QATAR BYGGER SKANDINAVIENS STÖRSTA MOSKÉ I MALMÖ.

Den islamistiska diktaturen Qatar öppnade nyligen Skandinaviens största wahhabistiska/salafistiska moské i Malmö. Qatar har investerat drygt 30 miljoner kronor.

Wahhabismen är den ohyggliga lära vi sett i medier. Svenska politiker har själva öppnat dörren för våldsbenägna ideologier genom bygge av moskéer.

Qatar bygger moskéer i Europa för att sprida den fundamentalistiska variant av sunnitisk islam som härskar i det stenrika oljedömet på Arabiska halvön.
– Det pågår en dragkamp om muslimska själar, säger Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi.

Wahhabiterna själva föredrar att kalla sig ”salafiter” då de påstår att deras lära är grundad på salafs förståelse av islam. Ursprunglig kom den från Saudiarabien. Wahhabiternas sanna ansikte och verksamhet i praktiken har blivit en faktor i kampen mot den internationella terrorismen.

Det som utmärker salafismen är dess intolerans och sekterism. Dess syfte är ett världsomfattande Kalifat. De anser att de står för den autentiska tolkningen av islam. Andra inriktningar stämplas som kättersk. De är de otrogna. Då även även de kristna.

Men även inom den sunnitiska delen verkar rivaliteten mellan Saudiarabien och Qatar på senare år.  Båda staterna har wahabismen som statsreligion. De bokstavstrogna sunniter som vill återgå till profeten Muhammads “rena lära” kallas salafister.

Det finns våldsbejakande salafister, som jihadisterna i Islamiska staten. Men det finns också fredliga salafister, som visserligen är fundamentalister, men ändå medger en viss anpassning till det moderna livet.

Förberedelserna till den nya moskén har pågått sedan 2010 via Muslimska Brödraskapets (MB) avdelningar i Danmark och Sverige. Den blev tidigt uppmärksammad p g a kopplingarna mellan islamism och organiserad brottslighet i Malmö.

Muslimska Brödraskapet:s roll är att verka som ”fadder” åt dagens europeiska islamism. Vi har ett problem i Sverige att förhindra rekrytering till terrorism. Hur sker det? Varför byggs Moskéer runt om i världen. Varför ska kristna grunder ge vika, när kristna mördas och kyrkor bränns i flyktingländer? Flyktingvägen är framkallade genom krig. Varför sker de?

Den icke- muslimska svenska allmänheten får ofta veta att den är fördomsfull, har felaktig kunskap om islam eller att den är ”islamofobisk”. Däremot är aktivisterna som för fram anklagelserna i regel otydliga med exakt vad de menar att ”islam” är och vad de vill att ”islam” ska bidra med i det svenska samhället.

Vad är en religion? Religioner kan ses som olika svar på frågor om livets mening och mål och om moraliska krav och plikter mot medmänniskorna. Det existera en högre mening och makt med livet. Inte att förgöra liv.

“Vi är fria och oberoende”, säger eldsjälarna bakom projektet i Malmö.

Men investeringen är ett led i emiratets globala plan för att sprida sin salafistiska och extremt konservativa variant av islam. Islam är inte entydig. En konflikt har rått mellan olika grenar som sunni och shia sedan 600-talet efter Muhammeds död.

Efter den islamistiska revolutionen i Iran 1979 pågår en kamp om inflytande över världens muslimer mellan de två stormakterna – det shiamuslimska Iran och det sunnimuslimska Saudiarabien.

Baskonflikten är underblåst av för en destabilisering av Mellanöstern av Västmakter via Gulfmonarkierna. Bakom kulisserna finns ett geokriget och västkontrollen över bankväsendet. Det finns politisk och ekonomisk makt som stöder internationella våldsverkande läror.

Afghanistan och Pakistan blev under Sovjetinvasionen 1979-1984  terrorskolor och CIA pumpade in vapen för att piska fram konflikten . Idag säger väst att vi nu måste bekämpa terrorn i världen, som USA och allierade själva har skapat.

Det fanns ett strategiskt intresse att exportera en sammansatt ideologi av nationalism och islam till de muslimska länderna i Centralasien. Den grymma wahhabistiska läran hjärntvättade och vapenutbildade legorebeller i dessa terrorskolor för att delta proxykrigen Mellnaöstern efter Sovejetinvasionen  och senare efter 911-attacken.

