FRI ENERGI UR VACUUM OCH EN VÄG TILL FRIA LÄNDER?

Earth's magnetic fields with stars_moo-sb_Earthsmagneticfieldswithstars14_26_moo1-1p3_


Finns energi som kan utvinnas utan kol, vatten, väte eller kärnkraft? En omöjligt tanke i dagens mått men inte för alla.

Genombrott finns om en absolut ren och synligt källa i området för vacuum. Bilden om universum om hur alla kroppar blidas som galaxer, solar och planeter står inför en revolutionerande förändring.

Jordens gravitations fält visar två motriktade magnetfält grundprinciper som finns med i generatorer som alstrar fri och då en absolut ren energi.

Redan 1978 hade Bruce DePalma, forskare vid MIT som nu bor i Auckland, Nya Zeeland upptäckt väg.  Han uppfann N-maskinen, en fri energi elektrisk generator 1977-1978 som består av en kombination av två motroterande gyroskop med parallella rotorer i hög hastighet i samma plan, som alstrar två motriktade kraftfält likt jorden.

Försöksresultaten är i strid med “lagen om bevarande av energi” om det är tänkt att den extra energin alstras inuti interatomär vakuum eller utrymme i den roterande kroppen av N-generator.

En fri energi maskinen producerar energi utan att konsumera och  skapar ingen förorening, och frigör mänskligheten från centraliserad kontroll över hennes frihet. Detta kan så småningom befria henne från pengar

Dagensxmakt består av elitgrupper som försöker att styra samhället för sitt ändamål. Arten av dessa grupper och deras makt har uppdagats i studier av Round Table, Tri-lateral kommissionen, CFR, IMF Världsbanken, och Dope Inc.

El och energi, produktion och kontroll av dessa, är nummer ett företag i värld, mer kraftfull än vapen och droger, mat och egendom. Detta säkerställde kontroll av vetenskap och forskare kunde upprätthållas genom pengar.

Detta säkerställde kontroll av vetenskap och forskare kunde upprätthållas genom pengar. I denna värld ingenting var omöjligt och allt kan göras. Så snart en vetenskapsman skulle träda fram och utmana rationalitet, livskraft, eller moral för ett visst program, kan han stoppas genom bannlysning.

För kontroll finns tre faktorer in för att störa genomförandet av fri forskning.

  1. Först var det en begränsning av materiella resurser som erhållits från fossila planet insättningar.
  2. För det andra medel för säkerställande av en ny världsordning baserad på atomkraft blev bristfällig eftersom människor insåg att genomförandet av hotet om dess användning skulle förstöra planeten.
  3. För det tredje, i en värld av total centraliserad kontroll av resurser, blev befolkningen så småningom avtrubbad och ouppfyllda. Människan lever inte av bröd allena, och en värld utan en dröm har ingen andlig dimension.

I den totala kontrollen finns  ingenting att tro på. Således viljan att arbeta och uppfylla order av mästarna vissnar bort. Att säga att vi lever i en säkrare, renare, mer tillfredsställande värld nu än vi gjorde för femtio år sedan, är en manifestation av Orwellsk mardröm.

Nikola Tesla blev kanske den främste vetenskapliga geniet under det senaste århundradet. Han studier visar på tillgång på fri energi genom upptäckten av skalär magnetism. Åskväder kommer ur fri energi.

Det finns idag den nyupptäckta processen av fri energi för generering av elektrisk kraft ur “ett absolut vakuum ‘som inte behöver någon råvara som kol, kärnbränsle eller en vätekälla. Elektrisk ström kan genereras från ett absolut vakuum-

De externa kraftkällor i dagens teknik elproduktion, är främst termiska, vattenkraft och kärnkraft.

Vakuum uppfattas av den aktuella vetenskapliga teorier som ett tomrum eller ett tillstånd av intighet utan att kunna alstra  energi. Den första personen man måste övertyga om tillgången på fri energi i en fri, olegerat formulär direkt från naturen, är vi själva.

Universum är fyllt av den men är ännu oåtkomlig med nuvarande teknik . Tekniken är även förhindrad av petrodollarns länder. Däremot BRICS-länderna vill öppna dörren. Indien utvecklar system. 

Idag fortsätter Prof. Dr. Konstantin Meyl från Villingen, Schwarzwald, Tyskland i Teslas spår

Han har inte bara organiserat ett återupplivande av Tesla men utvecklade sin forskning till häpnadsväckande nivåer.

Han upptäckte att varje virvel har en motsvarighet, en så kallad potentiell virvel, att kunna bilda materia. Han visar att elektroner, protoner, neutriner etc. är dubbla virvelströmmar, utan att behöva ett postulat.

Genom att han bevisar, att det finns två ytterligare typer av vågor förutom den redan välkända elektromagnetisk våg (Hertz 1888).

Tesla (1899) upptäckte elektriska skalära vågor och Meyl den magnetiska skalära vågor, som ger tillgång till fri energi, vida överflödande än den tradionella formen

Den magnetiska skalära vågor, som en aspekt av neutriner och därför beeing snabbare än ljuset, används i allt biologi, så Meyl kan förklara hur DNA skicka information och energi som en antenn med hjälp av en DNA-våg.

