ELITENS KOLLEKTIVISM, FINANSFAMILJERNA, ORDENSBRÖDERNA, FILANTROPERNA OCH FASCISMENS VÄRLDSBYGGARE

jacob-rothschild-david-rockefeller-charlie-roseVarför ser världen ut som den gör? Varifrån kommer all list och lögn som förvrängt vår tid. Många försöker förstå vårt tillstånd i ett vänster- och högerperspektiv.

Men historiens tyranni är mycket större och längre än detta Det finns en gömd historia som angriper rätt, frihet och fred, och vår existens. Världen destabiliseras av krig  och av en samhällsfientlig  politik, ekonomi och normer för en ny värld. Vi ser dess mönster och verk på många sätt genom historiens vindslag. Rötterna är verkligen urgamla.

Det finns två nivåer i den amerikanska  politisk processen som måste förstås vid en analys av amerikanska valkampanjer. Ett rum i det offentliga. Ett annat utanför det offentliga. I det fördolda. Detta upprepar sig.

Den första nivån får den stora uppmärksamheten i media och akademiska skrifter. Detta är den som är välbekant för världen med politiska ledare, partieliten, reklambyråer och marknadsföringsorgan av en kandidat inför väljarna.  Det är då ofta karnevalsliknande stämningar runt omkring bland gräsrötternas kampanjer.

Den andra nivån är mycket mindre rapporterad, mer fördolt, eftersom det sker bakom kulisserna, som är faktiskt viktigare än den första.

Det som sker återger en härskande klass och ett etablissemang i den amerikanska politiken. Denna term hänvisar till det sätt på vilket en överklass kan styra den politiska processen och världen i sig.

Denna nivå omfattar världen i stor skala en insamling av medel från den rika överklassen medlemmar. Här finns kampanjgrupp grupper att gynna kandidater eller manipulera nyheter till omvärlden. Här finn de exklusiva privata klubbar eller de slutna ordersällskapen.

Det finns genom detta en tredje nivå än mindre omtalad på makronivå. Så subversiv,  så brutal och så tabubelagd. Att omtala detta bemöts med den största förnekelsen och är fördolt i medier.  Det bemöts med löje. Ändå sker allt. Det finns ett etablissemang och historia i djupast list.  Ett så blodigt och brutalt som väcker en sådan avsky, fruktan och rädsla.

Ordenssällskap eller ordenssamfund med rötter i en luciferisk lära ur en mångtusenåriga kulter och ockultism som idag efterapar kristna kyrkans ceremonier men är dessa raka motsats. Väg till laglöshet, orättfärd och blodsdåd. Jordens maffia som den mest kriminella verksamhet som någonsin funnits.

Den skyddande amuletten

Den skyddande amuletten

Allt leder till Gamla Testamentets tid, en förkristlig hedendom och en kabbalistisk ordning. Det leder till Babyloniens kultur enligt den babyloniska världsbilden och till astrologin om 36 kosmiska gudar.

Varje “gud” bar på ett tal i sin betydelse istället för ett namn.  Solen = 1 var den allra högsta och viktigaste.  Månen = 2 … Summan av dessa kosmiska gudstalen i en matris  1 till 36 blir 666. Allt formades till en “skyddande” amulett som en 6 x 6 matris.

Talsumman för varje rad och kolumn 111. – 6 x 111 = 666 Talet för Antikrist. Den högste av alla gudar. Högmodets tal. Tiden blommar

Deras stora motståndare är Kristus, Kristendomen och Kyrkan, och de vill förstöra den mänskliga själens eviga framtid. De förnekar Gud som skaparen av himlen, oss och jorden som vår boningsplats för och med varandra. De förnekar livets Herre, som kom till jorden som människa med sanningen och dog på Korset för vår räddning.  En port till evigheten. Vårt sanna hem. All makt finns i Kristus. Endast Kristus kan ta oss ur dödens grepp.

Men dessa söker endast en ny värld där de blir “gudar”. All orättfärd skall svepas bort i snar tid. Gud talar i nutid som den 8 febr 1995. Löftet gäller vår livstid.

” … hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud; vänd om till Honom och Jag skall rädda Dig.
Ära alltid Mitt Namn.”

Hela vår nutid är kampen mellan sanning och lögn. Gott och ont. Postmodernism gör sant till falskt. Gott till ont. De kallas sig ljusets tjänare och är de upplysta-

“Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar” (2.Kor:11:14-15)

Deras förfäder var en gång ett folk öster ifrån som är de sumeriska-Khazarerna. Bakom finns kulturen om Baal, en satanism.

De konverterade till en ny form av judendom, den Babylonisk judendom kallad Talmud Bavli men den har inget att göra med det judiska folkets Talmud Yerushalmi.

https://memra.me/2013/11/24/mishna-talmud-och-jesus/

Detta asiatiska släkte fick fly. En tid i Ryssland. Senare under 1000-talet en flykt från Ryssland.

Khazarien

Dessa icke-judar tog boning i många länder i Europa och når USA under 1700-talet.  Dessa ansåg sig vara av kunglig och blåblodig ätt ur forntiden  som de vill återupprätta.

Kazarerna, hunner, magyar och andra folk i slaviska länder härstammar från sumererna i Mesopotamien. Den spred en sådd av en rasistisk nationell identitet.

Andra tog upp den hemliga läran som kom ur faraonernas Egypten.  Via korstågen utvecklades ordern för Tempelriddare. De flydde under 1300-talet och tog boning i ett skrå av fria murare för att bli världsbyggare. De kom att behärska bankväsendet. Vi har  sett den i nazismen och fascismen en väg att konvertera nationer till den förkristlig hedendomen. Symboler hämtas just hämtade från forntidens Egypten

wilsonquoteOffentligt visar de upp en sida där välgörenhet och samhällsutveckling står i fokus och bygger sina organisationer på ett gradsystem med vattentäta skott där de som tillhör de lägre graderna inte vet vad de som tillhör de högre graderna sysslar med. På så vis är det ett förhållandevis litet antal människor som känner till den verkliga agendan och som har insyn i verksamheten.

De laglösa har kunnat arbeta och arbetar ostört i hemliga organisationer  nätverka  där allmänheten inte välkomnas.

Denna finanselit i den anglo-ameriakanska världen benämner sig vara gnostiker, filantroper och människovänner men utgör en skara som tillhör neo-facsismen. En dubbelvärld i svart och vitt. Förändringar har skett genom konfliktplanering och skapade kriser utan att de blir lösta. Kalla kriget innehåller detta som rider på kris och kaos.

Det kunde ske efter VK II.

Dessa sionistiska judar hävdar falskt  att vara ättlingar till de bibliska Israels folk. Sionimismen har inget att göra  med den äkta judendom hos Israels folk. Under 1800-talet kon den som en politisk nationalism för att bereda plats för en stat för de khazariska judarna.

Sionism har inte heller något med antisemitism att göra utan tvärtom maskera sig sig i en fasad av att vara “judar”, vilka de inte är, och driva fram en världspolitik som fogar sig efter sionism. När de anklagas är försvaret antisemitism och rasism. Vi ser detta idag i amerikansk världspolitik. CIA driver en sionistisk politik

Den nya världsordningen härstammar från sumererna i Mesopotamien och är så flera tusen år gammal.

De bygger upp organisationer genom årtusendena och kallade sig för det babyloniska Broderskapet. De kombinerade senare detta med hemliga atlantiska skolor i Europa som under 1700-talet blev frimurarna. De är så förfäderna till frimureri.

De utvecklade så småningom ett nytt språk som jiddisch eftersom de inte talar hebreiska. Det utvandra väster ut når Europa och USA. Den sionistiska influensen kommer att dominera.

En av sionistiska strategerna finns i Trilaterala Kommisionen som är Zbigniew Brzezinski uttrycker:

”Om du är nazist eller jihadist spelar ingen roll, bara du bekämpar Ryssland”.

