DE OFÖRKLARLIGA FRÅGORNA 15 ÅR EFTER 911

DUBAI- WTCKonsekvenserna av terrordådet den 11 sept 2001  efter 15 år rör en hel värld. Krig som destabiliserat såväl Mellanöstern som Europa. Omkring 900 000 människor har dött. 65 milj människor har flytt från krig genom människosmuggling i överbelastade fordon eller båtar från  Afghanistan, Irak,  Libyen, Sudan och Syrien.

1) Visste du att även en tredje WTC-byggnad rasade den 11 september? Byggnad 7 var en 47 våningar hög stålbyggd som ligger ett helt kvarter från Twin Towers och det var inte ens drabbats av någon plan. Ändå föll det på nära ett fritt fall hastighet rakt ner i sin grund  17:20 på eftermiddagen.

Tre byggnader implodera symmetriskt pulveriseras pga kontorseld. Inga stålbyggnader rasar annars inte av brinnande kontor då temperaturer är för låga.

2) Visste du att ägaren av Byggnad nr 7, Larry Silverstein, sa “Vi har haft en sådan fruktansvärd förlust av liv som kanske smartaste nu att göra är “att ta ned (pull) den, “[Building 7]. Se de tog detta beslut av ”demolering” och sedan såg vi  hur byggnaden kollapsar”?

I NIST  9/11 som är officiell kommissionens rapport nämns aldrig något om att Byggnad 7 [ “Pull” är en branschterm för att använda kontrollerad rivning.]

3) Visste du att “Lucky” Larry Silverstein tilldelades 4.68 miljarder dollar i försäkringsfordringar för tvillingtornen som han just hade hyrda sex veckor före 9/11 från hamnmyndigheten i New York. Hamnmyndigheten hade tidigare gett avslag på flera miljoner dollar som krävs för att ta bort asbest och uppdatera tornen upp till krav som krävs enligt lag?

4) Visste du att – i arkitekturhistorian – brand har aldrig orsakat att någon stålbyggnad kollapsar, utom då tre skyskrapor föll den 11 sept. 2001 nära ett fritt fall hastigheter trots att det fanns massor av massivt stål kolumner i kärnan av var och en av Twin Towers?

911-commission-report-15) Visste du att nästan varenda en av stålbalkarna i WC och balkar var snabbt sålda och transporterasde till Kina och smälts ner – innan någon oberoende utredning startat ? NIST börjar utreda först 14 månader efter 911

(Detta saknar motstycke och strider mot federala brottsplatslagar, vilket fick borgmästaren i New York Rudy Giuliani väcka åtal för federala brott.) Hans kritik kom aldrig med i NIST-rapporten)

6) Visste du att rutinmässigt registreras stridsflygplan i  sammaögonblick ett flygplan förlorar kontakt med FAA eller avviker från sin flygbana? Det tar vanligtvis 20 minuter för ett stridsflygplan att komma upp i luften?

7) Visste du att Secret Service bröt etablerade protokoll genom att låta president Bush att stanna kvar i det väl omskrivna klassrummet foto i minst 8 minuter efter att det avslöjats för honom att “Amerika var under attack” (när Andy Card informerade honom att det andra planet hade träffat andra tornet)?

8) Visste du att det fanns otaliga varningar av “överhängande terroristattacker” från minst 11 länder före 9/11 och att hotnivån för en sådan attack “blinkande rött” enligt chefen för CIA George Tenet?

9) Visste du att justitieminister John Ashcroft, San Franciscos borgmästare Willie Brown, författare Salman Rushdie (enligt Newsweek) och en grupp högt uppsatta generaler i Pentagon varnades att flyga den 11 sept. Vilkailka som berättade detta, har inte avslöjats?

10) Visste du att i september 2000 presenterad en neokonservativ grupp republikaner som kallas PNAC – Projektet för ett nytt amerikanskt århundrade:

NEO-CONSER

(Flera medlemmar i PNAC, skulle bli nyckelpersoner i Bush-administrationen året efter) skrev att deras föreslagna massiv militär uppbyggnad i världen främst då i Mellanöstern

”Rebuilding America’s Defenses skrivs i september 2000, ett helt år innan 9/11 kungjorde och förutsagde Paul Wolferwitz vägen till en förändring.

