FRÅN VIKINGATID TILL KRISTI TID. EN NY ERA KOMMER. KRISTI ERA

FrOEsOEstenenEn gotisk invandring till Sverige sker runt 800-talet. Dessa bar med sig en urkristendom till Sverige genom all handel men även ur strider mot Romarriket redan under 200- talet.

Vikingatida krigare som från 900-talet till 1100-talet tog lejd hos den bysantinske kejsaren i Konstantinopel (Miklagård) i dennes livgarde, väringagardet försvarade kejsaren och hans palats.

De för kristendomen  med sig till Sverige. Asatron upphör i Norden under 1000-talet

Ordet beväring kommer från detta. Fornnordiska væringr betyder “edsvuren”.ä

Runstenar vittnar om gångna tider. Vi befinnes oss i mänsklighetens viktigaste tid. Endast en makt kan förjaga mörkret nu.

Frösöstenen i Östersund på bilden ristades omkring år 1050 i samband med Jämtlands kristnande och den är unik genom att den gjordes till minne av kristnandet och brobyggaren, det var alltså ingen gravsten

”Östman Gudfast son läst resa denna sten och göra denna bro och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn ristade och Sten dessa runor.”

Väringar eller varjager kom att fara öster ut i handelsresor. Varjager är skandinaver (nordmän, framför allt ruser eller svear i allmänhet) hos de slaviska stammarna. Handelsvägen från varjagerna till grekerna omnämns i Nestorskrönikan och sträckte sig från Birka ner till Bysans.

Redan under vendeltiden på 600-talet seglade man ut från den svenska östersjökusten för att göra affärer med folken i öster.

Varjagar eller ruserna lägger grunden till Ryssland år 862.

rurikOch de (slaverna) sade till varandra: “Låt oss söka oss en furste som skall härska över oss och döma rätt”. De fann Rurik

Och de drog över havet till varjagerna, till ruserna. Ty dessa varjager kallades ruser på samma sätt som andra kallas svear, andra åter normanner och angler och ytterligare andra för goter – på samma sätt även dessa. Och tjuderna, slaverna, krivitjerna och vepserna sade till ruserna: Vårt land är stort och rikt, men det finns ingen ordning i det. Kom och var furstar över oss.” http://wadbring.com/historia/sidor/ryssland.htm

Och man valde tre bröder med deras släkter och de tog med sig alla ruserna och kom. Den äldste, Rurik, bosatte sig i Novgorod, den andre, Sineus, bosatte sig vid Beloozero, och den tredje, Truvor, i Izborsk. Och efter dessa varjager fick det rusiska landet sitt namn: folken i Novgorod är av varjagisk släkt, tidigare var de slaver.

Vikingar for väster ut men i plundringståg. Deras skepp kunde ta sig djupt in vikar och anfalla ostört i tidig timma.

Expeditions_Viking

Vajager hade i sin hemkomsten mer påverkan än Ansgar och andra missionär för att kristna Sverige. Deras runstenar vittnar om vägen från asatro till kristen tro.

I tidig ålder utformades runflätor likt en orm som påminner om jätten Midgårdsormen, den väldige staven. Världens bälte. Han tillhör jättesläktet.

I asatron råder en värld med gudar, jättar, människor och dvärgar. Den onda makten är jättarna.

Floran av gudar kommer i den första civilisationen. Sumernas tid. Denna kultur utvecklades i Mesopotamien (nuvarande Irak) Man brukar säga att de sumeriska städerna Lagash, Ur, Uruk, och Nippur var de första städerna i människans historia. Sumererna har också stått för de allra första bevarade litterära verken. Arkeologin visar på mångguderi.

Bildstoder visar gudar som ett mellanting mellan ett djur och en människa. De finns i egyptiska mytologi.De beskrivs även i myter och sagor som i Odysseus.

Första  Mosebok talas det om jättar på jorden som plågade folken. Anaks söner. De har kallats Nefilim. Men under den stora översvämningen på Noaks tid , dog dessa halvänglavarelser utom den som blev kung Og i Bashan, som Moses kom att döda.

Bakom allt gällde kampen mot det onda och ett förstört släkte. Främmande varelser parade sig med människorna på jorden. Enok skildrar detta. Sonson till Noak. Enok skildrar denna grupp väktare som fallna änglar från himlen. Även änglar har ett fritt val.

Dessa änglarfurstar parade sig med människor, avlade hybrider och byggde mäktiga städer. De kom att lägga grunden till ett mångguderi och till falska religioner.

De bar stor kunskap, spred skriftspråk, kunskap i olika ämnen, odling, bygg- och vapenteknik. De kunde bygga väldiga pyramider i exakt mått och vinklar. De finns världen runt. De hade kännedom om solsystem och vårt eget solsystem. Utvecklade astrologi och matematik. Kains släkte anslöts till dem.

