web analytics

DEN OUPPKLARADE HISTORIEN – SIONISMEN OCH DEN SJÄLVUTNÄMNDA JUDENDOMEN I ASIEN

sionism-3

Planen för en framtida världsregering har funnits i över 4000 år!

Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär.” (Uppenbarelseboken 3:9)

Det finns en ouppklarad historia om sionismens rötter och den ekonomiska erövringen. Sionismen tillhör inte judendomen utan tillhör är en elit och nationalistisk rörelse med rötter i 1800-talet som strävat efter att åstadkomma en Palestinsk stat för ett turkiskt-asiatiskt folk av icke-judar i en massutvandring från Asien till Europa som en gång konverterat till judendom

Detta kom att lägga grunden till sociala revolutioner, bankrevolutionen, rasism, konflikter och världskrig för en Luciferisk elit i världen för ett nytt världsbygge.

De mänskliga rättigheterna, värdigheten och hela skapelsens försörjning för oss har sitt ursprung ur en Gudomlig undervisning på jorden om denna sanna vägen som Kristus gav. Inte från Rom, Grekland eller någon annan kultur. Europas andra länders utveckling hade ett tag sin väg i detta.

Vår tid präglas av motsatsen. T.o.m en intellektuell förnekelse sker idag av oss själva. All respekt utplånas i ett våld och terror. Vi ser i striden mellan den sekulariserade och islamiserade världens krafter. Vi har sett fruktansvärda bilder i det som sker mellan Israel och Palestina. I dess förlängning syns 2000-talets nya världsbygge. 

Den judiska folkgruppen är mer heterogen än homogen. Översiktligt kan den indelas i tre huvudgrupper; semiter, sefarder och askenaser.

Askenaserna är i dominans och kommer från öster från Khazarien

Enligt judisk folkbokföring från år 1900 var hela två tredjedelar eller 7,1 miljoner av världens 10,7 miljoner judar bosatta i just Tyskland och de slaviska länderna (The Israel Yearbook, 1975).

Det var askenaser som emigrerade i miljontal till USA och Israel under och efter 2:a världskriget. När Sverige talar om judar så är det dessa de talar om främst.

I samma källa framgår det att mellan år 1900 och 1970 ökade antalet judar i USA från ca 1 miljon till 6 miljoner, och i Israel från ca 80 000 till 3 miljoner.

I det välrenommerade uppslagsverket The new Encyclopaedia Britannica (1990) anges att askenaserna år 1985 utgör mer än 80 procent, eller drygt 11 miljoner, av världens judar¹. Som näst största judiska folkgrupp anges semiter (1,5 miljoner), och därefter sefarder (750 000).

År 1976 skrev den amerikanske författaren Arthur Koestler  boken ”The Thirteenth Tribe”. Han hävdar att askenaserna härstammar från den historiska folkgruppen khazarerna, ett turkotatariskt folk och bildade en mäktig kungadöme vid Svarta Havet och Kaspiska havet. Idag ett ett eftertraktat område för gas och olja. Det svarta guldet.

chasaren

Det var askenaser som grundade sioniströrelsen genom Theodor Herzl och Chaim Weizmann. I Israels regering och parlament har askenaserna alltid varit kraftigt överrepresenterade, trots att hälften av alla israeler är sefarder (Time International, 1992-04-20). Askenaser bildare en överklass medan de orientaliska judarna marginaliseras.

Det finns så en förvrängd judendom som leder till Asien med Gog och  landet Magog som omnämns i bibeln i Hesekiel kap 38 och 39.

http://www.eaec-se.org/articles/Freedman/Satan’s-Synagoga-fran-Khazarien.htm

Den fördolda historien

Det är allmänt vedertaget att romarna år 70 förstörde det heliga templet i Jerusalem, fördrev alla judar från Palestina och därmed skapade ”förskingringen”? Om det skett då skulle Palestina kollapsa ekonomiskt.

