UNIVERSUM BESTÅR AV ETT HAV AV FRI ENERGI.

VI ÄR SAMMANVÄVDA MED VARANDRA.

Den skalära energivågen rör sig i tidsdimensionen men inte I 3D-rummet. Den traditionella verkligheten överskrides.
All materia, levande och icke levande över absoluta nollpunkten (-273 °C) svänger med en viss frekvens. Varje partikel eller objekt svänger med sin egen frekvens.
 
Ljud uppkommer då materia vibrerar med frekvenser som det mänskliga örat kan uppfatta (ca 20-20 000 Hz).
 
Vid den absoluta nollpunkten, – 273 C, när alla partiklar står stilla i ett skapat vakuum finns en energi som ändå strålar ut. Energin från ingenstans, energin som benämns nollpunktsenergi.
 
I slutändan har denna energi varit känd för mänskligheten sedan tidernas minnesmärke, kallade de gamle det för ”Chi” (kinesiska), ”Ki” (japanska), eller Prana (indiska). Idag kallas detta skalär energi.
 
Skalära vågor saknar därför motstånd och kan då passera jorden från ena sidan till en annan utan förlustav fältstyrka som Tesla visade i ett av sina experiment.
 
En framtida tillgång på fri energi i universum. Kan färdas snabbare än ljusets hastighet (superluminal). Kan transmitter förstorad kraft.
 
Den kan bära med sig information och fraktala struktur som innehåller komplexa självupprepande mönster
 
Är oföränderlig i tid och avstånd. Vågorna kan lagras i en kondensator som energi i en dimension “utanför 3D-rummet” och utlösas i vår egen fysiska värld.
 
Då skulle vi få tillgång ur oändliga källa. Vi skulle inte behöver fossila bränslen. Ekonomin skulle inte längre vara bunden till OPEC-länder.
 
Länder skulle kunna bli mer självständiga och självförsörjande.
 
Än mer. Vad tjänar DNA-koden i cellen med sin Helix-spiral. Endast en enhet för lagring av information???
 
Med skalär vågor blir vår DNA en antenn som tar emot och sänder data till världen utanför 3D-rummet i samklang med omvärldens vibrationer.
 
Så är vår hjärnan mer än ett informationscentra likt en dator utan ett gränssnitt med en förbindelse till en högre dimension
 
Idén till en uppfinning eller en upptäckt som ger Nobelpriset kan komma hos flera vid samma tillfälle. Vi är sammanfogade till en större enhet.
 
Skulle mänskligheten vara i samklang med varandra skulle vädret kunnat förändras.
 
Vi närmar oss vad bönens makt och mystik. En kosmisk förening.
 
Vår kunskap om möjligheter finns men också dess negativa effekter är redan kända.Nervsystemet är extremt känslig för elektromagnetiska frekvenser.
 
Kroppen har egen förmåga att upprätthålla balans. Genom atmosfären bombarderas människan ständigt av olika frekvensområden.
De flesta elektriska utrustningar som mobiltelefoner, datorer etc. utstrålar 50 & 60Hz frekvenser.
 
Vi närmar oss tillvaron bortom 3D-världen. Men i äregirighet skulle denna kunskap bli extremt farlig om människor vill göra sig gudalik. Vi ser då att världen är byggd för i och för kärlek, fred och samvaro.
 
“Den mentala maktens gåvor kommer från det Gudomliga väsendet, vår Gud. Om vi koncentrerar vårt sinne på denna sanning, kommer vi i samklang med denna stora makt. Min mamma hade en gång lärt mig att söka all sanning i Bibeln. “- Nikola Tesla
 
“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”

― Nikola Tesla

https://youtu.be/oR7_NH0cZe4

Nikola Tesla visar inte bara på skillnaden mellan elektronmagnetiska vågor (Heinrich Hertz 1888) och skalärvågor (Nikola Tesla 1897), utan visar också olika och lämpliga sätt att tillämpa dem.

Skillnader:
1. Skalärvågor utbreder sig med varierande hastighet, ibland mycket snabbare än ljusets hastighet.
2. Skalärvågor kan transportera elektricitet trådlöst.
3. Skalärvågor kan ha väldiga ”over unity effect” genom att samla neutrinos (fri energi).
4. Skalärvågssändare detekterar omedelbart om mottagaren är i resonans.
5. Det finns inga sköldar mot skalärvågor.
6. Skalärvågor förfaller inte med avståndet, man kan skicka dem genom jorden till andra sidan.

Tekniska och medicinska för bättringar:
1. Mobiltelefoner som använder skalärvågor sänder inte ut elektroniska smog och har en till dimension att modulera information både genom frekvens och våglängd; datorer som använder skalärvågor skulle t.o.m. ha bättre effektivitet än kvantdatorer.
2. Trådlös överföring av ström utan förlust; mobiltelefoner, elektriska bilar, motorer, etc behöver inget batteri, de kan laddas genom luften medan de är igång utan föroreningar.
3. Skalärvågor kan överföra medicinsk information till kroppen på ett positivt sätt (bioresonans/frekvensmedicin) eller på ett negativt sätt som mind control eller att döda på avstånd.
4. DNA och cellkommunikation kan fysiskt förklaras.
5. Apparater för fri energi som samlar neutrinos kan byggas.
6. Bi, fjärilar och andra djur kommer att återhämta sig.

Professor Meyl har även upptäckt en tredje typ av våg , den magnetiska skalärvågen som är biologiskt relevant. Det finns alltså tre olika typer av vågor, den elektromagnetiska (Hertz), den elektriska skalärvågen (Tesla) och den magnetiska skalärvågen (Meyl).

http://www.vaken.se/tekniska-bevis-pa-att-skalarvagor-existerar/

 

Generator som alstrar fri energi

Det här inlägget postades i Energi, Fri energi, Skapelsen. Bokmärk permalänken.