DEN KATASTROFALA FÖRÄNDRINGEN OCH VÄGEN TILL KRIGEN

wtc-varnigDet torde råda en stor brist på bandsäkerhet i alla stålbyggnader enligt vad NIST-rapporten säger. Kontorseld fick inte bara WTC 1 och 2 att rasa utan även byggnad 7 utan flygkrasch. Och det sker genom en total demolering och pulverisering. Stål smälter dessutom. Stålkonstruktioner är för svaga. Nytt rönn som flaggas. Alla som inte har förstått anklagas som konspirationsteoretiker. Ett stor mörker råder runt om vad som händer och vad som ligger bakom. Ur detta kommer i världen krig, sönderslagna länder och ca 20 milj är flykt i världen. Europa är hårt ansträngt. 900 000 människor har förlorat sina liv i krig och terror.

WTC-kollaps--Griffin2004 anklagade över 15.000 vetenskapsmän Bush-administrationen för att ha medverkat till en konsekvent ‘förvrängning av vetenskapliga fakta för ensidiga politiska ändamål, vilket är visat av D R Griffins analyser och böcker om bristerna i NIST.s vetenskapliga studier och anser att statsbrott är begånget.

Här finns en rad klarlägganden.

http://www.piahellertz.com/WTC7_och_dess_mystiska_kollaps.pdf

aa77Men även Pentagon. Jumbojättens storlek Flight 77 avviker stort från det verkliga hålet i Pentagon.

Övervakningskameror finns på Pentagon byggnaden och vägen utanför.

FBI har tagit i beslag på filmer. Ingen har påvisat ett plan. Allt tyder på en missil.

9/11 Kommissionens rapport medger att AA77 var helt förlorad från radar så tidigt som 08:56. Detta skedde nära gränsen till Kentucky-Ohio, nästan 300 miles väster om Pentagon.

Det finns ingen oberoende eller kontrollerbar bevisning i det offentliga rummet, officiell eller annan, bevisar vad som hände med AA77 efter 8: 56-8: 57.

Ett oidentifierat plan dök som så småningom upp i luftrummet över Arlington och Washington DC strax efter 09:30, vilket felaktigt påstås ha kraschat in i Pentagon 9.37 AA77 aldrig identifierats vara detta plan.

Även detta upprepade gånger erkänts av 9/11 kommissionen.

Flygledare som arbetar ute närliggande Washington Dulles International Airport på morgonen, såsom Todd Lewis berättar:

“En av mina kollegor såg ett mål som rör sig ganska snabbt från nordväst till sydost. Så vi började titta på detta mål, och hon anmälde det till handledaren. Men ingen visste att det var en kommersiell flygning vid den tidpunkten. Ingen visste att det var AA 77. … Jag tyckte det var ett militärt flyg.

Vad såg vitten? Ett plan närmade sig på en flygväg som gör det fysiskt omöjligt skada Pentagon.

Det kunde inte ha och har träffat inte byggnaden. Detta är anledningen till att det sågs flyga iväg omedelbart efter explosionen av flera ögonvittnen, såsom Officer Roosevelt Roberts Jr sett det hela.

Den genomsnittlig medborgarna saknar tillgång och resurser att upptäcka det sanna ödet för AA7. En Boing 757 bär på stora jetmotorer Rolls-Royce RB211. De ska i arbeta i brännkammare och turbinringar och tubinblad temperaturer över 1300ºC (2400ºF) – fyra gånger temperaturen på brinnande flygbränsle och där stål smälter. En motor är nästan oförstörbar. Ingen rester finns av Boing 757. .

Engine-pentagon-04

Bilden nedan visar eldskador på våning 1 och 2. De är svarta efter brand. Våning 3 och 4 är ljusa. De står kvar en tid och rasar först när brandkåren är på plats.

En flygande Boing 757 är minst 13 m hög plus flyghöjd. Bredden 38 m.

Objektet som kraschar är lägre än 2 vån. Bredden är lång mindre än 38 m. Ett militärt objekt kan inte uteslutas.

rester Pentagon

Bilder från Pentagon och all mörkläggning där undergräver bevis om att AA77 är det plan som störtade in i Pentagon. Den offentlig utredningen bevisar att AA77 inte träffade Pentagon.

