LÅT OSS INTE GLÖMMA ALLIANSFRAMGÅNGARNA VI HAFT!!!

ALLIANSFRAMGANGAR
 
Alliansen sänkte nivån i A-kassan efter 200 dagars arbetslöshet och höjde egenavgifter i a-kassan. Det är ett led i liberalism att avreglera och strama åt mänskliga villkor och göra dem mer fria.

Vi vill avreglera samhällets inflytande på ekonomi och framtiden. Visioner kostar miljarder. Vi vill avreglera moral  och biologiska band i föräldrarkap. En ny social och ekonomisk frihet. Samhället var byggt på mänskliga och solidariska band. Vi ser de ekonomiska banden som det vitala i det nya samhället. En stärkt frihet till banker och storföretagen.

SovandefolkModeraterna är det civila (privata) samhällets främsta uttolkare, partiet har lyft fram begreppet och gör sig politiskt redo att ta strid för dess förverkligande.” Citat Sovande folket, Reinfeldt
 
Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion”. En sådan politik leds och administreras av dårar; och skapar ett folk med sovhjärnor. Vi såg att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den gamla och generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna minimala välfärden, där marknasdenskrafter tar vid
 
Vi har utförsäkrat 86 000 sjuka personer! En liberal tanke. Sjuka behöver nå arbetsmarknaden tidigare. Liberalism är bra. Avreglera gamla världen som som gjorde oss solidariska. Nu är vi individualister oberoende av varandra
 
Vi har skickat 35 700 personer till fas 3! Fas3 är nu Sveriges största arbetsgivare. För sovhjärnorna fanns inget meningsfullt, inga utmaningar och ingen nyfikenhet. De var trygga att bli omhändertagna, det var huvudsaken.
 
Vi har 456.000 arbetslösa. Vi satsade på på krogmoms och RUT som nationell strategi när vi tappade viktig basgrenar till utländska koncerner efter kraschen. Svensk näringsliv söker kompetens, men vi ser att behovet av en större låglönesektor för framtiden.
 
Vi har så gett arbetsgivare goda urvalsmöjligheter. Vi har en kostnadsjakt som heter duga!
 
Vi har infört offentlig privatisering i vård och skola som ger vinst för ägarna på skattebetalarnas bekostnad. Vi har kunnat sälja ut vårdföretag billigt. Det är inte så noga vem som söker bara det finns kulor
 
Vi har dragit in miljardvinster från det sociala systemet. Vi har infört avkastningskrav på ambulanser som ger färre utryckningar!
 
Vi har genomfört Jobbskatteavdrag på 140 miljarder som minskar utrymmet för välfärd i framtiden och det innebär större möjlighet för banker att ta ut högre priser på bostäder.
 
Bristen på bostäder ger stabila kassaflöden till byggare och banker. Det är bra. Sverige ligger nu i topp med sitt skuldberg.
 
De totala skulderna i materialet uppgick i juli 2013 till 2.257 miljarder kronor, varav 95 procent bestod av bolån. 2014 är den större än 3 biljoner. Materialet visar att individer och hushåll med bolån igenom snitt har en högre inkomst efter skatt, men också en högre skuld än genomsnittet av samtliga skuldsatta.
 
De data , som pekar ut Sverige som mest eller näst mest skuldsatta land kommer från IMF, OECD och nationella källor.
http://cornucopia.cornubot.se/2014/10/ny-rapport-sverige-mest-skuldsatta.html
 
Vi får ta lite risker. Speciellt känsligt är externa skulder. Även om Sverige har tillgångar i utlandet, så är det dessa externa skulder som blir ett problem den dag finansmarknaderna tappar förtroendet för Sverige.
 
Vi har gjort en omfördelning av ekonomin. Övre halvan fick 80 % av sänkningen. 20 % till den nedre. Samhällsklyftor har vidgats. Välfärd regnar från en topp.
 
147 miljardärer fanns 2014 genom vår högerpolitik.
Antal äkta dollarmiljonärer” ökat till 93 000 personer. Svernsken lever gott.
 
Vi är nu ett av världens mest individualistiska länder. Beroendet av varandra har minskat.
 
Vi har ökat klyftor, ökat barnfattigdomen och antalet fattigdomspensionärer. Vi har ökat vräkningar av barnfamiljer som ger nya jobb.
 
Vi har överhopat socialen med sjuka och arbetslösa. Det ger fler jobb.
 
Vi har omfördelat skulder i statskassan till folket, som nu får ta ansvaret.
 
Vi har fått bankerna att växa kraftig sedan krisen med stora vinstvolymer. Räntor på skulder ger stor utdelning till aktieägare. En liberal ekonomi.
 
Vi har en knapp bostadspolitik med stabila kassaflöden och högre marknadsvärden till byggare och banker!
 
Vi har fått folket att jobba hårdare springa fortare och göra mer med allt färre. Människor för hoppa från tuva till tuva för att överleva. Det ger mobilitet för företag i en svajig tid.
 
Vi har öppnat dörrarna för internationella övertag av företag och det offentliga. Gruvor kan bli internationella. Vi är mycket frikostiga att få hit utländska ägare för gruvdrift.
 
Vi har ökat importen av mejeriprodukter 1000-falt för fria varuflöden.
 
“Öppna våra hjärta” är ta emot ett krigsdrabbat folk i 2000-talet krig. Ju fler vi blir då kan vi på sikt se lika dana ut. Bli mer homogena i utseende och kultur.
 
Vi har fått en bättre anpassad utrikespolitik för amerikanska intressen. Vi har under vår tid sänkt nivån på Försvarsmakten som bäddar för att vi kan bli en NATO-medlem.
 
Allt detta har vi skapat helt enligt med vår politik.
 
”I moderaternas värld är det främst politiskt beslutsfattande som begränsar människan. Slutsatsen blir därför lätt att bara allt politiskt beslutsfattande försvinner så blir människan helt befriad och inga problem kvarstår.Den liberala visionen att besluten fattas av människor själva. Citat Sovande folket, Reinfeldt
 

KLART ATT VI ÄR STOLTA ÖVER DENNA TID AV NY UTVECKLING!

Arvet blev en lista över samhällsområden som hamnade i kris. Mer i plånboken hette tesen. Allt vänds 180 grader. Pengar blir mål och lönearbetet och människor förvandlas till medel och bruksvara i finansstyret. Skillnaden mellan kostnader och investeringar försvinner. Båda är en utgift som kan sparas.
KRISOMRADE2

 

 

 

 

 

 

 

 

Krafterna bakom den finansiella kapitalismen hade ett mycket högt mål; ingenting mindre än att skapa ett världsimperium av finansiell kontroll i privata händer som kunde dominera det politiska systemet och ekonomin i hela världen. Det skulle skötas på ett feodalt sätt av centralbankerna genom hemliga överenskommelser vid privata sammanträden. Citat professor Caroll Quigley, ”Tragedy & Hope

Redan 1816 så skrev Thomas Jefferson, USA:s tredje president följande i ett brev till politikern John Taylor:

”Jag är övertygad om att banketablissemanget är farligare än stående arméer.”

Sir Josiah Stamp, president i Bank of England sa i ett tal på University of Texas 1927 att:

”Det moderna banksystemet producerar pengar av ingenting. Det är kanske det mest häpnadsväckande trick som någonsin uppfunnits. Bankväsendet befruktades i orättvisa och föddes i synd. Bankirerna äger världen.”

Allt till sin motsats.

Opposite-world

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Bank och finans. Bokmärk permalänken.