”… Vidare krävs en transformation, även om den innefattar ett nytänkande, så kommer den att bli en utdragen historia, vid avsaknad av någon katastrofal händelse som påskyndar förloppet – likt ett nytt Pearl Harbor”

PNAC-Rebuilding-Americas-Defenses-Pearl-Harbor-Jun10

11) Visste du att åtminstone sex av de påstådda 9/11 kaparna rapporterades vara fortfarande lever enligt BBC och brittiska utskriftsmaterial rapporter i veckorna efter 9/11?

.
12) Visste du att FBI har sagt att det inte finns några bevis för att Usama bin Ladin var kopplad till 9/11 och att Usama aldrig var efterlys för brottet 9/11 som de 10 mest efterlysta i ” Ten Most Wanted Fugitives list?”

.
13) Visste du att den ledande forskare, Bruce Lawrence, om Usama bin Laden  uppgav att Usamas bekännelse i bandet från december 2001 som Bush-administrationen spred, var en bluff?

.

14) Visste du att utrikesminister Colin Powell lovade en vitbok som bevisade att Usama bin Ladin och al-Qaida var ansvariga för 9/11 redan 2001 – men aldrig producerat det?

15) Visste du att Hilary Clinton medger USA är förfäder till al Qaida som och skapades av den amerikanska regeringen och finansierade al-Qaida för att bekämpa Sovjetunionen i invasionen i Afghanistan 1979-1984. Hon anser även att det var en bra sak.

https://youtu.be/Dqn0bm4E9yw

16) Visste du att Bushadministrationen var motståndare till bildandet av 9/11 kommissionen NIST i 441 dagar i 14 månader? Eller att liknande undersökningar, såsom de var för Pearl Harbor, JFK-mordet och rymdfärjors katastrofer, börjar inom en vecka?
.
17) Visste du att “The Jersey flickor” – fyra modiga 9/11 änkor – slutligen tvingade 9/11 kommissionen till existens och presenterade många frågor, varav 70 % ignorerades?

Den första ordförande i NIST som utsågs var Henry Kissinger, som senare fick lämna sin post.

Bush-administrationen valde därefter insider, Philip Zelikow, som samtidig och det mest otroliga att Zelikow faktiskt skrev Bushadministrationens “National Security Strategy”, 2002, som beskrev doktrinen om förebyggande krig som skulle användas mot Irak. Detta är dock något som inte ens 9/11 kommissionärer Kean eller Hamilton själva visste vid den tidpunkt då kommissionen bildades.

https:www.corbettreport.com/911-suspects-philip-zelikow/

Slutrapporten misslyckats med att ta itu med några av de bevis som pekar på officiell medhjälp? (Och 9/11 kommissionens rapport har aldrig sagt ett ord om WTC 7?)

18) Visste du att ingen officiell myndighet (FAA, FBI eller flygbolagen) någonsin har släppt en lista över de 9/11 passagerare

Men inom några timmar efter attackerna, släpper FBI otroligt en definitiv förteckning över de 19 så kallade kaparna? Kapare den 11 september-attackerna skulle vara 19 män anslutna till al-Qaida

  • 15 av de 19 var medborgare i Saudiarabien
  • De övriga var från Förenade Arabemiraten (2), Egypten och Libanon .

19) Visste du att flera luftvärnsövningar (krigsspel) planerades samma morgon den 9/11. Pga. av dessa övningar fanns endast några par stridsflygplan tillgängliga för att skydda hela nordöstra luftrummet.

Washington och New York lämnades då utan flyg skydd om de utsattes för en attack?

20) Visste du att det inte fanns någon synlig vrakdel från Flight 93 som kraschat nära Shanksville, PA.

Det var bara en lite rök från ett hål i marken, ungefär som en bombkrater, med en hög av planterat skrot, men att det fanns vrakdelar från flygplanet hittade 8 miles bortom New Baltimore?

