VÄSTMEDIERS MÖRKLÄGGNING AV ARABVÅRENS OCH SYRIENKRISENS VERKLIGA ORSAK

FlyktSyrien
Folk förs bakom ljuset. Den makropolitiska agendan är fördold. Folkförflyttningen är planerad. Kriser konstrueras till förändring. Getingbon har installerats. Priset innehåller humanitära katastrofer. Målet göms i FN.s Agenda 2030 artikel 25.  Medier förskingrar sanningen.Vi lever i en informationsbubbla om det verkliga skeendet.

Västpolitisk liberalism håller medborgare i schack i en förkrympt individpolitik. Konsten i makropolitiken är att tala om fred och demokrati och samtidigt driva krig. Två olika finansmakter driver den global vägen. En väg går via de stora företagen och det militära etablissemanget i väst. En annan via bankväsendet för global täckning. Ett prototypbygge är EU. En annan är Kina i en förening av kapitalism och kommunism.

Politiska ledare talar då om nödvändiga lösningar. År 2014  konstaterar  Obama “vi måste … [fortsätta] den politiska lösningen som krävs för att lösa Syriens krisen en gång för alla.”

Tanken om en omställning av Syrien och länder i Mellanöstern sträcker sig till tiden efter Sovjetunionens fall 1991. Det gäller även en omställning av hela Europa. Allt till en bankförtjänst. Människor och kapital byter plats i ny ordning. Kapitalets rätt och frihet över folk och nationer.

I ett tal  2007 berättar general Wesley Clark om ett samtal han hade med då dåvarande statssekreterare och försvarsminister Paul Wolfowitz 1991 om Operation Desert Storm. Han är centralfigur Project for New American Century (PNAC) att destabilisera världen.

Han citerar Wolfowitz som säger

 • “en sak som vi lärt oss är att vi kan använda vår militära styrkor i Mellanöstern. Sovjet (Ryssland)  kommer inte att stoppa oss, och vi får cirka 5 eller 10 år att städa upp de gamla sovjetiska klientregimer, Syrien, Iran, Irak, innan nästa stora supermakt kommer på att utmana oss. “

I samma tal, Clark berättar en annan samtal han hade 6 veckor efter 9/11 med en officer i Joint Chiefs of Staff. Officeren Han citerade hänvisade till en sekretessbelagd PM mottagits från försvarsminister kontor som uppgav att det var USA: s politik att angripa och förstöra de regeringar 7 olika länder under de kommande 5 åren, med början med Irak, sedan Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan, och slog till med Iran.

Al Qaida är till sitt ursprung en terrorgrupp framutsprungen ur kriget Afghanistan för att bekämpa Sovjetinvasionen i Afghanistan 1979-1984.

Sommaren 1979 erövrade Hafizullah Amin makten som nu var ledaren för Afghanistans kommunistparti. De nya makthavarna hade emellertid stora problem med att bekämpa motståndet.

Den 27 december 1979 invaderade sovjetiska styrkor landet. Några dagar innan hade Spetsnaz-trupper (sovjetiska elittrupper) tagit kontrollen över regeringsbyggnader med mera i Kabul och president Amin mördades. Parchamisten Babrak Karmal insattes som ny president.

Presidenten Jimmy Carter förklarade omedelbart att invasionen äventyrade vitala amerikanska intressen eftersom Persiska vikens områden ”hotas nu av sovjetiska trupper i Afghanistan. Men Carters offentliga upprördhet över ryska interventionen i Afghanistan var dubbelt falskt.

Invasion var önskad. Afghanistan hade under 1800-talet varit en buffert mellan de ryska och brittiska imperierna i det som kallat ”The Great Game” om oljan i Euroasien, världens största och rikaste oljefyndighet.

