KYRKBYGGEN BLEV PROJEKTEN SOM DREV FRAM YRKESUTVECKLINGEN I SAMHÄLLET OCH NÄRINGSLIV

Kyrkor byggdes för att människor skulle kunna få del av det eviga livet och som en kompass för det mänskliga samfundet. Samhällets uppgift var att främja social rättvisa och att skydda de mänskliga rättigheterna.

Kyrkbygget och kyrkokonsten utvecklade så arbeten och yrken för samhällsbygget. Kyrkorna skildrar även den kristen historia under 2000 år.

Katedralen i Chartes  i Frankrike är ett arkitektoniskt underverk i form, ljus, ljud och kristen historia som byggdes under 1200-talet. Den gotiska katedralen i Chartres är en av de mest gåtfulla i världen.  Kyrkan har två torn som symboliserar Jesus och Maria. Chartres ligger på stranden av Eure i en bördig slätt, 90 km sydväst om Paris.


Medeltidens byggen skedde utan CAD-system men med en perfektion och sammanhang som vi inte trodde inte var möjligt ut uppnå. Mått och proportioner leder till Noaks och Moses ark. Kyrkbyggena skapade arbeten och lyfte upp konstnärskap och byggkonst som påverkade hela samhällsutvecklingen ekonomiskt och kulturellt.

Genom  katedralbyggena på 1100-talet kom allt fler konstnärer och hantverkare att engageras sig i utvecklingen av konstarter. Det krävdes murare, glasmästare, skulptörer, mästare akustik, musik, geometri, astronomi och andra för att bygga detta stora tempel.

Genom det ömsesidiga utbytet av idéer mellan byggnadshyttorna påskyndades också utvecklingen till olika näringsgrenar in i samhällsbygget.

Utan detta hístoriska skeende hade samhällen och nationer sett annorlunda ut idag. Kyrkan blev civilisationsgrundande för hela Europas utveckling i 2000 år. Kyrkbyggena utvecklade yrken, ekonomier och grunder till näringslivet och jordbruksskötsel genom klostren.

Kristendom är den största religionen i världen, med omkring 2,18 miljarder anhängare runt 2010 och enda lära där Gud själv stiger ned på jorden och visar människans väg till det tillkommande livet.

Vad kan ersätta, är 2000-talets stora fråga???

Världens äldsta kristna kyrka kan ha hittats i Jordanien. Under Sankt Georgeous kyrka i Rihab har arkeologer funnit lämningar som daterats till mellan 33 och 70 e. Kr.

Jesu Kristi tolv lärjungar samt Paulus var kristendomens apostlar och  budbärare runt om i världen. Petrus var kanske den svagaste  men som skulle blir “klippan” på vilken kyrkan skulle byggas (Mat 16:18).

–  And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades[b] will not overcome it.

Simon Petrus kunde vara mycket vankelmodig person. Han kunde plötsligt svänga från den ena ytterligheten till den andra. Först vägrade han att låta Jesus tvätta sina fötter, och sedan när han hörde Mästarens svar bad han om att bli tvättad över hela kroppen. Men Jesus visste ändå att Petrus brister utgick från huvudet och inte från hjärtat. Petrus är den förstå påven i den första kyrkan som blev den katolska kyrkan.
http://www.urantia.org/sv/urantiaboken/kapitel-139-de-tolv-apostlarna

Bredvid Petrus finns den talföre Paulus som en gång förföljt kristna och som blev hedningarnas apostel. Guds kraft vittnar om att han kan resa upp vem som helst.

Tillsammans med Petrus drev han igenom grundsatsen att Messias låtit sig födas för hela världens skull, inte enbart för judarna.

Förmodligen ansåg Paulus att Jesus var en mesig ”Messias”. För Paulus var Messias en person som skulle kasta romarna ut ur Palestina, och det hade inte Jesus gjort. Paulus hade avskytt romarna,

Paulus hade så deltagit aktivt i förföljelserna mot de kristna. När Paulus var på väg från Jerusalem till Damaskus för att förfölja kristna där, fick han se ett starkt ljus och höra en röst som sa ”Saul, Saul, varför förföljer du mig”?

