AMERIKANSK UTRIKESPOLITIK ÄR BYGGT I DET GRÄNSLÖSA DIKTATURSAMARBETET

GRANSLOSA

Varför håller G Washington en murarslev och bär ett förkläde? Han svurit ed att presidenten tillhör frimureriets världsnät. Flera skulle följa efter: Förklädet är tecken om att vara ren. En antisymbol till Jesu förkläde när han i sista måltiden tvager lärjungarnas fötter.

ARKIV OCH HISTORIEFORSKNING GER SVAR PÅ EN ANNAN VÄRLDSHISTORIA SOM GÄLLT OSS.

När vi läste historia i skolan var det ingen som berättade att det finns en grupp i USA som faktiskt har finansierat Fascismen i Europa. Den har till största delen i USA.s historia varit en hemlighet för allmänheten. En historia med rötter till forntidens slaveri och tyranner.

Ett bygge med plantageägarnas slaveri och en eliminering av naturbefolkningen. De svalt bort när 65 milj bufflar sköts ihjäl.

Ett nation som skulle bygga friheten med sina rikedomar. Men som vände på allt till att söka erövra hela världen och förändra den via hat, fruktan och kaos. En nation som reste upp fruktans tyranner och sedan bekämpade dem med en allians för att själv framstå som frihetens försvarare.

En tanke om ett om ett bankimperium att styra och förslava det mänskliga ödet.

I början av 30-talet sände den fascistiske diktatorn Benito Mussolini sin utrikesminister Dino Grandi till Vita huset. Grandi, mycket närstående de tyska nazisterna, blev väl mottagen av USA:s president Herbert Hoover.

Presidenten bad Grandi ignorera antifascistister:

“De existerar helt enkelt inte för oss amerikaner och borde inte heller finnas hos er.”

Vänskapen mellan USA:s statsledning och Mussolini var djup och stark; den underhölls med särskilt egenintresse av den amerikanska storfinansen. Huvudoperatören var bankiren J P Morgan.

USA lyfte inte ett finger för att protestera mot Mussolinis attack mot Abessinien. Tvärtom försåg den stora demokratin fascist-Italien med olja och motorfordon.

HOOVERPresident Hoover liksom den amerikanska eliten betraktade fascismen som ett skydd mot oordning och en garant för framsteg. Dessutom hade USA stora ekonomiska intressen i Italien, där de också placerade massivt stora investeringar.

Detta samarbete dokumenterades utförligt i en avhandling skriven av Gian Giacomo Migone, redan 1980. Migones studie publicerades i Italien

Men har undanhållits den anglosaxiska publik, som måste befästas i tron på USA:s ädla kamp mot de europeiska diktaturerna. Historiska fakta kan vara riskabla.

Samarbetet med Mussolini kan placeras in i ett amerikanskt utrikespolitiskt mönster av diktatursamarbete. Mussolinisamarbetet styrdes från Wall Street och av storbankerna.

Under 1930-talet satsade en lång rad amerikanska företag och banker pengar i nazityskland.

Det kom som en chock att upptäcka att flera av USA:s största företagare var i maskopi med nazisterna både före och efter Pearl Harbour, inklusive I.G farben, den kolossala industri som skapade Auschwitz.

Trading with the enemyOrden står att läsa i professor Charles Highams avslöjande bok Trading with the enemy – the nazi-american moneyplot som bygger på dokument ur US national archives och bevisar hur eliten i väst finansierade och stöttade Hitlers regim.

Professor Higham skriver vidare: ”Dessa finansmagnater förenades av en ideologi: ’Business as usual.’ Knutna till samma reaktionära idéer sökte medlemmarna en gemensam framtid i fascistisk dominans oavsett vilken världsledare som skulle gynna deras ambitioner.”

hitler-and-fordaebEn av Hitlers tidigaste och främsta supportrar i USA var Henry Ford, bilmagnaten som redan 1922 började investera pengar i den österrikiske korpralen och 1938 tilldelades den finaste utmärkelse en icketysk kunde få; den tyska örnens storkors, av Hitler.

