Sweden leads the race to become cashless society – Route 666,

image
Vilken lojalitet har svenska politiker till sitt folk??? Sverige leder loppet för att bli kontantlöst samhälle. Konvertering går genom mobilen och appen Swish.

Nästa steg kan vara att bygga in appen eller t.om. mobilsystmet  i människan genom ett chips. En ny människa – en hybrid mellan människan och IT. Allt i rationalismens namn. Ett bankvälde finns som söker en ny världsordning – väg 666 – i det som benämns en NVO.

illuminati-agenda-microchipMänniskan förvandlas och tvingas att bli en lem i ett digitalt system. Människor kan delas upp i behörighet till vilka resurser de kan nyttja efter deras grad av lojalitet till systemet.

Innebörden är att nå total kontroll av individen i ny världsording att tjäna banker och storföretag. Kvinnas frigörelse finns för att de ska arbeta och familjebegreppet upplöses med staten som förälder.

 • Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666 / Uppb 13:16
 • 666 är högmodets tal och Antikrist att utmana hela Skapelsen och vår framtid och den som Skapat allt.
 • Endast en och endast en GUD har skapat allt. Makten är endast en.
 • De med övermodiga planer kommer att tas bort
 • I Uppenbarelsen i Fatima 1917 finns löftet. I slutet kommer våra två Hjärtan (Jesus och Maria) att triumfera

Pengar är till sin grund ett betalningsmedel i handeln mellan människor, arbeten och yrken. Först värderat efter byteshandeln som guld, silver eller  koppar. Ett tag salt som grund. Nästa steg  är sedelns tillkomst som ett pantkvittot.

Bank of England, Englands privata centralbank, grundlades 1694 av skotten William Paterson. Denna privatbank syftade till fungera som Englands riksbank med befogenhet att trycka sedlar. En del pengar existerade i verkliga värdet i guld medan den andra delen fanns helt enkelt inte. Pengar som inte finns lånades ut med ränta.

Detta sätt kallades för fractional reserve banking, bråkdelsreserver som täckning. Bank of England tryckte sedlar 16 gånger mer än det äkta metallvärdet i bankvalvet. Sedlarna blev skuldsatta från början

Att gå bankvägen har varit ett sätt att stöpa om länder för en ny ordning. Genom att skuldsätta länder genom att starta krig eller spekulation erövrades nationella tillgångar. Det amerikanska inbördeskriget skulle finansieras av olika banker som tillhörde Rothshild-familjen.

Nordstaterna skulle finansieras av deras amerikanske agent August Belmon och sydstaterna genom bröderna Erlang som både var släktingar till familjen Rothshild. Men president Lincoln vägrade och nyttjade skuld- och räntefria sedlar. Rothschild gav sitt stöd till Sydstaterna för att besegra president Lincoln.

Kontanter är fortfarande viktiga betalningsmedel på många länders marknader, men det gäller inte längre här i Sverige – vår användning av kontanter är liten och den minskar snabbt, säger Niklas Arvidsson i ett pressmeddelande från KTH.

I rationalism låter det kanske tilltalande. Bakom finns listen att inte bara erövra banker utan även att gör folk till en lydfolk med de globala bankerna som det högsta organet och vägen till totalitära systemet. Här spelar det ingen roll om skillnaden mellan  kapitalismen i väst eller kommunism i öst. Båda är under samma hatt i Kina sedan 1989

Enligt centralbanken Riksbanken utgörs kontanttransaktioner upp till knappt 2% av värdet av alla betalningar i Sverige 2015 – en siffra vissa ser sjönk till 0,5% år 2020. I affärer är kontanter används nu för knappt 20% av transaktionerna , hälften av det antal fem år sedan, och långt under det globala genomsnittet på 75%.

Och förvånansvärt, ca 900 av Sveriges 1.600 bankkontor inte längre hålla kassa eller ta kontantinsättningar – och många, särskilt på landsbygden, inte längre har uttagsautomater. Spridning av svenska kronan har minskat från cirka 106 miljarder 2009 till 80 miljarder förra året.

Arvidsson menar att landets försprång inom området började på 1960-talet, när banker övertalade arbetsgivare och arbetstagare att använda digitala banköverföringar för löner som en självklarhet, med kredit- och betalkort som tar emot ett uppsving på 1990-talet när Sveriges banker börjat ta betalt för kontroller.

Kort är nu den viktigaste formen av betalning: enligt Visa, svenskar använda dem mer än tre gånger så ofta som den genomsnittliga europeiska, vilket i genomsnitt 207 betalningar per kort i 2015.