I februari 1980 rapporterade Washington Post att mujahidin uppenbarligen hade vapen som kommer från den amerikanska regeringen. Målet för insatsen var att åstadkomma för Sovjet i ett lång och kostsam krig som syftar till att dränera deras resurser, precis som Vietnam hade förblött USA. Detta anger president Carters nationella säkerhetsrådgivare Zbigniew Brezinski:

”Vi ska inte tvinga ryssarna att ingripa, men vi ska medvetet öka sannolikheten att de skulle göra detta. ”

Fd. CIA-chefen Robert Gates har skrivit i sina memoarer att stödet till rebellerna inleddes redan i juni 1979. Så det var förberett i konfliktplan. Läger byggs upp för en radikalisering i den extrema läran i wahhabism. “Död åt otrogna”.

Arabvåren – en explosion i våld

Allt detta har skett igen under det som blev Arabvåren. Nya grupper bildas på olika fronter. En eldhärd finns bland rivaler i sunni och shia, där alla är otrogna inför varandra. Schismer och revolter underblåses. En lösning där Syriens fossila tillgångar kommer under västs och Saudi Arabiens kontroll.

Arabiska våren var en serie av politiska protestyttringar i arabländer i Nordafrika och på Arabiska halvön som inleddes 2010, med krav på bland annat regeringsavgångar, regimbyten och demokratiska reformer. En agenda att underminera nationalstater till gagna för transnationella oligarker och banker.

Extremläror och främlingshat sprids till höger och vänster. Operation Gladio inom Nato verkar i såväl öst som väst. Målet är att riva regimer som motsäger världs Även Ukraina finns med att söndra. Här med krafter fascism till höger.

Proteströrelsen i den arabiska världen ville förändra styrelsesättet och förbättra människorättssituationen. Sedan vintern 2011 spred sig upproret från land till land med olika resultat. Detta gäller även Europas folk.

Demonstrationerna spred sig till Algeriet, Egypten, Bahrain, Libyen, Jemen och Syrien i allt större utsträckning. Mindre eller relaterade demonstrationer förekom även i Marocko, Mauretanien, Saudiarabien, Oman, Irak, Kuwait, Jordanien, Djibouti, Somalia, Sudan, och Västsahara.

Den första fasen av planen utspelar sig i Irak, där amerikanerna uppnådde ett dubbelt syfte. De förstörde en kraftfull arabiska armén och antänder ett inbördeskrig, driva in en kil mellan sunni och shia, Västs inblandning bröt också Sudan på mitten. En ny stat kläcks med en fientlig ny stat i söder från den arabiska och muslimska fästen i norr.

Fas två kom med västerländsk finansiering av revolutionära rörelser som består av internetaktivister, icke-statliga organisationer och omrörare i människorättigheter vars uppviglande stimulerade den arabiska våren.

RebellerLibyenI Libyen bombar Natoplan en annan arabiska armén. Västerländska arméer matas med konkurrerande milisstyrkor som har delat upp det som var kvar av den libyska staten och ta kontroll över den självständiga centralbanken

Planen för Syrien var annorlunda, men lika förödande. Västmakterna uppmuntrade sitt folk att revoltera, men i stället för att främja seger över regimen de har droppmatade oppositionen med bara tillräckligt ammunition för att upprätthålla ett ohyggligt  inbördeskrig.

Resultatet har varit förstörelsen av ännu en arabisk armé, skapandet av en förlamande humanitär katastrof, fördjupning av sekteristiska schismer och urtagning av ett annat arabland.

GasvapenMänskliga rättigheter kränks på det mest groteska sätt med gasattacker. Kemiska stridsmedel används. Barn dödas.  USA vill vedergälla och ser att det finns bevis att Assad-regimen utfört dådet. Men vapen för gasattacker finns bland rebeller. Vem utrustar?

Den amerikanske aktivisten Edward Snowden har som publicerat många hemligstämplade dokument att det har funnits ett samarbete mellan underrättelsetjänsterna i USA, Storbritannien och Israel. Syftet har varit att skapa en terrororganisation som skulle locka extremister från hela världen på ett gemensamt ställe som man kallat för ”getingbo”.

Kriget i Syrien

VEMARVEMKonflikten Syrien  inleddes med de första lokala missnöjesyttringarna i januari 2011, vilka i mitten av mars växte till organiserade landsomfattande protester. Protesterna gällde till en början krav på demokratisering, stopp på den utbredda korruptionen, respekt för de mänskliga rättigheterna och ett slut på Assadregimens 40-åriga envälde.

