VAR SKER EKONOMISK UTVECKLING?

arbete-ekonomiMarknadsekonomin dominerar världen men den bär en förtärande drivkraft som slukar alltmer av jordens basresurser och även hur nationer ska ledas.

Den bygger på ett hypotektiskt antagande som liknar fysiskens mekaniska lagar att söka upp balans mellan tillgång och efterfrågan. Priset ger balans.

Vi vet att skog och fisketillgångar skövlas. Den ändliga resursen uppfattas inte. Vi vet att få bostäder driver upp priser och ger hög cash flow till banker och byggare. Hushållsskulderna skjuter i höjden. Stress i arbetslivet jagar kostnader och vinster. Allt får återverkningar.

Vi har fått en målförskjuting om vad som är samhälle, mål och medel. Finns marknaden för samhällets framtid eller finns samhället till gagn för marknaden?

Samhällets urcell är familjen. Samhället är dess förlängning att skapa förutsättningar i vägar, skolor, boende, vård, företag, kommunikation, rättvisa, skyddande lagar för samexistens mm.

Näringslivet avser ger näring till liv för samhällets utveckling i försörjning, produkter och tjänster.

Den gemensamma nämnaren är arbete. Arbete är att skapa ny samhällsnytta, gagna omvärld och medmänniskor. Den ekonomiska processen innehåller ett mellammänsklig skeende. Pengar är här ett medel att skifta arbete mellan olika arbeten.

Ett betalningsmedel. Ett penninglöst samhälle vore högst olyckligt för den fria utvecklingen.

Allt förutsätter en dynamiska ekonomi. Ett växelspel att skapa försörjning och samtidigt bygga samhället. Välfärd blir då en kärna och drivkraft för utveckling att gynna såväl person som företagen.

Arbete är själva orsaken till samhällets tillkomst med och för varandra för det gemensamma bästa.

Det här inlägget postades i Arbete, Ekonomi. Bokmärk permalänken.