DET TVÅNGSMÄSSIGA EGOT OCH DEN BEFRIADE MÄNNISKAN

SundayCuaresmaIAno

Vem är människan? Den frågan rör hela vår existens och allt som sker i samhället. Samhället är en spegelbild om hur människan uppfattas. En frågan är då om hon är och bär ett mål eller om hon endast är ett medel och inte mer värt än ett djur som en biologisk varelse.

Människan skiljer sig från djuren som följer en instinkt och uppfyller ett ändamål. Människan kan välja väg och skapa nytt. Hon bär på moral och ingår som medlem i samhället. En frihet med ansvar. Hon bär på ett ursprung med en själ med hennes person. Men vad händer??? Hon kränks i våld och orätt. En sekularisering som gör uppror mot allt.

Carl Ljung är en schweizisk psykiater, psykolog, författare, idéhistoriker och mystiker. Jung har efterlämnat efter sig en rik samling publikationer som ofta exemplifierar psykologiska teorier gav en förklaring till egot. Psykologi betyder  läran om själen för psyche är ett grekiskt ord som betyder själ.

Men som vi alla vet så existerar inte någon själ inom den moderna psykologin och inte heller någon gud eller något gudomligt — istället så existerar det världsliga och det personliga egot.

Egot är vår identifikation med våra tankar, känslor, åsikter, mentala föreställningar, förhållningssätt osv. Detta resulterar i att egot ger oss en förvrängd bild av verkligheten, en mental illusion.

Egot är en reflektion av självet. Egot gör tre saker jämt och ständigt, den söker tvångsmässig bekräftelse, har ett tvångsmässigt behov av att kontrollera, har ett tvångsmässigt behov av att döma och försvara och har tvångsmässiga osanna förväntningar. Egot tror att den är sig själv, det vill säga människan själv.

Man blir fri från egots grepp och når inre frid och frånvaro av rädsla, genom att avidentifiera sina tankeprocesser och känslor från sig själv. Människan är inte sina tankar, utan människan är den medvetenheten om att dessa tankar finns i människan själv. Man börjar sitt frigörande från egot när man börjar ifrågasätta och uppmärksamma den inre röst som man har i sitt huvud. Dock kommer egot alltid att vara en del av människan. Hur starkt egot är speglas av hur mycket rösten i huvudet styr människan i hennes handlingar och val”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ego

Betraktar vi den mänskliga historien så blir det egot i den mänskliga historien som beskrivs, där egot är bundet till den fysiska människan. Det fria egot driver människan till slaveri under dess begär.

Den moderna psykologin har t.o.m.  blivit en affärsverksamhet där medicinering är den stora inkomstkällan. Läkemedelsindustrin är inte i första hand avsett för sjukvården utan som en investeringsverksamhet där den mänskliga kroppen utgör en marknad.

Genom droger och andra missbruk dövas plågan, fattigdom eller lidanden. Eller att livnära sig på andras bekostnad. Denna väg i egoläran blir ateistisk, egoistisk och materialistisk som format den materiella världsutvecklingen.

Denna väg uppstod när människan föll. Det onda var innan okänt. Helt oskyldig.

Kunskapens träd på gott och ont öppnade ögonen. Hon gjorde sig själv till en självgud att på eget bevåg välja mellan gott och ont. Förnuftet blev sanningen källa. Rationalism är en reducerad verklighet i mekanik och pengar. Liv utan Gud.

Sjukdom kom. Döden kom. Krigen kom. En makt att härska med vapen, politik och pengar. Men en större makt finns som skapat allt. Gud återlöste världen på Korset. Kristus uppstod från det döda

Korset i den kristna historien visar den gamla människans och egots död. En offerdöd som öppnar en port efter kroppslig död. En födelse av själen för ett nytt liv i överflöd.  Ljuset bakom Korset visar ett riket i Ljus för alla evighet. Ett ljus i fullkomlig kärlek.

En som till det yttre var likt en människa med en Gudomlig natur banade vägen på jorden.

Vandrade vägen som varit fördold för många. En uppenbarade sanning.  Miljoner lögner finns. En är sanningen. Ordet är människornas ljus. Jesus som Människosonen offrade sig för att befria människan för den som tror. Den förlorade världen återlöstes. Han är den som älskar oss allramest.

Hon är född på jorden med en själ som en skapande människan att efterlikna sin Skapare. Genom Logos, Ordet i begynnelsen, har allting har blivit till.

Allt liv, all kunskap, alla lagar och all makt med universums hela inneboende ordning är Logos som har till slut inkarnerats på jorden, det vill säga blivit människa (“kött”) i Kristus.

Sänd av Fadern i himlen och tog sin boning i en jungfru som är Maria Guds moder. Alla makt är samlad i Kristus över allting. Alla välden, krafter och riken. Gud kan skapa vad han vill.

Människans och livets mening är så mycket mer än livet på jorden. Människan äger ett mål och ett arv bortom jordelivet. Alla får emellertid  bära sitt kors. En väg till seger. Den sanna vägen att förkunna evangeliet med sitt eget liv.

Korset är symbolen där egot i köttet upphör, där dödens makt och materian besegras. En själslig förlossning och befrielse. Hon uppstår i ande i en ny förhärligad kropp i ljus.

Allt sker genom Korset. Guds försoning mellan Himmel och jord. Kristus blev konungen för allt. En förening med Gud. Allt blir ett. Hans återkomst är utlovad. Himlens tecken visar sig . Vi alla ska i en stund uppleva oss själva i Guds ögon i en rening.

Det övergripande budskapet är Kärlek. Gud är kärlek. Vi skall älska vår Gud av hela vårt hjärta, förstånd, själ och kraft. Vi skall älska vår nästa som oss själva. (Matt. 22:34–39)

 

Det här inlägget postades i Egot, Jesus Kristus.. Bokmärk permalänken.