Kristna grupper runt om i Syrien har utsatts för repressalier från oppositionsgrupper för sitt massiva stöd för regimen. De som kan flyr över gränserna till Turkiet, Libanon eller Jordanien, och de säger sig vara rädda för att de aldrig kommer att kunna återvända.

Om Bashar al-Assad störtas och islamister tar makten, då är de kristnas framtid i Syren svår.

Den demokratiska processen förstördes genom att väpnade rebeller startade terrordåd.

Den möttes även med omfattande våld av polis, säkerhetsstyrkor och militär. Under konfliktens gång växte inblandningen från utländska intressegrupper och Syrien såg ett inflöde av pengar och vapen från utlandet.

Syriska rebeller har nu rapporterat att de har  utbildats av USA, Turkiet och Jordanien i Safawi enligt en jordansk källa.

I liten skala kommer demonstrationer mot regeringen i Syrien i början av 2011 . Den verkliga oron började i mitten av mars då sammanstötningar mellan demonstranter och polis inträffat i den sydliga staden Daraa.

Från denna punkt började konflikten att trappas upp. Rapporter i media i väst blev översvämmad med nyheten om Assads våldsamma ingripandet av demonstranter.

Den syriska regeringen inte på något sätt motiverat för våldsamt förtryck av fredliga demonstrationer med brutala militära tillslag, men lite uppmärksamhet ägnades åt det faktum att vid denna tidpunkt demonstranterna hade också varit beväpnad, och hade angripa säkerhetsstyrkor, eller det faktum att betydande regerings demonstrationer förekom också.

I Daraa, började oroligheterna när demonstranter förstörde regeringsbyggnader som föranledde ett svar från regeringen. [2] Det bör dock noteras att de som protesterar i Daraa till stor del motiveras av genuin önskan för förändring och i opposition till maktmissbruk, ungefär som våra egna ockupera och svart Bor Matter rörelser i västvärlden, och mod som dessa individer att visa i ett tillstånd där göra så innebar hårda och brutala repression förtjänar att hedras och lovordas. Men möjligheten till utländsk inblandning hotade att utnyttja oron och tillskansa befolkningens svårigheter för utländska intressen, för att använda syrierna blod, svett och tårar för att uppnå sina egna egennyttiga geopolitiska mål. Så samtidigt inför regeringens förtryck annan mer skrämmande utmaning inför de lokala demonstranter som väl.

 De två Världsfurstarna

london_cityTvå giganter verkar i makroekonomin. En söker det globala bankväldet i världen och går mot öster. Idag kan 165 centralbanker kontrolleras genom Bank for International Settlements i Basel samt finansväldet i City of England.

Familjens Rothschilds rötter sträcker sig till 1700-talets Bayern. De tillhör ett folk av icke-judar en grupp som kallas Khazarier i Ryssland runt Kaspiska havet som inte har något att göra med det judiska folket som tågade ut från Egypten.

Ursprungligen kom de från Asien och upprättade ett rike i Ryssland och byggdes sin tro på en vanställd judendom om ett materiella världsvälde. De kom att behärska vanställda former för mänsklighetens ekonomi.

Rothschilds familjen eftersträvan var att kontrollera ekonomin i de olika monarkierna i Europa

”Skänk mig mig kontrollen över nationens valuta, och jag bryr mig inte vem som stiftar dess lagar” – Baron M.A. Rothschild, 1912

De sista fria centralbankerna som fanns år 2000 är

 1. Afghanistan (krig)
 2. Irak (krig)
 3. Sudan (krig)
 4. Libyen (krig)
 5. Syrien (krig)Iran (listad)
 6. Kuba (normalisering)
 7. Nordkorea (listad)

RoundtabelrodVäldiga nätverk är uppbyggda som verkar transnationellt. Den stora globala tankesmedjan är Round Table Group från 1891 med många tentakler in i de politiska och ekonomiska systemen. Rikedomar uppbyggda på skuldekonomier, drog- och vapenhandel, finansiering av revolutioner och krig, och kontroll över medier och politiken:

