DEN NYA PINGSTEN

Den stora Återkomsten – den Nya Pingsten 13 mars 1988
“True Life in God” är Guds budskap till mänskligheten sedan 1985

Budskapen innehåller bl.a. framtida händelser. Det som sker nu är att Mörkret vill regera över jorden. Gud förvarnar tider. Likaså Marie budskap den 2 juni 2017, se nedan eller http://www.oikonomia.info/?p=40048

Min Herre,
t
ack för alla de gåvor
Du har gett mig,
att jag kan vara med Dig
på detta speciella sätt, så nära.
Amen.

Vassula, dessa gåvor gavs åt dig för Mina intressen och för Min Ära; tillåt Mig att använda dig; urskilj vad din uppgift består i; kom, Jag skall hjälpa dig;
 
Vassula, det var Min vilja att inspirera dig; ha tro, Mitt barn; det var Min vilja att inspirera Min Johannes1 att be om en ny Pingst; denna inspiration kommer från Visheten, och den Nya Pingsten skall Jag, Herren, befästa på den Grund som Jag har lagt; Jag skall förena er alla och under En Herde skall du församlas, skapelse, och Jag skall upprätta Mitt Rike därinne; Mitt Hus skall regera i Frid och Kärlek och Min skapelse skall födas på nytt, åter bli som barn, oskyldiga, utan illvilja; detta skall vara den Stora Återkomsten, Pånyttfödelsen, Herdens Rop, , den Nya Pingsten, liksom i begynnelsen när kristendomen ännu var ung, ett spädbarn, oskyldigt, utan egenintresse; o skapelse! bara vänta och se;
 
Vassula,
 
Ja Herre?
 
känn Mig, Jag är vid din sida; tror du på detta, barn, trots att du inte kan se Mig med dina fysiska ögon?
 
Ja Herre, jag tror eftersom Du har lärt mig att se Dig med min själs ögon, och känna Dig, och höra Dig och helt enkelt tro.
 
vad Jag älskar dig när Jag ser dina ögon söka efter Mig, för Jag vet att du verkligen är ett barn, hjälplöst och anspråkslöst; Jag tycker synd om dig, Vassula, du lever bland vargar; Jag skall aldrig lämna din sida; Jag välsignar dig, barn; låt Mig leda dig intill slutet, ja?
 
Jesus, du är där jag ser Dig, eller?
 
Jag är, älskade, ta emot Min Frid;
 
oss? vi, Herre?
 
ja, vi, oss;
 
—-

1 Påven Johannes XXIII, som bad för en Andra Pingst, kallades också Enhetens Påve

http://www.tlig.org/sv/messages/252/

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., SLiG, Vassula. Bokmärk permalänken.