FATIMA SKEDDE I ETT BRINNANDE KRIG 1917. 70 000 KUNDE SE UPPENBARELSEN I OKT DEN 13 1917. MARIA KOM SOM FREDSDROTTNINGEN

VK-&-FATI;

Kriget hade utlöst 1914 i skottet i Sarajevo genom en terrorgrupp “Svarta Handen”, för det stor serbiska riket.

Kriget handlade om att få bort kjesardömena i Österrike och Tyskland samt Tzarväldet i Rysskand. Starka ekonomiska intressen fanns bakom detta för ett nyt t ekonomiskt Europa. Ja även många dog som försvagade nationell självständighet.

Genom långt invecklade allianser var allt fastlåst. 100 000 dog i skyttegravar.Ohyggliga lidanden gällde.

Påven Benedikt XV hade misslyckats i sina försök att mäkla fred. Han vädjade i ett pastoralbrev den 5 maj 1917 till hela den katolska världen att alla med brinnande böner skulle bedja om fred till Jesu Heliga Hjärta genom Jungfru Marias förbön. Särskilt skulle man be: “Fredens Drottning, Bed för oss”.

Jungfru Maria svarade snabbt den på Påvens vädjan. Åtta dagar senare uppenbarade Jungfru Maria sig den 13 maj 1917. Detta ägde rum i Cova da Ira i Fatima i Portugal. Hon visade sig för de tre små herdebarnen Lucia 9 år och hennes kusiner Francisco 7 år och Jacinta 6 år. Inför barn.

Varför då? Det skulle omtala det de inte kunde känna till i storpolitik. Barnen var rena och trogna Gud.

Fatima innehåller en fredsinvit då det första världskriget pågår och när världssamfundet och Kyrkan är i djup kris. Den gäller fred med Gud för att stifta fred i världen. Genom att följa dess anvisningar skulle världen få fred.

Kärnfrågan i världen är Gud skapade allt och sin kyrka. Friköpte oss med sitt egen kropp och blod på Korset. Kyrkan är idag sönderdelad efter sitt eget tycket. Framtiden gäller en Kristi Sanna kyrkan runt ett tabernakel . I himlen finns inga religioner mer än sanningen om Guds och gärningar.

Fatima gällde kyrkan enhet. En odelbar enhet. Ju längre detta dröjer mer plågsamt blir det. Även Påsken med Guds offerakt för vår befrielsen är delade av olika kalendrar.

Framtid gällde att bygga Kristi enhet. En våldsam sekularisering pågår i våra dagar. Då råder ofred.

Maria kom och sa med budskap till Påven. “Samla dina biskopor och vig Rysslande till mitt Rena och Obefläckade hjärta.”.

“Vapnet mot världens onda är “Rosenkransen”. Satan plågas av den oerhört och förgör demoner. Om alla anslöt sig runt jordem skulle jorden bli helt ren.

Maria söker en arme´ med dem som vill be Rosenkransen,som blir mäktigare och mäktigare ju fler vi ber den samtidigt,

Satan är högmodet själv. Maria är ödmjukheten själv. Satan hatar henne då ha inte kan locka bort och förstöra henna.

Om inte all sker i tid, kommer olyckor som förstör länder. Fruktan är väg till vishet.

Maria avslöjade 3 hemligheter:

1. Ni ska nu få se Helvetet där många syndare hamnar. För att rädda dem vill Gud upprätta hängivenhet till mitt Obefläckade Hjärta. Om ni gör vad jag säger till er, kommer många själar att räddas och det ska bli fred.”

Under tiden Guds Moder uttalade dessa ord öppnade hon sina händer och barnen fick se ett hav av eld. I dessa flammor fanns onda andar och själar som liknade genomskinliga kol. Vissa var svarta eller bronsfärgade och i mänsklig form. Själarna som flöt omkring i elden och elden tycktes komma från själva själarna. Barnen darrade av skräck och blev förskräckta över hur själarna som brann skrek av smärta och förtvivlan. De onda andarna kunde urskiljas från de fördömda människosjälarna genom sina förfärliga skepnader av okända djur.

Denna vision varade som ett enda ögonblick. Och tack vare vår goda Himmelska Moder, som före visionen hade förekommit vår skräck genom löftet att ta oss till Himmelen (i Första Delen av Hemligheten). Om hon inte hade gjort detta tror jag att vi hade dött av skräck och rädsla.

Om man gör det som jag säger er, kommer många själar att bli räddade och de ska få frid. Kriget – (det första världskriget) ska snart ta slut; men om människorna inte upphör med att förolämpa Gud, kommer ett nytt krig som blir ännu värre att börja under Pius XI´ s Pontifikat – (det andra världskriget!).

När ni får se natten upplyst med ett främmande ljus – (detta skedde den 28 januari 1938 som ett väldigt rött norrsken över Europa en månad innan Tysklands intåg i Österrike) – , ska ni veta att detta är tecknet på att Gud kommer att straffa världen för alla dess brott, genom krig, svält och förföljelser av Kyrkan och den Helige Fadern.

För att förhindra detta har jag kommit för att be om Vigningen av Ryssland till mitt Obefläckade Hjärta och kommunionen/nattvard Gottgörelseiden den första lördagen i månaden.

Jungru Marias fem varningar till världen

Om min begäran uppfylls, kommer Ryssland att omvändas och man kommer att åtnjuta fred; om inte, kommer detta land att utbreda sina lögner i världen

(1), börja krig
(2) och förfölja Kyrkan
(3). De goda blir martyrer och den Helige Fadern kommer att lida mycket
(4) och flera nationer kommer att förintas (5). Till slut kommer mitt Obefläckade Hjärta att triumfera.

Den Helige Fadern ska viga Ryssland åt mig och det ska omvändas och världen ska få en tid av frid.’

I slutet kommer jag att triumfera. En påve kommer att viga Ryssland till Mig och hon skall bli omvänd. Det kommer då att bli fred under en period i hela världen.

Portugal kommer alltid att bevara trons lära

Sedan kommer det som tillhör den tredje hemligheten, som inte fick avslöjas förrän 1960, då den rätt kunde förstås. 1961 begynner uppenbarelsen i Garabandal och Medjugorje som en fortsättning på Fatima.

Maria kom varje månad den 13 maj. Sista gången va3 13 okt. då 70 000 i alla samhällsklasser solomiraklet dör solen flöda i färger och förflyttade sig fram och tillbaka över himlen. Blötan efter det stora regnet torkade upp på ett ögonblick

Tilldragelsen hörsammades inte tid. Lenin och Trotsky började revolutionen den 8 nov 1917 med affärsmedel från Tysklands och USAs bank- och finansvärld.

Många kanske stannar vid att allt är en fysiska värld. Bakom all råder den andliga verkligheten Orsaken att vi finns . Jordiskt liv är ett moment. Livets egenskap gäller ett liv i evighet.

Det här inlägget postades i Fatima, Jesus Kristus., Mirakler, Världskrig. Bokmärk permalänken.