Occupy Wall Street – en historia om pengarna och krisernas upphovsmän

De Wall Street-kritiska protesterna, Occupy Wall Street, sprider sig som en löpeld över USA och resten av världen. Den har också nått oss i Occupy Sverige. 

1 % kontrollerar 43 % av världskapitalet och skor sig på 99 % av folken. I nuläget planeras evenemang i över 1500 städer världen över, enligt den inofficiella sajten Occupy together.

T.o.m konservativa The Economist ställer sig idag frågan: Kapitalismen, var det en bra idé? Detta är en analys och en beskrivning av en hisnande historia. I slutet finns en sammanfattning!

Varför har ockupationen – trots den senaste tidens tillslag av polisen – skickat ut gnistor över Amerika och nu, 2011, till nära 1000 städer i världen? I engelska media som The Guardian tar journalisterna upp och talar om bankirernas vidlyftiga och korrupta affärer i en värld utanför samhället som söker ta kontroll över planeten. President Obama förstod frustrationen för  den nya generationens framtid.

Grundfrågan genom kapitalismens historien är vem som äger rätten att skapa nya pengar och hur det får ske. Historien handlar om kampen om detta.

Det finns en lösning som frikoppar centralbankerna från finansens spekulationshydror till att bli de nationella bankerna för samhällets allmänna bästa.  Lagen finns utformad redan 1933 som Glass-Steagall-lagenSe sammanfattningen här nedan.

Skuldkriserna är fyllda med exakta samma metoder och innehåll som kommer när IMF deklarerar en ekonomisk kris, utser förmenta neutrala teknokrater och sedan deltar i en orgie av plundring i namn av “åtstramning ” för att sedan skörda vinsterna och utarma övriga. Kriserna gäller inte endast finansen utan även naturen och samhällets helhet.

Det finns uppenbara skäl för ockupationerna i världens städer. En ny generation amerikaner, européer och svenskar ser framför sig att de får avsluta sin utbildning utan jobb och utan framtid. De ska även ska belastas med en enorm och oförlåtlig skuld.

De flesta tillhör arbetarklassen eller på annat sätt har de en anspråkslös bakgrund, barn som gjorde exakt vad de fick veta att de borde göra att studera och att komma in på högskolan. De straffas inte bara utan de förödmjukas – klassas som lata och moraliskt ansvarslösa personer!!

Vi ser ett Sverige som avhumaniserar oss. Värdet på en människa i Sverige, blir hennes produktionsvärde. Sjuka producerar lite och därför får de lite. Ansvarsfullt och bra för Sverige enligt Reinfeldt och Borg. Det kallas för arbetslinjen. Arbete och näringsliv hör ihop. En arbetskraftsbrist är att vänta. Arbetslösa och sjuka ska hungra mer efter arbeten som inte finns p.g.a. utebliven investering.

Är det verkligen förvånande att vi skulle vilja ha ett ord med de finansiella stormännen som stjäl vår framtid?

Vi ser i Europa och USA resultatet av ett kolossalt socialt misslyckande. Ockupanterna är en grupp människor, fulla med idéer, vars energier uttrycker ett sunt samhälle, en fackla att förbättra livet för alla.

Allt vi fått höra under de senaste decennierna har visat sig vara en lögn.

 • marknaden är inte självreglerande
 • skaparna av finansiella instrument består inte av ofelbara genier
 • att skulder egentligen inte behöver betalas tillbaka

I själva verket är pengar i sig ett politiskt instrument i det privata banksystemet som skapar belopp i mångmiljardklassen i dollar utan verklig existens på ett ögonblick och sedan vispas ned i ett växande skuldberg, när regeringar eller centralbanker kräver det. Även konservativa The Economist bär rubriker om “Kapitalism: Var det en bra idé?”

Det verkar dags att tänka om i allt: om natur, marknader, pengar, skuld, människor och samhället och ställa frågan till oss vad är en “ekonomi” ?

Det blir alltmer uppenbart att den verkliga prioriteringen i världen under de senaste årtiondena inte har varit att skapa en livskraftig form av kapitalism, utan snarare att övertyga oss alla att dagens form av kapitalism är det enda tänkbara ekonomiska systemet men med sådana brister i den att allt faller isär.

DE RIKA OCH FATTIGA

The Economist rapporterar 2010 att 1 % av de mest förmögna kontrollerar 43 % av allt kapital i världen.

Det är mer än någon ensam regering har gjort. Affärseliten är den nya makten. De 10% rikaste kontrollerar 83%!

Bara sedan år 2000 har den globala skulden dubblerats från 78.000 miljarder till 158.000 miljarder dollar. Pengar som ska betalas tillbaka med ränta.

I länder som USA och Storbritannien har skulderna under lång tid ökat snabbare än ekonomin. Under krisen har den fortsatt att öka, där stater tagit över hushållens och företagens roll som lånetorskar.

USA:s statsskuld är nu uppe i $ 14 127 miljarder i feb 2011. Räntebetalningar kommer att växa från dagens 10,8 procent av statsbudgeten till 20 procent år 2020.

Samtidigt som USA fortsätter att hoppa fram på kryckor rusar Wall Street iväg som om ingenting har hänt. Fjolårets ersättningsnivåer uppgick till 135 miljarder dollar.

De svenska storbankernas samlade vinst i fjol blev 65 miljarder.  Nordea gjorde en vinst på 33 miljarder kronor (4 miljarder euro). 96% går till aktieägarna.

2009 kom ett bonusregn på 5,4 miljarder efter krisåret. Första kvartalet 2011 tog Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken hem 41 miljarder kronor men …

“… nu gäller det att fortsätta anpassa verksamheten till den nya verklighet som råder efter finanskrisen,” säger Nordeas vd Christian Clausen.” Krisen ger motivet till förändring.

De som sparar får 0 % i av kastning. Bland annat nämns den största aktiefonden Alfa som gått 35 procent sämre än index, men som gett banken 160 miljoner kronor (18 miljoner euro) i förvaltningsintäkter. Sedan krisen 1992 har Nordeas aktieägares totalavkastning – utdelning plus aktieuppgång – ökat med 94 procent!

Fd. Nordbanken som räddades av staten blev Nordea som ingår i och styrs av Inter-Alpha-gruppen som skapades 1971.

Staten äger 10 %.

I korthet kan praktiskt taget allt som har gått fel i Europa spåras till rovgiriga åtgärder från Inter-Alpha-gruppen som valutaspekulationen,  som drabbade Sverige så hårt under 90-talet. Den driver ett valutakrig med enorma konsekvenser där euro är hålet.

Lyndon LaRouche som är en självlärd ekonom, politiker och  stor kritiker av det nuvarande världsfinanssystemet, säger med hänvisning till Inter-Alpha-gruppen, Rothschilds banksyndikat, att den måste förstöras! Den vill dra in oss alla genom världskris som kan döda oss alla. Han har för detta skapat LaRouche-rörelsen.

“Stoppa det brittiska imperiets räddningsspel. Vi måste sätta dem i konkurs, innan de dödar oss.”

De fyra banker är tillsammans  4 gånger större en den svenska ekonomi dvs i snitt är de var och en lika stor som den svenska ekonomin.

Samtidigt har antalet dollarmiljonärer i Sverige ökade med drygt 26 procent, 2010, och landade på rekordhöga 60 900 personer. Det handlar kort sagt om hur många personer som har 1 miljon dollar tillgängliga på något sätt som de exempelvis skulle kunna använda för att köpa aktier eller något annat.

En när explosionsartad utveckling sker. Kriserna haglar och länder översvämmas i skuld.

I SVT Aktuellt i början av oktober belystes frågan om ockupanterna. Det hela förringades av en professor till en social tendens som händer då och då vid tillfälliga ekonomiska nedgångar. Varför sker detta? Är det inte så mycket mer, när finanskriserna kan få hela världens ekonomi att kollapsa?

Är det privata bankirväldets makt så tabubelagt i Sverige att det inte får röras vid? Debatten skall enbart hållas inom ramen för partipolitiken.

DEN OSANNOLIKA SANNINGEN

Allt som luktar konspiration, skyr vi och förkastas som sanning utan eftertanke. Detta tänkande vill sopa under mattan. Vi minns Tage Danielssons monolog om sannolikheten i “Under “Dubbelgöken” 1979

Ja, men bara NÄSTAN sant. Det är det som är det konstiga. För det är fortfarande som om dom går och tycker, att det där som hände i Harrisburg, det var så otroligt osannolikt, så att egentligen så har det nog inte hänt.

Men den historia som vi fått till livs i skolan är bara en rentvådda del av en verklig, större och farligare historia. Bankerna och då främst centralbankernas historia ingår inte, trots att den på ett avgörande sätt påverkat 1000 års världshistoria – EN KORRUPTION AV ENORMA MÅTT! Skälen är att de inte vill bli uppmärksammade, vem de är, vad de genomfört och vilka avsikter som gäller.

Deras verksamhet sker i största hemlighet bortom det offentliga rummet.  De kallar sig för filantroper med samhällsfientliga läror. Med de är både bankirer och revolutionärer i historien.

David Rockefeller gör följande uttalande 1991:

“Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer vars direktörer har deltagit i våra möten (Bilderberg) och respekterat sina löften om diskretion i nästan 40 år.”

Om vi ställt oss den frågan hur kunde alla krig, revolutioner och all spridning av vapen ske, då skulle mycket komma upp på bordet. Hur blev allt detta finansierat? Vi läser om konflikter men inte hur utfattiga länder kan samla sig till krig. Hur kunde Hitler starta krig? Verkligheten överträffar dikten.

Om det då framkommer att en och samma bankverksamhet kan finansiera de båda stridande parterna, då borde vi undra. Om nu denna krets är väldigt liten, då kan vi förstå att en väldig makt existerar och som kan frambringa pengar ur en väldig källa.

Det sker när bankirer i Europa såg möjligheten att söndra och härska i Amerika och så störta den in i ett inbördeskrig.