 • Bilderberg  (1954), bereder väg för EU och nytt valutasystem och inledningen till Arabvåren
 • Club of Rome (1968), som är en global tankesmedja som engagerad internationella politiska frågor och tillväxtens gränser för jorden.
 • Trilaterala kommissionen (1973) på initiativ av David Rockefeller, som var ordförande i Council on Foreign Relations vid det tillfället för att främja närmare samarbete mellan USA, Europa och Japan. De ansåg att  kontrollen över  olja i Euroasien styr världen dvs området i Mellersta Östern och Kaspiska havet. En strateg var Zbigniew Brzezinski
 • Council on Foreign Relations (1921) för en angloamerikansk världsordning. Organisationens medlemmar utgörs av ledare från finansvärlden, industrin, militären, den vetenskapliga världen samt politiken. Några av de mest kända medlemmarna är George W. Bush, Bill Clinton, Alan Greenspan, Condoleeza Rice, Henry Paulson, George Soros samt David Rockefeller.
 • FN, 25 okt 1945

För detta syfte skulle samhällets sociala natur och sammanhållning förstöras och konverteras till det ekonomiska styret Det gäller även kärnfamiljens liv.

En socioliberalism med en luciferisk värdegrund med en individpolitik att pervertera samhället ungdom, familj och gemensamhetsansvar. Nationens gränser öppnas för ”Open Society”. Flykten sponsras. Här finns en banbrytande ledare som är George Soros. Agent for Rothshilds bankartell Inter Alpha Group som söndrade EU:s valutasystem och väg till euro

George Soros, som låg bakom valutaspekulationerna mot den svenska kronan på 1990-talet, har också anklagats för att finansiera den illegala invandringen till EU. Bland annat har Soros vänsterliberala så kallade icke-statliga organisationer, NGO:er, verkat för att Ungern ska öppna gränsen för fri invandring. Dessutom har Soros sponsrat en handbok för illegal immigration till EU. George Soros har i en debattartikel föreslagit att varje EU-land ska betala 15.000 EUR för varje immigrant årligen och att staterna ska ta lån för att finansiera detta:

”Adekvat finansiering är avgörande. EU bör avsätta 15.000 EUR per asylsökande för de första två åren för att täcka kostnaderna för bostäder, hälsovård och utbildning – och för att göra flyktingarna mer attraktiva för medlemsstaterna. EU kan finansiera detta mottagande genom att emittera långa obligationer med hjälp av sin till stor del outnyttjade AAA-klassade lånekapacitet, som även kommer att ge en berättigad finanspolitisk stimulans av den europeiska ekonomin.

EU skulle årligen behöva avsätta minst 8-10 miljarder EUR till gränsstaterna, med tillskott från USA och resten av världen. Dessa fonder skulle kunna läggas till de långfristiga obligationerna för att stödja asylsökande i Europa.”

Vad George Soros föreslog är i praktiken att EU och dess medlemsstater ska öka upplåningen från finansiella institutioner, som Soros själv har ägarintressen i. EU:s befolkningar kommer alltså att skuldsättas och de finansiella institutionerna kommer att tjäna pengar på räntan. Ett tecken på detta system är att Magdalena Andersson hösten 2015 lånade 11 miljarder SEK enbart för att finansiera asylmottagandet.

Vidare har George Soros grundat universitetet Central European University i Budapest 1991; sedan dess har han sponsrat det med 880 miljoner dollar. Detta universitet har blivit något av ett epicentrum för normkritiska genusstudier i Östeuropa. Lärosätets amerikanske rektor John Schattuck har exempelvis skrivit flera debattartiklar där han förespråkar en kraftigt ökad asylinvandring till Ungern.

Som om det inte räckte med allt detta har FN börjat planera för Agenda 2030. Enligt artikel 45 åläggs de nationella parlamenten att genom lagstiftning verka för ”en effektiv implementering av våra åtaganden”. De nationella regeringarna kommer med andra ord att vara direkt underställda FN i fortsättningen. Detta framgår även av artikel 47 som deklarerar att de nationella regeringarna bär ansvaret för genomförandet av Agenda 2030, medan övervakningen skall utövas av FN:s generalförsamling genom ”The High Level Political Forum” och ”The Economic and Social Council”.