Denna händelse innebar att hans plötsliga omvändelse, och i Damaskus lät han sig döpas och bli kristen.

Paulus blev en flitig resenär. Han missionerade i Mindre Asien (nuvarande Turkiet), Syrien och Grekland. Ofta mötte han motstånd bland judar och romare. Han blev piskad och kastad i fängelse.

Under dessa vandringar skrev han minst tretton av Nya testamentets tjugosju böcker. Han blev kristendomens förste store teolog. Till sist fängslades han i Jerusalem. Det var det judiska Stora rådet som ville döma honom till döden.

Eftersom Paulus hade romerskt medborgarskap begärde han att få bli dömd i Rom. Där blev han avrättad år 64 och med svärd halshuggen.

“Kyrkohistoria” från år 325 skriver historikern Eusebius att Nero “offentligt förklarade sig vara Guds främste fiende” och att han “slaktade apostlarna”.

Petrus skall ha predikat i nuvarande Turkiet och Asien, till de judar som levde spridda utomlands. När han slutligen kom till Rom korsfästes han med huvudet nedåt, sedan han själv begärt att få lida på detta sätt.” Han ansågs sig inte värdig att korsfästa på samma sätt som Kristus.

Petrus ska ha blivit korsfästs i Neros cirkus och det bekräftas av det faktum att namnen Petrus och Paulus än i dag finns kvar på begravningsplatserna i Rom. Jesus förutsades hans död “att någon annan ska spänna hans bälte!”

Hundra år senare lät påven Anicetus resa ett monument över graven. När kejsar Konstantin i början på 300-talet byggdes den första Peterskyrkan på samma plats i ett skal av marmor. Den nuvarande Peterskyrkan byggdes på 1500-talet. Ovan Petrus grav finns alteret.

Det finns även flera äldre nedtecknade berättelser om Petrus, och några av dem skrevs mycket tidigt. “Petrus gärningar” författades exempelvis redan på 100-talet och där finns också uppgiften att han korsfästes uppochner.

Aposteln Jakob har en särskild betydelse när det blivande Europa kristnas. Han var en av Jesu närmaste lärjungar med Petrus och Johannes. Kanske var han en kusin eller styvbror till Jesus. Han började sin evangelisation först i Israel och därefter fortsatte han sin resa genom Romarriket. Efter en tid kom han till den Iberiska halvön, det som senare skulle bli Spanien. Nio personer följde med honom på hans resor.

Västlandet som aposteln Jakob valt, “jordens yttersta gräns”, tog inte emot honom med någon större entusiasm, när han förklarade evangeliets glada budskap. Detta bemötande gjorde honom mycket sorgsen och han visste inte vad han skulle ta sig till. En dag medan han var i bön kom jungfrun till honom i en vision som en hjälp i nöden.

År 40 år sker den första kända uppenbarelsen av jungfru Maria i byn i Sargossa i nordöstra Spanien. Hon lever vid denna tidpunkt i Efesos i Turkiet.

Hon stod ovan en pelare av jaspis buren av änglarna. Maria höll en liten träskulptur av sig själv med Jesusbarnet i famnen. Hon gav pelaren och statyn till aposteln Jakob och bad honom om att bygga en kyrka på samma plats till hennes ära.

Så har det också skett vid andra uppenbarelser att en kyrka byggs på den plats Hon visat sig. Den lilla figuren som Jakob fick finns kvar än idag.

Det föremål hon gav honom skulle han använda på altaret. Han byggde ett litet kapell för henne, som senare ersattes med basilikan på samma plats.

Detta lilla kapell är det allra första till vördnad för Guds moder. Lokalbefolkningen började snart strömma till denna plats. Så började kristendomen sprida sig i det kommande Europa.