Romarna fördrev aldrig hela befolkningar, bara vissa nyckelgrupper. Massan av bondebefolkningen lämnades i fred. Efterhand kristnades Palestinas judar, efter den muslimska erövringen i slutet av 600-talet inleddes en långsam arabisering och islamisering. Mycket talar för att dagens palestinier delvis är ättlingar till judiska bönder

I dagens debatt återkommer begrepp om judar som förlorat sin innebörd. Judar är inte entydigt ett folk från dagens Israel. Ursprungligen är  betecknas de som de semitiska  hebréerna  i  Gamla Testamentet som tillhörde Juda stam i Juda rike

Men  finns en turk-mongoliskt grupp med en mongolisk religion och de kallas Khazarier som kom att emigrerade från öster till väster. Språket de bar med sig var  jiddisch. De konverterade till judendom och de självutnämnda sig till judar och kom att forma sionismen under 1800-talet och krav på en egen stat. Deras tolkning av Talmud vanställdes till sin egen självutnämning till ett folk över andra.

Det är lika löjligt att kalla dem “det Heliga Landets folk” som det vore att kalla de 54 miljoner kinesiska muslimerna för “araber”.

De är genetiskt är närmare besläktade med hunner, uigurer och magyarer än med Abrahams, Isaks och Jakobs släkte.

Om detta visar sig vara fallet förlorar termen antisemitism all mening, byggd som den är på en missuppfattning från både mördarnas och deras offers sida. Det kazariska väldets historia, som  långsamt framträder ur det förflutna, börjar te sig som historiens grymmaste spratt.

De var en gång ett krigarfolk som levde långt inne i hjärtat av Asien. Och de var så krigiska att till och med asiaterna fördrev dem ur Asien in  i det som skulle bli Ryssland och östra Europa. De grundade här ett stort khazarkungarike.

Khazarkungadömet

Khazarkungadömet var det största riket i hela Europa — så stort och så mäktigt att när andra monarker ämnade dra ut i krig lånade khazarerna ut 40.000 soldater åt dem. Så stora och mäktiga var de.

I fornnordiskt Lexikon (1995) kan vi läsa:
”Khazarernas kungar var av turkisk börd, bar titeln ”kagan” och residerade i Itil i Volgadeltat. Genom sitt rike, vilket sträckte sig längs Kaspiska havets östkust ner till Asterbad, anlade khazarerna en av världens viktigaste handelsvägar som gav stora skatteintäkter. Det är på den vägen vikingar fick kontakt med dem.

Under 1000-talet kontrollerade ett imperium som sträckte sig från slätter i Ungern till Aralsjön och Uralbergen.

Kazarerna kontrollerade all handel passerar genom sydöstra Europa mot bysantinska och arabiska riken och där  många olika folk bor. Således var Kazarien även en militär makt att räkna med när de kontrollerade handelsvägarna och tog in stora skatteintäkter på handeln och genom förtryck av folken.

Kazarerna var en hednisk nation som kom att  invadera Östeuropa. Deras religiösa dyrkan var en blandning av fallisk tillbedjan, shamaism och dyrkan av olika gudar som skulle styra världen och naturen.

Konverteringen till judendomen sker ca år 740

Denna form av dyrkan fortsatte tills den 7: e århundradet som åstadkom ett  stort moralisk förfall och offerriter av barn enligt svarta krafter i mörka ockulta ceremonier baserade på forntida Baal.

http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

Kung Bulan kunde inte uthärda detta groteska och  beslutade att avskaffa bruket av fallisk tillbedjan och andra former av avgudadyrkan och valde en av de tre monoteistiska religionerna som den den nya statsreligion.

Valet föll på “Talmudism” som var “judendomen”. Detta även är väl dokumenterat i historien. Därtill lockades kung Bulan av att dessa talmudister påpekade att Gud utlovat land till sitt folk och kom att ställa  anspråk på att vara ett utvalt folk i det som gäller Första  Mosebok men de saknar all släktskap med Abraham.