På senare tid har mobiltelefonlappar också tas bort på ett spektakulärt sätt. Swish, en enormt populär app som utvecklats tillsammans med de stora bankerna, inklusive Nordea, Handelsbanken, SEB, Danske Bank och Swedbank använder telefonnummer för att tillåta någon med en smartphone för att överföra pengar från ett bankkonto till ett annat i realtid.

inter-alphaNordbanken som föll  i finanskrisen i Sverige 1991 sögs och köptes upp av blev Nordea som ingår Inter-Alpha Group.

Denna bankallians grundades 1971 av Jacob Rothschild, och att det är “en kronjuvel i det brittiska finansimperiet” och “den mest inflytelserika bankgruppen i Europa”

Inter Alpha Group består av sex banker i Europeiska gemenskapen att tillhandahålla en plattform för ett regelbundet utbyte av idéer och att undersöka områden för samarbete mellan dess medlemsbanker. Gruppen är en icke-hierarkisk organisation och underhålls av ömsesidig överenskommelse med varje bank behåller full autonomi och självständighet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-Alpha_Group_of_Banks

Detta är av de syndikat som inrättats under 1960- och 1970-tal då ett antal europeiska banker försökte att samarbeta på en internationell nivå. Särskilt under oljekrisen valutaspekulationen och bildandet av valutaormen som leder till euro-systemet.

BISBaselSuperjätten är BIS-banken grundad 1930 med Hitler som den första klienten. BIS, Bank for International Settlements skapade som ett led ut ur 30-talskrisen. Äger internationell status immunitet i Basel. 165 centralbanker ingår som formar det globala finanssystemet.
http://www.bis.org/cbanks.htm

Inter-Alpha-gruppen är en kanal för olika oligarkiska familjer, deras svindlande rikedomar och makt. Den representerar en aggressiv system som existerar genom att forma mänskligheten till bönder som ska plundras efter behov, och kastade bort när de inte längre är användbara.

En av de finansiella terroristerna är den ungerska bankiren och miljardären George Soros som var en agent i valutakriget både mot England och Sverige. Idag verksam att investera i flyktingströmmar för ett nytt Europa om “Open Society”.

Familjen Rothschild har en varit en maktfaktor i världsfinans sedan 1700-talet, som härrör från Frankfurt och fastställande av ytterligare banker i London, Paris, Wien och Neapel.

Familjen fungerar enligt den venetianska metod, inte vara bunden till någon särskild nation, men till en imperialistisk oligarkin som ser sig över nivån på bara nationer, visa dem som kolonier med någon verklig suveränitet.

Bankerna i gruppen representerar familjernas medel och fonder av några av de mest kraftfulla familjer i Europa att tillhandahålla en metod att hålla dessa medel dolda från allmänheten.

Dessa gamla familjer verkar i enklaver hela Europa, äger enorm makt, men gör de diskret, till behålla sin makt och inflytande dold från allmänheten. Bakom bankernas erövring finns  väldiga nätverk och smedjor under ett samhällsfientligt inflytande av Illuminati från 1776 samma år som USA bildas.

Aaron Russo fd filmproducent berättar om 11 september och den nya världsordningen. Terrorismen är fejkad och en fars.  Likaså 911.  Avslöjande han fick genom Rockefeller.

Släkten härstammar från södra Ryssland. Deras förfäder är “icke-judar”  i trakten från Georgien i området runt Kaspiska havet, tidigare kallat Khazarien med rötter till med drakonisk Baal-kulturen.

Ett område som ingår i geokriget om fossila bränslen och de sista fria centralbankerna i Mellanöstern.

De förmögna tog till sig en anpassad judendom och talar är ett germanskt språk som talas av omkring 3,5 miljoner khazariska judar i hela världen. De blev utkörda av Ryssland bosatte sig i Europa i Tyskland och Frankrike. De kom att lägga grunden till politiska-ekonomiska sionismen som inte är kopplad till den ursprunglig judendom.  De har byggt bankväldet.

De sista fria centralbankerna fanns år 2000 i

 1. Afghanistan (krig)
 2. Irak (krig)
 3. Sudan (krig)
 4. Libyen (krig)
 5. Syrien (krig)Iran (listad)
 6. Kuba (normalisering)
 7. Nordkorea (listad)

Imperiet existerar genom att spela nationer mot varandra, dra dem in i djupt i skuld, och ta kontroll över deras utgivning av pengar genom mekanismen bilda oberoende “centralbanker”.

Familjen Rothshield  hämtades under de första åren av ett nätverk av venetianska agenter i Tyskland, inklusive den kraftfulla Thurn und Taxis familj av den venetianska underrättelsetjänsten.