Detta bekräftas av Otto von Bismarck när han var kansler i Tyskland (1871 – 1890) uppgav:

“Att dela upp USA i två lika mäktiga federationer beslutades långt innan inbördeskriget av mäktiga finansiella krafter i Europa. Dessa bankirer var rädda för att USA skulle förbli kvar som ett enda block och som en enad nation och uppnå ett ekonomiskt och finansiellt oberoende som skulle rubba deras ekonomiska dominans över världen.”

DEN PRIVATA SUPERMAKTEN  OCH BANKERNAS RÅN AV NATIONERNA

HUR HAR DETTA GÅTT TILL? DE SKULDFRIA PENGARNA FANNS FÖRST.

Att skapa pengar tillhör det mest finurliga systemet i vår mänskliga historia för vårt välstånds utveckling. Det fanns en tid när pengar var skuldfria utan ränta.

Ekonomins ursprung gäller hushållet och samhällsbygget, som skildrar ekonomin som en social och samverkande process. Innan pengar fanns så växlade man arbeten mellan varandra genom t.ex. utbytet mellan jägarens och hantverkarens varor.

Salt som var eftertraktat kunde gälla som en betalningsmedel mellan flera  parter. Därav begreppet “sold” med salt som betalning. Så föddes begreppet “soldater”. Krigare betalades med salt. Bredvid myntets tillkomst användes även bärnsten ända in i medeltiden.

Mynten representerar i historien de skuldfria pengarna. Myntet myntades eller präglades i metall bar på sitt eget värde i sin egen vikt. Under medeltiden kunde man i svenska städer prägla silvermark som var gångbara över hela Europa utan euro. En väldigt enkelt system i en internationell handel.

 • Skaramark 210,47 gram
 • Stockholmsmark 204,62 gram
 • Linköpingsmark 217,02 gram
 • Kölnermark 233,85 gram
 • Köpenhamnsmark 248,47 gram

Endast nationen borde äga rätten att skapa NYA pengar.

48. f. Kr. Julius Caesar tog tillbaka från penningväxlarnas befogenheter att mynta pengar och för att sedan själv låta prägla mynten till gagn för alla. Med denna nya, rikliga tillgång på pengar, etablerade han många stora byggprojekt och byggde stora offentliga arbeten. Det skapade utveckling.

1100. Kung Henry I efterträder kung Vilhelm II till tronen i England. Under hans regeringstid beslöt han att ta makten penningväxlarna, som hade makten över folket. Han gjorde detta genom att skapa en helt ny form av pengar i formen av en pinne! Den kallades en “Talley pinne”, som blev till slut den längsta varaktig form av valuta, som varar 726 år fram till 1826 (även om andra valutor kom och gick under samma period bredvid Talley pinnar).

Denna rätten över att skapa egna pengar försökte USA etablera redan 1690 och sökte bilda en nationell centralbank som utgav dess pengar för att realisera den fria nationen. De unga kolonierna skrev ut papperspengar utan guld- eller silverfot. De kallades för Colonial Script.

“I kolonierna utfärdar vi våra egna pengar. Det kallas för Colonial Script. Vi utfärdar dessa i rätt proportion till kraven från handeln och industrin som gör att produkterna passerar lätt från producent till konsument. På detta sätt skapar vi våra egna sedlar. Vi kontrollerar dess köpkraft, och vi betalar ingen ränta av till någon.”, svarade Benjamin Franklin, 1763, Bank of England på frågan om det stora välståndet i Amerika.

Därmed skulle nationen slippa betala räntekostnader till en privat centralbank. Vilka enorma skulder har inte detta skapat? Franklins uttalande ledde till den amerikanska revolutionen, som skuldsatte Nordamerika djupt och tvingade dem att låna medel till krigsmateriel.

VAD ÄR EKONOMI OCH VAD ÄR ARBETE?

Aristoteles (384-322 f. Kr.) Politiken (Politiká) är ett verk om politisk filosofi.  Aristoteles skiljer på begreppen ekonomi och ansamling av pengar, som han kallar krematistik, som kommer grekiskan krematistikos som i de engelska översättningarna betyder wealth-getting eller  bringandet av välstånd. Begreppet”krämare” kommer härifrån, de som skor sig.

Kassaflöden utan förädling ingår i detta. Ekonomin blir plundrande. förtärande, och ödeläggande.

Förvärv av egendom som inte utgör en del av hushållens förvaltning – oikonomia – kritiseras på detta bestämdaste.

Denna form av förtjänst och förvärv utförs av de som blir de giriga. De glömmer att pengar bara symboliserar en  rikedom utan att bestå i rikedom!

Ekonomi kommer även det av grekiskan oikonomia som betyder ungefär “huset med dess livslagar”, som är en kristen termologi omfattar hela skapelsen. Oiko betyder hus. Nomia är livslagar.

Jorden  är här ett enda hushåll och samhälle för jordens alla invånare. Ett hushåll med ändliga resurser! “Resource” betyder “åter till källan” dvs ett kretslopp.

Diapolen till oikonomia är teologia. Ekonomin är en världsbild som manifesterar Skaparens förmåga att skapa i all dess mångfald, skönhet och rikedom, i alla ändamål och lagar som existera i universum. Teologi är kunskapen om Skaparen.

Alla ekonomiska handlingar får en etisk konsekvens.

Utvecklingen på jorden sker i en växelverkande förändring. Inifrån-och-ut och utifrån- och- in i ett växande som ett träd. Allt skildrar en levande enhet med sin grenar. Vi lever i ett stort hus. Vi är som människa en varelse – a beeing – i en kropp. Familjen är ett hushåll. Likaså byn, företaget, staden och nationen är hushåll och hus.  Människan är unik och kan skapa. Att skapa börjar inom oss, personen, som bringar till vår omgivningen med och för varandra. På gott men också på ont.

EKONOMINS SOCIALA BAND OCH BAND TILL NATUREN.

Vem är då människan som ska förena allt detta?

Människan är en skapande personen med ett medvetande, moraliska ansvar och den fria viljan med och för varandra. Vi är beroende av varandra. Människans okränkbara värdighet och rätt ligger inom oss, vår person, som den inre människan, som gör att vi är den vi är med alla våra egenskaper, kapacitet och moralisk grund. “Persona” betyder ansikte på latin. Vår andliga, empatiska och moraliska verksamhet och hjärta.

Vad är ett samhälle?

Vi är så både orsak och mål. Därför är vi inte bara en individ i en fysisk mening för sin egen sak skull utan för att vara medmänniska.

Samhället blir familjens förlängning att skapa det som vi ensamma inte förmår att bygga som ger samhället i vägar, hus, skola, näringsliv kultur och rättsliv. En enhet som är mer än var och en av de personer som bildar samhället och som verkar för det gemensamma bästa.

Även naturens samhällen är funtade på detta sätt. En naturlag. Politikens mening är att visa vägen till  det goda samhället och för folkets väl och fred.

“Society” kommer av latins “societas”, som betyder ungefär ”till varandra vänligt sinnade relationer”.

 Naturens resurser vår kunskaper och alla skapade ting bildar ett kapital att förvalta. Hur det sker tillhör det moraliska.

Att arbeta är att skapa som på engelska är “work”.  Därav hant- och konstverk. Glasblåsaren formar glas. Glasen blir resultaten. Alla skapade ting utgör ett nytt kapital. Människan kommer först i denna process till nytta för andra människor. Glasmassan utgör medlet och är också ett kapital. Allt teknik är ett medel och stöd för arbetet. Ekonomin skildrar så ett socialt händelseförlopp. Samhället är på samma sätt ett gemensamt skapande att försörja och utveckla. En utveckling inte bara i materiell mening utan också i en inre mening.

Men med “labour” uppstår en annan betydelse som uttrycker ett jobb att vara en verkställare. Detta sker utanför själva beslutet och planeringen under ett system eller hierarkiskt befäl. Klassiskt är det löpande bandet. Tekniken blir här ett styrmedel. Jobblinjen innehåller vägen till träldomen. I detta system förvandlas människan till ett medel, en vara, en arbetskraft med kapitalet som mål. Denna industrialisering degradera människovärdet att finnas för produktionens, marknadens och kapitalets behov och bästa.

Därför finns det två mål

 • de moraliska målen om nyttan, ändamålet och det kvalitativa som ger mening och motiv i personlig arbetsglädje och yrkesstolthet för sina medmänniskor samt att det inte är till skada för omvärlden och naturen. Detta gäller även företag och samhället. Nyttan innehåller även det som skapar effektivitet och samverkan. Arbetet skapar värdighet.
 • de materiella målen syftar att uppfylla funktionen, tid, kostnader eller kvantitet. Profiten blir det primära.

Ekorrsamhället” med mager produktion bryter sönder  de moraliska målen. Profiten tar överhanden.

Konsekvensen innehåller psykisk och fysisk ohälsa. 42 % av dem som avslutar ett arbetsliv i Sverige 2010 beror på psykiska besvär enligt OECD.

Lean production kom på 80-talet. och sjuktalen stiger. Stressjukdomarna ökar. Folkhälsan ingår i samhällsekonomin.

Vad är då marknadsekonomi? Marknadsekonomin exkluderar under den industriella revolutionen på 1700-talet de sociala och ekologiska lagarna. I rationalismen efterliknas ny ekonomi  krafterna i den fysiska världen, som då kan beskrivas i en matematisk modell i ett sken av en objektivitet om ett kraftspel mellan tillgång och efterfrågan i strävan till jämvikten. En självreglerande dynamik. Kriser och naturkatastrofer visar att detta inte är sant.

Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap (”Nobelpriset i ekonomi”) 1968 har nästan uteslutande gällt ett pris för neoklassiska ekonomer, vilket har påverkat högskolornas och universitetens riktning av de ekonomiska utbildningarna i världen. Milton Friedman fick Riksbankens ekonomipris 1976. Ett förslag som  prof. Assar Lindbeck medverkat till.

FRÅN GULD TILL SKULD

Revolutioner och krig är skuldfällor till ofriheten. Den Nordamerikanska nationen hamnande efter befrielsekriget sedan i Bank of Englands klor. Tre presidenter har sedan försökt sökt skapa en nationell bank som

 • Thomas Jefferson 1828
 • Abraham Lincoln 1862
 • John F Kennedy 1963.