I visionen påminde hon också Jakob att återvända till Jerusalem. När kapellet var färdigbyggt, for han till Jerusalem, där han av Herodes dömdes till döden och led martyrdöden 44 e. Kr.

– ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig”. Mark 8:34, kom att gälla apostlarna. Alla utan Johannes vid Korset dog martyrdöden.

Jakob nekades efter sin död en begravning i Jerusalem. Hans lärjungar förde hans kvarlevor till den plats i Spanien, som kom att heta Santiago de Compostela.

711 erövrade morerna Iberiska halvön som fick namnet Al-Andalus. Ingen tänkte längre på att den heliga aposteln Jakob fanns begravd här.

Anfallet mot det blivande Europa kom via Nordafrika, som erövrades 640. Sedan tog man Sicilien år 666.

Morerna var till en början överlägsna folken i Europa med sina hästkavallerier. Europa kunde ha gått förlorat och tillhört Euroasien; och förstört en kristen civilisation. Så allvarligt var detta.

Det var inte förrän under 800-talet som ett rykte sprids sig att apostelns grav fanns i norra Spanien.

År 813 hände detta att en herde, Pelayo från Galicien, hörde musik komma från en skog och såg sedan ett ljus. Han drogs till ljuset och kom till en plats med ett ljus som lyste som en stjärna.

Denna lysande plats heter på latin, “Campus stellae”, som sedan har blivit Compostela. Man fann här graven efter aposteln Jakob. Stjärnljuset såg ut som en snäcka.

Det var Karl den store som kom att erövra graven från morernas välde. År 778, mitt under kriget med Sachsen, marscherade Karl över Pyrenéerna och in i det moriska emiratet Córdoba med alla soldater han kunde avvara. Alla städer och befästningar han anföll besegrade han.

Han blev sedan kejsare år 800 över Tysk-Romerska riket, då han kröntes av Påven i Rom. Karl den store blev med sina erövringar grundaren av det som skulle bli det kristna Europa. Han krävde sedan stora pilgrimsfärder till Compostela.

Ett kapell byggdes över aposteln Jakobs grav. Detta kapell blev snart för litet och en ny och större kyrka byggdes. Denna kyrka invigdes 889 och fanns kvar nästan i ett sekel, då morerna brände ner detta år 997.

Bygget av Santiago de Compostela påbörjades cirka 1075.

När Granada återtogs 1492 av den kristna armén som förenats under Isabella I av Kastilien och Ferdinand II av Aragonien upphörde al-Andalus att existera efter nära 800 års moriskt välde. 1479 kunde Ferdinand tillträda tronen och det året räknas som början för det moderna Spanien. Så blev Europas stater grundade på kristendom. Begreppet Europa kom till.

Jakob är Spaniens skyddspatron. Hans bild användes som en enande symbol för de olika kristna kungar under medeltiden erövrade den iberiska halvön från kalifatet.

Namnet Europa är ett samlande begrepp som tillkommer efter Konstantinopels fall 1453, då det bysantinska riket faller. Namnet användas av kyrkansledare som ett samlande begrepp och vision för att bilda en kristen och kulturell gemenskap inom Europa.

Socialpolitiska revolutioner har gett den omvända vägen den sekulära vägen. År 1517, 1917 och 2017 innehåller brytpunkter som leder till en sekulariserad ordning.

Sekularisering innehåller en verklighet som är avgränsad till jordiska eller världsliga förhållanden. Tiden innehåller mångas offerblod för nya läror, ismer och maktstrukturer. Blod har spillts ut som vatten under 1900-talet och och i nutid; och tiden blir den blodigaste och grymmaste tid någonsin. Barn dör. Redan i moderlivet.

Uppenbarelseboken skildrar framtid. Vi är nu i tiden efter att  5:te sigillet är brutet.

Och när det bröt det femte inseglet, såg jag under altaret de människors själar, som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörds skull, som de hade. Uppenbarelseboken 6:9

Santiago de Compostela

Det här inlägget postades i Ekonomi, Kristendom, Kyrkan, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.