Således blev 9/11 en fullt utvecklad “false flag” svart operation

http://www.citizeninvestigationteam.com/faq/flight-77-passengers-and-crew

 

Pentagon camera

Det politiska ändamålen finns redovisat i PNAC- dokument. När George W. Bush tillträdde 2000, förde han med sig vicepresident Dick Cheney, försvarsminister Donald Rumsfeld, och biträdande sekreterare för försvars Paul Wolfowitz, som alla har tjänat ihop tidigare i förvaltningar i Ronald Reagan och George HW Bush.

En radikal plan utformades för en amerikansk militär dominans, dök först upp under administrationen av George HW Bush, 1992. Paul Wolfowitz, som arbetade i försvarsdepartementet, blev ombedd att skriva det första utkastet till en ny nationell säkerhetsstrategi, ett dokument med titeln “The Defense Planning Guidance”.

De mest kontroversiella delarna av vad som senare skulle komma att bli känd som “Wolfowitz Doctrine” var att USA dramatiskt bör öka försvarsutgifterna, att det skulle vara villiga att ta förebyggande militära åtgärder, och att det bör vara beredda att använda militärt våld ensidigt, med eller utan allierade.

Denna nya tillit till en militär styrka var nödvändigt, enligt Wolfowitz, för att förhindra uppkomsten av eventuella framtida eller potentiella konkurrenter till amerikansk makt, och för att säkerställa tillgång till livsviktiga resurser då särskilt Persiska viken olja.

PNAC bildades 1997, ett projekt för “New American Century” och vilket skäligen bevisar på att Clinton måste haft förkunskaper om 9/11. Tiden efter fredsmöten i Camp David  var över. PNAC-filosofi bildades som svar på slutet av det kalla krigets fientligheter med Ryssland och framväxten av Amerika som världens enda supermakt. Ett ledarskap som gagnar amerikanska intressen.

1996 utvecklas “Clean Break”- rapporten en studie ledd av Richard Perle för Benjamin Netanyahu, dåvarande Israels premiärminister.  I rapporten förklarade en ny strategi för att lösa Israel:s säkerhetsproblem i Mellanöstern med en betoning på “västerländska värderingar.” Istället för att söka fred i arabländer förespråkades en destabilisering i regionen. Krisernas förändringar.

  1. I stället för att föra en “omfattande fred” med hela arabvärlden, bör Israel samarbeta med Jordanien och Turkiet att destabilisera och rulla tillbaka rutveckling” hos de länder som bildare hot mot alla tre.
  2. Att ändra karaktären av förbindelserna med palestinierna, särskilt förbehålla rätten till att “förfölja” inom palestinskt territorium samt att försöka främja alternativ till Arafats ledarskap.
  3. Förändra relationerna med Förenta staterna betonar självtillit och strategiskt samarbete.

“Detta kan bara ske om Israel vidtar allvarliga åtgärder för att upphäva stöd som förhindrar ekonomiska reformer.”

Det har sedan dess kritiserats för att förespråka en aggressiv ny policy innefattar undanröjandet av Saddam Hussein från makten i Irak och inneslutning av Syrien genom att medverka i proxykrig  (rebeller och terrorgrupper som krigsombud) och lyfta fram Iraks innehav av “massförstörelsevapen”.

Al Qaida är resultat när CIA utbildade, tränande och försörjde krigare under Sovjetinvasionen av Afghanistan 1979-1984.  Grupperna radikaliserades genom en fundamentalistiska gren av islam, som är wahhabismen från Saudiarabien. De etablerar sig i Irak och utvecklar ISIS.  När Arabvåren kommer 2011 för en demokratisk förändring startar en terrorutveckling. Kampen mellan Sunni och Shia leder till död åt de otrogna. Kristna förföljs. Religionen blir ett skuld- och hatobjekt.

Paul Wolfowitz och hans kollegor har nu anslutit sig till projekt med ett antal antal inflytelserika konservativa tankesmedjor.