Denna kamp förlorade USA. Supermakten styrs nu av en annan supermakt. Hela amerikanska historien gäller denna befrielsekamp. “Vi skulle göra klokt i att överväga en kollaps av de europeiska koloniala imperierna“, skriver The Guardian.

I historien blir krigen en vinstaffär

“Americans buy war like children gobble candy. Of course, Baracky (President Obama) has to be publicly reluctant to go to war, but we can depend on him.” Henry Kissinger

SKULDPENGAR

Skulden är numera ett självklart inslag i ekonomin för att nya pengar skall komma i omlopp. En skuld innebär att det finns en fordringsägare och en som ska stå för skulden. Om det inte fanns några som är villiga att acceptera skuldbördan och räntebetalningarna för nytt kapital, skulle samhällsekonomin snabbt sluta fungera. Bakom finns emellertid ett korrupt ekonomiskt och politiskt spel med djupa särintressen.

Det har skett i historien på 4 sätt som beskriver världens listigaste svindel, som alstra korruptionen i det kapitalistiska systemen och kriserna och krig genom sekler:

 1. Skapandet av sedeln (skuldsedeln) och massproduktion av bl.a. dollarn ur tomma intet.
 2. Fractional reserve banking. Ca 10 % av penningvolymen säkras i en guldreserv. Dollarns guldreserv försvann 1971. Sverige har 0 % i reserv
 3. Statsobligationer i stället för guldfoten. Folket blir skuldbärare, som bekräftar pengars sociala ursprung. Nu finns även en mängd värdepapper med dolda risker.
 4. Marknadsvärden (imaginära vinster)

Centralbanker kan dock inte skapa hur mycket pengar som helst. För mycket nya pengar riskerar att urholka värdet, köpkraften börjar minska, inflationen är ett faktum. Därför punktbevakar centralbankerna prisernas utveckling. Samtidigt skedde en enorm avreglering av finanssektorn i hela världen vilket gjorde att banker kunde skapa nya typer av värdepapper och snabbt öka sin utlåning på en mängd olika sätt.

Penningväxlare har i historien skapat ett finansiellt och monetärt system som bygger på skuldpengar. Nya finansiella värden skapas genom någons skuldsättning och alla får på något sätt bära en del av bördan.

Finanslabbens sätt att utveckla värdepapper med dold risk är mycket omfattande.  CBO, CDO, CDS, CMO, MBS, ABS, CFD osv. Listan på trestaviga finansinnovationer kan göras mycket lång. Förteckningen över de som verkligen förstår sig på dem är desto kortare.

Recessioner och depressioner förekommer bl.a. på grund av att centralbanker manipulerar penningmängden, för att få mer och mer att ligga i deras händer och allt mindre hos folket. Vi kan se i historiens backspegel vad som har hänt.

Det privatägda bankväldet med centralbanker har i grunden skuldsatt världens nationer. Penningförbrukningen ökade genom olika slag av lån för samhällets och näringslivets utveckling, i konsumtion och spekulation på fastigheter och värdepapper. Men även till den destruktiva verksamheten kring vapenhandeln och lån till revolutioner och krig under seklernas lopp. En lönsam affär för en exklusiv grupp människor utanför etik och ovan nationella lagar i en total laglöshet som tidens vampyrer. Inte bara detta utan också för att driva en politisk riktning för kontroll av hela planeten.

Denna bankrevolution att skapa pengar ur intet med ränta påbörjades på 1000-talet

MEDELTIDENS FINANSKRASCH

När romarriket föll på 400-talet fick det enorma ekonomiska följder. Katastrofen i medeltiden berodde på den minskande tillgången på pengar och fallande priser.

Under den kristna eran uppgick de metalliska pengarna inom det romerska riket till $ 1.800.000.000. I slutet av 1500-talet hade denna volym krympt till mindre än $ 200.000.000. Sådana katastrofala övergången finns inte upptecknade i historien som just under denna tid.

PANTKVITTOT SOM BETALNINGSMEDEL SOM BLEV SKULDSEDELN

1024. Fractional reserve banking utvecklas. Runt 1000-talet blev guldsmederna penningväxlare och bankirer. Istället för att frakta runt tunga guld- och silvermynt så pantsatte insättaren sina pengar hos guldsmeden, som förvarade pengarna i ett säkert valv.

Insättaren fick ett pantkvitto som kom att bli sedeln, en skuldsedel. Kvittot användes som betalningsmedel och kunde överföras till någon annan person utan/strongde moraliska målen om nyttan, ändamålet och det kvalitativa som ger mening och motiv i personlig arbetsglädje och yrkesstolthet för sina medmänniskor samt att det inte är till skada för omvärlden och naturen. Detta gBara sedan år 2000 har den globala skulden dubblerats från 78.000 miljarder till 158.000 miljarder dollar. Pengar som ska betalas tillbaka med ränta.img class=”alignright” title=”Sjuktal” src=”http://www.redjustice.net/wp-content/uploads/2011/10/Sjuktal-300×258.gif” alt=”” width=”300″ height=”258″ /äller även företag och samhället. Nyttan innehåller även det som skapar effektivitet och samverkan. Arbetet skapar värdighet. underskift. Mottagaren fick rätten till guld- eller silverdepositionen. Pantkvittot blev bäraren av guldvärdet.

Guldsmederna insåg att alla insättare skulle inte hämta sin tillgångar samtidigt. De såg nu möjlighet att investera sina myntreserver i räntebärande lån och räkningar. Detta genererade intäkter. Guldsmeden kunde så låna ut pengar och gör förtjänst på en ränta.

Så småningom upptäckte guldsmederna att endast en bråkdel av insättare kom in och krävde sitt guld vid en avtalad tidpunkt. Guldsmederna lurade systemet. Man utfärdade “nya” pantkvitton utan att det fanns en full täckning för summan. Detta kom att bli “fractional reserve banking” – en bankverksamhet baserad på bråkdelssreserver.

De blev övertygade om att de skulle kunna låna ut upp till 10 gånger beloppet som de hade i sitt sparande. Systemet bygger på följande. Guldsmeden betalade ut 6% ränta på guldvärdet till insättaren. Sedan lånar guldsmeden  ut pengar genom falska bankkvitton med 6 % i ränta till låntagare.

När guldsmeden låna ut tio gånger mer än vad som var deponerat hos honom hade han förtjänat  60% i ränta och insättaren fick 6 %. Detta i guld eller silver.

Guldsmederna kunde göra astronomiska summor pengar genom att låna ut pengar, som var baserade på korrupta kvitton rörande ett guld som inte existerade. Pengar som var skapade ur tomma luften med ränta. Den ultimata lögnen och svindeln.

Guldsmederna upptäckte också att deras korrupta metod att skapa pengar kunde ge dem en kontroll över ekonomin och tillgångarna hos folket och t.o.m i nationen.

FINANSSKULDENS MÄSTARE

En av dem blev en gigant, Mayer Amschel Bauer (1743-1812) i Bayern, ägaren av en guldsmedsbutik. En finanskejsare med en fabulös förmögenhet bl.a baserat på opiumhandeln och ett globalt finansimperium. Detta blev familjen Rotschild (röd skjöld) med kontakter rakt in i kungahusens finansvärld.

Familjens 5 söner  kom att ta kontroll över de nationella centralbankerna. Nog är det märkligt att dessa kunde bli privatstyrda.


Mayer bildande även en djupt drakonisk och förrädisk tankesmedja
 i Illuminati 1776, de upplysta för en total kontroll. En revolutionär order mot den nationella ekonomiska självständigheten och dess regeringar. En anti-utveckling.

Fördömd av påvar som samhällsfientlig. Vapnet blev SKULD, SKULDSÄTTNING, REVOLUTIONER OCH KRIG för att fördärva  samhällets, kyrkans, religionens och familjens alla etiska grundvalar, relationer och all social och kulturell samhörighet.

Allt etik skulle ersättas av en materiell etik och materiell religion. Pengar ur tomma inte skapade en enorm makt att påverka och splittra.

Franska revolutionen 1789 innebar detta. Stridande parter lånar för krig som blir till en lönsam affär genom skuldsättning. Dessa krafter hetsar och provocerar till krig.

Vi ser detta i extrem höger och vänster. De är i själva verket släktingar och bildar i Hegels tes och antites världspolitikens fördärvliga konfliktpolitik till förändring som syntesen. Under 1900-talet skapas gemensamma världsmotståndare för att motivera till krig, kupper och förändringar Dessa krafter är med på båda sidorna och bygger opp diktaturer som Stalin och Hitler. Kalla kriget gällde öst mot väst. Det har gällt Pinochet, Sadam Hussein, Gaddafi m.fl. Kriget mot världsterrorismen den 11 sept 2001 bär på samma syfte.

Samhällets elit, från 1700-tal och framåt, från de intellektuella till politiska ledare eller kungar samlade sig och anslöt sig till Orden som Göthe och Gustav III.

Till Mayers viktigaste kontakter hörde familjen Thurn und Taxis (från vilka ordet taxi kommer) som ägde en ärftlig fullmakt att bedriva posttrafiken sedan 1500-talet. Rothschild spenderade stora summor på mutor, kurirer, diligenser och båtar för att föra information och varor över gränserna.

DEN FÖRSTA CENTRALBANKEN

1609. Pennnigväxlarna i Nederländerna etablerar den första centralbanken i historien, i Amsterdam. Under 1500-talet hade det ekonomiska systemet fallit tillbaka. Nu börjar ett ekonomiskt angrepp på nationalstaten.

CITY OF LONDON – “Rule Britannia! Britannia, rule the waves.

1642. Oliver Cromwell finansierades av penningväxlarna i syfte att underblåsa en revolution i England och ge dem möjlighet att ta kontroll över de pengar som fanns i systemet. Denna metod återupprepas i historien.  Efter mycket blodsutgjutelse, utrensningar intar Cromwell slutligen parlamentet och  störtar kung Karl I som avrättas 1649.

Penningväxlarna konsoliderar omedelbart sin makt för de närmaste decennierna. De störtar Storbritannien in i en kostsam serie av krig.

