RIKSBANKENS INFLATIONSMODELL SOM STYRT SVERIGE OCH ARBETSLÖSHETEN SPRICKER???

inflation-balans

Inflationens snabba och katastrofala uppgång till 15 % sker år  1974 och växte fram, när USA inte längre kunde betala Vietnamnkriget. Oljekrisen kom. Korrupt valutspekulation sprider en ljungeld. Sedelpressar gick varma.

Dollarkrisen 1971 fick Bretton Woods och världens valutasystem att rasa ihop. Detta utlöste spekulationer, ökade priser på livsmedel, råvaror, tillverkade produkter och framför allt på priset på olja 1973. Oljans pris sätts i guld. Negativa handelsbalanser utlöstes

Då utvecklade ett falskt teorem. Då hävdades det att inflation botas med en arbetslöshet runt 5 % sa professor Assar Lindbeck, den nyliberale fadern i Sverige. Marknaden skulle få större rörlighet om samhällsstyrd välfärd minskade.

Innehållet i inflation kommer ur förluster genom krig, spekulation och obalanserade penningvolymer. Istället hävdas att inflationen och arbetslöshet är knutna till varandra. Den tesen syns spricka.

Innan gällde arbetet som primärt mål för utveckling. Näringslivet och det offentliga skapa balans i ekonomiska svängningar.

Den svenska ekonomin går på högvarv. Ekonomin väntas växa mellan 3,5 och 4 procent i år. Ändå signalerar Riksbanken att det är kris i landet och har det senaste året genomfört åtgärder som aldrig tidigare skådats med införda negativa styrräntor och stora stödköp av statsobligationer. Det går helt enkelt inte i hop.

Riksbank kämpar för sin inflationsmodell med en inflation på 2 %

Detta skulle ger tillväxt. Men  inflationen sjunker jämfört med Riksbankens senaste prognos och det stora problemet är att den trenden kommer att fortsätta de närmaste månaderna.

För oljepriset har rasat och det kommer att slå i genom i en allt lägre inflationstakt i december och i januari.

Precis motsatsen till vad Riksbanken önskar sig. Dessutom ska Riksbankens politik utvärderas i januari och då ser det inte bra ut att inflationen ligger allt längre bort från Riksbankens officiella mål.

Riksbanken är knuten den den privatreglerade Centralbankerns centralbank BIS, som gett världen bankernas välde på samhällsekonomin och avregleringar.

För Riksbanken står nu mycket på spel. För nästa år börjar löneförhandlingarna på allvar. Riksbanken har i allt högre utsträckning fokuserat sig på sitt viktigaste mål att få upp inflationen till två procent. Och här kämpar Riksbanken i en gigantisk uppförsbacke.

Och arbetsgivarna har redan sagt att man inte litar på att Riksbanken gör sitt jobb och får upp inflationen till två procent. Därför vill man pressa ned lönelyften till under en procent. Lyckas man med det så är det kört för Riksbanken.

För då lär man aldrig nå sitt mål att få upp inflationen till två procent. Så därför kämpar Riksbanken på med att trumpeta ut sitt budskap att beredskapen finns för att göra mer.

Frågan är bara vad det kan vara?

http://www.svt.se/nyheter/riksbankens-rykte-star-pa-spel
http://www.oikonomia.info/?p=31866

Det här inlägget postades i Arbetslöshet, Avregleringar, Bank och finans, BIS-banken, Ekonomi, Finanskrisen, Nyliberalism, Oljekrisen, Orsak och verkan, Riksbanken, Sverige, Sysselsättning, Systemfel. Bokmärk permalänken.