UTVINNING AV ENERGI UR HAVS- OCH TIDVATTENSTRÖMMAR


Minesto
 
Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag med en patenterad teknik för att utvinna energi från tidvatten- och havsströmmar
 
Minesto möjliggör förnyelsebar elproduktion från havet. Minestos patenterade kraftverk Deep Green är den enda tekniken med bevisad funktion i långsamma tidvatten- och havsströmmar.

Deep Green är ett tidvattenkraftverk som består av en vinge som sitter fast i en turbin, som i sin tur är fäst med en vajer i en generator på havets botten.
 
Energin bildas när vingen för turbinen fram genom vattnet av vingarnas lyftkraft som får Deep Green att snabbt åka runt i en åtta-formation.
 
Om vattenstömmen rör sig 1 m/sek kan vingen röras i en åtta 10 gånger snabbare.
 
Jämfört med andra traditionella och förnybara energikällor är energi från tidvatten- och havsströmmar avsevärt mer förutsägbar, med en minimal visuell och miljömässig påverkan. Potentialen att utvinna energi ur världens hav är enorm. Deep Green, med sin låga vikt och förmåga att verka i långsamma strömmar, har flera fördelar jämfört med andra kraftverk för tidvatten- och havsströmmar; den totala potentialen för marin energi utökas, och service och underhåll är mer kostnadseffektivt, vilket ger en låg elproduktionskostnad som kan konkurrera med traditionella energikällor.
 
Havsturbinerna spås en stor framtid.
 
Se video. https://youtu.be/wdOvS-3e0MQ
Det här inlägget postades i El, Energi. Bokmärk permalänken.