Detta tar oss till en kvadratkilometer av fastigheter i centrala London som blivit känd som City of London, en finansiell världsmetropol.

Här finns nu allt från Bank of England, börsen, Lloyd’s of London, de baltiska Exchange, Fleet Street (nyhetstidningar och publikationer) till London Commodity Exchange (handel kaffe, gummi, socker och ull) och London Metal Exchange.

Området har sina egna lagar som i Vatikanstaten.

Statsvapnet syns till höger som skildrar drakborgen. England skulle genom detta bli ett världsimperium. “Rule Britannia! Britannia, rule the waves. Britons never, never will be slaves.”

BANK OF ENGLAND

1688. Englands penningväxlare bestämmer sig för att finansiera Vilhelm av Oraniens invasion i Nederländerna som vuxit till en ekonomisk stormakt och framgångsrik handelsnation. Vilhelm av Oranien stiger upp till tronen i England som kung Vilhelm III.

1689. England var efter 50 års krig strandsatt. Engelska regeringens tjänstemän kom med mössan i handen till penningväxlarna för lån som behövdes för att fullfölja sina politiska syften. En deal görs. Penningväxlarna kommer överens om att lösa detta problem i utbyte mot att regeringen sanktionerar en privatägd riksbank som skulle kunna utfärda pundsedlar ur intet. Bankens bedrägliga namn blev Bank of England för det enda syftet att lura allmänheten att tro att det var en del av regeringen.

Bank of England skulle erbjuda England statslån i engelska pund, så länge de säkrade skulden genom en direkt beskattning av det brittiska folket. Detta la grunden till statsobligationerna.

Folket blev panten. Bank of England var inget mindre än en juridisk förfalskning av en nationell valuta för privat vinning. Varje land som skulle falla under kontroll av en privat bank skulle uppgå till inget annat än i en plutokrati. Detta kom att ske genom kolonialiseringen och erövringen av Amerika.

Lord Josiah Stamp, före detta chef för Bank of England, 1928-1941 sa:

“Det moderna banksystemet tillverkar pengar ur ingenting. Processen är kanske den mest enastående fingerfärdighet som någonsin uppfunnits… Om du vill fortsätta vara bankernas slavar och betala kostnaderna med ditt eget slaveri, låt då bankerna få skapa pengarna och kontrollera krediterna.”

SVERIGES RIKSBANK

1668. Sverige Riksbank grundas. Några år dessförinnan gavs sedlar ut i vårt land. När Sverige införde kronan år 1873 bestämdes dess värde till 0,403225 gram guld. Guldmyntet till vänster är från 1873. Denna summa kunde växlades in av Riksbanken ”vid anfordran”. Det måste alltså finnas täckning i bankens guldreserv för varenda sedel som trycktes. Det är den egentliga grunden för alla centralbanker.

Med guld- och silvermynten kunde man förr genomföra handel inom och utanför landets gränser. Idag 2011 besitter Riksbanken den mycket speciella förmågan att skapa pengar ur intet. Runt ett långsmalt bord täckt av skärmar sitter en handfull personer. De övervakar betalningssystemet Rix, som är själva blodomloppet i finanskroppen.

Riksbanken ägs av oss men jobbar mot oss. Under finanskrisen har Riksbanken lånat ut 300 miljarder kronor till bankerna, men Riksbankens lån till jobb, bostäder och framtidens infrastruktur för de unga är NOLL kronor. Avregleringen av finansmarknaden 1985 blev en katastrof för landet och politiken

Hur går det till? Banker  lämnar in värdepapper, till exempel obligationer, som säkerhet. Sedan sätter Riksbanken in pengar som hamnade på bankernas konto genom Rix.

Riksbankens handläggare öppnar en banks konto. Skriver in ett miljardbelopp och trycker på sänd. Vips så är miljarderna skapade på ett konto för uttag med obligationer som täckning. För att det ska ske på riktigt krävs först ett beslut av Riksbankens direktion med Stefan Ingves i spetsen.

Den direkta kontrollen över Riksbanken måste överföras till folket och Riksbanken sättas i folkets tjänst, inte bubbelbankernas! Det framför LaRouchrörelsen i Sverige 2011. Avregleringen 1985 har skapat och skapar finansbubblorna, utarmar landet och gör hushållen till lånetorskar.

1766-1768. Deflationskrisen är något av det värsta finanskrasch vi haft. Det påminner 90-talskrisen. Efter Karl XII:s krig tog det två mödosamma årtionden för att vi skulle komma på fötter igen. Adeln vill ändå återupprepa misstaget med nya krig med Ryssland och Preussen för återupprätta en svensk stormakt.

Sedelpressarna rullade, priserna skenade och den svenska valutan skrumpnade samman på börsen i Hamburg. När universitetsadjunkten Pehr Niclas Christiernin påpekade sambandet mellan sedelmängden och inflationen hotade riksdagen honom med rättegång. Det var denna period som kallades frihetstiden.

Spekulanterna lånade pengar till varor och fastigheter som de sålde med god förtjänst ett par år senare. Karusellen snurrade snabbare och snabbare. Kraschen fullbordades.

Mössorna vann åter valet. De bestämde sig för att knäcka inflationen och fördubbla penningvärdet. Förbättringen skulle ske stegvis under tio år, bestämde sekreta utskottet 1766. Detta fick en motsatt verkan i en valutaspekulation.

 När befolkningen begrep att deras pengar skulle bli dubbelt så mycket värda började de hamstra sedlar för glatta livet. Bankens sedelindragning spelade en ganska liten roll för penningmängdens minskning; det var allmänhetens egen “sedelindragning” som skapade penningbrist i landet och fick växelkursen att rasa. De närmaste åren blev ett av de värsta stålbad som den svenska ekonomin någonsin gått igenom. Lånen sades upp och konkurserna mångfaldigades.

DE PRIVATCHARTRADE BANKERNA I USA

1782. Denna första centralbank i Amerika kallades Bank of North America, efter befrielsekriget 1773 – 1776 och inrättades med ett 4-års kontrakt modellerat enligt Bank of England. Amerika var i skuld och måste låna. Bank of North America är  ett bedrägligt namn som får vanligt folk att tro att det var under kontroll av regeringen, när det var ett privat monopol på den nationella valutan.

År 1791 och efter att USA hade fått en stor krigsskuld att betala, inrättade Hamilton en centralbank, chartrad av Rothschildsgruppen och andra utlänningar, som nu kallades First Bank of the United States. Ett kontrakt som skulle gälla i 20 år.

1812 års krig utkämpades 1812-1815 mellan USA och Storbritannien då USA vägrat ett nytt kontrakt. Under kriget invaderade USA den brittiska besittningen Kanada, men slogs tillbaka. Brittiska trupper landsteg vid den amerikanska huvudstaden och brände bland annat Vita Huset. Kriget blev förödande för USA som tvingas på knä.

1816 The Second Bank of USA privatchartrades efter det kostsammma kriget mellan England och USA.

1828 Efter 12 års hänsynslöst manipulerande av den amerikanska ekonomin på bekostnad av folket växer motståndet mot de utländska bankirerna. Andrew Jackson i Tennessee blir president.

Han började sin första mandatperiod med att utrota bankernas många underhuggare från sina statliga tjänster. För att illustrera hur djup denna cancer var förankrat i regeringen, sköt han 2000 av 11.000 anställda inom den federala regeringen.

1838 har  presidenten Jackson betalat den sista delen av statsskulden.  Han var den enda president som någonsin betalade av statsskulden.

1862 Inbördeskriget . Lincoln vägrade låna från utländska banker.  De krävde 24 – 36% ränta. Istället kom en ny lag om betalningsmedel, Legal Tender Act of 1862. Enligt denna nya lagstiftning, utfärdade $ 449.338.902 i räntefria sedlar, som kallades ”greenbacks” med dess gröna baksida med ett grönt bläck i tryckningen. Det fungerade som lagligt betalningsmedel för alla skulder, för all offentlig och privat verksamhet och för att finansiera inbördeskriget. Detta nationella monetära och räntefria system väcker uppror i Europa:

Om denna bedrägliga finanspolitik, som har sitt ursprung från Nordamerika, skall bli inrättad som en modell, gör att regeringen ger ut sina egna pengar utan kostnad. Den kommer då att betala av skulder och bli utan skuld. Det kommer att få alla pengar som är nödvändiga för att bedriva sin egen handel. Det kommer att bli ett välmående utan motstycke i världshistorien. Världens hjärnor och välståndet i alla länder kommer att gå till Nordamerika. Detta land måste förstöras annars kommer det att förstöra varje monarki på jorden. “(London Times, 1865).

Mordet på Abraham Lincoln, den 14 april 1865 , 41 dagar efter att hans andra installation som president och bara fem dagar efter att General Lee kapitulerade för general Grant vid Appomattox, sköts president Lincoln av John Wilkes Booth, på Fords Theater. Han skulle senare dö av sina skador.

Nära 70 år senare 1934 i det kanadensiska underhuset kom avslöjandet om mordet på en kanadensisk advokat, Gerald G. McGeer. Han hade erhållit bevis från offentliga register som tillhandahållits honom från Secret Service-agenter vid rättegången mot John Wilkes Booth efter Booths död. McGeer uppgav att det visade att John Wilkes Booth var en legosoldat (Röda Handen) som arbetade för internationella banker. Hans tal skulle rapporteras i en artikel i Vancouver Sun, daterat den 2 maj 1934 där det angavs:

“Abraham Lincoln, som befriade slavar, mördades genom intriger genom en grupp företrädare för Internationella bankirer, som fruktade presidentens nationella kreditambitioner. Det fanns bara en grupp i världen vid den tiden som hade någon anledning att vilja döda Lincoln. De var de män som var motståndare till hans nationella valutaprogram och som hade använts för hela inbördeskriget baserat på hans policy om Greenback-valuta.

De ville även låsa Amerika till en Guldstandard. USA hade mycket silver men lite guld. Detta var i direkt opposition mot president Lincolns politik.Gulddollarn

Efter 1873 var guldmynt den enda formen av mynt.