Arabvåren 2011 iscensatte en demokratisk förändringar. I den processen anslöt sig terrorceller och våldet spred bl.a till Syrien.

Metoden till förändring av regimer kallas “Spänningens strategi” genom att skapa motsättning genom utveckla extremism till höger eller vänster bredvid regimen eller att genomföra faskflaggade operationer. Parallellt finns nu även spänningen mellan shia och sunni samt hatet med västcivilisationen.

Den intoleranta, militanta, och dödsförhärligande läran  bildar, enligt den amerikanske journalisten och författaren Stephen Schwartz Schwartz, i förening med det oljestinna, auktoritära saudiska kungahuset en farlig och i dessa dagar olycksbådande kombination. Wahhabismen eller salafismen blev en exportvara. Den når ut i världen via nya Moskéer. Får i vargakläder.

Dennan lära både hotar västerländska samhällen och motverkar eller rentav omöjliggör för traditionella muslimer att manifestera och utveckla islams inneboende tolerans och pluralism.
https://www.svd.se/saudiarabien-och-islams-tva-ansikten

Salafistjihadisterna drivs av en militant radikalism och deras mål är en global islamisk stat, ett nytt kalifat. Bland företrädarna för militant islamism, salafijihadism, märks bland andra al-Qaida, Boko Haram och Islamiska Staten (IS).

De många islamistiska partier och rörelser som finns har många olikheter och bör studeras i den kontext de befinner sig i.

Det gemensamma finns i den betoning på en ideologisk religiös bas som ledande för hur samhället och dess medborgare ska styras och där individen underordnas staten.

Vad dessa många olika former av islamism har gemensamt är också en förmåga att kombinera fientlighet gentemot Väst och ett motstånd för att inte säga hat och sprida fruktan.

Med islamismen har dessa rörelser och grupper frambringat ett alternativ där militant politik knyts ihop med en mycket konservativ samhällssyn och en fientlighet gentemot globalisering och modernitet.

Islamismens militanta del (som ofta också benämns jihadism) blir därmed också ett verktyg att bedriva denna kamp för den muslimska gemenskapen – Ummah – som beskrivs vara under ständigt tryck från en fientlig omvärld. Och i den kampen blir alla medel tillåtna eftersom ”fienden” (det moderna) finns överallt och använder sig av alla medel för att bekämpa islam, enligt islamisternas världsbild.

Den långa rad av terrorattacker som riktas mot Väst kan därför ta sig så många olika uttryck; från attacker riktade mot masskommunikationer (som t.ex. i Madrid och London 2004 och 2005 eller Bryssel i februari 2016) till attackerna i Paris

Köpenhamn i januari och februari 2015 där angreppen riktade sig mot två av de främsta måltavlorna för islamistiskt hat, nämligen Västs yttrande- och åsiktsfrihet och judiska mål.

Gefle Dagblad kunde den 20 sept 2015 publicer nya uppgifter om Gävlemoskén Al-Rashideens imam Abo Raad. Trots att nästan 20 procent av Iraks befolkning är sunnimuslimer så var det en regering dominerad av shiamuslimer som fick makten när USA lämnade landet.

Enligt terroristorganisationen Islamiska Staten tillhör inte shiamuslimernas tro islam. De ses som avfällingar som lämnat den rätta tron och förtjänar att dödas.

Abo Raad kommer själv från Irak och tillhör sunniminoriteten.

I hans facebookinlägg efter Islamiska Statens invasion av Iraks näst största stad Mosul uppmanar han sina följare att be för sina “sunni-syskon” som krigar mot “svekfullhetens, icketrognas och syndfullhetens styrkor“.

I Qatar råder sharialag och landet har anklagats för att finansiera radikal islamsk terrorism. Projektet har letts av Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, som skapades 1993 och beskrivs som en myndighet med målet att “säkerställa att det moderna livets alla områden överensstämmer med islams principer”.

Vad har allt detta för betydelse för den nya moskén i Malmö?

När en moské eller en muslimsk församling i Sverige stöds av statliga medel från Qatar kan man vara säker på att donatorerna har ett syfte, säger Mohammad Fazlhashemi.

