VISIONEN FRÅN ULTRAHÖGERN : DET PANEUROPEISKA KLASSINDELADE OCH NATIONSLÖSA SAMHÄLLET

Untitled-4

Vad rör sig i huvudet hos våra valda EU-parlamentariker? Vilken ledstjärna gäller?1950 presenterade den franske utrikesministern och frimuraren Robert Schuman ett förslag till en europeisk kol- och stålgemenskap (EKSG).

Detta förslag, som kom att kallas för “Schumandeklarationen”, förverkligades två år senare och var den första av flera överstatliga institutioner som kom att bli den Europeiska Unionens grundpelare. Vägen till överstatlighet doldes med obegripliga fördrag. enligt greve Richard Coudenhove Kalergi.

Riktningen är ett Paneuropisk elitiskt och klassindelat samhället utan nationer och antivitt artificiellt uppblandat folkslag med likartad hudfärg

Vad berättar EU:s historia. En historia där avsikten döljs i obegripliga fördarg där nationella självständighet beskärs och klyftor ökar i nedskärning och social avrustning steg för steg. Ett nytt handelsavtal som beskär grundläggande friheter för nationell självständighet.

Krigen i Mellanöstern har lösgjort en massiv folkförflyttning som George Soros aktivt stöder som ”Open Society”

Många väljare känner förmodligen inte till att det i Sveriges riksdag sitter en prinsessa, en moderat riksdagsledamot av kunglig börd. Hon är ingen prinsessa av det svenska kungahuset, hennes far är nämligen ärkehertig Otto von Habsburg, son till Österrikes siste kejsare, Karl I.

Denna grevinna, Walburga Habsburg-Douglas, har en egen plan för Europa, som knappast någon väljare har hört talas om. År 1973 var hon med att grundlägga Paneuropa-Jugend Deutschland (paneuropeiska ungdomsförbundet i Tyskland), för vilken hon var viceordförande.

År 1977 grundade hon Brüsewitz-Zentrum (det kristna paneuropeiska studieverket). Men vad är dessa paneuropeiska organisationer, hur stort inflytande har de, och det viktigaste: vad vill de?

Greve Kalergi var en märklig man med sjukliga visioner. Liksom många andra galningar skulle han ha fallit i historiens glömska, om det inte vore för att vissa herrar med mycket inflytande och obegränsat med pengar fann hans visioner tilltalande

Richard Coudenhove Kalergi är idag ansedd som en Europeiska Unionens “andliga fäder” tillsammans med framförallt Jean Monnet och Winston Churchill, var den Paneuropeiska unionens förste ledare.

Han skrev om sin idé om ett enat Europa i böcker, tidskrifter och manifest. En av de mindre kända verken, om än kanske mest inflytelserika, är hans bok “Praktischer Idealismus”

Kalergis ande svävar än i dag stark över Europa och vartannat år delas Coudenhove-Kalergis Europeiska pris ut till personer som på olika sätt bidragit till att förverkliga hans vision för den framtida Europeiska Federationen med den judiska Khazarer som dominerats Europas finansvärld. De härstammar från Georgien.

Bland tidigare mottagare av detta pris finner vi Angela Merkel och Herman Van Rompuy, två personer som förutom att vara ivriga förespråkare av överstatlighet även utmärkt sig som passionerade anti-vita aktivister.

Kalergipriset

• Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens
ordförande 2014
• Herman Van Rompuy, EU-rådets ordförande 2012
• Angela Merkel, Tysklands förbundskansler 2010
• Helmut Kohl 1991
.
Bakom finns Coudenhove Kalergis plan, som förkunnar avskaffandet av rätten till självbestämmande och sedan avskaffandet av nationer med hjälp av etniska separatiströrelser och massinvandring.

För att EU skall kunna styras av en elit, vill han att förvandla människor och folk till en homogen och underlägsen jobbande grupp styr av en elitkår

Ras- och klasskamp kommer successivt att försvinna på grund av avskaffandet av rum, tid, och ur fördomar.

Den eurasiska-negroida rasen för framtiden, har samma utseende som de gamla egyptierna, kommer att ersätta den mångfald av folk och mångfalden av individer.