1877. Upplopp bryter ut från Pittsburgh till Chicago som vill ha en återgång till greenbacks.

1881 säger president James  Garfield i sitt installationstal:

“Den som förmår kontrollerar penningvolymen i något land blir den absoluta mästaren över all industri och handel … Och när ni inser att hela systemet mycket enkelt kan kontrolleras på ett eller annat vis av ett fåtal mäktiga män i toppen,  kommer ni inte längre behöva veta hur tider av inflation och depression har sitt ursprung.

President Garfield blev skjuten av Charles J. Guiteau den 2 juli, 1881, som i sin tur dog av medicinska komplikationer den 19 september.

1906. Jordbävningen i San Franciscoorsakade stora utbetalningar från försäkringsbolagen, som skapade oro och en dominoeffekt i hela finansvärlden.

 De mest inflytelserika affärsmän och bankirer var vid den tid John D Rockefeller, JP Morgan, Paul Warburg,  Jacob Schiff och familjen Rothschild. De var kungarna på Wall Street.Bankirerna

De oroade sig för konkurrensen. Många nya banker hade vuxit fram. Företag kunde gör vinster och blir självförsörjande på eget kapital och investera med egna medel. Det betydde färre lån och mindre ränteintäkter. Skulden var deras levebröd. De vill nu förändra villkoren. Skulden var deras levebröd. De vill nu förändra villkoren.

Under detta tidiga 1900-tal var därför dessa penningväxlarna angelägna om att främja sin verksamhet för att inrätta ånyo en privat centralbanken för Amerika för skuldsättning.

Jacob Schiff, chefen för Kuhn, Loeb & Co höll ett hotande tal 1907 i New York handelskammaren:

“Om vi inte får en centralbank med tillräcklig kreditprövning kommer detta land att uppleva den mest allvarliga och långtgående finansiella panik i sin historia.”

De sätter Rothschild agent, JP Morgan i spetsen för sin laddning.

Bankpaniken 1907 bröt ut till följd av ett offentligt tillkännagivande av finansjätten JP Morgan att betydande banker i New York var insolventa pga av bankernas system med bråkdelsreserver. Om alla tog sina medel, då föll banken. Det visste dessa bankirer. Konkursbon erövrades billigt av bankerna.

1912 Aldrichspropositionen läggs fram för kongressen för debatt. Detta blev mycket snabbt identifierat som en sedel till förmån för bankirerna eller “The Money Trust.” Under debatten framhöll republikanen Charles A. Lindbergh följande:

Aldrichplanen är Wall Street-planen. Det innebär ånyo en bankpanik, om det blir nödvändigt att skrämma folket. Aldrich betalades av staten för att representera folket men föreslår istället en plan för trusten.”

När debatten fortsatte, insåg bankirerna att de inte hade tillräckligt stöd hos republikanerna. De beslutade istället att rikta sin uppmärksamhet mot demokraterna och påbörjade en tungt finansiering av Woodrow Wilsons demokratiska kampanj som presidentkandidat.

KUPPEN 1913. FEDERAL RESERVE BILDASFedReserve newspaper

Under tio dagars tid  utarbetades Federal Reserve Act som röstades genom kongressen på måndagen 22 december 1913 på natten mellan klockan 01:30 till 04:30 när många av kongressen sov eller vara hemma med sina familjer under julhelgen.

Detta är en kvasi-statlig myndighet, där  presidenten utser endast 2 av de 7 ledamöterna i Federal Reserves styrelse, vart fjärde år 14 år i taget, vilket är betydligt längre än någon mandatperiod som president. Dessa ledamöter  handplockade av bankirer som också finansierar deras kampanjer garanterar lojalitet mot bankirerna, inte folket.

De verkliga ägarna i Federal Reserve är följande banker:

 • Rothschild Bank i London
 • Warburg Bank i Hamburg
 • Rothschild Bank of Berlin
 • Lehman Brothers i New York
 • Lazard Brothers i Paris
 • Kuhn Loeb Bank of New York
 • Israel Mose Seif Banker i Italien
 • Goldman, Sachs i New York
 • Warburg Bank of Amsterdam
 • Chase Manhattan Bank of New York

Hur skapar Federal Reserve  pengar ur ingenting. Det sker i  fyra steg:

 1. Federal Open Market Committee godkänner köp av amerikanska obligationer
 2. Obligationer köps av Federal Reserve.
 3. Federal Reserve betalar för dessa obligationer genom elektroniska krediter till säljarens bank. Dessa krediter är baserade på ingenting. En 0-fot.
 4. Bankerna använder dessa inlåningar som reserver. De kan låna ut mer än tio gånger så mycket av sina bankreserver till nya låntagare allt med ränta

1916. President Wilson ångrade sitt stöd till Federal Reserve Act och inser allvaret i de skador han hade givit Amerika genom att frigöra Federal Reserve över det amerikanska folket. Han talade då inte enbart om banker utan något än mer som styr bakom kulisserna

“Vi har kommit att bli en av de värst styrda, en av de mest kontrollerade regeringar i den civiliserade världen – inte längre av en regering med en fri åsikt, inte längre en regering med … en röst i majoritet, utan av en regering genom åsikter och tvång från en liten grupp dominanta män.”

“Sedan jag trädde in i politiken har jag privat blivit delgiven uppfattningar från flera män. Några av de mäktigaste männen inom affärsvärlden i USA är rädda för något. De vet att det finns en kraft någonstans, så organiserad, så subtil, så vakande, så enad, så komplett och så genomträngande att de inte vågar tala högre än de andas. när de fördömer den”

Bakom detta fördolda så finns ett system – en verksamhet – som som har med hela konstitutionen att göra. I USA finns sk “sociala klubbar” runt universitet och högskolor som fostrat och rekryterat de lämpliga och ledare till de höga posterna inom politik, näringsliv, förvaltning och det högsta ämbetet. Detta organ uttalas inte med det finns där och är symboliskt avbildat i statsvapnet. När beslut ska fattas i kongressen finns de lyhörda och tjänstvilliga på plats. Det finns konflikt mellan det som är folkets och den ekonomiska viljan, som blir en ekonomisk styrd demokrati.

CENTRALBANKERNAS CENTRALBANK BIS

1927. Vägen till den privata superbanken BIS. I juli i Europa träffades Bank of Englands guvernör Montagu Norman, Benjamin Strong för Federal Reserve Bank och Dr Hjalmar Schacht för tyska Reichsbank  i en konferens om

 • guldrörelserna
 • stabiliteten i världshandeln
 • världsekonominSchaft-Norman

Montagu Norman var besatt med att få tillbaka det guld som England hade förlorat till Amerika under första världskriget och återupprätta Bank of England till sin tidigare dominerande ställning i världsfinansen. Vägen går genom börskraschen och ett nytt världskrig.

1929. Den stora börskraschen. I april skickade Paul Warburg ut en hemlig varning till sina vänner att en kollaps och rikstäckande depression hade planerats för senare samma år.Kraschen1929

Det är förvisso ingen tillfällighet att alla biografierna om Wall Street-jättarna från denna tiden: John D. Rockefeller, JP Morgan, Joseph Kennedy, Bernard Baruch m.fl förundrades över att dessa människor råkade kom ut från börsen strax före kraschen och sätter in sina tillgångar i kontanter eller guld.

En hel värld går in i en depression. Wall Street la ut en skuldfälla för Amerikas folk att låna upp till 90 % för köp av aktier, de sk marginallånen, som kunde kallas in på 24 timmar. En svindel som växte. Inkallandet av marginallånen kom av en av New York-bankerna som ledde till förödande börskrascher i oktober 1929.

”Svarta torsdagen”, den första kraschen, inträffade den 24 oktober. Kraschen som orsakade en allmän panik i fem dagar senare, den 29 oktober blev känd som ”Svarta tisdagen”.

Wall Street kunde nu ta över konkursbon och banker för en billig summa pengar
Republikanska kongressledamoten, Louis T McFadden, ordförande för Handelskammaren från 1920 till 1931, var som vanligt frispråkig om vem som var ansvarig. Han uppgav om denna krasch:

“Det var ingen tillfällighet. Det var en noga uttänkt händelse … De internationella bankirerna sökte åstadkomma ett tillstånd av förtvivlan här så att de kan dyka upp som ledare för oss alla.”

Mellan 1929 och 1933 skapade Fed-banken en brist på dollar på penningmarknaden. Allmänheten förlorade köpkraft som blev världsomfattande.

Milton Friedman, Nobelpristagare i ekonomen bekräftar detta i en radiointervju i januari 1996:

“Federal Reserve orsakade definitivt den stora depressionen genom upphandling av mängden sedlar och mynt till en tredjedel från 1929 till 1933.”

Detta orsakade de stora depressioner runt om i världen. Bankirerna och deras vänner på toppen kom ut från börsen och köpte guld strax före kraschen, som de sedan skeppade över till London. Detta innebar att de pengar som de flesta amerikaner förlorade under kraschen inte bara försvann utan de hamnade bara i dessa bankirers händer.

Dessa bankirer har också tillbringat sin tid utomlands samtidigt som den stora depressionen pågick för att göra investeringar. Miljontals amerikanska dollar satsades på en ombyggnad av Tyskland från skadorna under första världskriget, som en förberedelse för bankirernas världskrig.

Republikanen Louis T. McFadden anger följande i förhållande till detta:

 “Efter första världskriget, föll Tyskland i händerna på de tyska internationella bankirerna. Dessa bankirer köpte henne och äger nu henne, rubb och stubb. De har köpt hennes industrier, de har bolån på hennes mark, kontrollerar hennes produktion, kontrollera allt av hennes allmännyttiga.”