PNAC2År 2000 skulle dessa utforma en nationella säkerhetsstrategi, detta publiceras av den nykonservativa tankesmedjan som kallat sig “The Project for the New American Century”.

Men även dessa hårda linje konservativa visste de att “Wolfowitz Doctrine” var sannolikt alltför sannolikt inte skulle vinna stöd i det utrikespolitiska etablissemanget, hos republikanska partiet  och det amerikanska folket.

PNAC-Rebuilding-Americas-Defenses-Pearl-Harbor-Jun10“Rebuilding America’s Defenses” (RAD) är det strategiska dokumentet för att utveckla militär överlägsenhet i världen för en amerikansk hegemoni under de kommande åren. Här preciseras “problem-områden” i världen och föreslå regimskifte av ogynnsamma regeringar så att så småningom hela världen kommer att förenas under parollen amerikanska demokratin.

Ämnesområden arrangeras under 4 kategorier:

A. Pax Americana – beskriver motiven för ett globalt imperium. Avsikten är att behålla den amerikanska militära överlägsenhet, för att säkra ett amerikanskt geopolitisk ledarskap, och för att bevara den amerikanska freden.

B. Säkerställa Global Hegemony – precisera områden som anses vara oroshärdar för USA: s politik. Man säger hör att endast USA skall kunna manipulera internationella relationer och pekar “oroshärdar”. om kan orsaka framtida problem, som Irak, Iran, Korea och alla i Östasien.

Det finns oro för att flera länder kan komma samman för att utmana USA: s intressen. Följaktligen någon nation som producerar kärnvapen eller bedriver betydande vapen uppbyggnad kommer att ses som ett potentiellt hot.

USA har i årtionden försökt spela en mer permanent roll i Gulfens regionala säkerhet.

Även spridning av desinformation ingår som att förstärker den “falska vänster / höger paradigmet” som splittrar och flyttar bort skuldbeläggning av Republikanerna, Demokraterna och de multilaterala organisationer som FN.

C. Ombyggnad av krigsplaner, resurser och bemanning för expansion av USA: s militära makt. “Base Force” beskriver i Bushadministrationen, en ökning av  aktiva till 1.400.000-1.600.000. Modernisering av militär teknik.

D. Framtida krig för Pax Americana – “RAD”-vision gäller fullständig kontroll över land, hav, luft, rymd och cyberrymden. De söker kontroll över globalt missilförsvar, rymdförsvar och cyberrymden.

Allt är mycket omfattande.

“Rebuilding America’s Defenses  skrivs i september 2000, ett helt år innan 9/11 kungjorde och förutsagde Paul Wolferwitz vägen till en förändring.

En summering finns på http://www.informationclearinghouse.info/article3249.htm. Villkor för ett genomförande:


Alla seriösa försök till förändring måste ske inom ramverket för nationens säkerhetspolitik, militära uppdrag och försvarsbudget. USA kan inte enkelt deklarera en strategisk paus under tiden man experimenterar fram med nya teknologier och operationskoncept. Inte heller kan USA genomföra en förändring som stöter bort/frikopplar amerikanska och allierade intressen.

En förändringsstrategi som inte tar hänsyn till annat än amerikanska intressen och som resulterar i offrandet av positioner och närvaro skulle bli motsägelsefullt mot övergripande mål och dessutom riskera relationen med allierade.

Vidare är processen för förvandling [av militären], även om den skulle medför en revolutionär förändring, troligen en lång och  frånvarande.  som någon katastrofal och katalysatorisk händelse – men somt  ett nya Pearl Harbor.”

Politiker och industri kommer anpassa takt och innehåll efter kraven i rådande målsättning. Ett beslut att fördröja eller terminera hangarfartygsproduktion, som rekommenderas i denna rapport, kommer skapa stor turbulens……..
(orignaltext se anm.)

Pearl Harbor 1941 var en liknande händelse där man offrade sina egna. President Roosevelt kände till ett japansk angrepp. Amerika vill inte gå in i VK II efter VK I. Samma natt svängde allt.