Några av dessa invandrare som kom, gick under namnet Bauer, idag känd som familjen Rothschild. Mayer Amschel Bauer (1743-1812) född i Frankfurt-am-the-Main i Tyskland, kom att grunda det internationella bankirvälde med säte i Frankfurt, Tyskland.

Uppbyggt på list utan dess like. Rothshild byggde upp ett nätverk av tankesmedjor med aristokratin, kungligheter, politiker och en intellektuell kulturelit samt i föreningen bankvärlden att vara de upplysta för världens framtiden – illuminati.

Illuminaterna lanserade sin plan för omstörtandet av alla religioner, regeringar och familjeband, den 1 maj 1776 (arbeternas dag)  med målet att upprätta Novus Ordo Seclorum, en ny världsordning eller världsregering. Samma år grundas USA.

Ett avslöjande finns. Genom ett polisingripande finn dessa noggrant dokumenterade bevis publicerade i en vitbok av den bayerska regeringen 1787. Denna vitbok sändes till regeringarna i England, Tyskland, Österrike, Frankrike, Ryssland och Polen.

Dokumenten visade att Illuminati planerade att åstadkomma en universell revolution vars avsikt var att ge dödsstöten åt samhället. Denna revolution skulle åstadkommas av de hemliga sällskapen. Vad man ville uppnå och som man idag är på väg att uppnå, var:

1. Avskaffande av alla regeringar.

2. Avskaffande av privat ägande.

3. Avskaffande av arvsrätten.

4. Avskaffande av patriotismen.

5. Avskaffande av alla religioner.

6. Avskaffande av familjen.

7. Skapande av en världsregering.

Genom att kontrollera kunskapen runt universitetens studenter skulle framtidens generationer duperas. De rätta skulle krönas med de viktiga samhällsposterna. Detta har även skett i Sverige. Chalmers är så  ett lärosäte med koppling  till svenskt frimureri.
yaleskull31

I USA är Yale en bas. Här rekryteras de rätta till samhällets topp i sällskapet Skull and Bones har sina rötter i den tysk filosofen, George Hegel dialektik och förändring om tes och antites för syntes. En kaoslära.

Nazisterna älskade Hegels filosofi och Hitler använde den, tillsammans med Nietzsche och andra, för att börja skapa sin “New World Order.”

Målet var en strävan för en total ekonomisk kontroll över jordens länder genom att bygga upp det  privatägt bankväldet med riksbanker för att skuldsätta nationer särskilt då med krig.

När Första världskriget pågick kunde den brittiska grenen av Rothschild låna pengar till den brittiska nationen. Den franska grenens lånade pengar till Frankrike och den tyska grenen lånade pengar till Tyskland.

Rothschilds Frankfurt blev också hemorten för EU:s Europeiska centralbanken 1998 och eurosystemet. Rothshild kontrollerar Europa genom en bankkartell som är Inter Alpha Group. Här ingår bl.a Nordea som kom till tack vare vår finanskrasch 1992.

En triumf är BIS är Centralbankernas centralbank med 165 centralbanker inkl Riksbanken och ECB. Endast en handfull fria banker finns kvar. Där finns krig eller listat för krig.
http://www.bis.org/cbanks.htm

BIS som bildades 1930 för att förhindra internationella kriser som 30-talskrisen (skapat i list av Wall Street).

Centralbanken  i USA, England, Frankrike, Belgien, Japan och även Sverige, kom överens kom att bilda en internationell centralbank. Ett privatreglerat organ i Basel med internationell immunitet och utan civil insyn. Hitler fick lån från BIS  för att rusta och betala igen med erövrat guld. Ett avslöjande som växte fram under VK II men inte till allmänheten.m

Rothschild namn härstammar från det tyska “Rotes-Schild” Betydelse (röd sköld tecken eller rött). Familjen ägde guldsmedsbutik och en pantbank. Utanför hängde den röda skylten med det röda hexagram. Mer känd som davidsstjärnan.

Väldet kunde styr världens ekonomi genom att öka eller minska produktionen av papperspengar, spekulation, skapa finanskriser, driva droghandel, vapenhandel med rebell- och terrorgrupper, iscensätta revolution, nationella krig och katastrofer.