Historikern och professorn Jacques R. Pauwels avslöjade i sin artikel Profits über alles! American corporations and Hitler att en elit bestående av cirka 20 av de största amerikanska företagen hade tyska förbindelser under 30-talet. Bland andra: Union carbide, General electric, Gilette, Singer, Eastman kodak, Coca-cola, Ford, IBM och ITT.

skullnbonesSuttonProf. Antony Cyril Sutton (1925 – 2002) var en känd brittisk och amerikansk ekonom, samhäällsforskare, historiker och författare till bl.a. “Americas Secret Establishment”, en oumbärlig bok om man vill förstå historiens blodigaste århundrade,

Varför sponsrade och försåg USA och väst nazityskland med kapital och krigsmaterial?

I boken lägger professor Sutton fram bevis för att storföretagen och bankirerna i väst stödde och finansierade såväl ryska revolutionen som första och andra världskriget.

Det var finansmagnaten Jacob Schiff som i januari 1916 ordnade så att Trotsky kunde komma till USA. Den 27 mars 1917, den 37-årige Trotsky kunde med sin familj och 275 internationella terrorister och äventyrare påbörja resan från New York på fartyget SS Kristianiafjord till Europa för att slutföra “revolutionen” i Ryssland.

Han fick även ett amerikansk pass av president Wilson för att undvika en internationell arrestering i Halifax.

Den hemliga gruppen som Sutton exponerade var ursprungligen en tysk orden. Den amerikanska grenen, som först kallades The Eulogian club, men senare bytte namn till The Russel trust, skapades vid Yale university av William Russel, ättling till några av Englands noblaste familjer. I dag är gruppen mera känd som The order eller Skull & Bones. Här framgick det hur nära hela familjen Bush står nazismen.

Runt USA:s universitet finns dessa sk. “filantropiska” och hemliga sekterna som sociala klubbar som rekryterar de “rätta” för de höga posterna.

Filosofie doktor Rhawn Joseph beskrev i sin artikel The brotherhood of death att flera av de initiationsriter som Skull & Bones använde var identiska med Thuleordern, dit Hitler anslöt sig

Det var Hess som introducerade Hitler till det högerextrema Thulesällskapet germanska och ockulta order, vars medlemmar bland annat bestod av några av Münchens rikaste och mest inflytelserika personer.

sociedad_thuleFrån den ockulta Thuleorden fick Hitler också idén om nazisternas stora symbol hakkorset eftersom dess emblem var en dolk med en svastika i bakgrunden.

“How Britain and America made the third reich” bevisar professorn i ekonomisk historia, Guido Giacomo Preparata, hur eliten sponsrade Hitler och nazisterna.

Professor Preparata beskrev också hur engelsmännen och amerikanerna först knäckte den tyska ekonomin och därefter den franska valutan under 1920-talet, och att de därefter hade fullkomlig dominans över Europas öde. Hitler var en mellanhand att förändra Europa att bli EU ett “Europa Förenta Stater”.

ERT-gruppKonceptet till EU:s Inre Marknad utformades av ERT- European Round Table för Industrialists – Europas affärselit med Pehr Gyllenhammar som ordf. En gren till European Round Table från 1891.

I dokumentären Banking with Hitler avslöjas hur den amerikanske finansministern 1934–45, Henry Morgenthau, i sin dagbok erkände hur både nationella och internationella banker skapade ett system för att finansiera nazisterna.

Professor Pauwels namnger Wall street-firman Sullivan & Cromvell, J.P Morgan & Dillonbanken, Read & company och The union bank, ägd av Brown brothers harriman som hade ett nära samarbete med den tyske stålmagnaten Fritz Thyssen. Chefen för Union bank, som genererade pengar till nazisterna via Thyssen, var Prescott Bush, farfar till George W Bush. Samtliga medlemmar av Union banks styrelse var medlemmar av Skull & bones.

John Loftus är en före detta underrättelseofficer och Riksåklagare i USA och tillhörde under sin tid på Justitiedepartementet dem med högst säkerhetsprövning i världen, och hade därför tillgång till topphemliga dokument. Han bekräftar tidigare forskningsresultat.

”Det är från Nazityskland familjen Bush förmögenhet härrör och där Harrimans och Rockefellers ökade sina förmögenheter till obscena proportioner”, skriver Loftus.

