100 ÅR SEDAN. KALLELSEN TILL FRED 1917 I FATIMA.

Än idag skenar krig. Idag den 13 maj firas uppenbarelsen i  Fatima i Portugal för 100 år sedan.

Första världskriget pågår 1917. Många dör i skyttegravar. Folk våndas över ett långvarigt krig. Påven Benedikt XV samlar många länder till bön för fred. Särskilt skulle man be: “Fredens Drottning, bed för oss”.

Fatima är en liten bergsby i Portugal. Där bodde 3 fattiga herdebarn. Lucia 9 år och hennes kusiner Francisco 7 år och Jacinta 6 år. De var barn som bad Rosenkransen. En kedja som räddar.
 
Det var barn fjärran från kunskap om världshändelser men de kommer att få vara med om en händelse som påverkar hela världen än idag och som har direkta kopplingar till en framtid omnämnd i Uppenbarelseboken 12.
 
Det gäller inte bara tid på jorden utan vår tid i evigheten. En tid i två möjligheter. En med Gud i evig tid. En utan. Änglar finns. Också helvetet, Barnen fick se helvetet.
 
De förmedlade vikten av förändring av våra liv. Rosenkransen är ett andligt vapen mot det onda.
 
Vi och världen skulle vända om bokstavligen. Världens väg leds av en gigantisk lögn. Satan finns och är lögnens Fader. Kriser och olyckor kommer genom detta.
 
Barnen kunde omöjligt känna till allt detta varken världshändelser eller det som särskilt gällde Ryssland.
 
Ryssland skulle räddas från en omstörtning som blev ryska revolutionen 1917 och kommunismen som skulle förfölja och döda många.
 
Länder skulle gå under. Ryssland skulle räddas om Kyrkan med påven invigde Ryssland till Nationernas och Kyrkans moder dvs till Guds moder Maria. Kyrkan skulle enas. En fred med Gud.
 
Om detta inte skedde skulle något än värre ske. Ett nytt världskrig skulle komma över världen. Ingen fred utan fred med Gud skaparen av oss.
 
Ett tecken skulle komma på himlen strax innan. Ett rött och väldigt norrsken kom 1938. Även Hitler såg det och våndades.
 
Barnen fick möta Maria som en ung strålande flicka den 13 maj och 6 månader framåt. Varje gång den 13:nde.
 
Barnen fick utstår mycket smälek, hot och förnedring. Omvärlden, medier, ateister och kyrkan kunde inte tro på vad de sa.
 
Barnen svarade med att den 13 okt kl 12 skulle Maria ge ett mirakel på himlen. 70 000 samlades i hällande regn. Ateisterna ville nu få tillfället att häckla för ett religiöst hysteri.
 
De fick se en silvervit sol dansa över himlen i zig-zag. Folkmassan blev skräckslagen och trodde att solen skulle sluka jorden när den störtade in mot jorden.
 
Ryska revolution kom den 8 nov 1917. Allt slog in. VK II kom. Inget är löst. Nya krig med terror kom.
 
Byn hetta Fatima märkligt nog. Ett namn som Muhammeds dotter bar. Europa var på väg att bli islamiserade under 800 år från år 666 då morerna intågade i Sicilien.
 
Fatima är så särskild plats. Visionen (Uppb 12:1-2) berättar om månskäran:
– “Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.”
 
Mycket är sagt om Fatima. Barnen berättar om det inte själva kan veta. De visste inte ens vad Ryssland. De trodde att det gällde en person. VK II kom som barnen sa. Solmiraklet kom på dagen och rätt klockslag.
 
De skildrade även en kommande händelse som återstår som den “tredje hemligheten”. Vi är i en tid med många uppror.
 

Fatima innehåller en freds- och frälsningsplan för världen. vad vill då Gud. Gud har i alla tider sökt vårt samarbete. Maria var hon som gjort detta.

 

PS Den tredje hemligheten är har varit föremål för många tydningar. Här finns en

http://www.fatima.org/thirdsecret/realthirdsecret.asp

Det här inlägget postades i Fatima. Bokmärk permalänken.