FORSKNINGSRÖN: TRÄDEN ÄR SOM LEVANDE VARELSER

Skog1
FORSKNINGSRÖN: TRÄDEN ÄR SOM VARELSER SOM TALAR, KÄNNER OCH BYGGER SKOG LIKT VÅRT SAMHÄLLSSYSTEM

Enterna är varelser i J.R.R. Tolkiens värld. Träden talade med varandra

Forskare har kommit fram till att träd i en skog bildar ett sammanhängande system som fungerar som en superorganism, alltså något i stil med en myrstack fast i större skala.

Träden samarbetar, utbyter näringsämnen och hjälper varandra i nödsituationer.

I orörda bokskogar utjämnar träden styrkor och svagheter sinsemellan via rötterna. De träd som producerar mycket sockerlösning ger till de som har det sämre, en omfördelning som Skogens socialbidragssytem.

Träden kan även kommunicera med varandra bland annat med hjälp av rötterna, skriver han i sin bok. Ett träds rötter kan genom att koppla ihop sig med svampar bli del av ett underjordiskt nätverk, ett slags ”wood wide web” som kan binda ihop hela skogar i en tät väv. Genom dessa kan träden skicka budskap och varna andra träd för exempelvis insektsangrepp eller torka.

– Det kan ta flera sekunder, upp till en hel minut, att skicka meddelandet en enda centimeter. Träd är väldigt långsamma, men de har också tid eftersom de kan leva mycket länge.

Träd växer också långsamt när de växer upp i en naturlig skog. Eftersom de högsta trädens kronor bildar ett tätt tak som tar upp nästan allt ljus finns det mycket lite kvar, bara tre procent av solljuset, åt träden under. Det förklarar skogsvakraren och författeren Peter Wholleben som en kärv uppfostringsmetod som moderträden utövar för sina trädbarns bästa. Det lilla ljuset räcker precis till att överleva, men knappt till att växa.

Forskning har visat att det här långsamma tillväxtsättet på miniminivå, som kan pågå under trädets första hundra år i livet, är en viktig förutsättning för att trädet ska kunna uppnå en hög ålder. Eftersom trädet växer så långsamt blir vedcellerna mycket små vilket gör trädet motståndskraftigt mot allt från stormar till svampangrepp, förklarar Wohlleben i sin bok.

I boken ”Trädens hemliga liv” förklarar den tyske skogvaktaren Peter Wohlleben olika forskningsresultat om träd med ord som vanligtvis används för att beskriva människor och djur. Träden känner smärta, luktar, hör, smakar, minns, kommunicerar, är sociala, ammar och uppfostrar sina barn.

http://www.svd.se/skogvaktaren-som-gav-traden-ett-kansloliv

PS 1. NUTIDA VERKLIGHETSUPPFATTNING.

Vår nuvarande verklighetsuppfattning stiger fram ur 1600-talets Upplysningstid och rationalism. En mekanisk världsbild skapades. Den rationella människa gjordes till sanningsbäraren. Industriella revolutionen kom. Även människan uppfattades som maskin och en vara.

Tänkandet som väglett eller förvrängt är den industriella uppfattning om liv och verksamhet. En robotvärld kommer som i sin rationalitet gör människor överflödiga. Upplysningstiden var ett paradigm om det rationella paradiset. Rationalismen förkrymper världen och människan till ting att bruka ekonomiskt.

Den helige Franciskus på 1200-talet som var livets sökare för människor men också med naturen. Han uppfattar hela kosmos som ett levande väsen. Allt är liv. och byggt i liv för liv. Jorden är levande moder. Solen en livgivande Fader för växtligheten och försörjer med vind och vatten.Allt ur ett levande och evigt ursprung.

Naturordningen har från begynnelsen ett samhällssystem inbyggt i sig. Människan skulle förvärva detta i en kärleksutveckling.

PS2 DET EKOLOGISKA MYSTERIET

Profeterna upptäckte det ekologiska mysteriet som Jeremia. Folket tänkte aldrig. Jer 5:21-26

  • Hör detta, du dåraktiga folk som saknar förstånd, som har ögon men inte ser, som har öron men inte hör.
  • De tänkte aldrig: ”Vi måste frukta Herren, vår Gud, han som ger regn i rätt tid, både höstregn och vårregn, och tryggar våra skördetider.”
  • Nu har era brott rubbat denna ordning, era synder har berövat er detta goda.
  • Ty i mitt folk finns onda män, som fågelfängare binder de sina nät och gillrar fällor för att fånga människor.

Kristendomen uppenbarar att allt är en skapelse genom Kristus. Allt liv kom genom Honom. Allt i en kropp. Jesus talar om det framtida tillståndet i Markus 13:7-8

  • Men när I fån höra krigslarm och rykten om krig, så förloren icke besinningen; sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne.
  • Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva jordbävningar på den ena orten efter den andra, och hungersnöd skall uppstå; detta är begynnelsen till ‘födslovåndorna’

PS3  DET RATIONELLA PARADISET

Enligt ”Drömmen om det rationella paradiset” föreställer man sig att energi kan produceras och

att tekniska processer som drivs med denna energi ”förädlar” och skapar mervärden och välstånd.

1. Naturen uppfattas som en källa till fria nyttigheter.

2. Människan förädlar råvaror till produkter med producerad energi och välståndsskapande teknik.

3. De skapade mervärdenas och resursernas värde mäts i penningtermer.

4. Mervärdena i produkterna går förlorade via konsumtion och avfall uppstår.

5. Avfall som inte återvinns via återvinningsteknik blir utsläpp och uppfattas då som skadliga.

De antas bli oskadliga och eliminerade via miljövårdsteknik

 

 

Det här inlägget postades i Forskning, Franciskus. Bokmärk permalänken.