BIBELN GÅR I UPPFYLLELSE

2017

Längtan efter en verklig fred är längtan för alla folk i världen. Sökandet efter ett system som försonar och förenar, men de självuppfunna recepten råder inte bot på vår historia och nutid.

Fatima, Garabandal och Medjugorje är 1900-talets stora Maria-uppenbarelser. Från tid till tid har Jungfru Maria kommit till olika platser i världen. 1917 i Fatima under VK I. Allt som då skedde påverkar vår tid. Fatima gäller Guds frälsningsplan. Gud griper in i snar tid. Alla människor på hela jorden skall få möta Gud personligen och få se sig själv i Guds ögon.

Idag firas en särskild dag i frälsningshistorien som speglar det som skall komma inför för oss alla. Kyndelsmässodagen firas till minne av den dag då Jesus som barn frambärs av sina föräldrar i templet (Luk 2:22-35).

Hela sitt liv hade Symoen väntat. Väntat, längtat och hoppats. Innan han dog ville han se Messias, världens frälsare, så var det bara. Det var ett löfte.

SymeonTill sist kom dagen. Symeon vandrade upp till Templet. Där bar Maria och Josef fram Jesusbarnet i Templet 40 dagar efter födelsen. En rening. En omskärelse enligt traditionen. Jesu första offer i kropp och blod.

Symeon uppmärksammar Jesus-barnet. Förmodligen som ett stort ljus i sitt inre som ingen annan såg mer än 84-årige Hanna som dagligen var i bön och fasta.

  • Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel, sjöng Symeon.
  • Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.

Hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse.

Jerusalem – det kommande fredsriket

Avsågs Jerusalem den geografiska staden? Jerusalem betyder Fredens stad. Ett kommande fredsrike. Jerusalem tillhör varken judarna eller muslimerna. Staden på berget Sion gäller generellt alla folk tillsammans med Gud.

Frälsningsbygget

Allt ska fullbordas. Jesus förkunnar den absoluta sanningen och friheten, botar människor och vandrar fram till Korset och blir där genomborrad. Dödens makt besegras. Himlens port öppnas i genom Uppståndelsen som innehåller Frälsningen för alla troende. Till åminnelse finns Herrens måltid. En livsmåltid där Kristi kropp och blod lever i oss.

Jesus kommer inte först med fred utan svärd

Vi är i en tid av som vill förneka all uppenbarad sanning och Guds existens och hävda att något annat system eller en vetenskaplig rationalitet gäller för framtiden. En väg till en frihet utan ansvar där värdgrunder till samvaro upplöses.

Frälsningshistorien bär fram två ting. Till fall eller upprättelse. Det gäller oss och vi är Marias barn. Smärtan att mista något av hennes barn är ett svärdshugg i hennes Modershjärta. Svärdshugget gäller även de som tror. Att uthärda en konflikt långt ned i existensens djup.

Att förtvivla eller villkorslöst anförtro sig åt den hemlighetsfulla enhet och försoning som vi kallar Gud

Tron är visserligen frid, frihet, förtroende, glädje och mycket annat. Men att uthärda svärdet skär in i tillvarons mitt.

Att tro på det Ord som uppenbarar sig för oss tillåter oss inte att bortse oss från denna oövervinnerliga splittring som gäller. Tro innehåller lidande.

Alla kommer att i snar tid att få erfara Gud personligen

Det som gäller Symeon kommer gälla oss alla. Alla kommer att att får erfara Gud personligen i en snar framtid. Det troende eller inte troende. En rening likt att rena guldet i eld.

En del upplevervGud än mer nära i kärlek. Andra i att bli blottställda och naken inför Guds ögon.  Att se vår egen själ med Guds ögon. Ur det växer den djupaste ånger som är reningen plan i Guds frälsning. Vissa dör i ren förskräckelse.

Jungfru Maria och Guds frälsningsplan

Newspaper_fatimaGuds frälsningsplan kom att förmedlas genom Jungfru Maria. Efter Kristi Uppståndelse träder Jungfru Maria fram inför att rad folk när kyrkan eller samhällen är i kris.

I vår tid gäller

De tre liknar varandra. De är förmedlade genom barn och med en rad övernaturliga händelser runt om dem inför en allmänhet. Många reser hit från väst och öst.