Han beskriver vad elektrosmog är och hur vi kan undvika detta.

Mobilen industrin, TV / radio och databranschen och biltillverkarna kan revolutionera sina produkter genom att använda skalära vågor i stället för elektromagnetiska vågor, eftersom de är mer hälsosamt, förbrukar mindre energi och har en dimension mer att transportera information.

Och slutligen Meyl hittat enhetlig fältteori, som många forskare har sökt efter sedan lång tid.

Även Einstein inte lyckas. Han fångade sig i fel bild att ingenting är snabbare än ljuset.

Professor Konstantin Meyl: The New Tesla

I Indien pågår en framgångsrik utveckling i att massproducera dessa noll-energi- enheter, ge dem till allmänheten.

Indiska forskare utvecklar elmotorer som ger mer energi ut än in.

Detta skulle det helt förändra samhället som vi känner det. Man får hoppas att detta arbete fortsätter obehindrat, men det är inte självklart.

En nation som inte genomför sitt eget fria energi program utan att ta hänsyn,  kan leda till alla möjlig konsekvens inklusive ett militärt svar från petrodollarns länder, t.ex. Saudiarabien, Storbritannien, USA.

Därför har Indien anpassat sitt eget militära program med den i Ryssland som för närvarande står upp, tillsammans med BRICS-länderna, mot den Nazi-Natoinriktade politiken som vill införa allehanda sanktioner för att förstöra det.

BRICS alliansen har tidigare lovat att släppa ut alla undertryckta teknik, t.ex. fri energi för vårt ansvarsfulla utnyttjande.

  • image

En prototyp av RLG-generatorn producerat 6,6 KVA med en verkningsgrad på 238%.har Den har uppfunnits av Paramahamsa Tewari, en elingenjör och var tidigare verkställande direktör för Nuclear Power Corporation of India. Hans bakgrund inkluderar teknik och projektledning för byggande av kärnkraftverk.

Här testar Paramahamsa Tewari och hans  assistent. Tewari  en modifierat Trombly-Kahn modell Han kallar sin N-maskin Space Generator. Det finns en hel del buller eftersom det en hel del friktion särskilt från de fasta borstarna. Flytande metallkontakter och låg friktion är bättre för homopolär generation.

Här ett minisystem

http://pesn.com/2015/04/15/9602603_Paramahamsa-Tewari_Reactionless-AC-Synchronous-Generator_RLG_prepping-for-commercial-roll-out/

Känt i forntiden??

horusAnm. Märkligt är att en liknande astrofysisk  fanns i det forna Egypten som uppfattade, att det vi idag kallar el verkar i två polära former, i ett dynamiskt och växelverkande förhållande som den manliga resp den kvinnliga polen som ger fysiskt liv i förhållandet mellan solen och jorden.

De utgivande principen (solen) verkar utifrån-och-in och jorden som den mottagande principen inifrån-och-ut ger uttrycker det som växer till liv.

Detta elflöde skildras som en falk med utbredda vingar som Horus, som tilldelas egenskapen som det Allseende ögat.

I den dynamiska växelverkan mellan de två polerna sker en interaktion som släcker ut topp och vågdalar som ger den pulserande enheten som möts i hjärtats centrum.
eldynamikpuls

 

 

__________________________________________________________

Det ursprungliga livet.

Anm2 Allt vi ser är en synligt verklighet som ett resultat i begynnelsen av den skapande händelsen. Orsaken till det synliga. Ett givande.  “Fader” och “Moder” är här två skapelseprinciper. Att ge och återge. Skapelsens dynamik. Att ge liv och nytt liv,

orsak-verkan
En rationalism har trängt i världen som ödesdiger lögn. Den forntida egyptiska kosmologisk evolutionsläran med dess kaosteorier och världsherravälde har lagt grund till nutidens politik och revolutionslära och som förnekar hela den kristna grunden.

I historien blir allt till en stor attack. En upprepning genom historien i ödeläggande kulturer och kulter. “Egypten” sker igen. Lögnen kommer inte från Gud utan från “Motståndaren”. Idag finns de som liberalism och terrorism att riva sönder levande relationer.

Det är en Allsmäktig Gud och Skapare som skapar ur sig själv. En evig orsak som var, är nu och i all evighet. Det gör Gud till Gud. På hebreiska används ordet “barah” som betyder “ursprung” och att skapa ur ett intet. Där finns både en kvinnlig och manlig innebörd i detta. De kan inte skiljas åt. Strider mot livslagar. Kärleken bygger på liv, att skapa och värna om livet.

Den faderliga och moderliga ursprunget. Två skapelseprinciper. Ett allsmäktigt skapande och det som föder liv. I Kristendom finns de som Jesus och Maria som vår andliga föräldrar. Förenade i Kärlek.

Guds mysterier är för människan outgrundliga. Vi kan meditativt närma oss Gud och se över Guds väldiga skapelse i förundran. Vi kan se in i mikrokosmos så komplexa verklighet. En visdom utan gräns. Principer som återkommer-

 Gud, Skaparen, skildras som Trädgårdsmästare, som vattnar trädet som den skapta världen. Människan växer i trädet. Livets träd, som är Kristus.

Det här inlägget postades i Fri energi. Bokmärk permalänken.