web analytics

TURKIET, ERDOGON, DRÖMMEN OM DET NEO-OSMANSKA RIKET OCH FRIGÖRELSEN FRÅN VÄST.

Erdoğans och Rättvise- och utvecklingspartiets (AKP) vision för det ”Nya Turkiet” kan delvis sägas handla om att försöka återskapa det osmanska rikets forna glans. En motreaktion till en västerländsk dominans. Han talar om de folk som nämns i GOG-profetian i Hesekiel 38 som då skulle var nationer och folk i Mellanöstern och Nordafrika. Han läste inte slutet. De faller..

President Erdoğan och premiärminister Davutoğlu har neo-osmanska drömmar: de vill säkra ett turkiskt inflytande över norra Syrien och förhindra att kurderna där utvecklar ett fullfjädrat självstyre. Men även tanken att islamsk enhet där Turkiet har en huvudroll.

Republiken Turkiet är idag blandning av politisk islamism och den sekulära, västerländska och frimurarinfluerade konstitutioner, som präglat världen. I detta finns svulsten till den orättvisa utvecklingen, kriser, och elitens finansvälde som gällt från USA, Europa och jorden runt.

Osmanska riket uppstod år 1299 då den förste härskaren, Osman I. Som störst sträckte sig riket från Wiens utkanter i nordväst till Mekka i sydöst och från Kaukasus i nordöst till Algeriet i sydväst. Det för osmanerna misslyckade slaget om Wien år 1683 innebar dock slutet för den osmanska krigsmaktens storhet.

Some Turkish military units have attempted an uprising.

Erdogan seR ett Muslimskt förbund med Arabländer och folken i norra Afrika. där Turkiet har en ledarroll.

Det osmanska riket gick under 1923 efter att ha satsat på fel sida under första världskriget då turkarna kämpade tillsammans med Tyskland. Resterna av imperiet omvandlades därefter till dagens Turkiet.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Osmanska_rikets_historia

Under folkmordet som främst gäller den kristna populationen i det Osmanska riket mördades omkring en miljon armenier och hundratusentals assyrier, syrianer, kaldéer och greker som består av ett stort antal kristna. Massmorden förövades på order från de styrande så kallade ungturkarna och utfördes genom tvångsdeportationer, avrättningar, massakrer och framkallad hungersnöd.

De flesta offren dödades under åren 1915-1916, men förföljelserna fortsatte fram till 1923. Det Osmanska riket tömdes i stort sett på sin kristna befolkning.

Assyrierna/syrianerna mördades i sina byar, till skillnad från armenierna som mestadels mördades under långa dödsmarscher. En annan skillnad är att under folkmordet på armenierna, så gjordes allt som var möjligt för att göra saken känd i världen, medan folkmordet på assyrier/syrianer iakttogs med största möjliga försiktighet, i syfte att dölja det.[18]

Armenier är ett mycket gammalt kristet, indoeuropeiskt folk, vars ursprung traditionellt förläggs till det historiska Armenien, som till stor del utgörs av dagens östra Turkiet.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan varnade för att Tyskland skulle anta en resolution i parlamentet som erkänner massakrarna av armenier i det Osmanska riket som folkmord.
http://www.sydsvenskan.se/2016-05-31/erdogan-varnar-tyskland

Turkiet har sedan länge velat bli en del av Europeiska Unionen och tidigare är det EU som haft övertaget i dessa förhandlingar. Tack vare den markanta ökningen av främlingar som använt Turkiet som transitland under framförallt det senaste året och den enorma belastning det inneburit på många av EU:s medlemsländer har Turkiet lyckats vända på maktbalansen till sin egen fördel och är idag den part som har övertaget i förhandlingarna gentemot de allt mer desperat EU

De 72 ”kriterier” som EU lagt fram i förhandlingarna, som bland annat rör landets anti-terrorlagar liksom yttrande- och pressfriheten är i stick i stäv med vad som är demokrati. Sedan 2013 råder en demokratisk konflikt En våg av demonstrationer och oroligheter i Turkiet började den 28 maj 2013 till en början att bestrida den urbana utvecklingsplanen för Istanbul Taksim Gezi Park.

Striden med folket gällde att Erdogan ville omvandla den lilla Geziparken vid Taksimtorget med byggnader i osmansk stil och till det yttre likna den tidigare militära anläggningen. Butikerna som nu finns skulle inrymmas i den nya byggnaden.

