ÖVERNATURLIGT ELLER ALLT I UNIVERSUM ÄR EN SLUMP?

Planeten jorden har det rätta avståndet till solen för den rätta temperaturen och för att ge oss ljus och energi. Solen (fadersprincipen)blir utgivare av energi för att ge liv och jorden (modersprincipen) blir mottagaren att födda liv. Principen finns ordnat i fotosyntesen.

Det finns vatten till liv. En atmosfär som skyddar oss mot kosmisk strålning. Alla dessa förutsättningar är uppfyllda för vårt liv på jorden. En perfekt ordning. Allt som en lyckoträff?

Man vet med stor säkerhet att jordens liv har åtminstone 5 gånger varit i det närmast helt utplånat. Steg för steg mellan “katastroferna” utvecklas nya livsformer för en högre ordning. Sist kommer människan att råda och härska över jorden. En slump eller ett planlag bygge.

Sista kända katastrofen skedde för 66 milj år sedan när en asteroid ca 15 km diameter träffade jorden nära Mexikanska golfens kust och slog ut allt liv för dinosaurierna. Väldig vulkanutbrott sker i Indien.

Jorden sveptes in i ett långvarigt mörker och kyla. Ett svart lager finns runt jorden. Ödlorna kommer senare i sin nya skepnad som fåglar. ”

Katastrofen gav nya förutsättningar En helt nya fauna med all sin prakt. Människan kom till existens.

Katastrof eller en ny ordning

Människan ur naturens synvinkel är något helt unikt som kan ställa sig utanför naturlagarna och att göra sitt eget val av väg. Alla ämnen på jorden och organismer bär på sina ändamål och egenskaper.

Vore människan ett djur då skulle hon ingå naturordningen. Hon ingår inte med sin fria vilja. Därför är hon inte ett djur. Människa är mer än en biologisk kropp.

Hon äger med en fri vilja att välja väg. Hon kan skapa och bygga sitt samhälle. Han kan förändra sig i sin moralisk känsla eller oförmåga. Hon är transcendent. Hon bär i sig en själ.

Hon återspeglar en osynlig värld som tar sig uttryck i kärlek, konst, språk, musik, poesi, skrifter, byggnader, näringsliv eller rättsväsendet för samhället. Hon söker en väg för rättvisa, fred och enhet. En väg för en högre civilisation.

I jorden finns ett arkiv över miljarder år. Vad berättar detta?

Är allt tillkomst av en lycklig slump? Men hur då? Kan något bli till ur ingenting. Är allt arrangerat? Kan en Volvobil bli till av en rad lyckliga omständigheter?

Universum är ändligt med en start i en tid = 0.

Allt är så perfekt anpassat för mänskligheten att det inte kan finnas någon slump. Att människan skulle bli till av en ren tillfällighet är oändligt liten.

Forntidens teologer kallade allt för Oikonomia. “Huset med dess livslagar” eller “huset att bruka”. En gåva till mänskligheten att råda över. Ja begreppet ekonomi kommer från detta. Inte ett penningsystem utan en ordning av generella naturlagar.

Naturens livsformer är ytterst komplexa med alla deras egenskaper och ändamål. De finns i en växelverkan med omgivningen och anpassar sig till nya förutsättningar. Forskare studera numer underordnade mönster i naturen som gäller universellt

Vi kan se flodens bågar eller sanddynornas vågar i öknen eller i vattnets vågor och krusningar eller i den slingrande vattenbäckarna. Längden mellan två vågtoppar är ca 10-14 gånger flodbredden. Överallt finns återkommande mönstter som i kristaller och snöflingor. Matematiskt är de beskrivbara.

Mönstren är universellt bestämda. Flodfåran är densamma som på jorden eller för de uttorkade floderna på Mars.

Samma naturlagar och matematik gäller för hela universum. Mönstren och variationerna är oändliga. Vi ser spiralrörelsen i röken, vattnets rörelse, snäckan eller galaxen.

Vattnets dynamiska rörelser ökar syreupptagningsförmågan och användas som reningsverk av nedsmutsat vatten. Hjärtans form finns i vattentrappan.

Hur kan de många ögonliknande mönstren uppstå i en påfågel eller leopardens pälsfläckar?

Belousov–Zhabotinskys test som ett kemiskt test som visar hur några vanliga ämnen kan alstra oändligt mängd runda fläckar i sina rika variationer.

De finns i fjärilar, påfågeln och leopardens päls.

Idag känner vi de grundläggande mönstren och naturlagar som som verkar i mikro- till makrokosmos som kan beskrivas matematiskt. Är matematiken inbyggd eller finns det den som optimerar allt i längd, djup och bred?

Tre teorier gäller alltifrån atomvärldens innersta till galaxer.

  1. Einsteins relativitetsteori alltifrån äpplet faller mot jorden eller formationen av galaxer.
  2. Standardmodellen med de 3 krafterna och de 12 materiepartiklarna
  3. De fysikaliska konstanterna som styr bla ljushastigheten, gravitationskraften, elementarpartiklarnas massa.