Och att Shanksvilles borgmästare Ernie Stull har sagt vid tre olika tidpunkter i en intervju (för en 2003 tysk dokumentär) att det fanns “inget flygplan”?

21da) Visste du att kontorsmöbler brinner vid temperaturer kring 600 till 800° C, och att jetbränsle (fotogen), ett vanligt kolväte, har en maximal förbränningstemperatur 980 grader Celsius, men att stål inte börja först smälta förrän temperaturen når 1510° C? “Tiden att konsumera jetbränsle rimligen kan beräknas.

Strax innan ett torn rasar rinner smält stål från byggnade. Det visar färgen.

molted-steel-911

Om m man antar att alla 35 000 liter bränsle var jämnt spritt över en enda byggnadsgolv, skulle det bilda en pool som skulle konsumeras en eld på mindre än 5 minuter. En stor mängd brann utanför. Att detta orsakat smält stål finns inte med i NIST.

 911-plane-crash-twin-towers-new-york-2

22) Visste du att tester har visat att mobiltelefonsamtal – redan 2001 – inte kunde ha gjorts på höjder över 8000 fot för någon meningsfull varaktighet United Airlines Flight 93 skulle flugit på 35 000 till 40 000 fots höjd när samtal sades komma?

23) Visste du att bomber utlöstes i det norra tornet i den nedre planet några sekunder innan det första planet träffade – enligt Willie Rodriguez, en vaktmästare som blev känd som den siste mannen som kom ut levande och som tilldelades en medalj av president Bush för hans mod att rädda dussintals människor från det norra tornet innan de7 kollapsade?

Rodriguez vittnade om att han och hans kolleger hört flera explosioner som kommer från olika platser i våningarna ovanför. Även brandmän vittnar

https://youtu.be/c2cViy34b1A

aa77-pentagon-griifinEn flygande Boeing 757 är minst 13 m hög plus flyghöjd. Bredden 38 m. Hålet är 15 m mindre än vingbredden, Vingrester från Boeing har inte identifierats, men något som är mindre. Planet skulle träffat det nedre planet. Övre planet rasade efter kraschen. Planet borde träffat båda planen.

Övervakningskameror finns på och runt om Pentagon och vägen utanför. Även kameror finns i andra byggnader som borde registrerat ett stort plan.

rester PentagonFBI har tagit i beslag på filmer. Ingen har påvisat en jumbojet. Inga stora vrakdelar hittas. Boeing 757 är utrustad med Rolls Royce (RB211 -524-D4) Engine. Ca 2,5 m i diameter Inga rester finns av nästan oförstörbara motorer. Krävs temperaturer som smälter alla balkar runt om. Detta har ingen skett.

25.) Dagen innan den 10 september 2001 hade försvarsminister Donald Rumsfeld hållt i en presskonferens och meddelat att över $ 2,3 biljoner i Pentagonmedel inte kan redovisas. Alla underlag försvann i branden.

26.) Visste du att 7 krig fanns planerade? Tanken om en manipulerad politik för att skapa krig och hota mänsklig framtid är en fruktansvärd tanke. Men det finns en grupp som planerat krig.

Fd. general Wesley Clark fick veta 10 dagar efter 911 att Pentagon avsåg starta krig i 7 länder. Det gällde länder som Irak, Afghanistan. Libyen. Syrien, Somalia, Sudan och Iran.

.

27). Många yrkeskårer ifrågasätter NIST-rapportens slutsatser

 

The_new_pearl_harborDavid Ray Griffin, en pensionerad professor i filosofi vid Claremont School of Theology. Boken drar analogier mellan den 11 september, 2001, attacker och attacken mot Pearl Harbor 1941.

Titeln är hämtad från tidningen 2000 “Rebuilding America försvar” som produceras av Project for the New American Century, som noteras att endast en “ny Pearl Harbor “skulle göra det möjligt militära och försvarspolitiska transformationer gruppen önskade att snabbt ske.