Kung Bulan och hans 4000 feodala adelsmän omvandlades snabbt av rabbiner som importerats från Babylonien för den händelsen. De kom att kallas ashkenazi-judar.

Fallisk tillbedjan och andra former av avgudadyrkan var därefter förbjudna. Khazarkungar bjöd in ett stort antal rabbiner att komma och öppna synagogor och skolor att undervisa befolkningen i den nya formen av religiös dyrkan. Judendomen var nu en statsreligion.

Men i hemlighet skapades en  satanisk hybrid känd som babyloniska Talmudism, för att lura konfederation av nationer som leds av Ryssland.

De konverterade Khazarsen var den första populationen av så kallade eller självutnämnda “judar”, icke-judar i östra Europa och det finns inga genetiska band till folken i Palestina. Andra fattiga khazarier kom att islameras. De förmögna vill starta revolutionen

http://www.iahushua.com/JQ/factsR3.html

Khazarien upphör på 900-talet

988 grundas Ryssland som en kristen nation. Vladimir III härskar 987 och hans efterträdare som de styrande i Ryssland försökte förgäves att konvertera ” de självutnämnda “judar”, till ryska undersåtar och till Rysslands kristna statsreligion och att anta de seder och kultur i numerärt dominerande ryska kristna befolkningen.

De vägrade och blev stora motståndare. De vägrade att anta den ryska alfabetet i stället för de hebreiska tecken som används skriftligen sin “jiddisch” språk. De motsatte sig ersättandet av det ryska språket för “jiddisch” som sitt modersmål.

De motsatte sig varje försök att få till stånd en fullständig assimilering av den tidigare suveräna Khazarnationen i den ryska nationen. Deras vägran resulterade i historien som “massakrer”, “pogromer”, “förföljelse”, diskriminering, etc.

Khazarian-maffia (KM)

Omkring år 1200 ledde ryssarna en grupp av nationer som omger Kazarien och invaderade det, i syfte att stoppa Khazarian brott mot sitt folk, där dit ingår kidnappningen av små barn och spädbarn för sina blodsoffer ceremonier till Baal. Kungen i Khazarian och hans inre domstol av brottslingar och mördare kom att kallas Khazarian maffian (KM) genom grannländerna.

Bankrevolutionen

Ledarna hade en väl utvecklad spionnätverk och fick förvarning och flydde från Kazarien till europeiska länder i väster. Tog med sig sina stora förmögenheter i guld och silver. De antog nya identiteter. I hemlighet fortsatte de sina sataniska offer riter med barnoffer och och  litade Baal att ge dem hela världen och alla dess rikedomar, som de hävdade att han hade lovat dem.

Det utlovade en hämnd på Ryssland som blev ryska revolutionen 1917 som finansierades från Wall Street och tyska banken.  De kom att etablera sig England, Tyskland och USA för att erövra det nationella bankväsendet och skuldsätta länder genom revolution och krig.

Ett världens listigaste trick att omvandla pantsedlar till att trycka skuldsedlar. Skapa nya pengar genom sedelkonsten med bråkdelsreserver med låg guldfot och ta ut räntor på pengar som inte finns, Världen skulle komma i deras ägo, hade de tänkt.

Khazariens kung och hans lilla omgivande domstol infiltrerade Tyskland med en grupp som valde namnet “Bauer” Tyskland för att representera dem. Det togs sig namnet Rothschild – röd skjöld. Ett hexagrma i blodrött.

De skydde inga medel. Enorma förmögenheter byggdes upp genom opiumhandel under 1800-tal.

Pga av sin svarta lära blev de utstötta och avskydda i många länder som sedan kallats antisemitism.

Bosättningarna runt om i Europa kom tidigt.