Dessa internationella tyska bankirer har subventionerat den nuvarande regeringen i Tyskland och de har också levererat varenda dollar av de pengar som Adolf Hitler har använt i sin påkostade kampanj för att bygga upp ett hot mot regeringen i Bruening. När Bruening underläts sig att lyda order från German International Bankers, fördes Hitler fram för att skrämma tyskarna till underkastelse …

Från Federal Reserve Board  har över 30 miljarder dollar, som är amerikanska pengar …  pumpats in i Tyskland … Ni har alla hört talas om alla investeringar som har ägt rum i Tyskland … i moderna bostäder, hennes stora planetarier, hennes idrottshallar, hennes simbassänger, hennes fina allmänna vägar, hennes perfekta fabriker. Allt detta gjordes genom våra pengar. Allt detta gick till Tyskland genom Federal Reserve Board. Federal Reserve Board … har pumpat in så många miljarder dollar i Tyskland att vi inte vågar namnge det totalt.”
Dessa pengar, som pumpades in till Tyskland syftade till att bygga upp Tyskland inför det andra världskriget. De kom till German Thyssen Banks som var ansluten till Harrimans finansvärld i New York.

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BIS)

1930. BIS bildas med säte i Basel som är en förlängning av Bank of England och Federal Reserve. Grundarna är

 • Charles G. Dawes, fd. vicepresident i USA (1925-1929) fick Nobels fredspris 1925, finanansiär och känd för den tyska återupprustningen 1924
 •  Owen D. Young var en amerikansk industriman, affärsman, jurist och diplomat vid Second Repair Conference (SRC) 1929, som en medlem i det tyska krigsskadeståndets internationella kommissioner och var styrelseordförande i General Electric från 1922 fram till 1939. General Electric deltog i Hitlers krigsrustning
 • Hjalmar Schacht Tyskland (ordf. för tyska Reichsbank).


BIS kallas “Centralbankernas centralbank” Idag 2011 finns 165 medlemsbanker med bla Riksbanken och ECB, se http://www.bis.org/cbanks.htm. Centralbankerna agerar och har agerat för den ekonomiska aktiviteten i landet. BIS blir ett privat supervälde över bankvärlden.

BIS formulerar nu de ny reglerna vid finanskriser, Basel III-reglerna. De som skapar kris och sätter så anmärkningsvärt nu reglerna.

När IMF och Världsbanken förhandlar med regeringar, förhandlar BIS endast med andra centralbanker. Alla dess möten hålls i hemlighet involverande världens centralbanker runt om i världen.

Fd chefen för Federal Reserve, Alan Greenspan, reste till BIS huvudkontor i Basel, Schweiz, tio gånger per år för dessa privata möten. BIS har en status som en suverän makt och är immun mot statlig kontroll. En sammanfattning av denna immunitet finns listad nedan:

 • Diplomatisk immunitet för personer och vad de bär med sig (dvs diplomatiska påsar).
 • Ingen beskattning på transaktionerna, inklusive löner till anställda.
 • Ambassadens rättighet med en immunitet rörande alla byggnader och / eller kontor som drivs av BIS i hela världen, inklusive Kina och Mexiko
 • Ingen tillsyn eller kännedom om verksamheten från någon myndighet, de är inte reviderade.
 • Frihet från restriktioner rörande invandring.
 • Frihet att kryptera all kommunikation av varje slag
 • Frihet från all rättslig jurisdiktion, de har även en egen poliskår.

Georgetown-professorn och historikern Carroll Quigley, kommenterade skapandet av denna centralbank i hans bok Tragedy and Hope från 1975 , enligt följande:

“Dessa befogenheter inom den finansiella kapitalismen har långtgående planer, inget mindre än att skapa ett världsomspännande system för en finansiell kontroll genom privata händer för att kunna dominera det politiska systemet i varje land och ekonomin i världen som helhet.

Detta system som ska kontrolleras på ett feodalt sätt från centralbankerna i världen som agerar i samförstånd, genom hemliga avtal,  täta möten och konferenser. I toppen på detta system verkar Bank for International Settlements i Basel, Schweiz, en privat bank som ägs och kontrolleras av världens centralbanker som själva  är privata företag.

Varje centralbank … försökte dominera sin regering genom sin förmåga att kontrollera egna lån, för att manipulera utländska börser, för att påverka den ekonomiska aktiviteten i landet och påverka kooperativt politiker med efterföljande ekonomiska belöningar i näringslivet.”

En handfull amerikanska senatorer ledsagade av Henry Cabot Lodge har kämpat för att hålla USA utanför Bank for International Settlements. Trots att USA har avvisat denna världsomfattande centralbank, sänder Federal Reserve fortfarande medlemmar att delta i sammanträdena i Schweiz ända fram till 1994 då USA “officiellt” dras in i detta banksystem.

DEN PRIVATA SUPERMAKTEN

1932. Republikanska representanten Louis T. McFadden från Pennsylvania, fd ordförande för the House Banking & Currency Committee (Handelskammaren) under den stora depressionen, håller ett 25 min långt tal i representanthuset, där han anklagar Federal Reserve för att avsiktligt ha orsakat den stora depressionen 1929.

McFadden hävdade också att Wall Street-bankirerna finansierade bolsjevikrevolutionen 1917 via Federal Reserve Banks och de europeiska centralbankerna som de samarbetade med.

1933.  Genom en global Glass-Steagall-lag fanns en plattform  för internationella överenskommelser, där de giftiga fiktiva finanspapperen och skulderna separeras och skrivas av, medan de nödvändiga bankverksamheterna skyddas för att användas i en realekonomisk återhämtningsprocess.

http://larouche.se/gs-namninsamling

“New Deal”. Glass-Steagall lagen röstades igenom i den amerikanska kongressen i juni 1933 kort efter president Franklin D. Roosevelts tillträde och var en nyckelfaktor i återuppbyggnadsmiraklet “New Deal” under hela 1930- och 40-talen. Den är uppkallad efter de demokratiska kongressmännen Carter Glass och Henry Steagall. Genom Glass-Steagall-lagen separerades banker (“commercial banks”) från finansbolag (“investment banks”) för att stoppa den finansiella spekulationsorgie som hade lett till depressionen.

Banker garanterades av staten men finansbolagen gavs inget skydd. Samtidigt infördes ett statligt organ för insättningsgaranti, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Detta stabiliserade i 60 år det förfallna banksystemet i USA, som hade gått på samma spekulationsspel som bankerna har gjort idag.


1935. Den federala sedelns nya utformning.
Här placeras det amerikanska statsvapnets fram och baksida på dollarsedeln, se nedan.

Den som planerade och berättade detta 1951 är den förre jordbruksministern Henry A. Wallace. Han är tillsammans med president Franklin Roosevelt medlemmar i “The Secret Establishment” – Illuminatiorden.

Bilden skildrar Roosevelts mästargrad. Detta har gällt många presidenter sedan George Washington. De höga posterna besätts från de “sociala klubbarna” som ger karriärsvägen. Staden Washington är i sig rikt på symbolerna.

Det allseende ögat och pyramiden är symbolen för världsmakten och syftar på USA:s och världens framtid. I toppen finns de som styr banken och därmed världen. Under finns inskriften – Novus Ordo Secolorum – den nya tidens ordning. Örnen bär i sina klor pilar och en olivkvist som betyder krig resp fred.Örnen är makten över tanken och luften som också kom att bli flyg- och rymdvapnet. Ovan örnen finns tecknet för Orden – maktcentrat. Hela sedeln är en maktsymbol. “ONE” blir världen utan gränser. En världsstat. En regering. En union.

1936 Den 3 oktober förgiftas Louis T McFadden  till döds. Detta var det tredje mordförsöket mot honom. Han hade tidigare drabbats av förgiftning och beskjutning.

1937 skrev den amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd:

”En grupp industrialister i USA har gett sig fasen på att skapa en fasciststat som ersätter vår demokrati och har ett nära samarbete med fascistregimerna i Tyskland och Italien. Jag har haft gott om tid under min tid i Berlin att bevittna hur nära några av USA:s mäktigaste familjer står nazisterna.”

Detta bekräftar Jacques R. Pauwels i “Proft über Alles! Amerikanska företag och Hitler”. Han är doktor i statsvetenskap och har undervisat europeisk historia vid University of Toronto, York University och University of Western Ontario.

1963. President Kennedy och Federal Reserve. Det påstås att bara tio dagar före sin död den 22 nov 1963, berättar president John F. Kennedy inför åhörare på Columbia University:

President Kennedy var inte rädd för att göra ett ekonomisk lappkast för han förstod hur Federal Reserve-systemet skapats för att förstöra USA. Han kunde inte tolerera ett sådant system, då det luktade korruption från A till Ö. Visst han måste ha känt till Abraham Lincolns Greenback dollar.

Den 4 juni 1963 undertecknade president Kennedy ett presidentdokument kallat Executive Order 11110, som förändrade president Truman Executive Order 10289 daterad den 19 september 1951. Detta gav Kennedy som USA:s president det juridiska utrymmet att skapa sina egna pengar för att styra landet med ett nytt valutasystem silver som bas. Pengarna skulle tillhöra folket med ränte- och skuldfria pengar. Han hade tryckt USA-sedlar och struntade fullständigt i Federal Reserve-sedlarna från den privata bankkartellen i Federal Reserve.

 Kennedy ska då ha utfärdat $4.292.893.825 i kontanter mestadels $1, $2, $5 och $10. Det var fullständigt självklart att Kennedy var ute för att underminera systemet för Federal Reserve. Här är en UNITED STATETS NOTS”. Det röda sigillet anger att sedeln är silverbaserad. Jämför med sedeln ovan.

Men det var bara några månader senare, den 22 november 1963, då världen fick den chockerande nyheten att president Kennedy hade mördats. Vilka motiv fanns bakom?

Är det samma motiv som för mordet på president Lincoln 1865 med lagen om skuld- och räntefria dollar? Säkert hade president Kennedy den åtanke att upphäva Federal Reserve Act från 1913 för återge till den amerikanska kongressen makten att skapa sina egna pengar.

Finansminister C. Douglas Dillon stoppade i mars 1964 alla fall inlösen av silverdollarn. Det gick snabbt. Efter 1963 växte statsskulden med $ 9 biljoner i federala skulder. Om Lyndon Jonson och senare presidenter valt att fortsätta, då hade den amerikanska regeringen förmått att återbetala sin skuld utan att gå till den privata Federal Reserve Banks och utan att skapa nya “pengar”.

