STÄDER I VÄRLDEN AVVISAR PRIVATISERINGENS GENERELLA FÖRTRÄFFLIGHET

Privatiseringens doktrin har varit rådande i decennier men nu finns en stark trend i omvänd riktning. Mer än 830 städer världen över har tagit tillbaka viktig samhällsservice till offentlig regi – trenden kan ha vänt. Skriver ETC
https://www.etc.se/ekonomi/stader-over-hela-varlden-avvisar-privatiseringar

 Privata företag verkar för aktieägarnas vinstavkastning men samhällets funktion och resurser finns för  folkets bästa. T.o.m banker kan drivas som aktiebolag med skuld som vara. Mer skuld mer vinst.

Den våg av städer världen över som nu avvisar privatiseringar är större och mer framgångsrik än någon kunnat tro, visar en ny rapport från Transnational Institute: ”Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatisation.”

Under decennier har nyliberala politiker och ekonomiska experter hävdat att offentliga verksamheter till sin natur är dyra, ineffektiva och föråldrade. Privata företag har i takt med det kommit att spela en allt större roll inom samhällssektorn. Men detta synsätt håller på att förändras i snabb takt.

835 städer i 45 länder har under de senaste åren tagit tillbaka viktig samhällsservice som vatten, energi och sjukvård i kommunal regi. Den genomgång som nu gjorts visar att det finns en rad positiva aspekter av att samhällsservice återförstatligas. Viktiga exempel är lägre kostnader, förbättrade villkor för arbetstagare, ökade investeringar och service av bättre kvalitet. Samtidigt har insynen i verksamheten ökat.

I Storbritannien märks återtrenden, främst inom energisektorn och kollektivtrafiken, trots att den sittande regeringen i Storbritannien förespråkar en ytterligare privatisering av offentlig verksamhet. Nottingham har till exempel skapat ett eget kommunalt energibolag efter att det framkommit att låg­inkomsttagare hade svårt att betala energiräkningarna. Bolaget, som de döpte till ”Robin Hood Energi”, erbjuder i dag de lägsta priserna i Storbritannien och har mottot: ”Inga privata aktieägare. Inga bonusar. Bara tydlig, transparent prissättning”.

Trenden sprider sig
 
Där återkommunalisering lyckats tenderar den också att inspirera andra lokala myndigheter att göra detsamma. Som i Tyskland, där kommuner gått samman för att driva på för förnybara, klimatvänliga energi­alternativ. Eller i Frankrike och Katalonien, där kommunala vatten­operatörer samarbetar och delar på expertis.
 
Trots den omfattande återkommunalisering som ägt rum de senaste åren har trenden sällan uppmärksammats i den offentliga debatten, konstaterar rapporten från Transnational Institute. En förklaring till detta är att kommunaliseringen sker på den lokala nivån och att sådant sällan blir riksnyheter.
 
Länder i världen som tagit tillbaka samhälls-servicen till offentlig regi:
 
Övriga Nord & Sydamerika
 
– Mexiko l Guatemala
– Belize l Nicaragua
– Dominikanska Republiken
– Ecuador l Venezuela
– Colombia l Bolivia
 
Övriga Europa
 
– Sverige l Danmark
– Nederländerna l Belgien
– Portugal l Italien l Litauen l Tjeckien l Ungern
– Albanien l Montenegro
– Turkiet l Ryssland
– Ukraina
 
Afrika
 
– Marocko l Kap Verde
– Mali l Guinea l Ghana
– Centralafrikanska
– Republiken l Uganda
– Tanzania l Mozambique
– Sydafrika
 
Asien
 
– Libanon l Armenien
– Kazahkztan l Uzbekistan
– Japan l Malaysia
– Indonesien
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.