Wolfewits efter så en ny katalytisk händelse till en snabb förändring.  Den var önskvärd i PNAC.

Ca 10 dagar efter 911 finns 7 krig på gång  i Pentagon. General Wesley Clark fick veta att krig mot sju länder skulle ske inom fem år, med början i Irak och sedan Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och sedan slå till mot Iran.

https://youtu.be/9RC1Mepk_Sw

The_new_pearl_harbor

 

 

THE NEW PEARL HARBOR
– De störande frågorna om Bushadministrationen.

Boken är skriven av Ray Griffin, en pensionerad professor i filosofi vid Claremont School of Theology. Han gett ut fler böcker i ämndt

Han presenterar bevis och argument som han anser stöder slutsatsen att George W. Bush-administrationen var delaktig i den 11 september, 2001 attacker, och därför utgör en false flag incident som blir ett statsbrott.

Boken är i två delar. Den första gäller flygningarna i tur och ordning och president George W. Bushs beteende och beskyddet av Secret Service.

Andra delen gäller besvärande frågor 911-utredningen NIST

  • hade amerikanska tjänstemän förhandsinformation om 9/11?
  • hade amerikanska tjänstemän hindra utredningar före 9/11?
  • hade amerikanska tjänstemän fått motiv till att tillåta 9/11 att få ske
  • har amerikanska tjänstemän blockerat de gripna och utredningar som skett efter 9/11?

Förordet är skrivet av Richard A. Falk, professor emeritus vid Princeton University.

DUBAI- WTCI augusti 2008 lade NIST (National Institute of Standards and Technology) fram sin rapport om WTC 7, där man förklarar att “skälet till kollapsen av World Trade Center 7 är inte längre ett mysterium” och att “vetenskapen står verkligen bakom det vi har hävdat.”

Genom att visa att ingetdera av deras påståenden är sanna demonstrerar David Ray Griffin att NIST har gjort sig skyldigt till den värsta sortens vetenskapliga falsarium: man fabricerar, förfuskar och ignorerar bevis.  Han visar också att NIST:s rapport lämnar det centrala mysteriet olöst: Hur kunde en byggnad, skadad av brand – inte sprängämnen – rasa i fritt fall?

WorkersAndMoltenSteelBränder i världen visar att stålbyggnader faller inte av en kontorsbrand.

Byggnaderna i WTC är byggda att klara en krasch med en jumbojet. Efter raset  finns glödande stål . och rinner smält stål fram. Värmekameror fotograferade från luften

Ground Zero varje dag den första tiden. Temperaturer varierade från 200 -1100 grader.

CIA angriper detta naturligtvis genom agent Robert Baer, “Boken söker en sanning med låt oss inte luras.”

.. “Men de katastrofala misslyckandena denna hemska dag är så osannolik och lögnerna om Irak är så uppenbara, att han (Griffin,) har inget annat val än att återvinna några teorier i de vilda konspirationerna”.

Yrkeskårer har lovordat Griffins vetenskapliga studier av 911.

http://www.alhambra.se/moten/wtc_7_och_dess_mystiska_kollaps.ht

Anm: Engelsk orignalstext i RAD

Any serious effort at transformation must occur within the larger framework of U.S. national security strategy, military missions and defense budgets. The United States cannot simply declare a “strategic pause” while experimenting with new technologies and operational concepts.

Norcan it choose to pursue a transformation strategy that would decouple American and allied interests.

A transformation strategy that solely pursued capabilities for projecting force from the United States, for example,and sacrificed forward basing and presence, would be at odds with larger American policy goals and would trouble American allies.

Further, the process of transformation,even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.

Domestic politics and industrial policy will shape the pace and content of transformation as much as the requirements of current missions. A decision to suspend or terminate aircraft carrier production, as recommended by this report and as justified by the clear direction of military technology, will cause great upheaval.

Det här inlägget postades i Afghanistan, Konspiration, Krig, Ledarskap, NIST, NVO, Ny tid, Nykonservatism (neokon), oljan, PNAC, Terrorism, Utikespolitik, Vetenskap, WTC. Bokmärk permalänken.