För lite eller för mycket av någon av dessa konstanter hade gett ett annat universum.

Det finns en fundamental princip som gäller hur olika livsformer förenar sig blir till en ny livsform.

För miljarder år sedan kunde de eukaryoternas celler med en cellkärna utvecklas som gäller i djur, växter och svampar.

Innan dessa fanns, fanns endast encelliga organismer. Bakterier och arkéer befolkade jorden. Arkéerna trivs i varma områden med höga halter av vissa ämnen.

För ca 2 miljarder år sedan sker en symbios. Arkéerna inkopierades av bakterierna och bildar det som kallas mitokondrier. De kunde nu verka i en skyddande miljö och erbjuda huset (cellen) med energi.

Det blev födelsen av den komplexa cellen med ett inbyggt kraftverk. Cellerna kunde bygga upp komplexa levande strukturer. Tvättsvampen är världens första samhälle.

Detta kunde fortgå till dagens livsformer. Det finns ingen tanke i universum om människans unika existens ovan naturen likt en gud. Men Bibeln talar om människa som avbild av dem som skapade människan och en gång förenas med dem.

Utveckling på jorden har kommit genom olika lagar och genom olika händelser som format de nya förutsättningarna.

För hög gravitation hade lett till universums kollaps.

En svag gravitation hade hade inte skapat solar eller galaxer och så inte människor.

Den elektromagnetiska kraften är ljusets växelverkan med materia. Styrkan är finjusterad och med den kan kok- och syreatomer existera som vår livsförutsättning.

Bara några procents avvikelser hade förändrat allt.

Vårt universum har exakt avvägda konstanter är skräddarsytt för att vi skall kunna existera. Forskar menar att du skulle kunna finnas andra universum med helt andra förutsättningar med andra konstanter.

Deras teori är att det skulle finns ett hav av energi i en annan dimension där”skvalpande” energivågor i en inflation utlöser en jättevåg som är “big bang” för 13,8 miljarder år sedan.. Det övernaturliga skull då finnas.

Forskarna kan inte förklara varför naturlagarna är som perfekta och de fysikaliska konstanterna är så perfekt samstämda. De kan säga att det kan säga att det andra universum slumpas fram. En värld blir en jackpott som i ett lotteri i ett multiversum.

Mysteriet människan

Hur kunde då en natur som är så perfekt kunna frambringa människa med ett självständigt medvetande och med fria vilja att råda över jorden och över allt liv Hon kan idag förstöra allt.

Hon är krona på ett verk. Vart är hon på väg?

Allt är inte materiellt. Hennes av val är att välja mellan gott eller ont. Kunskapen finns på båda sidorna. Vilken sida väljer hon?

Det finns en ny människa som öppnat vägen.

Den moraliska frågan ingår. I den finns en utveckling. I det inre. Hon är så inte bara en fysisk kropp. Hon kan övervinna vad det kroppsliga säger. Hon kan ge sig själv för andra och deras frihet. Att rädda andra med sitt liv bortom alla själviskhet. Dela med sig för rättvisa. Arbeta för nytta till sin omvärld.

Det finns i djup visdom i allt bortom denna värld. Allt skildrar ett liv för liv. Inte att dö och för att få så många andra att dö samtidigt. Människan lever i sig själv i en transcendent värld. Döden är inte slutet. Målet är liv. Ett liv bortom en osynligt övergång.

Även dag, natt och morgon är ett universellt mönster. Varje morgon är ett nytt liv. Varje vår är ett nytt liv. Vi gläds åt grönska likt en bild av ett himmelrike fyllt med liv. Vi ska lämna det jordelivet en dag. Men en ny morgon väntar sedan.

Gud är så en skapande Gud för oss. Även människan är en skapande varelse att fortsätta. Processen att skapa är densamma alltifrån att laga mat, skriva en text, utveckla en produkt eller ett konstverk. Allt börjar inifrån som en idé till gagna för familj eller vår omvärld.

Både det övernaturliga och naturliga närvarar. Katastrofer har skett men de skapade nya förutsättningar till en ny epok och nya livsformer. Allt detta kan inte ske sv en slump under 13,8 miljarder då det universum vi ser kom till. Förnuftsmässigt finns en orsakskälla, en evig källa.

Vår värld vi ser är relativa, Det kunde Einstein visa. Utgångspunkten finns inte vår värld. All förutsättningar och egenskaper i skapandet måste bli rätt i det första ögonblicket. Det går inte att korrigera efteråt.

Tron på Gud i detta är den enda fungerande logiken som finns. Allt annat föder ingen mening, vägledning eller förklaring.

En källa för samtal.
https://www.svtplay.se/video/6277437/var-plats-i-universum/var-plats-i-universum-avsnitt-2?info=visa

Det här inlägget postades i Skapelsen. Bokmärk permalänken.