Samtidigt sänder Kristus själv sina fredsbudskap in i vår moderna tid i  “Sant Liv i Gud” eller “True Life in Gud”- http://www.tlig.org/sv/

Gud värnar om att Maria-uppenbarelserna når kyrkan och människor och att de vördas.

2017 är ett mycket viktigt år dels pga Fatimas 100-års jubileum dels reformation 1517.

Guds ingripande i vår tillvara kommer att initieras i snar tid. I Medjugorje finns 10 dolda hemligheter.

Garabandal innehåll 4 hemligheter

Varningen till mänskligheten i Garanbandal.

Denna varning kommer att ske före ett stort Miraklet på himlen inför hela jorden, och sedan rakt in i vår själ. Varje människa kommer att se sin egen själ såsom Gud ser den. Ingen kan hindra det. Alla kommer att se detta oavsett någons religionstillhörighet eller trosuppfattning. Även de icke-troende kommer att erfara detta.

Det kommer att likna ett astronomiskt fenomen på himlen som en sammanstötning av stjärnor, med en mycket stor utstrålning av ljus och med en bedövande larm många gånger värre än ett stort jordskalv.

Den kommer att vara likt en eld, men den kommer inte att bränna sönder köttet, fastän den upplevs såväl fysiskt som psykiskt. Varningen är ämnad att korrigera vårt medvetande. Dess verkningar på jorden kommer att bli mycket stora.

Den kommer att gälla under mycket kort stund, men den kommer att upplevas som om det sker under en mycket lång tid. Man behöver inte frukta döden om det inte vore för förtvivlan eller rädslan, och i vissa speciella fall för Guds fördömelse.

Vi kommer att uppleva hur vår själ ser ut i Guds sanna ljus.

Alla kommer att veta att GUD finns, och hur HAN varit närvarande vid alla våra misstag. De som lever i synd kommer att bli förskräckta över sitt samvetes tillstånd och känna i sitt hjärtan en bedrövelse värre än den djupaste sorg.

Det kommer att blir som en domstol i miniatyr. Gud förväntar att vi med denna akt av Guds barmhärtighet förbättrar oss och vänder våra vägar till Honom.

De som redan känner och älskar Gud, kommer att komma Honom ännu närmare. Många kommer att bli omvända. Men många kommer att fortsätta förneka Gud och fortsätta att begå onda handlingar.

Detta är förvarningen innan straffet kommer över världen. Världen kommer genom denna varning att erbjudas en väg till reningen och därigenom vara mottagliga för den enastående nåd som kommer genom det Stora Miraklet.

Det stora Miraklet

Conchita en va visionärerna hade tydligt klargjort att Jungfru Maria gett löfte om ett ännu större mirakel i Garabandal, så att alla skulle kunna tro på uppenbarelsen och bli lydiga budskapen. Vår Fru sade:

– “Eftersom straffet som vi förtjänar för synderna i världen är så stort, måste också miraklet bli stort för att världen behöver det”

Det kommer att bli “ett mirakel präglat i Guds kärlek, som manifesterar Hans kärlek till oss på ett enastående sätt.” Det blir den sista ansträngningen från Guds sida att omvända mänskligheten.

Det kommer att bli det största miraklet som Jesus någonsin gjort i världen. Man kommer att se det i byn Garabandal och från de omgivande bergen. Det skall ske på en torsdag kl 20.30 på kvällen i samband en högtidsdag för ett helgon, en kristen martyr, som var hängiven Eukaristin.

Det kommer att bli ett mycket stort underverk, större än Fatimas, lika stort och spektakulärt som jorden behöver det. Det kommer att ske inom ett år efter denna varning.

Conchita känner den exakta tidpunkten och kommer att meddela denna 8 dagar I förväg.

Det kommer att bli synligt I Garabandal och från de omgivande bergen.

Även Medjugorje omtalar ett sådant Mirakel.
http://uppenbar.info/uppenbar/rev/Gospa.html

Det här inlägget postades i Fatima, Framtid, Jesus Kristus., Medjugoreje, Okategoriserade, SLiG. Bokmärk permalänken.