Mainz 1012 Lithuania 1495
France 1182 Portugal 1496
Upper Bavaria 1276 Naples 1496
England 1290 Navarre 1498
France 1306 Nuremberg 1498
France 1322 Brandenburg 1510
Saxony 1349 Prussia 1510
Hungary 1360 Genoa 1515
Belgium 1370 Naples 1533
Slovakia 1380 Italy 1540
France 1394 Naples 1541
Austria 1420 Prague 1541
Lyons 1420 Genoa 1550
Cologne 1424 Bavaria 1551
Mainz 1438 Prague 1557 t t
Augsburg 1438 Papal States 1569
Upper Bavaria 1442 Hungary 1582
Netherlands 1444 Hamburg 1649
Brandenburg 1446 Vienna 1669
Mainz 1462 Slovakia 1744
Mainz 1483 Moravia 1744
Warsaw 1483 Bohemia 1744
Spain 1492 Moscow 1891
Italy 1492

Utrotning av Europas kungadömen med gudomlig rätt att leda nationer

De avskyr alla kungar som styr under överinseende av Gud Allsmäktig, eftersom de flesta känner ett ansvar att se till att deras eget folk är skyddade från infiltratörer och förrädiska “fiender.

Ett märkesår är 1776. Adam Weishaupt avslutar den 1 maj då officiellt sin organisation av, “Illuminati”. “De upplysta”.

Syftet med “Illuminati” är att dela upp icke-judar genom politiska, ekonomiska, sociala och religiösa medel. Ett nytt koncept utan Gud. Planen är att så split och konflikt för att  förstöra nationella regeringar; förstöra religiösa institutioner; och så småningom förstöra varandra.

På 1600-talet mörda denna Maffia brittiska kungligheter och ersätta sina egna förfalskningar. De leder revolutioner om den ameriaknska 1776, den franska 1789 och den ryska 1917.  Strax innan första världskriget mördas den österrikiska ärkehertigen Ferdinand för starta VK I.

De kunde finansiera stridande parters krig som i inbördeskrigen i USA 1861. Innan dess har de gjort stora förtjänster på slavhandel.

Dem mördar dem som står i vägen för bankrevolutionen som presidenter McKinley, Lincoln och JFK. Eller McFadden som angrepp Federal Rerserv Banks 1932.

McFadden1932

wilsonquoteDen bildades 1913 genom vilseleda president Wilson och medlemmar i  kongressen att låta Federal Reserve Act passera olagligt och okonstitutionellt  på julafton utan erforderlig majoritet när de flesta var hemma.

De kan iscensätta finanskriser 1929 (världen), 1992 (Sverige), 1997 (Asien) och 2008 (världen) som kan sluka länders självständiga, sociala och kulturella förutsättningar.

Sionimsen

Det var grupp askenaser som grundade sioniströrelsen genom Theodor Herzl och Chaim Weizmann och hänvisade till den stora förföljelsen “judar” uttstått i många länder. I Israels regering och parlament har  alltid varit kraftigt överrepresenterade, trots att hälften av alla israeler är sefarder (Time International, 1992-04-20).

Bakom finns en förföljelse denna folkgrupp i Östeuropa  speciellt den ryska, drabbades av pogromer så blev  det omöjligt att leva kvar i Östeuropa. En stor massutvandring startade, främst till USA, men också till Västeuropa.

Stor förföljelse lägger grund för rasism, antisemitism och sionims.

“Pogromer” användes som brutala angreppen på judar i kejsardömet Ryssland under 1800-talet men har senare även kommit att användas om liknande angrepp på andra minoriteter. Det är inte ovanligt att pogromer är sanktionerade av den politiska makten och att ordningsmakten inte ingriper för att skydda de angripna.

Detta oroade de rika judarna som lyckats assimilera sig i den nationella bourgeoisin. Många, däribland även Herzl, ansåg att de fattiga östeuropeiska judarna tog antisemitismen med sig. Dit de fattiga judarna kom, dit kom också antisemitismen, och om invandringen till Västeuropa blev för stor skulle alltså de själva ta skada, resonerade de.