Två vägar fanns/finns. Nu med Gud eller utan Gud. De som kom att följa den första vägen ur utvalda som Guds folk,

Den fallna vägen är Kains folk, söner och döttrar.  De rättfärdiga skulle då inte beblanda sig med de orättfärdiga och det hedniska. I Abrahams tid omtalas söner till den fria kvinna som blir jungfru Maria som föder Jesus och dem som är slavinnans son. Synd betyder att missa målet. Livsmålet.

Dramat innan Noaks och Moses tid handlar om ett samhälle med ett förstört människosläkte; moraliskt och då även genetiskt.

Noak var en oförvitlig och rättfärdig man; han levde i gemenskap med Gud. Gud slöt ett förbund honom. Det andra förbundet efter Adam och Eva. Noaks familj med alla djuren omfattar en ny framtid och samhälle för människan.

Den våldsamma striden i och om Kanaan i Mosbok 4:13, rikt på mjölk och honung. Striden gällde även en utrotning av ett stam av jättar.

“När folket då vände sig mot Mose försökte Kalev lugna dem. ”Låt oss dra ut och erövra landet”, sade han. ”Vi rår på dem.”

Men männen som hade varit med honom sade: ”Vi kan inte dra ut i strid mot det folket, de är starkare än vi.” … Och alla vi såg var storvuxna, vi såg till och med jättar där.” (Anakiterna var ett slags jättar.) ”Då tyckte vi att vi var som gräshoppor, och det måste de också ha tyckt.”

Väringarna kommer att återvända till Sverige med en ny livsuppfattning. Runstenar med med flätor  som förenar sig och  med ett Kors inristat. Norden kristnas runt 1000-talet i såväl i det blivande Sverige, Norge och Danmark.

Vikingarnas härjningståg i bl.a England kom att omvända Norge. För fred och sammanhållning fick ledare för de olika vikingabygderna att bekänna sig till den kristna läran. Strategiska motiv för få slut på maktkamper och härjningståg.

Finlands kristnas tack vare en svensk kungSankt Erik, (oegentligt Erik IX), född omkring 1125, död 18 maj 1160, räknas som kung av Sverige ca 1156-1160.  Han kom att lägga grunden till den svenska flaggan. På den blå himlen såg han i en vision det gula korset. Det blå för jungfru Maria. Korset för Jesus. Dog en martyrdöd genom halshuggning.

Tiden för före Kristi födelse gäller templet för Gud i Jerusalem. Med Kristus skapas en ny tid. Varje människa är nu sitt eget tempel. Likt ett nytt Jerusalem. Ett universellt förbund för alla folk. Rättfärdighet finns i tron på Kristus. Gud ger en nåd i vår svaghet och otillräcklighet. Kom som du är. Gud älskar alla men hatar synden

Instiftat av Gud själv. En förening mellan himmel och jord. Apostlarna bar ämbetet på jorden. Petrus blev Kristi ställföreträdare

Kyrkan är den största institutionen som finns. Men modern tid har splittrar den till många delar. Splittrad i öst. Splittrad i väst.

Vi är i en tid när sanning förvandlas till någon relativt som anpassar oss. Var och en blir salig på sin egen tro. Alla vill ha rätt. Det är bekvämt. Då blir allt en lögn eller så finns endast en sanning.

Sanningen uppfattas som en provokation för många. Du kan råka illa ut. Uteslutas. ur sammanhanget Ja även att bli halshuggen. En världslögn sprider sig. Desinformation ökar. Ett spel om makt och pengar. Åsikter strömmar.

Kristi tid närmar sig.  Korset innehöll en återlösning. Dödens makt övervanns. Freden gäller ytterst  fred med Gud. Kärleken är på väg åter. Kristus är alla makt. Allt är Honom given som en enda makt med Guds kraft och visdom. Guds ingripande i vår livstid kommer.

Budskapet gäller en Kristi kyrka i enhet. En avlösning närmar sig. Den mörka tidens avslut. Ingen annan makt kan motstå. Kristi återkomst förvarnas.

Guds budskap i True Life in God är äkta. Jesus ber om enhet. Ber om Påskens enhet mellan öst och väst. Två lungor i en kropp. Kristi kyrka är Kristi kropp. Vi ingår som levande stenar i denna kropp.

… små blommor, dagarna är så nära, dessa dagar som Jag talat till er om, då en Ny Jord och en Ny Era av Kärlek skall komma ned från höjden; allt detta skall ske; och Skriften skall så fullbordas;
http://www.tlig.org/sv/messages/357/

Christreturn

 

Det här inlägget postades i Framtid, Hedendom, Jesus Kristus., Kristendom, Makt, Människan, Ny tid, Okategoriserade, Påsken, Rättvisa, religion, SLiG, Sverige. Bokmärk permalänken.