Vidare deklarerar artikel 25 att länderna skall stå för livslång omsorg av alla – oberoende av kön, ålder, etnicitet, handikapp, migrationsstatus, ålder, etc – för att bli likvärdiga medborgare. Immigrationen avhandlas också i artikel 29 som stipulerar att ”vi” erkänner det positiva inslaget av migranter för ett hållbart och utvecklande samhälle. Sammantaget innebär artiklarna 25 och 29 att ”vi” är skyldiga att ta emot ett obegränsat antal flyktingar och dela vår levnadsstandard med dessa på lika villkor.

Världen behöver då kontrolleras globalt genom att slutligen upprätta en ekonomisk världsregering, som inledningsvis skall verka på federal nivå , i ett senare skede genom upphäver av alla nationsgränser. Visserligen i stora kostnader nationalstaterna får bära  genom låna från  finansfamiljerna.

Global Challenges Foundation som öppet deklarerar att de vill ersätta de demokratiska nationerna samt FN:s organisationer med ”world governance”, det vill säga en världsregering.

figueres021015Kina äger  möjligheten genomföra en politik eftersom dess politiska system undviker några av de lagstiftnings hinder ses i länder, däribland USA, säger Christiana Figueres, som är ansvarig för att styra mer än 190-medlemsstater i en FN-ledda initiativet att utarbeta ett internationellt fördrag för att bekämpa den globala uppvärmningen.

Nyckelpolitiken, reformer och möten beslutas vid plenum, eller mötet i det styrande kommunistpartiets mer än 200 man starka centralkommitté. De nationella folkkongressen, Kinas kammare lagstiftaren, verkställer till stor del beslut som fattas av partiet och andra verkställande organ.

Den politiska klyftan i den amerikanska kongressen har avtagit ansträngningar att passera klimatlagstiftning och är “mycket skadligt” i kampen mot den globala uppvärmningen, säger hon.

rockefeller_01Den andra giganten är David Rockefeller som med stort inflytande över Wall Street, läkemedelsindustrin och det militära industrikomplexet.  Han är en av världens rikaste personer och har lett företag som Standard Oil och Chase Manhattan Bank.

David Rockefeller har även haft nära politiska kontakter med Henry Kissinger och varenda amerikansk president sedan Eisenhower. Han gav sitt stöd Barack Obama.

Rockefeller skriver i sin bok Memoirs:

”Vissa tror till och med att vi är en del i en hemlig sammansvärjning som arbetar mot USA:s bästa, genom att karaktärisera mig och min familj som ’internationalister’ och för att konspirera med andra över hela världen i syfte att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur – en värld om du så vill. Om detta är anklagelserna, då är jag skyldig, och stolt över det.”

Den Nya Världsordningen är en utopi där nationalstaterna har lösts upp och ersatts av en världsregering.

Det största hindret för den Nya Världsordningen och dess fria rörlighet är starka nationalstater som därmed motarbetas av dessa sällskap. Det bekräftas av Bilderberggruppen som starkt tar avstånd från nationalism – eftersom det motverkar frihandel och fri migration – och de uppmanar delegaterna att motverka nationella strömningar i sina respektive länder.

Det sägs att Henry Kissinger ska ha skällt ut Tony Blair som en liten skolpojke på ett Bilderbergmöte när Blair misslyckades med att införa euron i Storbritannien på grund av ett ”nationalistiskt uppsving”.

Detta har nu stött på patrull 2017. Brexit och valet på Trump petar på en medial bluff att förvrida faktiska omständigheter.

En konflikt i USA och här råder på många plan mellan folket och staten. Konflikten mellan folket etablissamanget och medier. Mellan partier. Vad Trump står vet vi inte än. Spricker världsbubblan????

The West Created & Perpetuates The Syrian Civil War

Det här inlägget postades i Informationskriget. Bokmärk permalänken.