Han avslöjar att 70% av de pengar som pumpades in i Tyskland efter första världskriget kom från Wall Street, samt att man även öste in pengar till både Mecka och Moskva. Loftus menar att detta också bidrog till finanskraschen 1929 eftersom massor av investeringar hade använts för att sponsra tyskar, muslimer och kommunister.

Han kunde bekräfta vad professor Antony Sutton sagt många år tidigare i böcker som ”Wall Street and The Rise of Bolshevism”, ”Wall Street and The Rise of Hitler” &The Best Enemy Money Can Buy”, att bankirer och företagare i väst sponsrade och byggde upp Lenin, Stalin och Hitlers grupper

Efter krig många höga nazisterna kunde fly, så att de främsta tyska vetenskapsmännen, bland annat nazisten Werner Von Braun, via operation Paperclip genom Henry Kissinger fördes över till USA. En del av de höga nazistofficerarna, bland annat Reynhard Gehlen, fick sedan topposter inom CIA.

Vi har erfarit 911 som öppna dörren till krigen mot världsterrorismen med falska förtecken och det som finns längre fram “The New World Order”

En krigshets råder runt Ryssland och Mellanöstern. President Carters rådgivare Zbigniew Brezinski skriver i Between Two Ages 1973.

 •  ”Hur Amerika ”leder” Eurasien är en kritisk fråga under 2000-talet. En makt som skulle dominera Eurasien skulle kontrollera två av världens tre mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner.

• Nationell suveränitet är inte längre ett livsdugligt begrepp”

• “Människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen. (Konstitutionen är) otillräcklig …. den gamla ramen för den internationella politiken, med sitt inflytande …. fiktionen om suveränitet. … är uppenbarligen inte längre förenlig med verkligheten ….”

Dörren öppnades 1979 när Sovjet invaderade Afghanistan. CIA började försörja genom i hemliga operationer rebeller som kom att blir al – Qaida och sedan ISIS som rekryterar rebeller världen runt i det som blev proxykrigen och motrebeller.

Vad betyder murarsleven i handen för den första presidenten i världen, George Washington 1776?
Han ansluter sig till världsbyggarna. Ett världsomfattande frimureri växer fram under 1700-talet för att nå en global nivå på 1900-talet. De kan kalla sig “de upplysta” eller filantroperna (människoälskare) i medier. Förklädet ska i dessa sällskap betyda att “de är renade.

Efterträdare kommer under sekler

trumancitat
Vi skapas de al Qaida!

USA:s  sändebud till ISIS i Syrien 2013 med uppmaning till militär aggressivitet. John McCain kallar sin kontakt i en intervju: “Mina hjältar!”

Al-Baghdadiwith-McCain
Banking with Hitler

Wall Street och Ryska Revolutionen 1917

Från 1917 – 1984 försörjde USA i hemlighet Ryssland/Sovjet. Här är ett utdrag ur en rapport av ambassadör Averell Harriman i Moskva till State Department, daterat den 30 juni, 1944:

“Stalin hyllade den hjälp som utförs av USA för den sovjetiska industrin före och under kriget. Han sade att omkring 2/3 alla de stora industriföretag i Sovjetunionen hade byggts med USA:s hjälp eller genom tekniskt bistånd.”

William_Averell_Harriman_Joseph_StalinAverell Harriman var son till den store järnvägsmagnaten och under många decennier ett viktigt sändebud för eliten, bröt mot lagen genom att i hemlighet finansiera bolsjevikerna medan de vitryska trupperna (officiellt stödda av USA och England) fortfarande slogs mot kommunisterna efter tsarens fall. Harriman mutade Lenin att låta honom ta över tsarens karteller som exporterade järnmalm och andra råvaror och transporterade sedan de ryska råvarorna till sina tyska partners, däribland Fritz Thyssen som senare skulle komma att bli en viktig sponsor för Adolf Hitler och nazisterna.

http://www.aftonbladet.se/kultur/article23328271.ab

Det här inlägget postades i Bank och finans, Casino-banker, Cecil Rhodes, fascism, Finanskapitalism, Hedendom, Maskopi, Nazism, NVO, USA. Bokmärk permalänken.