Nästan 70 procent av de pengar som strömmat in Tyskland under 1930-talet kommer från investerare i USA. Henry Ford byggde bilar och lastbilar i hans tyska fabriker för Hitlers krigsinsatsen, samtidigt göra enorma förmögenheter hemma i Amerika. Hitler tilldelas Ford Tysklands Grand Cross för hans ansträngningar. IBM var liknande sätt involverad.

Bakom finns en långvarig utveckling genom det internationella nätverket och tankesmedjan Round Table Group från 1891.

Genom att skapandet av scenarios, som ekonomiska kriser och krig, skulle de tvinga fram en anglo-amerikansk agenda ekonomiskt och militär dominans över världen. David Rockefeller var styrelseordförande 1970-1985.

Gruppen skapade för detta mäktiga organisationer som  Council on Foreign Relations CFR (1921), Bilderbergruppen (1954), Club of Rome (1968) och Trilaterala kommissionen (1973) och FN (1948)

Här ingår David Rockefeller som med stort inflytande över Wall Street, läkemedelsindustrin och det militära industrikomplexet.  Han är en av världens rikaste personer och har lett företag som Standard Oil och Chase Manhattan Bank.

Rockefeller skriver i sin bok Memoirs:

”Vissa tror till och med att vi är en del i en hemlig sammansvärjning som arbetar mot USA:s bästa, genom att karaktärisera mig och min familj som ’internationalister’ och för att konspirera med andra över hela världen i syfte att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur – en värld om du så vill. Om detta är anklagelserna, då är jag skyldig, och stolt över det.”

Den Nya Världsordningen är en utopi där nationalstaterna har lösts upp och ersatts av en världsregering.

Det största hindret för den Nya Världsordningen och dess fria rörlighet är starka nationalstater som därmed motarbetas av dessa sällskap. Det bekräftas av Bilderberggruppen som starkt tar avstånd från nationalism – eftersom det motverkar frihandel och fri migration – och de uppmanar delegaterna att motverka nationella strömningar i sina respektive länder.

I filmen The Matrix skildras dubbelvärlden och västvärldens tillstånd. Världen som datahackern Thomas A. Anderson, alias Neo växt upp i är Matrix, en illusorisk simulerad verklighet – en kollektiv illusion, som förmedlas till en befolkning som sover, iklädda i sina groteska embryonala baljor.

Den kan skildras som en frihet som till slut fängslar. Uppfattningen kallas för liberalism. Motståndare lider av fobier av olika slag. En väg att upplösa nationalstater genom folkomflyttningar och förstörelse av kulturell sammanhållning i gemensamma värden.

I Matrix-världen existerar en sann dold verkligheten och en upplevd verklighet på helt olika plan. https://sv.wikipedia.org/wiki/Matrix

Ett propagandakrig har skett genom decennier genom medier, film och reklam för att förändra den mänskliga sammanhållningen, relationer, verklighetsuppfattningar och värdegrunder för en monetär fokus istället för den mänskliga.

Desinformationen har handlat om att avsiktligen förvränga, åsidosätta, skapa fruktan och hat eller rent av uppdikta information i syfte att vilseleda allmänheten.

En metod att blanda den verkliga och den imaginära världen. Förändringar har skett genom inbillade eller skapade kriser,  eller resa upp och stödja världsmotståndare som Lenin, Stalin, Hitler eller som ISIS, som bekämpas med allianser. Tal om fred, frihet och demokrati tillsammans med informella krig

Det kalla krigets historia bygger på Hegels filosofi om tes vs antites ger syntes. En konfliktplanering. Man löser här inte en kris. De rider på kriser till nästa kris.

Kapitalism år en pol i tes kontra kommunism som en anitpol och antites. Ur konflikten kommer syntes för världsbygget. Båda dessa ekonomiska system finns idag under en hatt i Kina efter 1989 och toppstyr folket. EU och Kina finns som prototyper

WallStreetBolsheviklillaRyska revolutionen 1917 är verk av finansmakten på Wall Street och Tyskland.