Ett homogent folk med samma utseende utan etnisk tillhörighet i ett nytt Europa. En mononation.

Globaliseringens tjänare försöker övertyga oss om att förneka vår identitet, som en progressiv humanitär handling, att ”rasism” är fel, eftersom de vill att vi alla ska vara blinda konsumenter. Däför hela åsiktskorridoren och liberalismen i nutiden.

Kalergis ande svävar än i dag stark över Europa och vartannat år delas Coudenhove-Kalergis Europeiska pris ut till personer som på olika sätt bidragit till att förverkliga hans vision för den framtida Europeiska Federationen med finansaristokratin som härskar över en etniskt uppblandat folk.

Bland tidigare mottagare av detta pris finner vi Angela Merkel och Herman Van Rompuy, två personer som förutom att vara ivriga förespråkare av överstatlighet även utmärkt sig som passionerade anti-vita aktivister.

Den 16 november 2012 tilldelades Europeiska rådets ordförande, Herman Van Rompuy, till Coudenhove-Kalergis pris, under en särskild konferens i Wien för att fira 90 år av den paneuropeiska rörelsen.

I kraft av denna utmärkelse till förbundskansler Merkel implicit eller explicit stöder hon hemlighet och en förvrängd folkmordsplan som beskrivs i det antivita Europa i boken Praktisk Idealism att decimera de vita folken i Europa genom bastardisering, tvångsförflyttningar, våld och avreglera rättigheter och förpassa folk till träldom.

Priset delas ut vartannat år till ledande personer för deras enastående bidrag till den europeiska integrationen.

Sammalunda ville expresidenten Sarkozy förstöra den vita rasen genom massinvandring och blandäktenskap. Han såg detta som en nödvändighet att EU kommer att se ut gamla egyptierna. Det förutsägs att Europa liknar Nordafrika 2038.

Han är namne av Coundenhove-Kalergi europeiskt pris delas ut vartannat år, reserverat för eliten grupp ledare och påverka krämare instrumentella i stödet och för Europeiska unionen som den ensidiga och potentiellt utomrättsliga högsta myndighet övervaka Europa med medlemsstaterna som villigt släcker deras suveränitet för otaliga skäl, inklusive monetära, ekonomiska och politiska ledning.

En av mottagarna av europeiskt pris Coundenhove-Kalergi är Angela Merkel (född Kapner).

I kraft av denna utmärkelse till förbundskansler Merkel implicit eller explicit stöder hon hemlighet och en förvrängd folkmordsplan som beskrivs i det antivita Europa i boken Praktisk Idealism att decimera de vita folken i Europa genom bastardisering, tvångsförflyttningar, våld och avreglera rättigheter och förpassa folk till träldom.

De fyra män som Kalergi här nämner är Rothschild, Baruch och bröderna Warburg, som bankirer med enorma möjligheter att påverka utvecklingen i Europa :

Rothschildklanens familjefader Amsche Mayer Rothschild hade 1838 sagt: ”Låt mig ge ut och kontrollera en nations pengar, och jag struntar i vem som skriver lagarna”.

Sedan dess hade hans fem söner skaffat sig ett järngrepp över Europas bankväsen.

Warburgsläktens tre bröder, Max, Paul och Felix, hade utnyttjat sin makt till att i hemlighet stötta bolsjevikernas revolution i Ryssland 1917 med miljontals rubler.

Nu valde dessa herrar tillsammans att stödja Kalergis vision av framtidens Europa.

De små stegens tyranni

Med det omfattande stödet från några av Europas mäktigaste finansmän som utgjorde en adel inte bara till namnet utan i högsta grad en reell sådan, skred Kalergi till verket.

Snart hade Paneuropeiska unionen avdelningar i alla Europas länder och vägledda av arbetet med att undergräva nationalstaterna och bana väg för en ”förbundsstat”.

Vad Kalergi avsåg med begreppet framgår av följande utdrag ur boken Paneuropa 1922 till 1966, sidan 19:

– ”Kommer det till en svår konflikt, så skiljer sig inom statsförbundet staten från förbundet … alltmedan i en förbundsstat medlemsstaten böjer sig inför förbundets överlägsna makt.