På så sätt blev också den sionistiska staten en åtgärd för att se till att de fattiga, östeuropeiska judarna, flyttade någon annanstans än till Västeuropa.

Sionister som Israels premiärministrar Menachem Begin, Yitzhak Shamir och Shimon Peres, är alla ashkenazi-judar från Polen och Ryssland.

Världsomfattande nätverk

Dessa östjudar bland världens judar antas idag uppgå till 90 % av kazar-turkiskt härkomst och har inget semitiskt ursprung.

De kom att identifierade sig som “jiddisch”-folket snarare än som ryska, polska, galiciska, litauiska, rumänska eller ungerska medborgare eller genom nationen som de tillhörde som medborgare.

.Jiddisch förenar dem världen över. Det finns i dag i New York City som många “jiddisch” tidningar, “jiddisch” teatrar och många andra kulturella organisationer sk eller självutnämnda “judar” från Östeuropa som identifieras offentligt med ordet “jiddisch” i titeln.

“Jiddisch” ska inte förväxlas med “hebreiska” eftersom de båda använder samma tecken som deras alfabet. Det finns inte ett ord av “jiddisch” i gamla “hebreiska” inte heller finns det ett ord av gamla “hebreiska” i “jiddisch”.

Vissa familjer bildar finansimperium för att ta kontroll centralbankers penningutgivning och utveckling av den skulddrivna världsekonomin genom utvecklingen av papperspengar. De söker vägen till en ny världsordning.

Mottot utformades i USA:s sigill från 1782 och och finns som ledmotiv  idollarsedeln som kom 1935.

BUDSKAPET TILL FRAMTIDENS GENERATIONER I USA

USA-sigillet

 Benjamin Franklin, Thomas Jefferson och John Adams  förberedd en mycket komplicerad design med inbyggda budskap som framlades till  kongressen.

Det stora Statssigillet (Seal) godkändes den 20 juni 1782. Örnen utvecklas på framsidan och på baksidan finns det Allseendet ögat och den ofärdiga pyramiden, som syftar på makt, styrka och uthållighet. En världspyramid som ska byggas färdig i en kommande tid. Det romerska talet är 1776!

Tvetydiga motton gäller som  liknar en tilltro och bön till en “allmakt” – en gud. Baksidan  kallas för “den andliga sidan”:

 • Novus Ordo Secolorumden nya tidens ordning eller de nya seklernas ordning. I denna nya världsordningen ska all makt läggas i händerna hos de upplysta, som då har nått fram och blir de fullständigt upplysta. En vision riktat till framtida generationer.
 • Annuit coeptis – “Han [guden] har gynnat vårt  företagande” att möjliggöra den amerikanska framgångsvägen. Den latinska frasen Annuit Coeptis har spårats till Publius Vergilius Maro (-70 till -21 f.kr), den berömda romerske poeten:
  • Jupiter omnipotens, audacibus annue coeptis” – Allsmäktige Jupiter, har gynnat mina djärva företag. En tacksägelse. Jupiter knyter ann till alla yrken som rör lagen, religionen, den högre utbildningen, bank och finans.
  • Texten finns i Aeneiden, en berättelse om Trojas fall, den trojanske hjälten Aeneas och hur han efter Trojas fall når fram till  Kartago och sedan Latium, där han kommer att bli anfader till Romulus, Roms grundläggare
  • Verket skrevs till stor del på grund av romarnas önskan att få ett eget nationalepos liknande den grekiska Iliaden
  • “Annuit Coeptis” blir här ett omskrivet uttryck för “gud hjälp oss”. Det förvillar att likna en kristen bön.
  • E pluribus unum Ur många blir vi Ett. Också det är en parallell till kristenheten. Dessa motbilder är genomgående.

Vägen till Babylon

Det första försöket på en en världsregering, en regering att styra hela världen, gjordes av Nimrod, son till Cush, sonson till Ham och barnbarnsbarn till Noak.