Detta var källan till Rothschilds “beryktade” intelligens och kurir nätverk, som tillät dem att handla på insiderinformation, i en sätt som gjorde dem snuskigt rik och gav dem makt för att besegra sina konkurrenter. Den list gav kontrollen över Bank of England efter slaget i Waterloo den 18 juni 1815. Ett rykte spreds att England förlorat och aktierna föll. Rothshilds agenter köpte upp och tog kontroll över den..

Enorma förmögenheter byggdes även upp med opiumhandeln i Kina.

Finansens huvudstäder:

 • New York med Wall Street och Federal Reserves
 • London, City of London med Bank of England,
 • Basel med centralbankens central bank BIS, Bank for International Settlements

JESU BUDSKAPET TILL SKANDINAVIEN

den 6 september 1995, Sant Liv i Gud

Även om du alltjämt är slagen med blindhet och trevar efter din väg i denna vildmark, utblottad, utsvulten och bränd; även om du känner dig fruktansvärt och bittert plågad, vänd tillbaka till Mig sådan du är!

Ty jag har vänt Mig från Min Heliga Vrede genom att påminna Mig att Jag är ditt upphov. Jag skall bistå dig alltid och överallt där du går. Närma dig Den Levande och Jag skall visa Min Mildhet mot dig och lära dig att gudsfruktan är starkare än allt annat. Gudsfruktan skall hålla dig borta från synd.

Kom och slå rot i Mig så att Jag kan förvandla också dig till ett Träd med grenar som bär frukt. Min inskrift skall ristas in i var och en av dina frukter, för att de som äter skall hungra efter mer. Hädanefter skall du lyssna på Sanningen, trefalt Helig, och genom att du vänder ditt hjärta till Sanningen så skall du leva.
http://www.tlig.org/sv/

PS: ROTHSCHILD OWNED BANKS COTROLLED BY BIS

Afghanistan: Bank of Afghanistan
Albania: Bank of Albania
Algeria: Bank of Algeria
Argentina: Central Bank of Argentina
Armenia: Central Bank of Armenia
Aruba: Central Bank of Aruba
Australia: Reserve Bank of Australia
Austria: Austrian National Bank
Azerbaijan: Central Bank of Azerbaijan Republic
Bahamas: Central Bank of The Bahamas
Bahrain: Central Bank of Bahrain
Bangladesh: Bangladesh Bank
Barbados: Central Bank of Barbados
Belarus: National Bank of the Republic of Belarus
Belgium: National Bank of Belgium
Belize: Central Bank of Belize
Benin: Central Bank of West African States (BCEAO)
Bermuda: Bermuda Monetary Authority
Bhutan: Royal Monetary Authority of Bhutan
Bolivia: Central Bank of Bolivia
Bosnia: Central Bank of Bosnia and Herzegovina
Botswana: Bank of Botswana
Brazil: Central Bank of Brazil

Britain: Bank of England
Bulgaria: Bulgarian National Bank
Burkina Faso: Central Bank of West African States (BCEAO)
Burundi: Bank of the Republic of Burundi
Cambodia: National Bank of Cambodia
Came Roon: Bank of Central African States
* Canada: Bank of Canada – Banque du Canada
Cayman Islands: Cayman Islands Monetary Authority
Central African Republic: Bank of Central African States
Chad: Bank of Central African States
Chile: Central Bank of Chile
* China: The People’s Bank of China
Colombia: Bank of the Republic
Comoros: Central Bank of Comoros
Congo: Bank of Central African States
Costa Rica: Central Bank of Costa Rica
Côte d’Ivoire: Central Bank of West African States (BCEAO)
Croatia: Croatian National Bank
Cuba: Central Bank of Cuba
Cyprus: Central Bank of Cyprus
Czech Republic: Czech National Bank
Denmark: National Bank of Denmark
Dominican Republic: Central Bank of the Dominican Republic
East Caribbean area: Eastern Caribbean Central Bank
Ecuador: Central Bank of Ecuador
Egypt: Central Bank of Egypt **********
El Salvador: Central Reserve Bank of El Salvador
Equatorial Guinea: Bank of Central African States
Estonia: Bank of Estonia
Ethiopia: National Bank of Ethiopia
* European Union: European Central Bank