“Det finns ingen fred utan en rättvisa, och det finns ingen rättvisa utan en reform i vårt ekonomiska system, ty det är finansiärerna som ligger bakom all korruption inom vår regering.” – Melvin Sickler 2003 i “Michael” Journal, USA

“BANKING WITH HITLER” (video på nätet) 

Den amerikanske finansministern Henry Morgenthau, började undersöka nazistiska ekonomin för 60 år sedan och fann allierade banker, inklusive många brittiska och amerikanska höga gatunamn, som fortsatte att göra affärer med Hitlers Tyskland under hela kriget. BIS var med och investerade i det tyska riket. Hitler skulle betala i erövrat guld.

VÄRLDSEKONOMISK KONTROLL

1944 Bretton Woods, New Hampshire. Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken grundas. Till detta knyts sedan United Nations. Det officiella syftet med Bretton-Wood-systemet var att reglera världshandel, skapa stabila valutor och att de mäktiga staterna skulle hjälpa fattiga länder och skapa en tryggare värld.

Vad dessa två finansorgan i huvudsak gjorde var att upprepa på en global nivå vad USA:s nationella banklag från 1864 och Federal Reserve Act från 1913 hade etablerat i USA. Detta skapade en bankkartell bestående av världens privatägda centralbanker, som gradvis övertog makten att diktera kreditpolitikerna till bankerna i alla länder.

På samma sätt som Federal Reserve Act godkänt skapandet av en ny nationellt stadfäst privat valuta som Federal Reserve Notes har IMF fått befogenhet att utfärda en fastställd internationell valuta som kallas för “särskilda dragningsrätter” i programmet SDB, som innehåller regler och krav för bl.a IMF-lån. Medlemsländer är här tvingade att göra sina valutor fullt utbytbara mot denna internationella SDR-valuta. Medlemsländerna äger aktier i IMF som i ett privat företag.

Tanken var att IMF trycker upp SDB-värdepapper ur intet för att tvinga nationer att låna dem. Dessa nationer kommer sedan successivt komma under kontroll av IMF när de kämpar för att kunna betala räntan och då måste låna än mer och mer.

IMF kan sedan avgöra vilka nationer som får låna mer eller kommer att svälta.
De kan också använda detta som hävstång för att överta statligt ägda tillgångar som en avbetalning av skulden tills de till slut äger nationalstater. Planen innehåller

 1. Privatiseringen av statens företag och tillgångar
 2. Kapitalmarknadens liberalisering genom avregleringar och upphävande av alla lagar om skatter på pengar som går över gränserna. Ursprungligen kommer pengar in från utlandet för att spekulera på fastigheter och valutan. När ekonomin i landet börjar ser lovande ut, kommer det yttre välståndet falla. Detta har skett i bl.a. Sverige.
  Nationens ekonomi kan då mer styras utifrån.
 3. Marknadsbaserad prissättning. Det gäller prishöjningar på mat, vatten och inhemsk gas.
 4. Frihandel. Det var genom detta de internationella företagen fick sitt genombrott i Asien, Latinamerika och Afrika, medan Europa och Amerika barrikaderade sina egna marknader mot den tredje världens jordbruk. De ställde också höga priser för dessa länder vid köp av märkesvaror och läkemedel.

1992. Afrikas utlandsskuld har nu nått 290 miljarder dollar, vilket är två och en halv gånger större än dess nivå år 1980, vilket har resulterat i försämrade skolor, försämring av bostäder, skyhög spädbarnsdödlighet, en drastisk nedgång i människors hälsa och massarbetslöshet.

SVERIGEKRISEN

Riksbanken som är en medlem i BIS-banken beslöt 1985 att avreglera lånemarknaden och en väldig bostadsbubbla växte fram. En sådan reform hade ingen förankring i regering och riksdag. Gunnar Sträng som avgick 1985 hade tidigare sagt nej. Den nyliberala ekonomen Anders Åslund har beskrivit stämningsläget i kanslihuset och i Riksbanken så här:

»Jag minns en mängd samtal med folk inom kanslihuset och Riksbanken på den tid avregleringen begav sig. En tyst fascination rådde över att en sådan avreglering överhuvudtaget var möjlig.« Han skriver att man diskuterade »hur en avreglering kunde drivas igenom det politiska systemet« och fortsätter: »Slutligen diskuterade reformatorerna vilka liberaliseringar en reform i sinom tid skulle tvinga fram. Strategin var teknokratisk och konspiratorisk.«

Bengt Dennis konstaterade kallt efter kraschen 1992: “Vi fick en ny finanspolitik!”
Den ohämmade kreditgivningen till finans- och fastighetsbolag fick fastighetsmarknaden att gå över styr 1992.

Bankernas kreditförluster åren 1990-93 uppgick till 258 miljarder kronor i dagens penningvärde. Internationella valutaspekulationer medförde också att den fasta svenska växelkursen havererade 1992 och kostade svenska staten 720 miljarder kronor i dagens penningvärde. Nordbanken var konkurshotat men rekonstrueras med statliga medel och blir Nordea i Rothschilds koncern Inter-Alpha-Group. Sverige drabbas av en stor arbetslöshet, ca 500.000 personer, och masskonkurser, ca 90.000 företag går i konkurs. Svenskt näringsliv köps upp och branscher kommer under internationell ägo. Livsmedelsbranschen domineras av multijättarna som Unilever.

FINANSKRISEN 2008 OCH EUROKRISEN 2011

BANKAKUTEN – FOLKEN FÅR RÄDDA BANKERNA

2008. Finanskrisen. Alan Greenspan var ordförande för USA:s privatägda centralbank, Federal Reserve, mellan 1987-2006.

Under denna tid lät han avreglera hela finansmarknaden ochtillät så gott som räntefria lån till USA:s banker, vilket gjorde att bankerna i sin tur kunde låna ut till nästan vilka privatpersoner som helst, oavsett säkerhet. Räntevinster på växande skulder. Den skulddrivna ekonomi. Banken kan reglera upp och nedgång i konjunkturer med penningvolymer och räntor.

 • Pengar flödar från Federal Reserve ut till bankerna och skulden växer.
 • President Clinton beslöt 1995 att bankerna skulle erbjuda $1 biljoni krediter för subprimelån.
 • En lång och väldig fastighetsbubbla växer fram genom spekulationen.
 • Finanslabben skapar ny finansproduktet värdepapper med dold risk är mycket omfattande. CBO, CDO, CDS, CMO, MBS, ABS, CFD osv. Listan på trestaviga finansinnovationer kan göras mycket lång. Förteckningen över de som verkligen förstår sig på dem är desto kortare.
 • Lehman Brothers och andra ekonomiska finanshus kollapsar 2008 och skakade hela världen
 • Lehman Brothers förvärvades sedan av Rothschild Barclays PLC Bank i London under ledning av den amerikanska konkursdomstolen. Barclays förgrening är stor och kontrollera bl.a Englands fotboll Premier League.
 • Kraschade banker blir billiga konkursbon som övertas av den privatiserade finansindustrin efter statens räddningspaket
 • Det privata väldet är så stort att banker kan offras för att utlösa kris

I Frankrike är BNP Parabas i djupa svårigheter pga. Greklandskrisen. BNP Paribas fyra hemmamarknader är Frankrike, Italien, Belgien och Luxemburg. Det har också betydande detaljhandelsverksamhet i USA, Polen, Turkiet , Ukraina och Nordafrika, samt storskaliga investeringar bankverksamhet i New York, London, Hongkong och Singapore. Ett nytt kontor är öppnat i Brasilen. Marcia Rothschild har utsetts till chef för BNP Paribas Securities Services Brasilien 2010. 

2011. Eurokris. PIIGS-länder tappar kontrollen genom  ECB:s centralstyrning av euron och räntan. Länder blir till skepp utan roder i EMU-kaoset vilket leder till

 • djup skuldsättning med utlåning under lång tid som för Grekland
 • kollapsande skattesystem
 • elitens korrupta girighet

Det skapar nu problem för industrin när banker i Europa lider på kapital för investeringar.

Historien om EU:s tillblivelse är långMarknadens och bankernas koncept fanns redan under 1800-talet om ett nytt Europa med två fruktansvärda krig som vägröjare.

Det började med Pariskonferensen 1947.

Allt blev indelat i steg, i en rad fördrag som Kol & Stålinionen, EEC, EG, EU och Lissabonfördraget för att kunna gå runt demokratierna  i sken av att skapa ett fredsprojekt men som innehåller istället ett liberalt affärsprojekt för marknadens befrielse från nationalstatens sociala ordning. Se “EU – historien bakom dörrarna”.

Folk skulle inte veta att det gällde en upplösningen av en framtida nationell själv-ständighet och blev dolt genom Monnétplanen, se bild.

Samhället högst princip gäller ursprungligen det gemen-samma bästa med och för varandra.

Men EU högsta princip är en antites och gäller marknadens och kapitalets fria rätt i fyra fria flöden över gränserna.

 1. Varornas fria fllöde
 2. Tjänsternas fria flöde
 3. Arbetskraftens fria flöde
 4. Kapitalets fria flöde

För ändamålet bildade affärsledare och politiker i Holland Bilderbergruppen 1954 för en internationell förankring utanför demokratin. En kärnmedlem är Carl Bild. Varje år hålls sekretessbelagda möten om världspolitiken som ett global forum.

EU:s inre marknad beslutades 1993 och konceptet kom från amerikanska och europeiska direktörer i ERT, European Round Table of Industrialists, som bildades i New York 1982. En känd svensk industriman, Volvos VD, blev ordförande efter ett tal och sa:

 ”Vi behöver bildligt talat en ny Marshallplan. Företagarna måste rycka Europa ur dess ekonomiska och politiska förlamning. Industrin ska skjuta trångsynt nationell politik åt sidan och utveckla nya strategier för tillväxt i Europa.”

Det vann stort gehör. Trångsynt politik var välfärdspolitiken och nationell självständighet. Budskapet döljer uppmaningen att just låta skapa en ekonomisk och politisk kris bland de reformvänliga nationerna. Det har nu skett som spred kaos Sverige 1992 och nu i andra länder i Europa med finansbomben 2008.