Rättvise- och utvecklingspartiet, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kom här blir en slags kompromiss mellan politisk islamism och den sekulära, västerländska och frimurarinfluerade konstitutioner som republiken Turkiet vilar på.

Istället för att vara öppet islamistiska kallar man sig för ”konservativa demokrater” och försöker profilera sig som den muslimska världens version av europeiska kristdemokratiska partier. Som exempel har AKP alltid varit väldigt pro-NATO och positivt till EU.

“Genom att locka till sig en brett stöd från allt ifrån religiösa och islamistiska grupper, likväl som konservativa, nationalistiska men även mer västerländska och marknadsliberala grupper lyckades AKP vid parlamentsvalet 2002 vinna en jordskredsseger och ta nästan två tredjedelar av parlamentet. När partiet väl bildat regering lyckades man lyfta bort det tidigare ålagda förbudet för Erdogan att ställa upp i val, vilket gjorde att han slutligen kunde bli landets premiärminister ett år.”
https://www.nordfront.se/turkiet-erdogan-och-neo-ottomanismen.smr

Erdogans största politiska gärning synas nu att introducera en ny inriktning i den turkiska utrikespolitiken som brukar kallas för ”neo-ottomanism”. Han byter fot från väst till öst. Kuppen har gett vägen ett mer auktoritärt styre.

Fram till den arabiska våren, var Erdogan en anmärkningsvärt demokratisk ledare. Men efter den arabiska våren inleddes 2011 , började han anklaga Europa, Amerika och Israel för sin inblandning i den muslimska världen.

Han vädjade till de olyckliga massorna i arabvärlden och började bete sig som en icke-vald ledare för den muslimska världe.  Han var nästan den svarta kalifen. Turkiets började röra sig bort från väst och mot Mellanöstern diktaturer.

Turkiet har fördolt stöttar IS och dess framfart i Mellanöstern. Bland annat har tillfångataga jihadister som stridit för IS berättat om hur de tränats inne i Turkiet av högt uppsatta turkiska militärer innan de skickats till Syrien.

Karavaner med vapen och förnödenheter från turkiskt håll fyllt på deras förråd med jämna mellanrum.

Vidare har turkiska regeringsstyrkor fler än en gång attackerat syriska regeringsstyrkor och på så sätt försökt försvaga Syriens position gentemot IS. På samma sätt sköt Turkiet som bekant även ner ett ryskt bombplan i samband med Rysslands militära insats i området när man försökt att hindra ISIS framfart och oljetransporterna till till Turkiet.

Ergodan möter Puttin den 9 aug 2016 i St Petersbirg. Besökei Moskva kommer  omfattade hela skalan av Ryssland-turkiska bilaterala frågor – från gasledningsprojektet Southstream och Akkuyu kärnkraftverk, till sanktionerad mat, charterflyg och visumrestriktioner genomförs av Ryssland.

Arbabic League toppmöte med utrikesministrarna den 13 spet 2011, talar Erdogan om ett nytt förbund av muslimska nationer.

“Varför kan vi inte bara kalla det” Muslimska förbundet istället “Arabförbundet?”

Erdogan bär en längtan efter en islamisk enhet där Turkiet spelar en viktig ledarroll. Arabism leder till rasism bland araber

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/turkey-erdogan-accuses-arab-league-of-splitting-islam.html

Erdogan efterlyser en “muslimskt förbund” och vill avveckla den kurdiska och arabiska nationalismen införliva dem i Arabförbundet som en grupp  av muslimska länder under Kalifatet som omfattar de länder som nämns från Hezekiel 28-31.

– ” Män från Kush och Put och Lud, legoknektar från alla håll, även män från förbundets land, skall falla med dem för svärdet. Hes 30:5

– “Kush” är Sudan och Somalia, Phut” är Libyen, “Lud” är Turkiet” tolkade Erdogan

“Kub” är en plats nära Mekka” dvs i Saudiarabism

Han manar folken i arabländer i Mellanöstern och folken i Nordafrika att förenas till Muslimsk världsregering som ett Kalifat.

Texten gäller Gog-profetian. Om Erdogan läste Hesekiel slutar detta förbund illa. Namnen gäller folk som har sitt ursprung ur Noaks 12 stammar.

 

 

 

Det här inlägget postades i Osmanska riket, Turkie. Bokmärk permalänken.