EU ÄR VÅR FRAMTID?

 
Bilden skildrar en utveckling som skett inom EU genom bildandet av den inre Marknaden, centralbanken ECB och EMU-systemet med en gemensam valuta.
 
Att föra samman länder med djupt rotade skillnader i en social filosofi och praktik, att binda dem samman med en gemensam valuta och regler som förbjuder anpassningar, fungerade inte. Som en globaliseringens ledare möjliggjorde EU.s dogmatiska genomförande av både konkurrens och ”fri rörlighet en stagnation.

Fokuseringen kretsar nu kring EU:s reformering genom Tysklands och Frankrikes ledare
 
I bakgrunden finns USA som syns vilja försvaga Europa i en maktkamp. Krigen i Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien har gett oss massinvandringen. Open Society omtalas via finansmakten (George Soros). Värderingar och konflikter bryter ned sammanhållningen. Extremism får utrymme i klasskillnader
 
En attack på att samhället som en social funktion och ordning för detta omvända att bli ett medel för en superelit.
 
Under 90-talet formade USA i projekt för “USA i det Nya Seklet” (PNAC) och strategin att destablisera Mellanöstern. Svaga länder gynnar USA. Även ett svagt Europa.
 
EU-projektet startade 1947 och innehåller en rad fördrag som saknar en demokratisk förankring. Det har kallats för ett fredsprojekt att kontrollera de framtida resurserna så att ingen ny krigsaktivitet kunde byggas upp.
 
Diana Johnstone har nyligen publicerats i Counterpunch. Presidents Macrons uppgift: Att rädda EU från sig själv:
 
 
EU befinner sig i en allvarliga politisk sits. Eliten älskar EU, men vanliga människor gör det inte.
 
En undersökning som publicerades den 20 juni av Chatham House Royal Institute of International Affairs (ingår i Round Table Group som är ett anglo-amerianskt nätverk & tankesmedja för globaliszeringen).
 
Här skymtar en kraftmättning mellan USA och Europa. Framtiden handlar om slaget om de resursknappa tillgångarna.
 
Ett ”sjudande missnöje” inom EU råder säger rapporten bland vanliga européer. 34 % av folkopinionen ser att EU vore en fördel. Över 70% av de dem klassificerats som beslutsfattare säger ja.
 
Efter Brexist kommer nu det radikala förslaget att EU-länderna överför ha sin egen armé, strafflagstiftning, beskattningssystem eller centralbank. Alla dessa befogenheter som överförs till Bryssel.
 
Planen för en politisk union har varit ett avskaffande en nationell självständig. Demokratin i Europa har varit ett hinder för de fria marknadskrafterna.
 
I inledningen till förslaget skriver Merkel och Marcon_
 
– “Våra länder delar ett gemensamt öde och en gemensam uppsättning värderingar som ger upphov till en ännu närmare union mellan våra medborgare. Vi kommer därför att sträva efter en politisk union i Europa och bjuda in européer att delta i detta företag. “
 
”Västerländska värderingar” skiljer sig åt mellan europeiska och amerikanska ”värderingar”, säger Macron också.
 
”USA älskar frihet lika mycket som vi gör. Men de har inte vår smak för rättvisa. Europa är det enda stället i världen där de enskilda friheterna, den demokratiska andan och social rättvisa har förenats.”
 
Nyckelordet är ”skydd” (protection). Tanken är att människor kan utveckla lojalitet mot institutioner som skyddar dem, och människor känner sig inte skyddade av EU.
 
—-
 

PM 1 Diana Johnstone is the author of Fools’ Crusade: Yugoslavia, NATO, and Western Delusions. Her new book is Queen of Chaos: the Misadventures of Hillary Clinton. She can be reached at diana.johnstone@wanadoo.fr

PM2

I tidningen ”Nej till EU – kritiska EU-fakta” som utges av ”Folkrörelsen Nej till EU” nämner Jan-Erik Gustafsson till och med sex skäl för Svexit:

 

  1. EU är inte demokratiskt då man saknar ett ”demos”, ett folk och då dess institutioner inte kan ändras i demokratisk riktning.
  2. EU har en grundlagsfäst nyliberal ekonomisk politik för alla länder, som nu drabbar bl.a. Grekland, och som omintetgör en nationell självständig ekonomisk linje.
  3. Välfärden privatiseras med Lissabonfördraget som grund.
  4. Jordbruks- och landsbygdspolitiken undermineras då EU gynnar storskalig industriell jordbruk. Livsmedelsberedskapen och självförsörjningsgraden för viktiga jordbruksprodukter har minskat
  5. Som storföretagens projekt är EU en imperiebyggande statsbildning med militära maktanspråk.
  6. EU är mycket annorlunda än vid folkomröstningen var 1994, och en stor andel av dagens medborgare var inte röstberättigade då.
Det här inlägget postades i Antisociala reformer, Arbetslöshet, Bank- och finanskriser, Brexit, Demokrati, Eliten, EMU, EU, Europa, Finansens systemfel, Finansmakten. Bokmärk permalänken.