FRED, VAD GER FRED????

Lourdesrosaire_1024x768Fred är inte enbart frånvaro av krig och verklig fred låter sig inte heller säkras genom den blotta maktbalansen mellan makter som stor emot varandra. Inte heller i den starkes makt.

Äkta fred förverkligas genom människornas oupphörliga strävande efter en alltmer fullkomlig rättvisa.

Rättvisans frukt. En ordning åt det mänskliga samhället grundat av Gud. En fred med Gud i allt.

Denna fred kan inte uppnås på jorden om inte den enskildas väl kan garanteras om inte människorna fritt och förtroendefullt kan dela sin inre rikedomar med varandra.

Den fasta beslutsamheten att respektera andra människor och andra folk och deras egenvärde och träget utöva medmänsklighet är absolut ofrånkomliga villkor för att fr3eden skull kunna förverkligas.

Freden är därmed också en frukt av kärleken som vida överträffar vad rättvisan kan åstadkomma. Hela naturen är i grunden uppbyggt på ett samverkan och en förening mellan olika livsformer. Vad vi ser i naturen visar olika former av samhällen med en inbyggd ordning.

Människan fick frihet i den fria vilja att välja mellan gott och ont. Hon skapar vidare på det som var oss givet. Allt vi ser i universum och på jorden är kommen ur en enda makt given Kristus.

Den jordiska freden växer fram ur kärleken. Förebilden och källan är Kristi kärlek som utgår från. Gud Fader. Kristus är segrade över döden och materian och är Sanningen.

Genom sitt Kors har den människoblivne Sonen kommer Nåden till frälsning. Ingen annan finns.

Fredsfursten, förenat alla människor med Gud och upprättat enheten mellan alla i ett och samma folk och i en och samma kropp. En Kyrka för alla.

Han har i sin egen person dödat fienden och är upphöjd genom sin uppståndelse, Han har så gjutit kärlekens Ande i människors hjärtan.

Därför riktas den inträngande maningen till de kristna att i kärlek hålla fast vid och förverkliga sanningen och förena sig med alla som är sant fredsälskande människor i bön och arbete för freden.

En sådan hjälp finns att finna i Rosenkransen, så stark att den kan förinta det onda runt oss och i världen. Ju fler vi blir desto kraftigare fördrivs mörkrets makter.

En bön om hjälp där både Jesus och Maria närvara, Vi kan be för fred, kärlek och enhet. För våra anhöriga och även för våra fiender. Att rädda själar är det största vi kan göra.

Den som vill veta mer kan studera Lourdes (se bilden), Fatima eller nu Medjugorje. Där kommer Maria som Fredsdrottningen för att samla sin fredsarmé i Rosenkransbönen.

Kristus talar direkt till oss sedan 1985 i denna så viktiga tid, för att vi ska kunna leva ett “Sant Liv i Gud”, www.slig.se

Det här inlägget postades i Fred, Frihet, Jesus Kristus., Jorden, Krig, Kristendom, Kyrkan, Rättvisa. Bokmärk permalänken.