GUD LEVER VERKLIGEN. ÄLSKAR I BARMHÄRTIGHET OCH SÄNDER NU KÄRLEKSBREVEN TILL MÄNSKLIGHETEN FÖR VÅR RÄDDNING.


Vår tid är en tid i tumult. Gott mot ont. Två motsatta krafter. Vem kan rädda?

Gud träder in i tiden talar till hela mänskligheten. Kom som du är. En fredskallelse till oss.

En räddningsaktion.

Väljer en person från ingenting till att bli 2000-talets apostel att skingra mörkret, det falska, laglösheten och egoismen och återföra oss till ett sant liv.
 
Ett liv med Gud och för vår seger. Ett evigt liv genom Kristi tro. Dödsmakten är besegrad. Det glöms bort. Utan Gud skulle allt falla. Allt skulle vara totalt meningslöst. Kyrkan skapades för att vara en ark för livet i vårt sanna hem,
 
Vassula Rydén är en 2 barnsmamma, fd fotomodell, konstnärinna och tennismästare reser idag världen sedan 90-talet och förmedlar Jesu budskap till människor, kyrkofamiljer, asiatiska andliga centra och naturfolk.
 
En ensam kvinna reser hon i över 25 år i en starkt patriarkaliska värld med de vitt skilda kulturerna. Idag finns budskapen i en bokvolym i mer än 1000 sidor.
 
Kan någon förutse tider??? Idag kan vi läsa i budskapen från 1985 till våra dagar och kan se vad som besannades
 
De förutsåg kommunismens fall 1988. Berlinmuren föll året senar1989. En total överraskning i världen. Ett sammanbrott i ledarskapet i politik och för säkerhetspolisen.
 
911 förutsågs 10 år innan, den 11 sept 1991.
 
Gud är den makt som besegrade dödsriket genom att uppstå. Hans makt är oövervinnlig. Jesus betyder den som räddar. Ser vad som sker. Varnar på den fortsatta vägen och lögnen som en rök som smyger sig in överallt
 
Budskapen sprider Guds kärlek till oss och vill rädda oss till livet efter det jordiska
 
Texten nedan visar dialogen mellan Jesus och Vassula. Ett samtal med frågor och svar. Svar med kunskaper bortom Vassulas kännedom. Svar med okända ord. Svar som bekräftar Bibeln.
 
Samtidigt med samtalet skriver Vassula ned vad som sägs En handstil för Jesu ord. En med Vassulas egen skrivstil. Allt sker på ett inre plan. Ett inre hörande. Ibland i inre visioner.
 
Detta gäller även tidigare budbärare i varje samtid som Jeremia.
 

Torsdag 15 juni kl. 19.00 kommer Vassula att tala i S:t Thomas Syrisk ortodoxa kyrka i Södertälje.

 
PS: Grafologer har granskat. De är från två olika personer.
 
J. A. Munier, en licensierad och högt erkänd grafolog, fick inget veta om vad saken gällde förutom att en person var en kvinna.
 
Tolkning av den stora handstilen dikterad av Jesus präglas av:
 
• Utomordentligt stark jordisk kraft
• En kontrollerad entusiasm med ett inslag av fröjd, t ex förefaller det finnas en källa till stort välbefinnande.
• Hon är uppfylld av en kraft bortom sitt normala själv.
• Hon är uppfylld med osynliga krafter på vilka hon reagerar med något slags ursprunglig anspråkslöshet medan det också finns förfinade element
• Hon känner tydligt den osynliga kraften och tar emot den på ett medvetet sätt.
• Hon är en förmedlare, ett överförings- eller förstärkningscentrum.
• Hon erfar en fridfull entusiasm, ett slags fullkomlighet.
• Hon känner sig närd av den osynliga kraften, som tycks vara oförstörbar.
• Skriften visar sig under alla omständigheter vara utifrån normala utgångspunkter något mycket ovanligt
• Hon är mycket flitig och hon är en läraktig elev.
 
Den lilla handstilen av Vassula säger:
 
• Hon är en person som lever ett självständigt liv
• Hon är inte mentalt sjuk.
•Hon har en intelligens över genomsnittet.
• Hon följer sin egen logik.
• Hon har kapacitet till att integrera sina upplevlser med den verklighet hon lever i
• Hennes uppträdande är ödmjukt och vänligt
• Hon har ett mål som hon arbetar för med stor hängivenhet
• Hon erfar inspiration från en andlig källa på en mycket hög nivå.
• Hennes liv är inspirerat av ett ideal som betyder mer för henne än allting annat.
Det här inlägget postades i Jesus Kristus., SLiG. Bokmärk permalänken.