Trotsky och Lenin. Rockefeller, Schiff och bröderna Warburg anlitade Trotsky och Lenin våren 1917 för att skapa ett kaos i Ryssland, att stänga Ostfronten i VK I och på sikt erövra ryska tillgångar som olja och skuldsätta ett Sovjet genom lån i en industrialisering.

Revolution också en hämnd när Khazarien fördrevs på 1000-talet från Ryssland.

Elitens ledarsällskap framställer kaos så att kan maskera sina verk i det fördolda och säga att de arbetar för ljuset. Det gamla ska beredas väg för det nya genom den upplysta skaran. i Illuminati.

The_new_pearl_harborArabvåren 2011 innehåller vägen informella krig för lojala regimbyten. 911 öppnade Pandoras ask.

Först vägen för mer demokrati sedan ansluter sig rebeller från terrororganisationer som öppnar upp för terrordåd och den etnisk resningen av motståndare och kristna. Död åt alla otrogna. Viktiga markområden kan komma under nya ägare.

CIA har stått under sionistisk dominans och kunde falla tillbaka på strategen  Zbigniew Brzezinskis som var president Carters säkerhetsrådgivare under Sovjetinvasionen i Afghanistan 1979-1984. CIA opererar i hemlighet och lägger grunden till det det som blir al Qaida.

”Om du är nazist eller jihadist spelar ingen roll, bara du bekämpar Ryssland”.

Källa: Neo-fascism http://www.informationclearinghouse.info/article7553.htm

I Uppenbarelseboken kallas de Satans synagoga:

“Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga” (Upp. 3:9)

De äger alla banker (inklusive FED i USA som de tog över genom en kupp 1913), media, underhållningsindustrin med mera och gick i bräschen för skapandet av staten Israel (familjen Rothschild Balfourdeklarationen), som nästan alla kristna hyllar helt okritiskt då de menar att staten Israel är ett Guds verk.

Många vill inte förstå att den nuvarande staten Israel aldrig hade blivit till utan satanisters (stenrika bankirers) makt och pengar och utan Nazityskland och “förintelsen” som dessa stödde ekonomiskt i syfte att få världsopinionen positivt inställd till en egen framtida stat för “judar” (kabbalister, sionister) efter kriget.

Bibeln kallas i postmodernism en sagobok. Inget mer är fel i detta. Tiden larmar om mänsklighetens viktigaste .

Den 13 maj 2017 är det 100 år sedan Uppenbarelsen i Fatima sker mitt under brinnande krig.
http://uppenbar.info/uppenbar/rev/Fatima.html

Fatima förvarnade vad som skulle skulle om ingen förändring kom hos människorna för ett liv med Gud och inte leva utan Gud. Utan Gud kom olyckkorna som kom med kommunismen i Ryssland i november 1917 och Andra världskriget 1939 med Stalin och Hitler som Antikrists förlöpare.

Johannes Paulus II talade på Fatimas årsdag, den 13 maj 2000, då han saligförklarar Fatimabarnen Francisco och Jacinta tar påven upp den stora innebörden just i Fatima inför 600.000 människor:

“Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!” Påven varnar om drakens svans i Upp. 12:3 som är Fatimas fortsättning. Han talar till alla – inklusive prästerna. Vi är i den tid som Uppenbarelseboken anger. Det är det centrala budskapet.

“Fatima är en kallelse till omvändelse och en uppmaning att inte ha något att göra med “draken”, vars svans har svept bort en tredjedel av stjärnorna på himlen och ned på jorden.

Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek. Sin moderliga omsorg kom den välsignade Jungfru Maria till Fatima och bad oss att sluta förolämpa Gud, vår Herre, som redan är så förödmjukad. Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn. Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herdebarnen. “Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att det inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem.”

 

Det här inlägget postades i fascism, Finansens systemfel, Finanskapitalism, FN, Gamla Testamentet, Hedendom, Khazarien, Rockefeller, Rothshild, Trilaterala Kommisionen. Bokmärk permalänken.