Fiji: Reserve Bank of Fiji
Finland: Bank of Finland
France: Bank of France
Gabon: Bank of Central African States
The Gambia: Central Bank of The Gambia
Georgia: National Bank of Georgia
Germany: Deutsche Bundesbank
Ghana: Bank of Ghana
Greece: Bank of Greece
Guatemala: Bank of Guatemala
Guinea Bissau: Central Bank of West African States (BCEAO)
Guyana: Bank of Guyana
Haiti: Central Bank of Haiti
Honduras: Central Bank of Honduras
Hong Kong: Hong Kong Monetary Authority
Hungary: Magyar Nemzeti Bank
Iceland: Central Bank of Iceland
India: Reserve Bank of India
Indonesia: Bank Indonesia
* Iraq: Central Bank of Iraq
Ireland: Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Israel: Bank of Israel
Italy: Bank of Italy
Jamaica: Bank of Jamaica
Japan: Bank of Japan
Jordan: Central Bank of Jordan
Kazakhstan: National Bank of Kazakhstan
Kenya: Central Bank of Kenya
Korea: Bank of Korea
Kuwait: Central Bank of Kuwait
Kyrgyzstan: National Bank of the Kyrgyz Republic
Latvia: Bank of Latvia
Lebanon: Central Bank of Lebanon
Lesotho: Central Bank of Lesotho
* Libya: Central Bank of Libya

Uruguay: Central Bank of Uruguay
Lithuania: Bank of Lithuania
Luxembourg: Central Bank of Luxembourg
Macao: Monetary Authority of Macao
Macedonia: National Bank of the Republic of Macedonia
Madagascar: Central Bank of Madagascar
Malawi: Reserve Bank of Malawi
Malaysia: Central Bank of Malaysia
Mali: Central Bank of West African States (BCEAO)
Malta: Central Bank of Malta
Mauritius: Bank of Mauritius
Mexico: Bank of Mexico
Moldova: National Bank of Moldova
Mongolia: Bank of Mongolia
Montenegro: Central Bank of Montenegro
Morocco: Bank of Morocco
Mozambique: Bank of Mozambique
Namibia: Bank of Namibia
Nepal: Central Bank of Nepal
Netherlands: Netherlands Bank
Netherlands Antilles: Bank of the Netherlands Antilles
New Zealand: Reserve Bank of New Zealand
Nicaragua: Central Bank of Nicaragua
Niger: Central Bank of West African States (BCEAO)
Nigeria: Central Bank of Nigeria
Norway: Central Bank of Norway
Oman: Central Bank of Oman
Pakistan: State Bank of Pakistan
Papua New Guinea: Bank of Papua New Guinea
Paraguay: Central Bank of Paraguay
Peru: Central Reserve Bank of Peru
Philip Pines: Bangko Sentral ng Pilipinas
Poland: National Bank of Poland
Portugal: Bank of Portugal
Qatar: Qatar Central Bank
Romania: National Bank of Romania
* Russia: Central Bank of Russia
Rwanda: National Bank of Rwanda
San Marino: Central Bank of the Republic of San Marino
Samoa: Central Bank of Samoa
* Saudi Arabia: Saudi Arabian Monetary Agency
Senegal: Central Bank of West African States (BCEAO)
Serbia: National Bank of Serbia
Seychelles: Central Bank of Seychelles
Sierra Leone: Bank of Sierra Leone
Singapore: Monetary Authority of Singapore
Slovakia: National Bank of Slovakia
Slovenia: Bank of Slovenia
Solomon Islands: Central Bank of Solomon Islands
South Africa: South African Reserve Bank
Spain: Bank of Spain
Sri Lanka: Central Bank of Sri Lanka
Sudan: Bank of Sudan
Surinam: Central Bank of Suriname
Swaziland: The Central Bank of Swaziland
Sweden: Sveriges Riksbank
* Switzerland: Swiss National Bank
Tajikistan: National Bank of Tajikistan
Tanzania: Bank of Tanzania
Thailand: Bank of Thailand
Togo: Central Bank of West African States (BCEAO)
Tonga: National Reserve Bank of Tonga
Trinidad and Tobago: Central Bank of Trinidad and Tobago
Tunisia: Central Bank of Tunisia
‘ Turkey: Central Bank of the Republic of Turkey
Uganda: Bank of Uganda
Ukraine: National Bank of Ukraine
United Arab Emirates: Central Bank of United Arab Emirates
* United Kingdom: Bank of England
* United States: Federal Reserve, Federal Reserve Bank of New York

Vanuatu: Reserve Bank of Vanuatu
Venezuela: Central Bank of Venezuela
Vietnam: The State Bank of Vietnam
Yemen: Central Bank of Yemen
Zambia: Bank of Zambia
Zimbabwe: Reserve Bank of Zimbabw

Det här inlägget postades i Antikrist, avhumanisering, Bank och finans, Bankreformering, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.