“Det finns ett direkt samband mellan frimureriet och den gamla babyloniska mysteriereligion som formade de gamla hedniska religionerna i Egypten, Persien, Grekland och Rom så småningom utvecklas och senare till USA.

Allt går tillbaka till forntid till en man vid namn Nimrod som är frimurarnas sanna upphovsmannen till deras Orden och som byggde Babels torn

Nimrod var en stor mesopotamiska kung som grundade staden Babylon och etablerade den första stora imperiet efter Noaks flod. Han är också traditionellt förknippad med Babels torn som påminner om vår tid i rester och följder av 911.

911-05

Enligt traditionen försökte Nimrod vända sig bort  Guds plan genom att inrätta en tyrannisk regering och inrätta en ny religion.

I själva verket, den nya religionen centrerad kring Nimrod och hans hustru Semiramis så småningom utvecklades till Baal från vilken alla de hedniska religionerna i Mellanöstern och det som utvecklas i Europa.

De vill genomföra en ekonomisk erövring av nationer och nagla fast ekonomier i fossila bränslen. I sekler pågår en erövring av nationella banker där familjen Rothschild bildat ett världsvitt bankimperium för en enda världsregering genom vilken den  Luciferisk Illuminatielit kan styra världen.

Kapitalism som världssystem inkluderar till sist kommunismen. Båda samverkar redan i Kina.

Liberalismen är en väg för total fri handel, att ta bort alla moraliska betänkligheter och medmänskliga relationer till äktenskap och familjeband;  och att upplösa nationell suveränitet. Styrkan visar väg att erövra makten som det rätta. Terrorismen är fruktans vapen och uppvigling till krig.

Förutsagt

Det är inte konstigt att Bibeln hänvisar till en världsregering som kommer att styra världen i den sista tiden och försöka eliminera all kännedom om Gud från världen som – – – Babylon! 

”Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som bor vid stora vatten. Henne har kungarna på jorden horat med, och jordens invånare har berusat sig med hennes otukts vin. Uppb 17:1

http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/spiritual/home_study/time_trouble.htm

 

Hämnden på Ryssland

WallStreetBolsheviklillaBolsjevismen var blev en internationell rörelse, kontrollerad av ashkenazier och av en affärselit i USA och Tyskland, som sponrade Trotsky resp Lenin och senare Stalin genom att använda dess centralbankerna att betala för den bolsjevikiska infiltrationen

År 1918 fanns 384 kommunistiska kommissarier i Ryssland  Av dessa var mer än 300 ashkenazir medan bara 13 var ryssar.

Solzhenitsyncitat1

solzhenitsyn-ryska-revKapitalism inkluderar kommunism. Globaliseringen och Internationalen innehåller samma mål. I ett framtida USA väntas ett framtida förfall komma och ett stort missnöje växa i världen riktas mot ledarskapet, som skapar kaos och lägga grund för en total kommunistiskt världsstyre och världssanning i Antikrists synagoga.

gg3

På en av de högsta bergstoppar i Elbert County, Georgia står en enorm granit monument som Amerikas Stonehenge som innehåller vägvisningen i 10 bud på 8 språk. Platsen kan påminna om Georgien där Khazarien en gång fanns.

PS: Allt som är känt för vissa är att i juni 1979 kom en välklädd främling och besökte kontoret för Elberton Granit Finishing Company och meddelade att han ville bygga en byggnad för att sända ett meddelande till mänskligheten. Han identifierade sig som RC Christian, men det blev snart uppenbart att inte var hans riktiga namn.

Khazariens historia

 

**

Det här inlägget postades i Europa, Israel, Jesus Kristus., Kapitalism, Khazarien, Klassamhället, Kommunism, Konspiration, Krispolitik, Kristendom, Liberalism, NVO, Ny tid, oljan, Rasism, religion, Rothshild, USA, Världsbilden, världskrisen 2008. Bokmärk permalänken.