I första fallet utvisas förbundets kommissionär, i det andra avsätts och häktas den upproriska statens ministerpresident.”

Otto von Habsburg 1973 efterträdde Coudenhove-Kalergi som president för Paneuropeiska unionen.

Hans dotter, grevinnan Walburga Habsburg-Douglas, var samma år med om att grunda Paneuropa-Jugend Deutschland (paneuropeiska ungdomsförbundet i Tyskland) i sin fars och hans förtrogne väns Kalergis anda. Otto von Habsburg, som efterträdde Kalergi som president för Paneuropeiska unionen efter dennes död 1972, menar att EU inte skulle finnas till i dag, om det inte vore för Kalergi.

Arbetet med att beröva nationerna i Europa deras suveränitet och frihet gjordes inte över en natt.

I små målmedvetna steg, alltid förklädda i någon rationell förklaring, centraliserades makten bit för bit till en svårgripbar överstatlig struktur.

Bankiren Jean Omer Marie Gabriel Monnet (1888-1979), som under sin ungdom arbetade på storbanken Lazard Frères i Kanada med att bland annat ordna insideraffärer åt utvalda kunder, och efter första världskriget fick en topposition bland fredsförhandlarna i Versailles, sammanfattade de små stegens metod för paneuropa i ett brev till en vän 1952 så här:

”Europas nationer bör föras samman i en superstat utan att deras befolkningar förstår vad som sker. Detta kan åstadkommas genom stegvisa förändringar, alla förklädda till att ha ett ekonomiskt syfte, men som på lång sikt och oåterkalleligt kommer att leda till en federation.”

Monnetplanens genomförande gav oss

  1. gradvis Kol- och stålunionen med sex medlemsländer (1952),
  2. Europeiska ekonomiska gemenskapen EEC (1957), presenterat som enbart en ekonomisk sammanslutning av suveräna nationer.
  3. Sedan ströks ordet ekonomiska ur benämningen och från 1970-talet blev det till den Europeiska gemenskapen (EG).
  4. 1992 kom Maastrichtfördraget, som förvandlade ”gemenskapen” till en union, EG blev EU.
  5. Den 1 maj 1998 verkställdes planen att ställa hela unionen under en enda centralbank, ECB.
  6. Med Lissabonfördraget i hamn har EU fått en egen armé, president, utrikesminister och andra funktioner som normalt bara finns i en statsbildning. Det som tidigare stämplades som ”konspirationsteorier” var plötsligt dagens verklighet.

För att genomföra visionen om en inre marknad [i Europa], var det nödvändigt att ta bort ett antal hinder för den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor. Detta skedde genom det program som European Round Table for Industrialist (ERT) tog fram tillsammans med Europas företag under Pehr Gyllenhammars ledning med början 1982.

Kalergis plan på ett centralstyrt Europa tog enligt honom själv form under de båda världskrigen och senare under ”hotet av ett atombombkrig – atomdöden”.

I boken Paneuropa 1922 till 1966 (1966), sid 112, skriver han:

”Hela den europeiska frågan når således sin höjdpunkt i antingen-eller:
• Krig eller fred! Anarki eller organisation!
• Konkurrens eller kooperation!
• Topprusta eller avrusta!
• Sammanbrott eller sammanslutning!
• Ingen europé kan hädanefter undfly detta avgörande.
• Inför ett sådant avgörande är neutralitet förräderi.
• Den som inte är paneuropé – är antieuropé!”
• Europas olika folkslag skall genom mångkultur ersättas, vilket han redogör för på sidan 22:

”Den fjärran framtidens människa kommer att vara en hybrid. Dagens raser och kast skall falla offer för den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom.

Den eurasisk-negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald.”

Framtidens blandade befolkning förväntas alltså enligt detta scenario att mista sin mångfald och istället bli en homogen massa, en process som åtminstone i Västvärlden är i full gång i den omtalade framtid vi nu lever i.

Källor:

https://www.nordfront.se/schumandeklarationen.smr

http://golden-dawn-international-newsroom.blogspot.se/2013/01/the-coudenhove-kalergi-plan-genocide-of.html

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.