Ett upprop sker i Svd 12/10  “Eurons kris kan inte lösas nationellt!” Men den vägen leder till federationen:

“Vi uppmanar parlamenten inom eurozonen att arbeta för en europeisk lösning på eurons kris. Att söka nationella lösningar kommer bara att leda till en upplösning av valutaunionen.”

2011. Myndigheter i Europa, USA och Asien trappar nu upp kampen mot misstänkt fusk med de viktiga interbankräntorna. Man misstänker att storbankerna manipulerar räntesättningen vilket påverkar lån och finansiella styrmedel värda tusentals miljarder kronor, enligt Svd. Det gäller LIBOR-räntan, London Interbank Offered Rate, när banker lånar pengar av varandra.

Under finanskrisen blev Libor-räntesättningen en utlösande faktor när bankerna blev livrädda för att låna av varandra. De skuldsatte varandra.

Libor-räntan sätts av 15 stora banker. En del banker misstänks medvetet att ha inrapporterat lägre upplåningskostnader än de verkliga för att inte verka svaga och för att inte dela affärshemligheter med konkurrenter. Även spekulation på framtida valutarörelser misstänks ske av handlare i syfte för att påverka Libor-räntan för att gynna sig själva.

EN SAMMANFATTNING – VÅRT TIDS MORALISKA KRIS

Det är etiken som förlorats i modern politik och ekonomi.

Alla ekonomiska handlingar har etiska konsekvenser på samhälle och natur. Etik gäller att inte skada någon utan att främja liv, ändamål, värdighet, fred, rätt, frihet och det goda.

Man kan sammanfatta att både i extrem höger och vänster består i bristen på etik. Vi lever  i en tid i djup moralisk kris.

Grundfrågan genom kapitalismens historien är vem som äger rätten att skapa nya pengar och hur det får ske. Historien handlar om kampen om detta.

Alla ekonomiska handlingar har etiska konsekvenser på samhälle och natur. Etik gäller att inte skada någon utan att främja liv, ändamål, värdighet, fred, rätt, frihet och det goda i det gemensamma bästa.

 En privat trupp av bankirer har drivit fram kriser genom makt och av en enorm och vidrig girighet. All lojalitet saknas till människor, vår jord och natur, till sitt eget folk och till sin egen nation. Ett uppror mot frihet och livet själv. En världslögn om en evig tillväxt.

Bakom finns ett förvridet tänkande. Ormen i paradiset får ses som en realitet. De tog kontrollen över nationers penningförsörjning och rätten att framställa pengar ur tomma intet och ovanpå detta ta ut ränta. Detta grundlade en enorm skuldsättning.

De började genom de privatstyrda centralbanker i Europa med drakborgen City of London som finanshuvudstad för att sedan ta kontroll över och etablera sig på Wall Street. Därefter i Basel med BIS i Schweiz 1930 som en internationell frizon utanför all kontroll och offentlig insyn. BIS kontrollerar 165 centralbanker i vilken bl.a ECB ingår.

De är de laglösa utanför alla samhällets lagar och normer. Ekonomins verkliga lagar sätts ur spel. Misärskapande strukturer byggs för att få tillväxt i toppen. I toppen finns bankerna. Utvecklingen avstannar och samhället vittrar och social oro sprids. Mot detta skapas insatsstyrkor i militäriserande internationalism.

Vinstmaximering på snabbaste sätt och till lägsta kostnad. Kortsiktighetens hushållning ger jordens natur- och miljökatastrofer och det mänskliga samhällets förstörelse. Krig och revolutioner är här en lönsam affär utan barmhärtighet. En bankaffär som gödslar skuld för såväl part som motpart i splitringens förbannelse. Finanskriser och kaos föder makt till att riva, förändra och styra framtiden.

Historien visar upp 3 sätt att erövra en nation

 • genom svärd
 • genom skuld
 • genom en korrupt regering som inte tjänar sitt folk

En politik finns som driver tesen om marknadens befrielse att ersätta den nationella grunden till självständighet. De finns i vår eget land.

IMF har drivit sin erövring i östra Asien, Afrika och Latinamerika och precis som den funnits i Mellanöstern. Fattiga länder blev leverantörer till de rika. Skuldkrisen kom även till Europa och Nordamerika, fylld med exakt samma principer om destruktion:

 • att deklarera och rida på en ekonomisk kris
 • att utse förment neutrala teknokrater att hantera den
 • deltagandet i en orgie av plundring i namn av “åtstramning “.

OCCUPY WALL STREET

Detta motstånd som nu gäller är påfallande lik den gamla globala rättviserörelsen. Vi ser ett förkastande av en gammaldags partipolitik, en omfamning av en radikal mångfald, samma tonvikt på att uppfinna nya former att erövra friheten och demokratin underifrån.

Globaliseringen var inriktad på kraften från de exempellösa nya planetariska bimg class=”alignright size-full wp-image-4439″ title=”Barcla” src=”http://www.redjustice.net/wp-content/uploads/2011/10/Barcla.jpeg” alt=”” width=/ol”161″ height=”114″ /yråkratierna med WTO, IMF, Världsbanken och NAFTA i spetsen. Det globala systemet för kapitalism kontroller/aas av en 3-armad hydra:

 1. FEDERAL RESERV – MONEY MAKING SYSTEM FOR DEBT
 2. IMF:s  SKULDSÄTTNING OCH MISÄRSKAPANDE STRUKTURER
 3. BANK FOR  INTERNATION Men den vägen leder till federationen:AL SETTLEMENTS – BIS. CENTRALBANKERNAS CENTRALBANK  FÖR KONTROLL ÖVER JORDENS LÄNDER OCH TILLGÅNGAR

Vi kan därför klokt överväga att få till stånd en kollaps av de europeiska koloniala maktimperierna. Dessa kan verkligen inte leda oss till det framgångsrika att skapa den moderna välfärdsstaten. Vi vet inte exakt vad som kommer att komma ut ur denna runda med Occupy Wall Street.

Men om ockupanterna äntligen lyckas bryta detta järngrepp över den mänskliga fantasi, vår framtid och liv, som kom upp på bordet under de första veckorna i september 2008, blir det som ockupanterna på Wall Street och i de andra städer runt i världen genomför något av det främsta bedrifter vi förmår att göra. En grund till fred och vårt mål som människa i en mänsklighet.

REFORMERING AV BANKERNA FÖR EN REALEKONOMI

Genom en global Glass-Steagall-lag finns en plattform  för internationella överenskommelser, där de giftiga fiktiva finanspapperen och skulderna separeras och skrivs av, medan de nödvändiga bankverksamheterna skyddas för att användas i en realekonomisk återhämtningsprocess. Man skiljer på:

 • affärsbanker – “commercial banks”- som bedriver investeringar i reell utveckling och med arbete med in- och utlåning från företag eller stora företag. Detta gäller då stödet för näringslivets försörjning och utveckling  i produktion och handel
 • finansbolagen  – “investment banks”- avser kapitalmarknaden, en marknad för värdepapper i skulder, eget kapital och uppbyggnad av långsiktiga fonder

Att centralbankerna deltar i en spekulationsprocess som gynnar produktion av icke-existerande pengar genom spekulationer i imaginära digitala värden och utveckling av finansbubblor,  är totalt förödande!! Pengar är inte levande utan är döda och kan därmed inte föröka sig själva.

Statens främsta roll för framtiden är att främja vår självständighet, frihet och den sociala rättvisan att skydda och främja den allmänna välfärden för befolkningen och framtida generationer i samklang med naturen, och inte främja  “marknadens” bästa. En demokratisk ekonomi, en hållbar utveckling i Solidaritet.

Detta förutsätter att människan, demokratin och natur kommer först i den ekonomiska utvecklingen för det gemensamma och jordens bästa. Människan är så både orsak och mål. Var och en är unik men alla är lika värda. Hennes etiska värde överstiger alla ting. Att underkasta henne tingen leder till träldomen. Samhällets grund står på människovärdet.

De nödvändiga bankverksamheterna måste därför gagna en realekonomisk utveckling och återhämtningsprocess.

 Den viktigaste principen för vårt samhälles som statens främsta uppgift är att skydda och främja den allmänna välfärden för befolkningen och framtida generationer, inte främja  “marknadens” bästa.

 • Detta skall  drivas genom en statlig kontroll över valutan, krediter och banksystemet, så att privata intressen inte ställs utanför samhällets allmänna välfärd.
 • Detta skall vidare betyda att den av staten skapade valutan skall kanaliseras i form av krediter från en nationalbank genom reglerade privata banker till produktiva projekt i infrastruktur, industri, jordbruk, sjukvård, utbildning, ny energi, miljö och vetenskapliga projekt.
 • Privata banker och företag garanteras både friheter och skydd för att delta i detta nationella samhällsbygget. Men det behöver också ske i samklang med jordens livsförsörjande system för mänsklighetens framtid
 • En långsiktig väg för den mobila användningen av energi är produktionen av vätgas
 • Denna ekonomiska kärnan fanns i de framgångsrika samhällsbyggena som har gällt för välstånd fred, demokrati och samhörighet! 

Friheten består i kärleken ty en frihet på någon annans bekostnad är ingen frihet. Grundstenarna  för mänsklighetens framtid vilar i kärlek, fred och enhet.

Källor:

http://www.larouche.se/nyheter/2010/05/14/vad-ar-glass-steagall-lagen

Svd: http://www.svd.se/naringsliv/fran-guld-till-skuld_6515376.svd  

The Guardian:

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/sep/25/occupy-wall-street-protest?fb=optOut

http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Bankers.htm

Det här inlägget postades i Abraham Lincoln, Bank och finans, Bank- och finanskriser, Bilderberg, BIS-banken, Breton Woods, Casino-banker, Ekonomi, EMU, EU, Finanskrisen, Frihet, Globalisering, Historia, Internationella relationer, Kapitalism, Lågkonjunktur, Liberalism, Lönefrågor, Makt, Marknadspolitik, Occupy, Orättvisa, Privatisering, Riksbanken, Samhälle, Samhällsvision, Skatt, Sociala strukturer, Statligt ägande, Tillväxt, USA, Värderingar, Vinst. Bokmärk permalänken.