Presdent Bush kommer i sitt tal i kriget mot världsterrorismen referera till Pearl Harbour , som orskade att att opinionen i USA snabbt gav vika att gå in i VK II. President Franklin Delano Roosevelt var förvarnad men Pearl Harbour förblev ovetande om det japanska anfallet.

https://youtu.be/_CSPbzitPL8

2004 anklagade över 15.000 vetenskapsmän Bush-administrationen för att ha medverkat till en konsekvent ‘förvrängning av vetenskapliga fakta för ensidiga politiska ändamål, vilket är D R Griffins sammanfattar och analyser om bristerna i NIST.s vetenskapliga studier och anser att statsbrott är begånget.

Här finns en rad klarlägganden.

http://www.piahellertz.com/WTC7_och_dess_mystiska_kollaps.pdf

28). Visste du att False Flag operation är en metod för att anfalla eller offra sina egna styrkor eller civila för att framkalla anklagelsen om ett angrepp från utsedd fiende.

Operation Northwoods var en amerikansk plan, undertecknad av försvarschefen general Lyman Lemnitzer, för att legitimera ett angrepp på det kommuniststyrda Kuba, utarbetad 1962.

I planen ingick bland annat att starta en kubansk kommunistisk terrorkampanj i Miami. I planen ingick även så kallade false flag operations vilket innebär iscensatta terrorangrepp som USA:s regering själva skulle utföra mot sina egna civila och militära mål.

Planen skrevs på av JCS (joint chief of staff), CIA (central intelligence agency). Men den dåvarande presidenten John F Kennedy vägrade att skriva på. Så planen utfördes aldrig.

northwoods-web-1

En aktivitet är att paramilitära aktiviteter att genom extremism och skapa revolutionär grupp för nationell destabilisering att fälla en regering eller skapa motiv för en internationell intervention som i Syrien.

Arabiska våren var en serie av politiska protestyttringar i arabiska länder i Nordafrika och på Arabiska halvön som inleddes 2010, med krav på bland annat regeringsavgångar, regimbyten och demokratiska reformer. Proteströrelsen i delar av den arabiska världen ville förändra styrelsesättet och förbättra människorättssituationen. Sedan vintern 2011 spred sig upproret från land till land med olika resultat.

“Getingbon” växte fram i makt strider mot regeringen eller motståndare som rekryterade internationellt rebeller som inte tillhör befolkningen. De otrogna skulle dödas.

Efter Muhammeds död 632 i Medina råder en strid om den rättmätiga grenen av islam i konflikten mellan Sunni och Shia. Detta har utnyttjats i det världspolitiska spelet. Konflikter är början till att söndra regioner.

hitler-and-fordaebHistorien visar samarbeten med totalitära regimer för att bruka dem som en blivande motståndare och gemensam fiende med en allians.

Hitler fick sitt stöd av västfinansen att bygga sin krigsindustri.

I detta kalla kriget var alla motståndare till Sovjet välkomna.

I hemliga operationer försörjde CIA rebeller i kampen mot Sovjet under Sovjetinvasionen av Afghanistan 1979-1984. Ur detta växte al Qiada fram. Och sedan ISIS
Reag-Islam

Hemliga kontakter har avslöjats mellan USA och ledara för ISIS 2013. John McCain var då i Syrien och uppmuntrade till militär aggressivitet.
Al-Baghdadiwith-McCain

Genom att underblåsa det totalitära en stund och bygga konflikter och i nästa stund bygga allianser runt en gemensam fiende i det som kallats för det kalla kriget kommer den paradoxala utvecklingen.

Politiken som gällt har sin rötter långt tillbaka i tiden. Ända till forntiden. Nutidens medvetande präglas av två förnekelse. Att världspolitiken drivs av en organiserad lögn där terror och skräck är ett vapen; och där liberalismen är en väg att individualisera livet och fördärva kultur, moral och mänskliga relationer Lögnen är listig att dölja sig själv. Konflikter kastar skuggor och tvivel. Vad är är sant? Antiutveckling normaliseras

Den andra förnekelsen är till den absoluta sanningen av livet själv och allt vi ser i universum kommer ur en vilja .

Det här inlägget postades i 911, al Qaida, ISIS, Terrorism, WTC. Bokmärk permalänken.