Man kan lugnt utgå från att de satsar pengar i Malmö för att vinna själar för sin variant av den wahabitiska salafistiska tolkningstraditionen.

Både kungahuset i Saudiarabien och emiren i Qatar är allierade med USA och västmakterna. Hillary Clinton erkänner i email 2014, med hänvisning till västerländska underrättelsetjänster, att de amerikanska stödsystemen i Saudiarabien och Qatar har stött ISIS.

“Vi måste använda våra diplomatiska och mer traditionella underrättelsetillgångar för att sätta press på regeringarna i Qatar och Saudiarabien, som tillhandahåller hemligt ekonomiskt och logistiskt stöd till ISIL och andra radikala sunniska grupper i regionen”, säger dokumentet.

http://www.salon.com/2016/10/11/leaked-hillary-clinton-emails-show-u-s-allies-saudi-arabia-and-qatar-supported-isis/

Enligt radioprogrammet Kaliber granskning år 2005 hade friskolan Alsalamskolan i Örebro en wahhabitisk inriktning.  https://sv.wikipedia.org/wiki/Salafism

Enligt Uppdrag granskning hade Bellevuemoskén i Göteborg år 2006 en salafistisk inriktning.[

I Sverige missionerar moskén i Gävle och organisationen Swedish United Dawah Center (SUDC) för salafismen enligt forskare på Malmö Högskola. Salafismen är även representerad i moskén i Örebro.[

SUDC missionerar på internet och riktar även sin missionsverksamhet mot idrottsföreningar, Migrationsverket, skolor, politiker och allmänheten i stort.[

Enligt forskaren Aje Carlbom på Malmö Högskola är salafismens ideologi om segregation mellan muslimer och majoritetssamhället är ett problem för integrationen av muslimer i Sverige.

Enligt en granskning år 2017 av Radio P4 Värmland finns en salafistisk gruppering i Karlskoga som bjuder in radikala predikanter.

Runtom i Europa växer nu antalet salafister snabbt. I Storbritannien finns det ungefär 120 moskéer och i Frankrike ett hundratal som bekänner sig till salafismen, för Frankrike innebär det att antalet har fördubblats på fyra år. I Tyskland beräknas det bo 7 000 salafister, det är nästan en fördubbling på fyra år.

Hur mycket förstår våra politiker??? De vill hindra radikalisering men de är frikostiga med att släppa in och bygga skolningsplatser.

I mitten av 90- talet skapades föreningen Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS) som ett sätt att ge en offentlig organisatorisk stadga till det som i själva verket är Muslimska brödrakskapet:s olika avdelningar i Sverige,

Islamiska Förbundet i Stockholm, som är knutet till det som kallas Stockholms moské är den ursprungliga avdelningen ur vilka de andra (bland annat i Göteborg och Malmö) har avknoppats.

Socialdemokraternas band till Muslimska Brödraskapet är inte kapade. Bommersviksakademin åren 2011-2013 innehöll en kurs av framtida ledare i Socialdemokratin som i allra högsta grad är kopplade till såväl Muslimska Brödraskapet som de är närvarande i dels utformningen av den migrationspolitik som gällde fram till i november 2015, dels i allra högsta grad närvarande i den politiska ledningen på Utrikesdepartementet.

Denna kurs på Bommersvik kom att cirkla kring Omar Mustafa, idag förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd men då ordförande för IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige. Hans företrädare, Abderizak Waberi, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna, är idag PR-ansvarig för Muslimska Brödraskapet i Europa.

Den svenska regeringen har stött och stödjer vapenexport till Saudiarabien för miljarder. Detta är i sannolikt i strid med svensk lag, eftersom vapnen enligt uppgifter används i Jemen och kanske i Syrien via Saudiarabiens kända stöd till terrorister. Nyligen har Saudi invalts i FN:s kvinnokommission utan kända protester från Sverige.

Varför sker detta? En väg för röstvärvning?

Eller ingår Sverige i en övergripande strävan om en ekonomisk globalisering och världsstat, där människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen, som idag uttrycks genom elitmaktens geokrig.

Det här inlägget postades i ISIS, Islam. Bokmärk permalänken.