VIKTIG BUDSKAP FRÅN MEDJUGORJE … EN VÄNDPUNKT STUNDAR


“MINA BARN, VAR REDO. DEN HÄR GÅNGEN BLIR DET EN VÄNDPUNKT”

 “Kära barn, ni som befinner sig på andra ställen, dit kommer jag till er och jag kallar er till bön.
Eller för er som inte lärt känna min Son, för er som inte har fått uppleva Guds kärlek, att bli avskilda från synden, att bli helgade – för dem som min Son var kallad till för att bringa kärlek och andens styrka till er och till kyrkan.
 
Be till min Son, och kärleken som ni kommer att få uppleva från Hans närhet kommer att ge er styrkan att göra er redo för det kärleksverk som nu kommer att utföra i Hans namn.
 
Mina barn, var redo. Den här gången är det en vändpunkt. Därför kallar jag er igen till tro och hopp.
 
Jag visar dig hur du måste gå, och det är evangeliets ord. Min kärleks apostlar, världen är i sådant behov av dina armar uppvuxna mot himlen, mot min Son, mot den himmelske Fadern. Mycket ödmjukhet och renhet i hjärtat behövs.
 
Lita på min Son och vet att du alltid kan vara bättre. Mitt moderliga hjärta önskar dig, mina kärleks apostlar, att vara världens lilla ljus, för att upplysa där mörkret vill börja regera, för att visa den sanna vägen genom din bön och kärlek, för att rädda själar. Jag är med dig. Tack.”
 
 

PS: Medjugorje är en pågående uppenbarelse sedan 1981 ,där jungfru Maria meddelar sig till världen via 6 visionärer. Budskapen översätts på många språk och sprids. Miljoner har besökt Medjugorje som undgått krigets förstörelse trots många försök. Pilgrimer vittnar om de blivit helade från svåra sjukdomar.

 

Maria

”Förlora inte tid för varje ’akt av kärlek’ betyder en själs frälsning!” ”Ett ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda själar’ gottgör för tusen hädelser.” ”När du har uttalat ditt sista ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda själar’ då ska jag samla ihop alla dessa böner och ge dem vidare genom det du skrivit ner till miljoner själar. Även om de är syndare ska de välkomna denna kärlekens väg och följa den på ett enkelt sätt genom förtroende och kärlek och på denna väg ska de älska mig.

1. Min Gud, jag tror på Dig, jag tillber Dig , jag hoppas på Dig och jag älskar Dig.

Jag ber Dig om förlåtelse för alla de gånger som vi inte ha trott på Dig, inte ha tillbett Dig, inte ha hoppats på Dig och inte ha älskat Dig.

2-11 JESUS, MARIA JAG ÄLSKAR ER. RÄDDA SJÄLAR (10 kulor på radbandet). Därefter 1 igen.

Avslutning

Evige Fader, Du sände Din enfödde Son Jesus Kristus för att vi skulle få liv i överfldö. Förbarma Dig över vår mänsklighet som oftast strävar efter motsatsen till det liv som Du vill ge. Rena oss med Jesu Dyrbara Blod och hela oss med Hans frälsningsbringande Sår. Se till Din Sons tillbedjansvärda Hjärta, som brinner av längtan att efter själarna frälsning. Se inte till våra synder utan till Din Kyrkas tro och skänk frälsningensgåva till många människor genom Kyrkans förmedling.

Jesu Heliga Hjärta, förbarma Dig över oss och särskilt ber vi för dem som är döende. Jesus vi litar på Dig.

Heliga Guds Moder, du överger aldrig dina barn. Därför ber vi Dig särskilt för dem som är i fara att förlora sin plats i Dins Sons Rike, vi litar på Dig.

Heliga Josef, Du har med kärlek tagit Dig ann Jesus och har varit en far Honom som själv är Fader för alla. Vissa nu Din fadesrskärleks starkamakt för de själar som idag och denna natt ska stå inför den evige Domaren. Hjälp dem att saga ja till Honom i detta livet, så att de får delta i det Himmelska livet för evigt. Josef vi litar på dig. Amen.

Helige Ärkeängeln Mikael, beskydda våra själar. Helige Petrus öppna för oss Himmelens Postar.

Heliga Skyddsänglar, bed för vår och all människors frälsning.

Det här inlägget postades i Kristendom, Maria. Bokmärk permalänken.