MARKNADENS FUNKTION OCH ROLL I SAMHÄLLET??

Society Näringsliv och marknad är intimt sammanfogad. Dess uppgift är i ett hushåll skapa försörjning och utveckling i samhället och i arbeten. Ett gemensamt skapande.

Marknaden är en del av samhället för utbyte av produkter och tjänster för en grundläggande samhällsnytta.

Samhället skapar förutsättningen och stöd för all mänsklig aktivitet. Det gäller även för näringslivet och marknaden. Vägen var den demokratiska välfärdsstaten.  Allt som en del i Guds skapelse och förhärligande

Det fria näringslivet är dels det inre nationella dels ett yttre internationellt för det globala mänskliga samhället

Marknaden kan inte existerar utan samhällets existens utan att det själv förgås.

EU ger varningar när den internationella marknaden och finansmakt vill bli större än nationer och styra över dem i vinstmaximering

Samhället söker folkets intresse och utveckling i rättsliv och frihet, i det offentliga att bygga förutsättningar i skola, vård , forskning, kultur, infrastruktur, kommunikation, försvar och förvaltning av naturkapital för framtiden,

Det privata söker företagens utveckling och ägarnas intresse,

Folket består i civilsamhällets form i ett mänskligt och socialt skapande. i kultur, normer och värderingar. Fria organisationer i föreningar inom arbetsliv, idrott, public relation, medier.

Vi är i en fas där marknaden vill ta kontroll över samhället. Medier och kultur glider över i deras kontroll. Nationell söndring för ett större ägande. Svaga nationer som leverantörer.

Vi ser folkomflyttningar som destabilisera nationer. Våld och extremism göds.

Det här inlägget postades i Arbete, Demokrati, Ekonomi, EU, extremism, Flykt, Folkhemmet, Globalisering, Internationalism, Kultur, Marknadspolitik, Medier, Nykonservatism (neokon), Nyliberalism, Okategoriserade, Open Society. Bokmärk permalänken.