Nedanför Korset blir hon även vår moder.

När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han: Kvinna, se din son. Sedan sade han till lärjungen: Se din mor
(Johannes 19:25-27)

Varje kyrka representera därför Maria. En Ark till himlen. En födelseplats för oss. En andlig födelse. En moder för alla folk att födas på nytt.

eucharistKristi mässa eller nattvard innehåller födelsen på nytt. Brödet och vinet som utgör den verkliga födan och drycken. En livsmåltid för alla generationer i alla tider. Detta är det stora undret.

Gud blir både synlig och åtkomlig för oss i det Allra Heligaste Sakramentet.

Det heliga Sakramentet innehåller Kristi offerdöd för oss och blir Kristi närvaro i kyrkan genom alla tider och platser. Tabernaklet är ett kyrkans hjärta och centrum.

“Vi tillber Dig Herre Jesus Kristus här och i alla Dina kyrkor över hela jorden. Genom Ditt Heliga kors har Du återlöst världen!

MedjKyrkaJesus och Maria förkroppsligar allt på nytt. En ny Skapelse.

Utan Maria kan inte den nya skapelsen komma.  Jesus och Maria Livbringaren och Livgivaren. 

Kyrkan blir en manifestation av Moden för alla folk. Hon är som Guds moder moder till alla präster. Vissa kyrkor har två torn som representerar Jesus och Maria.

Prästen är så en förmedlare till oss i Kristi instiftade ämbete i nedstigande led. Prästen är då inte ett yrke utan Guds “Livbringaren” för ett nytt liv. Vår livsfrukt i oss. Maria med barnet gäller oss. Maria som vår andlige Moder.

Bebådelsen är det första Heliga tilldragelsen. Människorna som tar emot Brödet och Kalken blir Hennes andliga barn.

Våra andliga föräldrar är Jesus och Maria. I Sverige är Maria många gånger bortglömd. Men vi frågar efter var är kvinnan någonstans??

Prästen och Kyrkan är tillsammans Jesus och Maria Man och kvinna skapar nytt liv tillsammans.

Maria är så unik. En unik Skapelse. Strålande skönhet i all kärlek. Hon blev Guds himmel på jorden.

Totalt fri från alla böjelser att göra något ont eller fel. Fullkomligt ren och ödmjuk i allt. De Onde kan inte nå henne.  Han fruktar  henne. Han är hennes motsats i högmod.

Rosenkransen som hon ger oss förgör hans verk och avsikter. Maria kallar alla till sin armé mot det onda. Ber oss att be Rosenkransen. Den räddar själar. Är vapnet att förgöra allt ont.

Maria närvarar idag och visar sig på många platser. Det sker i Medjurgorje sedan 1981. http://www.medjugorje.org


Maria är Fredens och Himlens drottning. Hon som Uppenbarelseboken 12 anger. Kvinnan i Solens klädnad.

Det här inlägget postades i Framtid, Fred, Frihet, Gudsbevis, Jesus Kristus., Människan, Maria. Bokmärk permalänken.